Pages

Saturday, February 27, 2010

“သာယာလွပ တေပါင္းလ၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေက်းဇူးဆပ္ ဓမၼခရီးစဥ္”

ယေန႔ ျမန္မာေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၁) ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔ပင္ ေရာက္လာေခ်ျပီး။
တေပါင္းလသည္ ျမန္မာတို႔၏ ဆယ္ႏွစ္လရွိရာတြင္ ေနာက္ဆံုးလျဖစ္၍ ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူး အလြန္မခ်မ္း အလြန္မေအးလွေသာ သာယာေသာ လပင္ျဖစ္ေပသည္။ တေပါင္းလေရာက္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕သစ္ပင္ တို႔သည္ ေရာ္ရြက္၀ါတို႔ကို ေခၽြခ်လွ်က္ မီးက်ည္းေသြးအသြင္ နီေသြးေသာ ဖူးညြန္႔တို႔ကို ေဆာင္ၾကေလျပီ။ သစ္ပင္တို႔သည္ မီးလွ်ံကဲသို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ထြန္းလင္းေထာက္ပ၍ ေနၾကေပသည္။ သစ္ပင္တို႔သည္ ပင္လံုးကၽြတ္ ဖူးပြင့္ ေ၀ဆာေန၍ ႏွလံုးေမြ႔ေလွ်ာ္ ေပ်ာ္ဘြယ္ရာ ရွိလွပါေပသည္။ ထက္၀န္းက်င္ အရပ္ေလး မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း သင္းရနံ႔ ထံုသင္း ၾကိဳင္လွိဳင္၍ ေနၾကေပသည္။ သစ္ပင္တို႔သည္ အေဟာင္းကို ပယ္စြန္႔ကာ အသီးသီးရန္ ေတာင္းတေနၾကေလျပီး။ `ဤသို႔ေသာ သာယာအမွဳအေပါင္း ခေညာင္းလွေသာ လတေပါင္း၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သူ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္၏ ေတာင္းပန္မွဳေၾကာင့္ ဖခင္သုေဒၶါဒန မင္းၾကီးႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္ရွစ္ေသာင္း မ်ိဳးေတာ္အေပါင္းတို႔ကို တရားေရေအးတိုက္ ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး ဆပ္ရန္ အလို႔ငွာ ကပိလ၀တ္ခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့ေလသည္။ ဤခရီးစဥ္စတင္ရျခင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရေသာ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးသည္ မိမိသားျဖစ္သူသည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိ၍ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတြင္ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးႏွင့္တကြ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကို တရားေရေအးတိုက္ ေကၽြးေနေၾကာင္း သိရွိထားျပီးျဖစ္ေလသည္။ ေျခာက္ႏွစ္တိုင္တိုင္ သားျဖစ္သူႏွင့္ ေ၀းကြာေနေသာ မင္းၾကီးသည္ သားျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည္။ မင္းၾကီးသည္ သားျဖစ္သူကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတ ေနေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ နန္းေတာ္ရွိ အမတ္တစ္ေထာင္တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားကိုပင့္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ မင္းၾကီး၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ အမတ္တစ္ေထာင္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ပင့္ရန္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ခရီးစဥ္ကိုစတင္ ခဲ့ေလသည္။ထိုအမတ္တစ္ေထာင္တို႔သည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေနေသာ အခိုက္ႏွင့္ ၾကံဳေနေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ပရိသတ္အစြန္းမွ တရားနာၾကေလ သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာျပီးေနာက္ သူတို႔သည္ ၀ါေတာ္ေျခာက္ဆယ္ရ မေထရ္ၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ သူတို႔သည္ ရဟန္းကိစၥျပီးစီးသြားသည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ ၾကြဘို႔ရန္ ေလွ်ာက္ထားဘို႔ကိစၥကိုပင္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကေလေတာ့သည္။ ကပိလ၀တ္ျပည္ရွိ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးသည္ကား သားေတာ္ဘုရားႏွင့္ အမတ္တစ္ေထာင္ကို ေမွ်ာ္ေနေလသည္။ ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္ ေပၚမလာသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ပင့္ေဆာင္ရန္ အမတ္တစ္ေထာင္တို႔ကိုပင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေစလႊတ္ရ ျပန္သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ သြားေရာက္ပင့္ေဆာင္ေသာအမတ္တို႔သည္လည္း ျပန္မလာေတာ့ေပ။ သုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ မင္းၾကီးသည္ တတိယအၾကိမ္ စတုတၳအၾကိမ္စသည္ျဖင့္ ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္အထိေစလႊတ္ခဲ့သည္။အမတ္တို႔ သည္ လည္း ေပၚမလာေပ။ ေမွ်ာ္ေနေသာ သားေတာ္ဘုရားသည္လညး္ ေပၚမလာေပ။ အကယ္စင္စစ္ အမတ္ တစ္ေသာင္း တို႔သည္ကား ရဟန္းကိစၥျပီးစီးသြားျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ကိစၥကိုပင္ မေလွ်ာက္ထားမူ၍ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူလိုက္ၾကသည္။ မင္းၾကီးသည္
“ သားေတာ္ဘုရားကို ပင့္ေဆာင္ရန္ ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ေလျပီ၊ အမတ္တစ္ေသာင္းထိ ရွိခဲ့ေလျပီ၊ အမတ္တစ္ ေသာင္းလဲ ေပၚမလာ၊ ငါ့သားေတာ္ဘုရားလဲ ေပၚမလာ၊ ဘာမ်ားျဖစ္တယ္မသိ၊ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ျပီး ထင္တယ္၊ လိုက္သြားစမ္းပါကြယ္ အေမာင္ကာဠဳဒါယီရယ္။”ဟု ကာဠဳဒါယီအမတ္ကို တာ၀န္ေပးအပ္ရျပန္သည္။
ထိုအခါ ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္
“မင္းၾကီး ျမတ္ဗုဒၶကို ပင့္ေပးဆို ပင့္ေပးပါမယ္၊ သို႔ေသာ္ အကၽြႏု္ပ္ကို ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာ့ ေပးပါ” ေတာင္းဆိုေလ သည္။
“ရပါတယ္ အေမာင္ကာဠဳဒါယီရယ္၊ ငါ့သားေတာ္ၾကီးကိုသာ ရေအာင္ပင့္ေပးစမ္းပါကြယ္၊ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဖူးျမင္လိုလွပါျပီ” ဟု ၀န္ခံကတိျပဳကာ သားေတာ္ဘုရားေရာက္ရွိေရးကိုသာ တိုက္တြန္းေနေလေတာ့သည္။
ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္ကား ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဖြားဖက္ေတာ္ခုႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေလသည္။
(ဖြားဖက္ေတာ္ခုႏွစ္ပါးသည္ကား ရွင္အာနႏၵာ ေဗာဓိပင္ ကာဠဳဒါယီအမတ္ ယေသာ္ဓရာ ဆႏၵအမတ္ ေရႊအိုးၾကီးေလးလံုး ခ႑ကျမင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အလြယ္မွတ္လိုေသာ္ “အာ ေဗာ ကာ ယ၊ ဆန္ ေရႊ ခဏ္။” ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။)
ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္လည္း မင္းၾကီး၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျမတ္ဗုဒၶကို ပင့္ေဆာင္ရန္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရေလသည္။
သူေရာက္သြားေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶသည္ တရားနာပရိသတ္အား ေအးျမေသာ အမတေရစင္ကို သြန္းေလာင္း ေပးေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္လည္း ပရိသတ္အစြန္မွ အမတေရစင္ကို အသြန္းေလာင္းခံလိုက္ရာ ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ ေနာင္တြင္ ကာဠဳဒါယီ မေထရ္သည္ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းတို႔၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမွဳကို ခံယူရာတြင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုမွေနာက္၌ ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ ျမတ္ဗုဒၶကုိ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူရန္ ခရီးလမ္းေဖာ္ျပကာ ခ်ီးက်ဴး ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။
“၅၂၇။အရွင္ဘုရား ယခုအခါ သစ္ပင္တို႔သည္ ပြင့္သီးလိုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ေရာ္ရြက္ဝါတို႔ကုိ ့ေခြၽခ်ကုန္လ်က္ မီးက်ီးအေသြးနီေတြးေသာ ဖူးညြန္႔ရွိေနၾကပါကုန္၏၊ ထုိသစ္ပင္တို႔သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ (အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌) ထြန္းေတာက္ေျပာင္ပါကုန္၏၊ အတၴရသစသည္ တို႔၏ စုေဝးေပါင္းဆံုရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ လုံ႔လရွိ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား(ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြေတာ္မူရန္) အခ်ိန္တန္ပါၿပီဘုရား။
၅၂၈။ သစ္ပင္တို႔သည္ ပင္လံုးကြၽတ္ ပြင့္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိၾကပါကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း (ရနံ႔တို႔ျဖင့္) သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ ၾကပါကုန္၏၊ ထုိသစ္ပင္တို႔သည္ အရြက္ေဟာင္းကုိ ပယ္စြန္႔၍ အသီးသီးရန္ ေတာင့္တၾကပါကုန္၏၊ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ တန္ပါၿပီဘုရား။
၅၂၉။ အရွင္ဘုရား ယခုရာ သီဥတုသည္ ေအးလည္း မေအးလြန္း ပူလည္း မပူလြန္း လွပါ၊ခ်မ္းသာစြာ ခရီးရွည္သြားျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လွပါ၏၊ အေနာက္ကုိ မ်က္ႏွာမူ၍ ေရာဟနီ ျမစ္ကုိကူးေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားကုိ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာလိယမင္းမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ၾကပါေစကုန္ေလာ့အရွင္ဘုရား။
၅၃ဝ။ (လယ္သမားသည္) စပါးကို လိုလားေတာင့္တသျဖင့္ လယ္ထြန္ပါ၏၊ အသီးကုိလုိလားေတာင့္တသျဖင့္ သာလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါ၏၊ ပစၥည္းဥစၥာ စုေဆာင္းလုိကုန္ေသာ ကုန္သည္တို႔သည္ (အျမတ္အစြန္းကုိ) လုိလားေတာင့္တၾကသျဖင့္ သမုဒၵရာကုိ ကူးၾကပါကုန္၏၊ (ထို႔အတူ) အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း (ျမတ္စြာဘုရား ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ၾကြေတာ္မူလိမ့္ မည္ဟူေသာ) အၾကင္လိုလားေတာင့္တခ်က္ျဖင့္ (ဤအရပ္၌) ရပ္တည္ေန ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္၏ ထုိလုိလားေတာင့္တခ်က္သည္ ၿပီးျပည့္စံုပါေစသတည္း အရွင္ဘုရား။
၅၃၁။ လယ္သမားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္သာလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ကို စုိက္ပ်ဳိးပါကုန္၏၊ မုိးသည္လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ ရြာသြန္းပါ၏၊ လယ္သမားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လယ္ကုိ ထြန္ယက္ ၾကပါကုန္၏၊ စပါးသည္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ပင္ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
၅၃၂။ သူေတာင္းစားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လွည့္လည္ပါကုန္၏၊ အလွဴရွင္တို႔သည္အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးလွဴၾကပါ ကုန္၏၊ အလွဴရွင္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးလွဴ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရပါကုန္၏။
၅၃၃။ ႀကီးေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာေယာက်္ားသည္ အၾကင္အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၏၊ ထိုအမ်ဳိး၌ စင္စစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးခုနစ္ဆက္တုိင္ေအာင္ ျဖဴစင္ေစပါ၏၊ နတ္ထက္နတ္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ထို႔ထက္အလြန္) ျဖဴစင္ေစရန္ စြမ္းႏုိင္ေတာ္မူပါေပ၏ဟုအကြၽႏု္ပ္ မွတ္ထင္ပါ၏၊ အရွင္ဘုရားမွ (အရိယာဇာတ္အားျဖင့္) ျဖစ္ေသာ မုနိဟူေသာအမည္ေတာ္သည္ အမည္မွန္ ျဖစ္ပါေပ၏အရွင္ဘုရား။
၅၃၄။ သီလကၡႏၶစေသာ ျမတ္ေသာ တရားအေပါင္းကုိ ရွာေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ကား သုေဒၶါဒန အမည္ရွိပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္ကား မာယာအမည္ရွိပါ၏၊ အၾကင္ မယ္ေတာ္မာယာသည္ ဘုရားေလာင္းကုိ ဝမ္းျဖင့္ လြယ္ၿပီး၍ (မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ၿပီးေသာ္) ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ တုသိတာနတ္ျပည္ဝယ္ေမြ႕ေလ်ာ္စံေပ်ာ္ရပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၅၃၅။ ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုမာယာေဒဝီသည္ ဤလူ႕ျပည္မွေရြ႕ေလ်ာလတ္ေသာ္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ထိုတုသိတာနတ္တို႔ျဖင့္ ျခံရံကာကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၅၃၆။ ငါသည္ သူတစ္ပါးတို႔ သည္းမခံႏုိင္သည္ကုိ သည္ခံေတာ္မူႏိုင္ေသာ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အေရာင္ရွိ ေတာ္မူ ေသာ ႏႈိင္းခုိင္းစရာဥပမာ ရွိေတာ္မမူေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္စစ္ ျဖစ္ပါ၏၊ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးသည္ငါ၏ အဖ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ေပတည္း၊ ေဂါတမအႏြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးသည္ သေဘာအားျဖင့္ ငါ၏ ဘုိးေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။”
ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶသည္
“ေအး ခ်စ္သားကာဠဳဒါယီ ငါဘုရားၾကြေတာ္မူမယ္” ဟု အေျဖေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ျမတ္ဗုဒၶသည္ သူ၏ ဓမၼေက်းဇူးဆပ္ခရီးစဥ္ကုိ ဤတေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္တြင္ စတင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
(ဆက္ရန္၊ Older posts ႏွိပ္ပါ ၊ ပံုျပင္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။)

“ဘယ္သူမွ မေကာင္းဘူး”

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပုေနးျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္(၃၀) ေက်ာ္ နည္းပါးခန္႔ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အျပင္တြင္ အိမ္ငွားကာ သီၤတင္းသံုးေနထိုင္ၾကရ၍ အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားသည္ကား အေဆာင္ တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ စေန တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌သာလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ အားလပ္ရက္ကို ရၾကသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ အားလပ္ရက္ တစ္ရက္ကျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား တိုင္း အားလပ္ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေဆာင္တြင္ မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္ဘုဥ္းေပးၾကသည္။ ထို႕သို႔ခ်က္ရာတြင္ ဦးပညိႏၵ သည္ အျပင္ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ မုန္႕ဟင္းခါးကို ခ်က္ကပ္ရန္ တာ၀န္ယူခဲ့ေလသည္။ ဦးပညိႏၵ သည္ကား ျပီးခဲ့ေသာအပတ္က အေဆာင္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို မုန္႔ဟင္းခါးကပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေလသည္။ ဤ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ကား ဦးဣႏၵာစရိယသည္ အေဆာင္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို နံနက္ပိုင္းတြင္ မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္ ကပ္ေလသည္။ ထို႔ေန႔က ႏွစ္ဦးဆုံေနေလသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ကား ပုေနးျမိဳ႕ရွိ သံဃာေတာ္ မ်ားသည္ အလြန္အင္ မတန္မွ ရခဲလွေသာ မုန္႔ဟင္း ခါးကို ျမိန္ရည္ရွက္ရည္ ဘုဥ္းေပးၾကရေလသည္။ ထိုေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီခြဲ ေလာက္တြင္ကား ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကရေလသည္။ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးခ်ိန္တြင္ အလႅာပ သလႅာပစကားေျပာရင္း နံနက္ခင္းက မုန္႔ဟင္းခါးအေၾကာင္း ေရာက္သြားေလသည္။ ရဟန္းတစ္ပါးက
“ဒီေန႔ ဦးဣႏၵာစရိယခ်က္တဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္၊” ဟု ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင္႔ေလ သည္။ ေနာက္ရဟန္းတစ္ပါးက
“ဦးပညိႏၵခ်က္တဲ့ မုန္႔ဟင္းခါကလဲ ေကာင္းတာပါဘဲ။”ဟု ေျပာျပန္ေလသည္။ ထို႔သို႔ ခ်ိီးမြမ္းခန္းဖြင့္ ေနခ်ိန္တြင္ မိမိက
“ သူတို႔ႏွစ္ပါးတြင္ ဘယ္ကိုယ္ေတာ္က လက္ရာ အေကာင္းဆံုးလဲ၊”ဟု ေမးလိုက္ေလသည္။ သံဃာမ်ားသည္
“တစ္ပါးက ဦးပညိႏၵက ေကာင္းတယ္၊ ေနာက္တစ္ပါးကလဲ ဦးဣႏၵာစရိယက ေကာင္းတယ္” ဟု စသည္ျဖင့္ သူတို႔၏ အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ကား ဘယ္ကိုယ္ေတာ္ေကာင္း သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်က္ႏိုင္ေသး၊ ထိုတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားထဲတြင္ ၀ါေတာ္အၾကီးဆံုး အသက္ေျခာက္ ဆယ္ေက်ာ္ ရွိျပီးျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တိတိက်က် ေပးလိုက္ေလေတာ့ သည္။
“ကိုယ္ေတာ္တို႔ ဟုိကိုယ္ေတာ္ေကာင္းတယ္၊ ဒီကိုယ္ေတာ္ေကာင္းတယ္၊ ျငင္းမေနနဲ႕၊ တပည့္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ဘက္မွ မလိုက္ဘဲ အတိအက် ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္မယ္၊ တပည့္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ 'ဘယ္သူမွ မေကာင္းဘူး" ။”
ထိုအခါ မိမိႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္အားလံုးတို႔သည္ ဆြမ္းပင္ဆက္မဘုဥ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ အူႏွိပ္ရမတတ္ ရယ္ၾကရ ေလသည္။
မိမိသည္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တိက်ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကားရေသာအခါ ငယ္စဥ္ကာလက ၾကားဖူးခဲ့ ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္သတိယမိေလသည္။ အဆိုေတာ္ကိုေတာ့ အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ပါ၊ သီခ်င္း သည္ကား
“ဘယ္သူမွ မေကာင္းဘူး၊ အို ဟို ဟုိ ဟိုး” ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ကား မိမိသည္
“ငယ္စဥ္ ဓမၼာစရိယတန္းေျဖစဥ္က ပါဠိပုဒ္ႏွစ္ပုဒ္ရွိရာတြင္ ဘယ္ပါဠိပါဌ္က မွန္သည္ဟု အေထာက္ပါဠိမ်ားျဖင့္ အတိအက် ေျဖဆိုရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သူရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထိုသီခ်င္းကို ေထာက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပးလိုက္ေလေရာ့သလား” ဟု စဥ္းစားေနမိပါေတာ့သည္။Monday, February 22, 2010

အလကားရရင္ ေတာမီးကို ေခၽြးထြက္ေအာင္လွဳံမယ္

မိမိသည္ ပုေနးတကၠသိုလ္ကို တက္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။
ထိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲတြင္ မိမိႏွင့္ အခန္းခ်င္းကပ္လွ်က္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိသည္။
သူသည္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။ အသက္ကား ၄၅ေလာက္ရွိမည္ထင္သည္။
သူသည္ ကပ္ေစးအလြန္နည္းသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တကၠစီဒရိုင္ဘာမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းႏွဳန္းကို ပိုေတာင္း ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အာဂႏၱဳကသူေဌးရဲ႕ ဘိုးေအ ထိုေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသားႏွင့္ ေတြ႔မွ လက္ေျမွာက္အရံွဳးေပးၾကရသည္။ သူသည္ တကၠစီကို ဘယ္ေတာ့မွ မစီးပါ။
ေစ်းၾကီးေသာ အစားအစာမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ၀ယ္စားေလ့မရွိ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မိမိသူငယ္ခ်င္း၏ ႏွိဳင္းတုမရေသာ ဂုဏ္ပုဒ္တို႔ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။
တစ္ေန႔ မိမိသည္ ေျပာင္းဖူးမ်ားကိုင္ျပီး ျပန္လာေလသည္။ မိမိကုိေတြ႔ေသာအခါ ထိုကိုးရီးယားၾကီးမွ
“အရွင္ဇ၀န ေျပာင္းဖူးေတြဘယ္ေလာက္ေပးရလဲ” ထိုအခါ မိမိက
“သံုးဖူးကို ရူပီး ၂၀ ေပးရတယ္”
“အား အရွင္ဇ၀န အညာခံလိုက္ရျပီ၊ မေန႔က တပည့္ေတာ္ ၀ယ္တာ ငါးဖူးမွ ၁၅ရူပီးဘဲ ေပးရတယ္”
“ဟ သူငယ္ခ်င္း ဘယ္လိုမ်ား ငါးဖူးကို ၁၅ရူပီးနဲ႔ ရေအာင္၀ယ္ခဲ့သလဲ ၊နည္းလမ္းေလးဘာေလး ေပးပါအံုး”
“ငါးဖူးကို ဘယ္ေလာက္လဲလို႔ ေစ်းသည္ကို ေမးတယ္။ ေစ်းသည္က ႏွစ္ဆယ္လို႔ေျပာတယ္ တပည့္ေတာ္လဲ ရူပီးဆယ့္ငါးက်ပ္ေလာက္နဲ႔ဆစ္တယ္။သူကမရဘူူးလို႔ေျပာတယ္၊ အဲဒီေတာ့ တပည့္ေတာ္က မရရင္ျပန္မယ္ဆိုျပီးဟန္ေဆာင္လိုက္တယ္၊ဟန္လဲေဆာင္လိုက္ေကာ
ေစ်းသည္က အိုသူငယ္ခ်င္းလာပါ၊ ငါးဖူးကို ၁၅ရူပီးႏွင့္ ေပးပါမယ္ဟု ေျပာျပီးေပးလိုက္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ ငါးဖူး၁၅ရူပီးနဲ႔ ရခဲ့တာဘဲ သူငယ္ခ်င္း”ဟု သူကရွင္းျပေလသည္။
တစ္ေန႔ သူသည္ စာအုပ္မ်ား၀ယ္ျပီးျပန္လာေသာ မိမိကို ျမင္ေသာအခါ
”ဟ အရွင္ဇ၀န စာအုပ္ေတြ၀ယ္လာတာလား၊ စာအုပ္မ်ား ေငြကုန္ေအာင္ ၀ယ္ဖတ္ေနေသးတယ္၊ တပည့္ေတာ္ကေတာ့ စာအုပ္ဘယ္ေတာ့မွ မ၀ယ္ဘူး၊ စာအုပ္ဆိုင္မွာဘဲ သြားဖတ္တယ္၊မွတ္တယ္။”
တစ္ခုေသာ နံနက္ခင္းမွာ မိမိသည္ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ ထိုကိုးရီးယားေက်ာင္းသားၾကီးသည္ အျပင္မွ ျပန္လာေလသည္။
မိမိခ်က္ျပဳတ္ေနသည္ကိုျမင္သည့္အခါ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ၀င္လာကာ
“အရွင္ဇ၀နေရ ဒီေန႔စာအုပ္ဆိုင္ စာသြားဖတ္ရတာ ကံမေကာင္းဘူး၊”
“ဟ ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲသူငယ္ခ်င္းရ”
“တပည့္ေတာ္က စာအုပ္ေတြဖတ္၊ ေရးမွတ္ေနတုန္းရွိေသးတယ္၊စာအုပ္ဆိုင္က ေကာင္က (My friend! this is not library.) သူငယ္ခ်င္း ဒါစာၾကည့္တိုက္မဟုတ္ဘူး လို႔ လူၾကားထဲ လာေျပာတယ္အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ျဖင့္ ရွက္လိုက္တာ။” ထိုအခါ မိမိသည္
သူငယ္ခ်င္းေရ သတိသာထားေပေတာ့ ေနာက္တစ္ခါဆို အရိုက္ခံရလိမ့္မယ္” ဟု စလိုက္ေလ၏။
သူသည္ တနဂၤေႏြေန႔ေရာက္လွ်င္ အေဆာင္မွ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိသည္
”သူငယ္ခ်င္း တနဂၤေႏြေန႔ေရာက္ရင္ အျပင္အျမဲတမ္းထြက္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ အျပင္သြားတာလဲ”
ဤတြင္ သူက
“အေဆာင္မွာ တစ္ေယာက္တည္းဆိုေတာ့ ဟင္းေကာင္းကလဲ မခ်က္ျဖစ္ဘူး၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးရီးယားေတြ စုတက္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းရွိတယ္၊ အဲဒီကို ဘုရားေက်ာင္းသြားတက္တယ္၊ အဲဒီသြားတက္ရင္ ထမင္းေကာင္း ဟင္းေကာင္းစားရတယ္။”
“ေငြေတြဘာေတြမလွဴရဘူးလား”
“လွဴရတာေပါ့၊ ရူပီးတစ္ဆယ္ေလာက္လွဴလိုက္တာဘဲ၊”
“နည္းလွခ်ည့္လား သူငယ္ခ်င္းရ၊ အလွဴခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘာမွ မေျပာဘူးလား၊”
“ ေျပာတာေပါ့၊ နည္းတယ္တဲ့၊ တျခားကိုးရီးယားေတြက အနည္းဆံုးရူပီ ၂၀၀လွဴတယ္၊ မင္းက ရူပီး တစ္ဆယ္ထည္းတဲ့၊ က်န္တဲ့ ကိုးရီးယားေတြက ခ်မ္းသာတယ္၊ ငါက ဆင္းရဲတယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ေလ၊ အဲဒီကေနာက္ ငါ့ကို ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး။”
မိမိသည္ “ေအာ္ ေတာ္ေတာ္လယ္တဲ့ ကိုးရီးယားပါလားလို႔” ဟု စိတ္အတြင္းကပင္ ခ်ီးက်ဴးေနမိပါသည္။
သူသည္ ဘီေအတန္းတက္ေနသည္။ ဘီေအတန္းကုိ သံုးႏွစ္တက္ရသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ကား ေျခာက္ႏွစ္တက္သည္။
ထိုအခါ မိမိသည္
“သူငယ္ခ်င္း ေျခာက္ႏွစ္ေတာင္တက္တယ္ဆိုေတာ့ စာကခက္လို႔လား”
စာက မခက္ဘူး၊ အတန္းျပီးသြားရင္ တပည့္ေတာ္ႏိုင္ငံကို ျပန္ရမွာ ပ်င္းလို႔၊ တပည့္ေတာ္ႏိုင္ငံကို မျပန္ခ်င္လို႔ တစ္တန္းကို ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မွ ေအာင္ေအာင္ေျဖတယ္၊ ခုေတာ့ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ျပီ၊ တပည့္ေတာ္ႏိုင္ငံလဲ မျပန္ခ်င္ဘူး၊ ဘယ္ႏိုင္ငံသြားရမွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး၊”
“ ဦးဇင္းတို႔ ႏိုင္ငံသြားပါလား၊ ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္ဆိုတာရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားေတြ တက္ေနၾကတယ္၊ စားေရး ေသာက္ေရး ေနေရး ထိုင္ေရးအားလုံုးကို အစုိးရက တာ၀န္ယူတယ္၊ သြားတက္ပါလား၊”
“ဟာဟုတ္လား သြားတက္မယ္ အရွင္ဇ၀နေရ၊ တပည့္ေတာ္ကလဲ ကိုးရီးယားကို မျပန္ခ်င္တာနဲ႔ အကိုက္ဘဲ၊”
“သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းတက္ပ်င္းလို႔ေတာ့ မရဘူးေနာ္ ႏွင္ထုတ္ခံရမယ္၊ စည္းကမ္းၾကီးတယ္ေနာ္”
“ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္းႏွိဳင္းသတ္မွတ္လဲ အရွင္ဇ၀နေရ”
“ေက်ာင္းတက္ႏွဳန္းကေတာ့ ၇၅ရာခိုင္ႏွဳန္းသတ္မွတ္တယ္၊”
“ဒါဆိုႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏွဳန္း ပ်က္လို႔ရတယ္ေပါ့”
“အဲဒီေလာက္ေတာ့ ရပါတယ္၊”
“ဒါဆိုကူညီစမ္းပါအံုး၊ အဲဒီသြားတက္မယ္ေလ”
သို႔ျဖစ္၍ မိမိသည္ ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္ရဲ႕ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ေပးလိုက္ရသည္။ သူသည္လည္း
ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္ကို ယခုခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္မယ္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူ႔အခန္းကို ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားေလသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ မိမိထံ ျပန္ေရာက္လာသည္။
“အရွင္ဇ၀နေရ ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္ကို မတက္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊”
“ဘာျဖစ္လို႔လဲ သူငယ္ခ်င္းရ”
“တပည့္ေတာ္က ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္အီးေမးလိပ္စာကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 'Donate now!' ယခုလွဴပါဆိုတဲ့ စာတမ္းၾကီးထြက္ေပၚလာတယ္၊
ေထရ၀ါဒတကၠသုိလ္က အလွဴခံတယ္နဲ႔တူတယ္၊ အဲဒီကို မတက္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊”
“ဒါက သူငယ္ခ်င္း, လွဴခ်င္ရင္လဲ ရတယ္၊ မလွဴခ်င္ရင္လဲ ရတယ္၊ ကိစၥမရွိပါဘူး၊”
“ေအာ္ ဒီလိုလား၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ တပည့္ေတာ္သြားတက္မယ္ေလ၊ ကူညီအံုးေနာ္။” ဟုေျပာကာ သူ႔အခန္းဆီသို႔ ျပန္သြားေလေတာ့သည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိသည္ေက်ာက္ပန္းေတာင္ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမက မိမိကုိ ေနာက္ေျပာင္ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားမ်ားကို ျပန္လည္သတိယကာ ေတြးေတာလွ်က္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ပါေတာ့သည္။
“ဇ၀နေရ!ေလာကမွာ ငါအမုန္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ငါ့က အလွဴခံရင္ မလွဴတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ငါ့ဆီကို လာအလွဴခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့ အမုန္းဆံုးဘဲကြ၊ ခုလဲ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ကိုးရီးယားၾကီးသည္လည္း သူ႔ဆီကို အလွဴခံရင္ေတာ့ အမုန္းဆံုးပုဂၢိဳလ္စာရင္းသြင္းမယ့္ သေဘာရွိပါေပ၏၊ သို႔ေသာ္ သူမ်ားဆီက အလကားရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာမီးေတာင္ ေခၽြးထြက္ေအာင္လွဳံမယ့္ သေဘာမ်ိဳးရွိေလာက္ပါေပ၏။”
(ေအာက္၌ older postsကို ႏွိပ္ပါ၊ ပံုျပင္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရေပအံ့။)

Friday, February 19, 2010

“ေရႊကူမဲကို ရွမ္းျပည္က မွတ္ပါလို႔”

မိမိ၏ အသိဒါယိကာမသည္ အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ မႏၱေလးရုံးကို မၾကာခဏဆိုသလို အ လုပ္ကိစၥအတြက္ သင္တန္းသြားေရာက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ရသည္။ သူမသည္ မိုးေကာင္းကင္ကားႏွင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ေလသည္။ မိုးေကာင္းကင္အျမန္ယာဥ္သည္ ျမင္းျခံအထိေရာက္သည့္ကားျဖစ္သည္။ သည္တစ္ ေခါက္တြင္ သူမသည္ တစ္ေယာက္တည္း ခရီးသြားရသည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ညလံုးလည္း မအိပ္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ မိုးလင္းခါနီး မနက္ေလး နာရီေက်ာ္မွ အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့သည္။ ႏိုးလာသည့္အခါ ဘယ္ေရာက္ျပီလဲ ၾကည့္လိုက္စဥ္ လမ္းက ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုဖတ္လိုက္မိသည္။ ကူမဲဟူ၍ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ သူမသည္ ပထမ ခရီးသြားစဥ္က ရုံးက မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အတူတကြ သြားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းခရီးမွာ ဘယ္အရာကိုမွ် သတိမထားမိ၊ မၾကည့္မိခဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္က ရထားႏွင့္ ခရီးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ေခါက္ အေဖၚမပါ သူမတစ္ေယာက္တည္းျဖစ္သည့္အတြက္ အရာရာကို ဂရုတစိုက္ၾကည့္မိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကူမဲျမိဳ႕ေရာက္လာ သည္ကိုသိလိုက္ရသည္။ ထိုသို႔သိလိုက္ရေသာအခါ
“ျမတ္စြာဘုရား ဘယ္မ်ားေရာက္သြားပါလိမ့္၊ အမေလး အခ်ိန္မီ မေရာက္ရင္ေတာ့ ဒုကၡဘဲ၊ သင္တန္းအခ်ိန္က သတ္မွတ္ျပီးသား၊ အားလံုးကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာဘဲ၊ ဒီတစ္ခါရပ္လို႔ကေတာ့ ဆင္းျပီး ရရာကားနဲ႔ မႏၱေလး ျပန္ရမွာဘဲ၊ မျဖစ္ဘူးဆိုျပီး ” ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ခ်က္ထားေလသည္။
သူမဟာ ရင္ေတြ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လို႔ေပါ့။ ေဇာေခၽြးမ်ားပင္ ျပန္လာေတာ့သည္။ ကားကလဲ ယခုအခါမွပင္ ေတာ္ ေတာ္ေလး အရွိန္ႏွင့္ သြားေနပါသည္။ သူမသြားလိုေသာ မႏၱေလးခရီးသည္ကား ေတာ္ေတာ္ပင္ လြန္ခဲ့ျပီးဟု ေကာက္ ခ်က္ခ်လိုက္မိသည္။
“ဒီတစ္ခါ ကားရပ္လို႔ကေတာ့ ဆင္းမွျဖစ္မယ္”ဟု အဆင္သင့္ျပင္ထားလိုက္သည္။ ထိုသို႔ျပင္ထားစဥ္ ခရီးသည္ တစ္ဦးမွလည္း ဆင္းရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ေခတၱခဏၾကာသည့္အခါ သူက ေအာင္ျမင္ခန္႔ျငားသည့္ အသံႏွင့္
“ေက်ာက္ဆည္ပါတယ္ေနာ္ ဆရာေရ”တဲ့။ ထိုအခါက်မွ
“ကူမဲဆိုတာ ေက်ာက္ဆည္မေရာက္ခင္ ကူမဲျမိဳ႕ကိုး”လို႔ သိလိုက္ရတယ္။ ထုိအခါမွ သူမ၏ ရင္ထဲမွာ ၾကိတ္မႏိုင္ ခဲမရျဖစ္ေနတဲ့ အပူလံုးၾကီးသည္လည္း “ဒုန္းကနဲ”ဆို က်သြားပါေတာ့သည္။
သူမသည္ကား ကူမဲျမိဳ႕ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕တို႔ကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေလသည္။
အကယ္စင္စစ္ မိမိ၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ေရႊကူမဲသည္ကား မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ အတြင္း၀ယ္ တည္ရွိေသာ သာယာေသာ ျမိဳ႕ကေလးတစ္ျမိဳ႕ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕သည္ကား ရွမ္းျပည္
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္မွာ မွန္ပါေပ၏။
“ေအာ္ ဒီေလာက္နာမည္ၾကီးေသာ ျမိဳ႕ကေလးကိုမွ မသိရေကာင္းလား” ဟု
ညည္းခ်င္းသာထုတ္လိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။
(ဤပံုျပင္ကို မိမိ၏ အသိဒကာမ(ခရစ္စ္တယ္)မွ ေပးပို႔သျဖင့္ တည္းျဖတ္ကာ တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ သူမ၏ ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္ပါေပတည္း၊)

မဲပါေသာ ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္တင္ျပပါရေစအံုး၊ မိမိသည္ ကုကၠဳိစုဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာမိ, မိမိ၏ ဆရာ, ဦးေတဇသာမိႏွင့္အတူ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာသို႔ ခရီးသြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔စီးလာေသာ ကားသည္ မိတၳီလာျမိဳ႕အ၀င္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ေခတၱခဏရပ္နားသည္။ ထိုသို႔ရပ္နားစဥ္ မိမိတို႔သည္ ကားေပၚမွ ဆင္းကာ ေအာက္၌ လမ္းေလွ်ာက္ေနေလသည္။ ထိုစဥ္ မိမိ၏ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ႏွင့္ သြားေရာက္ဆံုေနေလသည္။ မေတြ႔သည္မွာလည္း အေတာ္ၾကာျပီး ျဖစ္ေခ်၏။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိ၏ ဆရာေတာ္ မ်ားက
“ဟ ေကာင္ၾကီးဘယ္ေနလဲဟ” ဟု တရင္းတႏွီးေမးေလသည္။ ထိုအခါ မိမိဆရာေတာ္မ်ား၏ သူငယ္ခ်င္းက လည္း
“ငါ ဧရာ၀တီတိုင္း အိမ္မဲျမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းထိုင္ေနတယ္ကြ”ဟု ေျဖၾကားေလ၏။ အိမ္မဲဆရာေတာ္ကလဲ
“ဟ မင္းတို႔ကေကာ ဘယ္မွာ ေက်ာင္းထိုင္ေနၾကသလဲ”ဟု ေမးေလသည္။ ဤတြင္ မိမိဆရာေတာ္မ်ားက “ဒို႔ကေတာ့ ကူမဲမွာ ေက်ာင္းထိုင္ေနတယ္”ဟု ေျဖၾကားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာမိက
“မဲႏွစ္မဲမွာ ေက်ာင္းထိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြေတာ့ ေတြ႔ၾကျပီး၊ ေက်ာက္မဲဘဲ က်န္ေတာ့တယ္ေဟ၊ မဲပါတဲ့ ျမိဳ႕ေတြ မွာ ေက်ာင္းထိုင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြဟာ ဒကာေတြကို ေၾကာက္ရတယ္ ေျပာတယ္၊ မင္းေကာ ဒကာေတြကို ေၾကာက္ရသလား”ဟူ၍ ေမးေသာအခါ အိမ္မဲျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ေနေသာ ဆရာေတာ္က
“မွန္တယ္ ေမာင္နႏၵေရ၊ ငါလဲ ဒကာေတြကို ေၾကာက္ေနရတာဘဲ၊ ဒါနဲ႔မင္းတို႔ကေကာ မေၾကာက္ရဘူးလား”ဟု ေမးေလသည္။ ဤတြင္ မိမိဆရာေတာ္မ်ားက
“ဘာထူးမွာလဲကြ၊ ငါတို႔လဲ မဲပါတဲ့ ကူမဲျမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းထုိင္ေနေတာ့ ဒကာကို ေၾကာက္ရတာေပါ့ကြ”ဟု သံျပိဳင္ ေျဖၾကေလသည္။ ေဘးမွ နားေထာင္ေနေသာ မိမိသည္ကား ဆရာေတာ္မ်ား၏ မဲသံုးမဲအေၾကာင္း အၾကိတ္အ နယ္ေဆြးေႏြး ေနၾကသည္ကို ၾကားကာ
“ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ မဲပါတဲ့ ကူမဲျမိဳ႕ကလဲ အဲဒီေလာက္ေတာင္ အစြမ္းထက္ပါလား”ဟု ၀မ္းထဲတြင္ ၾကိတ္ကာ ျပံဳးေနမိပါ ေတာ့သည္။
(ေအာက္၌ older posts ႏွိပ္ပါ၊ ပံုျပင္(၆၀)ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရပါမည္။)

Wednesday, February 17, 2010

“အမွားသံသရာ”


မိမိသည္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာ ေတာင္လုံးလွေတာင္ေပၚေက်ာင္းတြင္ ကထိန္တရား ေဟာရန္ တာ၀န္က်ခဲ့သည္။ ထိုေဒသ၏ ထံုးစံအတိုင္း သီလေပး တရားေဟာမည့္ဆရာေတာ္ေရာက္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ ေရွ႕က ဒကာတစ္ေယာက္က ၾသကာသကန္ေတာ့က်ိဳးျဖင့္ ဆရာေတာ္ကို ကန္ေတာ့ရန္ တရားနာပရိသတ္ကို တိုက္ တြန္းေပးရေလသည္။ မိမိသည္ တရားေဟာရန္ ပလႅင္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေတာင္ဦးရြာမွ စက္ဆရာ ကိုေအးေမာင္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း တရားနာပရိသတ္ကို တိုက္တြန္းေလေတာ့သည္။
"သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဆရာေတာ္ဘုရား ဓမၼာသနပလႅင္ေပၚေရာက္ရွိျပီျဖစ္ပါသ ျဖင့္ ၾသကာသကန္ေတာ့က်ိဳးျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ခင္ဗ်ား”
ပရိသတ္ကလည္း ကိုေအးေမာင္ၾကီး၏ စကားဆံုးေသာအခါ ကန္ေတာ့က်ိဳးကို ဆက္မဆိုႏိုင္ဘဲ တခစ္ခစ္ရယ္ေန ေတာ့သည္။ ပရိသတ္ရယ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ရယ္ေလာက္ေပရာ၏ ။ ကိုေအးေမာင္၏ တိုက္တြန္းခ်က္က အမွား ၾကီးျဖစ္ေနေလ၏။ အမွန္သည္ကား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပ၏။
“သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ဘုရား ဓမၼာသနပလႅင္ေပၚေရာက္ရွိျပီ
ျဖစ္ပါသျဖင့္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သီလေတာ္ျမတ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ၾကရန္ ညီညီညာညာ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ခင္ဗ်ား”။
“ေအာ္ မွားလည္းမွားတတ္ပါေပတယ္ ကိုေအးေမာင္ရယ္။” ဟူ၍သာ မိမိသည္ သည္းခ်င္းထုတ္မိပါေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိသည္ တရားနာပရိသတ္ကို သီလေပး၊ တရားေဟာ၊ ေရစက္ခ်ေပးေလသည္။ ေရစက္ခ်ျပီး၍ ပရိသတ္အေပါင္းသာဓုေခၚျပီးသြားေသာအခါ မိမိသည္ ကထိန္႔ဒါယကာ+ကထိန္႔ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္တကြ တရား နာပရိသတ္အေပါင္းကို
“ ကထိန္႔ဒါယကာ+ကထိန္႔ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္တကြ တရားနာပရိသတ္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေဘးရန္ ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ” ဟု ဆုေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဒကာ ေတာ္ကိုေအးေမာင္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ မိမိကို ျပန္လည္ဆုေပးေလသည္။
“ဆရာေတာ္ဘုရားလည္း က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး အိႏၵိယမွာ သာသနာျပဳႏိုင္ေသာ အိႏၵိယျဖစ္ပါေစဘုရား။” တရားနာပရိသတ္ၾကီးသည္ကား မျပံဳးဘဲ ၀ါးလံုးကြဲ ၀ါးကနဲရယ္ၾကေပ၏။
“ေအာ္ ဒကာေတာ္ကိုေအးေမာင္ရယ္ မွားျပီးေျပာတတ္ေအာင္ သင္တန္းတက္ထားသလား”ဟုသာ မိမိ၏ စိတ္ အတြင္းမွ ေမးမိပါေတာ့သည္။
အထက္ပါကန္ေတာ့က်ိဳးတိုက္တြန္းလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ကုကၠဳိစုရြာမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ စပ္မိ၍ တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ ကုကၠဳိစုရြာမွ ဒကာေတာ္ဦးတင္ေမာင္သည္ကား တရားနာ ပရိသတ္ကို တိုက္တြန္းေလ၏။
“သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ ၀ိမုတၱိဂုဏ္ ၀ိမုတိၱဥာဏဒႆနဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ဆရာ ေတာ္ဘုရား ဓမၼာသနပလႅင္ေပၚေရာက္ရွိျပီျဖစ္ပါသျဖင့္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သီလေတာ္ျမတ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ၾကရန္ ညီညီညာညာ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ခင္ဗ်ား”။
ထိုသို႔တိုက္တြန္းေသာအခါ ထိုရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးနႏၵသာမိက
“သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ဆို လံုေလာက္ပါျပီး ဒကာၾကီး၊ ၀ိမုတၱိဂုဏ္ ၀ိမုတၱဥာဏဒႆနဂုဏ္တို႔ကို ေတာ့မထည့္ပါနဲ႔ ဒကာၾကီး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးဇင္းတို႔က အရိယာေတြမဟုတ္ေသးေတာ့ အဲဒီဂုဏ္ေတြနဲ႔ မထိုက္တန္းဘူး ဒကာၾကီး၊ အဲဒီဂုဏ္ေတြၾကေတာ့ အရိယာတို႔နဲ႔သာ ထုိက္တန္တယ္ ဒကာၾကီး၊ ဒါေၾကာင့္မ ထည့္ပါနဲ႔”ဟု ဆရာေတာ္က သီလမေပးေသးဘဲ ၾသ၀ါဒေပးေလ၏။
ထိုအခါ ဦးတင္ေမာင္မွ
“ေအာ္ ဆရာေတာ္ကလဲ ကိုယ့္ဆရာေတာ္မို႔ ကိုယ္က ဂုဏ္တင္တာ၊ ထည့္မွာဘဲဘုရား။” ဟုေလွ်ာက္ထားေလ သည္။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ္ကပင္ လက္ေျမွာက္အရွံဳးေပးလိုက္ရေလသည္။
ေနာက္ ဒီတိုက္တြန္းမွဳႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေနာက္တစ္ပုဒ္တင္ျပရေပအံုးမည္။ ေရႊဘိုဘက္က ဒကာမ်ားကေတာ့ ကန္ေတာ့ ရန္အတြက္ တရားနာပရိသတ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းေပ၏။
“ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေပေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာ ေတာ္ကို ရွိခိုးၾကပါစို႔ခင္ဗ်ား”
အထက္ပါ တိုက္တြန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ အမွားေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနေလ၍ “အမွားသံ သရာ”ဟုပင္ တင္စားကာ တင္ျပလိုက္ရေပေတာ့သည္။(ေအာက္၌ older posts ကို ႏွိပ္ပါ၊ ပံုျပင္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။)Friday, February 12, 2010

“၀ေလးလံုး၏ အဓိပၸာယ္”

မိမိသည္ သီရိလကၤာ၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးထံမွ ၾကားခဲ့ရသည္။ တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးေက်ာင္းထိုင္သည္။ ထိုဆရာေတာ္သည္ အလြန္အင္မတန္မွ သ ေဘာေကာင္းေတာ္မူသည္။ ထိုေက်ာင္းသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ အာဂႏၱဳက ရဟန္းအခိ်ဳ႕၊ ဧည့္သည္ ဒါယကာ ဒါယကာမအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ထိုဆရာေတာ္၏ သေဘာေကာင္းမွဳကို အခြင့္ ေကာင္းယူကာ ေက်ာင္းမွာေနစဥ္ ေက်ာင္းတြင္းေရရာမ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေလသည္။ ထိုမွ်မက ဆရာေတာ္၏ စကားမ်ားကို ရြာထဲေျပာ၊ ရြာအတြင္းမွ စကားမ်ားကို ေက်ာင္းသယ္လာသည္။ၾကာလာသည့္အခါ ဆရာေတာ္ႏွင့္ သူ၏ ဒါယကာ ဒါယိကာမအၾကား အနည္းငယ္ ေသြးကြဲမွဳေလးျဖစ္သြားသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲဟု အေၾကာင္းရွာေသာ္ ေက်ာင္းမွာတည္းေနေသာ ရဟန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို သိရွိသြားသည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏ ေက်ာင္းအ၀င္၀တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း စာတမ္းေရးထားေလသည္။
“ဤေက်ာင္းတြင္ ေခတၱခဏတည္းရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ရဟန္း၊ ဒါယကာ ဒါယကာမအေပါင္းတို႔သည္ ၀ေလးလံုးကို ေဆာင္ၾကရမည္။ မေဆာင္ႏိုင္က တည္းရန္ခြင့္မျပဳ။”
အဓိပၸာယ္နားမလည္ၾကေသာ အာဂႏၱဳကရဟန္းအေပါင္း ဒါယကာ ဒါယကာမအေပါင္းတုိ႕က ေမးေသာအခါ ဆရာေတာ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပေလသည္။
“၀ေလးလံုးေဆာင္ဟူသည္ကား ဤေက်ာင္းတြင္ ေခတၱခဏတည္းရန္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ေရာက္လာ ၾကေသာ အာဂႏၱဳကအေပါင္း ဧည့္သည္အေပါင္းတို႔သည္ '၀၀စားပါ၊ ေ၀းေ၀းေနပါ၊ ၀င္မရွဳတ္နဲ႔၊ ၀ါးရင္းဒုတ္စာ မိသြားမယ္၊'”ဟူသတည္း။
မိမိသည္ ဤပံုျပင္ကို ေက်ာက္ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာမွ ဆရာေတာ္ဦးေရ၀တကို ေျပာျပေသာအခါ ဆရာေတာ္ကလည္း
“ေအး ဇ၀နေရ! မင္းကလဲ ၀ေလးလံုးအဓိပၸာယ္ကုိ မင္းၾကားဖူးသလိုေျပာျပတယ္၊ ငါကလဲ၀ေလးလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကို ဒီလိုၾကားဖူးတယ္။ ဒို႔အငယ္တံုးက ဂ်ပန္က အဂၤလိပ္ကို တိုက္တဲ့ေခတ္ေပါ့၊အဲဒီလိုတိုက္တဲ့ေနရာမွာ ပထမဂ်ပန္က အဂၤလိပ္ကို ေလယာဥ္နဲ႕ ေကာင္းကင္ကေန ဗံုးေတြနဲ႔ၾကဲတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး လူၾကီးေတြက ခေလးေတြကို ေျပာတယ္၊'၀ေလးလံုးေဆာင္ၾက၊ ၀ေလးလံုးေဆာင္ဟူသည္ “၀ီ၀ီသံၾကားရင္ ေ၀းေ၀းကေရွာင္ ေ၀းေ၀းကမေရွာင္ရင္ ၀ါးစားသြားလိမ့္မယ္တဲ့၊”ဟုရွင္းျပသြားေလသည္။ ေအာ္ “တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း”ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားကဲ့သို႔ ၀ေလးလံုးအဓိပၸယ္ကုိ အမိ်ဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကေလ၏။ အဓိပၸယ္ကား ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရွိလွပါေပ။ မွတ္သားဖြယ္ပါေပတည္း။
( ေအာက္၌ Older Posts ကို ႏွိပ္ပါ၊ ပံုျပင္အပုဒ္ေပါင္း(၆၀) ေက်ာ္ကို ေတြ႔ပါလိမ္မည္။)


“ေဂြ႔ၾကီးုရြာ႕မွ ဦးေက်ာက္မွီ”

မိမိတို႔၏ ရြာနား၀န္းက်င္၌ ယခုတေလာ ကားတိုက္မွဳ၊ ဆိုင္ကယ္တိုက္မွဳမ်ားအလြန္ပင္အျဖစ္မ်ားေနသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း တကယ္နာ နာက်င္ျဖစ္သည္ျဖစ္၍ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ နစ္နာေၾကးရၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္လည္း တကယ္အားျဖင့္ နာနာက်င္က်င္ မျဖစ္ၾကပါ၊ သို႔ေသာ္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသည့္အတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ နစ္နာေၾကးရၾကျပန္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး ေဂြ႔ၾကီးရြာမွ ဦးေက်ာက္မီွတစ္ေယာက္လဲ အားက်ေနေလသည္။ ေက်ာက္မွီသည္ အလုပ္ကိုင္မယ္မယ္ရရမရွိ၊ ဖဲကရိုက္တတ္ေသးသည္။ တစ္ေန႔ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုေက်ာက္မီွတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးက သူ႔ကို ပြတ္တိုက္သြားသည္။ ကိုေက်ာက္မီွတစ္ေယာက္ ဆိုင္ကယ္အတိုက္ခံရေတာ့ အလြန္ဘဲ အသံျပင္းစြာ နာတယ္၊ က်င္တယ္ေျပာျပီ တစာစာႏွင့္ ေအာ္ေနေတာ့သည္။ ေဂြ႔ၾကီးရြာမွ လူအမ်ားလည္း ကေလးေရာလူၾကီးပါ ေရာက္လာၾကသည္။ ကိုေက်ာက္မွီတစ္ေယာက္ေတာ့ အသံကုန္ေအာ္ေနသည္။ အနီးအနားရွိလူၾကီးမ်ားကလည္း ဆိုင္ကယ္သမားကို
“ေမာင္ရင္! မင္းရဲ႕ဆိုင္ကယ္တိုက္လို႔ လူနာကေတာ့ မေသရံုတမယ္ျဖစ္ေနျပီ၊ လူနာကိုေတာ့ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ နစ္နာေၾကးအနည္းဆံုး ငါးသိန္းေလာက္ေတာ့ ေပးလိုက္ပါ။” ဟု ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းၾကေလသည္။ ဤတြင္ ဆိုင္ကယ္သမားက
“ဦးေလးတို႔ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ့ဆိုင္ကယ္က ပြတ္တိုက္တာ၊ ဦးေလးတို႔ လူက ကယ္ပါ၊ ယူပါ တစာစာနဲ႕ေအာ္ေနတာ၊ ေလးသိန္းနစ္နာေၾကးေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္ေအာင္ တစ္ခါျပန္တိုက္ျပီးမွ ေပးႏိုင္မယ္ေျပာျပီး။” ဆိုင္ကယ္ကို ဦးေက်ာက္မွီဘက္လွည့္ကာ တုိက္မယ္လို႔ ဟန္ျပင္လိုက္စဥ္ ဦေက်ာက္မွီသည္လည္း
“ေမာင္ရင္ရယ္ ေလးသိန္းမရရင္ေနပါ၊ ထပ္ေတာ့ မတိုက္ပါနဲ႔၊ ဦးေလးလဲ ေျပာသေလာက္ေတာ့မျဖစ္ပါဘူးကြာ၊” ဟုေျပာကာ ထြက္ေျပးသြားေလေတာ့သတည္္း။

Sunday, February 7, 2010

The Doctrine of Paticcasamuppada (Part 3)

But because of the disappearing of the ignorance(avijja)there disappear the kammic formations(sankkhara)သို႔ေသာ္ အ၀ိဇၨာ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ သခၤါရတရားတို႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of the kammic formations(sankkhara) there disappears consciousness(vinnana)သခၤါရတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္စိတ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of consciousness(vinnana) there disappear mind and matter(nama and rupa)ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္စိတ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of mind and matter(nama and rupa)there disappear sixfold bases(salayatana)နာမ္ရုပ္၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ သဠာယတနခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of sixfold bases(salayatana)there disappears contact(phassa)သဠာယတန၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ဖႆခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of contact(phassa)there disappears feeling(vedana)ဖႆ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of feeling(vedana) there disappears craving(tahna)ေ၀ဒနာ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ တဏွာခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of craving(tahna) there disappears grasping(upadana)တဏွာ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္;because of the disappearing of grasping (upadana)there disappear becoming (bhava)ဥပါဒါန္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ဘ၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of becoming(bhava) there disappears birth(jati)ဘ၀၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ဇာတိခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္; because of the disappearing of birth (jati) there disappear decay(jara),death (marana),sorrow(soka),grief(parideva),suffering (dukkha),dejection(domanassa) and despair(upayasa)ဇာတိ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳေၾကာင့္ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသတို႔သည္လည္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေတာ့သည္. Such is the disappearing of this entire whole mass of the suffering. ဒါဟာလဲဘဲ ဒုကၡအစု၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳၾကီးပါေပတည္း။( To be continued ဆက္ရန္)

Thursday, February 4, 2010

ပညာအရာတြင္ အၾကီးဆံုးေသာ ေခမာေထရီ ( Part 3)

The Buddha read her mind and said:
" O Khema! look carefully at this decaying body which is build around a skeleton of bones and is subject to disease and decay. Look carefully at the body which is desired only by the fullish. Look at the worthlessness of the beauty of this young girl. "
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခမာမိဖုရား၏ စိတ္ကို သိေတာ္မူျပီ၍
“အိုေခမာ အရိုးစုျဖင့္တည္ေဆာက္ထား၍ အနာေရာဂါ ပ်က္စီးမွဳတို႔၏ ဖိႏွိပ္မွဳကို ခံေနရေသာ ဤ ပ်က္စီးေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဂရုတစိုက္ ၾကည့္ပါေလာ့၊ လူမိုက္မ်ားကသာ အလိုရွိေနေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ဂရုတစိုက္ၾကည့္ပါေလာ့၊ ဤငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေလး၏ အလွအပ၏ တန္ဖိုးမဲ့ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မွဳကို ၾကည့္ပါေလာ့။” မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါသည္။
After hearing this, the Queen Khema attained Arahatta fruition. ဤတရားေဒသနာကို ၾကားနာျပီးေနာက္ ေခမာမိဖုရားသည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
But the Buddha continued to teach her:
"Beings who infatuated with lust fall down into the stream of craving. Just as a spider glides on its self-spun web. The wise, cutting the craving, walk on resolutely, leaving all ills (dukkha) behind.
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခမာမိဖုရားကို ဆက္လက္ကာ တရားေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။
“ေလာဘျဖင့္ ယစ္မူးေနေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ေလာဘေၾကာင့္ သံသရာေရအလွ်င္သို႔ က်ေရာက္ၾကရကုန္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ပင့္ကူသည္ သူျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္၌ လည္ေနသကဲ့သို႔ က်ေရာက္ေနသကဲ့သို႔တည္း။ ေလာဘကို ျဖတ္ျပီးေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ဒုကၡအားလံုးကို စြန္႔လွ်က္ ငဲ့ကြက္မွဳမရွိမူ၍ သြားၾကရေလကုန္၏။”
At the end of the discourse, Kheme attained Arahatship together analytical knowledges.ေဒသနာေတာ္၏အဆံုးတြင္ ေခမာမိဖုရားသည္ ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္ႏွင့္တကြ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္ရွိသြားေလသည္။
ႊႊ့္္္ႊThereafter having received her husband's permission, she joined the order of the nun.
ထိုမွေနာက္၌ ေခမာမိဖုရားသည္ ဘုရင္ၾကီး၏ ခြင့္ျပဳမွဳကို ရယူကာ သာသနေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
Later on, the Buddha bestowed Khematheri the title of the foremost in wisdom and the chief among the nuns (bhikkhunis)
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခမာဘိကၡဳနီမကို ဘိကၡဳနီမ်ားထဲတြင္ ပညာအရာတြင္အၾကီးျမတ္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးဆံုးေသာ မေထရ္မၾကီးရာထူး(အဂၢသာ၀ိကာမ)ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
Khematheri fulfilled the perfections for one incalculable(asankheyya) and one hundred thousand aeons to get this title.
ေခမာေထရီမၾကီးသည္ ထိုဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကို ရဘို႔ရန္ တစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻတစ္သိန္းပါရီျဖည့္ခဲ့ရပါသည္။
(To be continued ဆက္ရန္)

Wednesday, February 3, 2010

“ေသာတာပန္အရိယာကိုမွ သမက္ေတာ္လိုေသာ ဒကာၾကီး”

ဤပုံျပင္ေလးသည္ မိမိ သထံုျမိဳ႕ ဟိတကာရီေက်ာင္းတိုက္၌ အၾကီးတန္းစာေပကို သင္ၾကားခဲ့စဥ္က သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ဦးေတဇ၀ႏၱ(ကရင္ဆရာေတာ္ေလး)က ေျပာျပသည့္အတြက္ ၾကားသိခဲ့ရသည့္ တကယ္ အျဖစ္အပ်က္ ပံုျပင္ကေလး ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းကို သိေစရန္ အလို႔ငွာ ျပန္လည္ေဖါက္သည္ခ် လိုက္ရေပသည္။ ယေန႔ ေခတ္သည္ ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္ျဖစ္သည္။ ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္ဟူသည္ ၀ိပႆနာတရား မ်ားကို ျဖိဳင္ျဖိဳင္ေဟာၾက၍ ၀ိပႆနာတရားကို အားၾကိဳး မာန္တက္ အားထုတ္ၾကရာ လူအေပါင္းတို႔သည္ တရား ထူးကို ရၾကေသာ ေခတ္ ျဖစ္ေလသည္။ ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္ျဖစ္ သည္အားေလွ်ာ္စြာ သထံုျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားတို႕သည္ လည္း တရားထူးရရန္အ လို႔ငွာ အလြန္အၾကဴး အားထုတ္ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ားသူငါ တရားအားထုတ္ ေန၍သာ ေရာေယာင္ျပီး တရားအားထုတ္သူေတြလဲ မ်ားလွေပသည္။ ဓမၼေမဒီနီေက်ာင္းတိုက္အနီးမွ ဒါယကာၾကီးသည္လည္း “သူမ်ားေတြေတာင္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကေသးတာဘဲ၊ ငါလဲ ဘာလို႔အားမထုတ္ႏိုင္ရမွာလဲ” ဟူေသာ မာန္မာနျဖင့္ တရားရိပ္သာ၌ ၇ ရက္တရားစခန္း၀င္ကာ အားထုတ္ေလေတာ့သည္။ ထိုဒါယကာၾကီး သည္ နဂိုက အရက္အလြန္ အကၽြံေသာက္ေလ့ရွိ သည္။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မွ ဇနီးမယားျဖစ္သူကေတာ့
“ေအာ္ ဒို႔အိမ္က လူၾကီးေတာ့ ရိပ္သာမွာ တရားအားထုတ္ေနတယ္၊ တရားထူးမရေတာင္ အရက္ကေတာ့ျပတ္ သြားမွာပါ”ဟု ၾကိဳျပီး ပီတိေတြ ျဖစ္ေနေလသည္။ ဒါယကာၾကီးသည္လည္း ရ ရက္ စခန္းကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေပသည္။ တရားစခန္းမွ ျပန္လာျပီးေနာက္ တရားစကားေတြလဲ ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာလာေပ သည္။ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာအေၾကာင္းေတြလဲ ေတာ္ေတာ္ေျပာလာခဲ့ေပသည္။ တရား ထူးမရေသာ္လည္း အျမတ္တစ္ခုေတာ့ ရလိုက္ေပသည္။ သူသည္ အရင္လို အရက္မေသာက္ေတာ့ေပ။ အိမ္မွ မိသားစုတိ္ု႔သည္လည္း ၀မ္းသာလို႔ေပါ့။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းသာလို႔မွ မဆံုးေသးပါ။ ထိုဒါယကာၾကီးသည္ ္သူငယ္ခ်င္း တစ္စု၏ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္လိုက္မွဳေၾကာင့္ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္လာျပန္ခဲ့ေပသည္။ မိသားစုသည္လည္း စိတ္ညစ္ရျပန္ျပီေပါ့။ ဒါယကာၾကီးသည္ မူးလာလွ်င္
“ေအး ေသာတာပန္ျဖစ္သြားရင္ မေကာင္းမွဳမလုပ္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ့သမီးကို လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေသာတာပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾက၊ ေသာတာပန္ျဖစ္မွ သမက္ေတာ္ႏိုင္မယ္၊” ဟု ေအာ္ေျပာေနေတာ့သည္။ ဒုတိယေန႔ မူးလာျပန္ေတာ့လဲ အထက္ပါအတိုင္းေအာ္ေနေတာ့သည္။ တတိယေန႔ မူးလာျပန္ေတာ့
“ေအး ငါသမီးကို ရိုးရိုးပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ေတာ့ မေပးစားႏိုင္ဘူး၊ အရိယာေသာတာပန္နဲ႔ဘဲ ေပးစားမယ္ကြ”ဟု တေက်ာ္ေက်ာ္ေအာ္ေနေလသည္။ ေန႔စဥ္ ဒီအသံကို ၾကားေနရေသာ ဓမၼေမဒီနီေက်ာက္တိုက္မွ ကိုယ္ေတာ္ ေလးတစ္ပါးသည္ နားၾကားျပင္းကပ္လာဟန္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္
“ဒကာၾကီး ဦးဇင္းလဲ ေသာတာပန္ပါဘဲဗ်” ဟု ေအာ္ေျပာလိုက္ေလေတာ့သည္။
ထိုအခါမွစ၍ ေသာတာပန္သမက္ကိုမွ လိုခ်င္ေနေသာ ဒကာၾကီး၏ အသံသည္ မီးကို ေ၇ႏွင့္ေလာင္း လိုက္သကဲ့သို႔ ျငိမ္သက္သြားေလေတာ့သတည္း။ “ေအာ္ဒကာၾကီးသည္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကို မက္မည္ဆိုလွ်င္ မက္ေလာက္ပါေပတယ္။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္သည္ မေကာင္းမွဳလံုး၀မလုပ္ေတာ့ပါ။ ရႏွစ္ဘ၀ျပီးေနာက္ ရဟႏၱာျဖစ္ကာ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ျငိမ္းရာမွန္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ပါေပ တည္း။”

Tuesday, February 2, 2010

"ပညာ'အရာတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ေခမာေထရီ"(Part 2)

When the Queen Khema arrived at the monastery, the Buddha was expouding the Dhamma to an audience. ေခမာမိဖုရားသည္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိသတ္ကို တရား ေဟာၾကားေတာ္မူေနပါသည္။။ The Buddha, who read her thoughts, created by his psychic powers a beautiful young woman standing besides him fanning him. သူမ၏ စိ္တ္ကို သိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူ၏ေဘးတြင္ ရပ္ျပီး ယပ္ေတာင္ခတ္ေပးေနေသာ လွပေသာ အမ်ိဳးသမီတစ္ေယာက္ကို ဖန္ဆင္းလိုက္သည္။ Khema was enthralled by this lovely woman and thought to herself: “Never before have I seen such a woman ။ I myself do not come within even a fraction of her beauty. Surely those who say the ascetic Gotama disparages beauty of form must be misrepresenting him.” မယ္ေခမာသည္ လွပေသာ ထိုမိန္းခေလးဆြဲေဆာင္မွဳကို ခံလိုက္ရသည္ ျပီေတာ့ ငါ ဤကဲ့သို႔လွပေသာ အမ်ိဳးသမီးကို အရင္က မေတြ႔ဖူးပါ၊ ငါသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ အလွအပ အစိတ္အပိုင္းေလးကိုမွ် မမွီပါလား၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အလွအပကို ႏွိပ္ခ်ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုေသာသူတို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားကို စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသလိုဘဲ၊ သူမကိုယ္သူမ စဥ္းစားမိေတာ့သည္။The Buddha then made this created image gradually change from youth to middle age, and then to old age, with broken teeth, gray hair, and wrinkled skin, until it finally fell to the ground lifeless. ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဖန္ဆင္းထားေသာ ရုပ္အသြင္ကို
ငယ္ရြယ္ေသာအရြယ္မွ အလယ္အလတ္အရြယ္, ထို႔ေနာက္ အလယ္အလတ္အရြယ္မွ ဆံျဖဴ သြားက်ိဳး အေရတြန္ေနေသာအိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာအရြယ္, ေနာက္ဆံုး အသက္ဆံုး၍ ေျမျပင္မွာ လဲက်သြားသည္အထိ တေျဖးေျဖးခ်င္း ေျပာင္းလဲ ဖန္းဆင္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ Only then did she realize the vanity of external beauty and the fleeting nature of life. ထိုအခါမွ သူမသည္ ျပင္ပအလွတရား၏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မွဳႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ မျမဲေသာ ဘ၀၏ သေဘာတရားကို သိရွိေလေတာ့သည္။She thought, “Has such a body come to be wrecked like that? ဤခႏၶာကိုယ္သည္ အႏွစ္သာရဘာမွ်မရွိ ပ်က္စီျခင္းသေဘာရွိေျခ၏ ဟု ၾကံစည္ ေလေတာ့၏။ Then my body too must share that fate.” ထို႔ေနာက္ ငါ့၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မျမဲျခင္းသေဘာ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္ေခ်၏ဟု သူမ၏ စိတ္တြင္ ဆင္ျခင္မိပါေတာ့သည္။
To be continued

“ပညာအရာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ေခမာေထရီ”(Part1)

The name “Khema” means “security” . ေခမာအမည္သည္ ေဘးရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ The Queen Khema belonged to the royal family from the land of Magadha. ေခမာမိဖုရား သည္ မဂဓတိုင္း ေတာ္၀င္မိသားစုမွ ဆက္သက္လာသူေလးပါ။ She reached marriageable age she became one of the chief consorts of King Bimbisara.သူမ လက္ထပ္ရမည့္ အရြယ္ကို ေရာက္ေတာ့ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး၏ မိဖုရားေခါင္ေတြထဲက မိဖုရား ေခါင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ She was extremely beautiful and proud of her beauty.သူမဟာ အလြန္ဘဲ လွပပါေပတယ္၊ ထိုအလွေၾကာင့္လဲ မာနလဲ ၾကီးလွပါေပ၏။ The king wanted her to go the Veluvana Monastery and pay homage to the Buddha. ဘုရင္ၾကီးသည္ ေခမာမိဖုရားကို ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေစခ်င္သည္။ But she had heard that the Buddha always talked disparagingly about beauty. သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလွအပကို ႏွိပ့္ခ်ေဟာေျပာေလ့ရွိေၾကာင္းကို သူမၾကားသိေနျပီး ျဖစ္ေနေလသည္။ She therefore tried to avoid seeing the Buddha. ထို႔ေၾကာင့္လဲ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ျခင္းမွ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ေနေလေတာ့သည္။ And then, the Great king wanted her to know of the vanity of sensual pleasures, to which she was tightly attached. ျပီးေတာ့ ဘုရင္ၾကီးသည္ သူမ တန္းတန္းစြဲ တပ္ႏွစ္သက္ေနေသာ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္မ်ား၏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မွဳကို သူ၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီး မယ္ေခမာကို သိေစခ်င္သည္။ That's why he hired a troop of singers to sing songs to her in praise of the peacefulness and beauty of the Bamboo Grove monastery. ထို႔ေၾကာင့္ မင္းၾကီးသည္ သူ၏ မိဖုရားၾကီးထံတြင္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳနွင့္ အလွအပဘြဲ႔ျဖစ္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ဆိုရန္ ကေခ်သည္ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ကို ငွားရမ္းခဲ့သည္။ As Khema loved the beauties of nature she decided to visit there after listening to it. မယ္ေခမာသည္ အလွအပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ အားေလွ်ာ္စြာ ထိုသီခ်င္းကို နားေထာင္ျပီးေသာအခါ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းကို သြားဘို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။(To be continued)

Monday, February 1, 2010

"The Doctrine of Paticcasamuppada (Part 2)"


Then the Buddha during the last watch of the night paid attention to Paticcasamupada (cause and effect) in direct and reserve order:
ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ဆံုးယာမ္၌ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို အႏုေလာမ ပဋိေလာမအား ျဖင့္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါသည္။
Avijjapaccaya sankhara အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ, sankharapaccaya vinnanam သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ, vinnapaccaya namarupa ၀ိညာဏပစၥယာ နာမရူပါ , namarupapaccaya salayatanam နာမရူပပစၥယာ သဠာယတနံ, salayatanapaccaya phasso သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ, phassapaccaya vedana ဖႆပစၥယာေ၀ဒနာ , vedanapaccaya tana ေ၀ဒနာပစၥယာတဏွာ, tanapaccaya upadanam တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ, upadanapaccaya bhavo ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေ၀ါ, bhavapaccaya jati ဘ၀ပစၥယာ ဇာတိ, jatipaccaya jara,marana,soka,parideva,dukkha,domanassupayasa sambhavanti ဇာတိပစၥယာ ဇရာမရဏေသာကပရိေဒ၀ဒုကၡေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻ၀ႏၱိ. Evametassa kevalassa dukkhakkhandh- assa samudayo hotiti ဧ၀ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတီတိ.
Because of ignorance there arise volitional formations အ၀ိဇၨာ-မသိမွဳတရားေၾကာင့္ သခၤါရတရားတို႔ျဖစ္ ေပၚလာၾကကုန္၏; because of volitional formations there arises consciousness;သခၤါရတရားတို႔ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာ၏;because of consciousness there arise mind and matter; ပဋိသေႏၶ ၀ိညာဏ္စိတ္ေၾကာင့္ နာမ္တရားႏွင့္ ရုပ္တရားတိုဳ႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏; because of mind and matter there arise sixfold sense bases နာမ္တရား ရုပ္တရားတို႔ေၾကာင့္ အာယတနေျခာက္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္ ၏; because of sixfold sense bases there arises contact အာယတနေျခာက္ပါးတို႔ေၾကာင့္ ေတြ႔ထိမွဳ ဖႆတရားျဖစ္ေပၚလာ၏; because of contact there arises feelingေတြ႔ထိမွဳ ဖႆတရားေၾကာင့္ ခံစားမွဳ ေ၀ဒနာတရားျဖစ္ေပၚလာ၏; because of feeling there arises craving ခံစားမွဳ ဖႆတရားေၾကာင့္ တပ္မက္မွဳတဏွာတရားျဖစ္ေပၚလာ၏; because of craving there arises graspingတပ္မက္မွဳ တဏွာတရားေၾကာင့္ စြဲလမ္းမွဳဥပါဒါန္တရားျဖစ္ေပၚလာ၏; because of grasping there arise becoming စြဲလမ္းမွဳဥပါဒါန္တရားေၾကာင့္ ဘ၀ျဖစ္ေပၚလာ၏; because of becoming there arises birthဘ၀ေၾကာင့္ ဇာတိတရားျဖစ္ေပၚလာ၏; because of birth there arise decay,death, grief, sorrow, lamentation, dejection and despair ဇာတိပဋိသေႏၶေနမွဳတရားေၾကာင့္ ဇရာ-အိုျခင္, မရဏ-ေသျခင္း, ေသာက-ငိုေၾကြးျခင္း, ပရိေဒ၀-ပူေဆြးျခင္း, ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း,ေဒါမနႆ-စိတ္ႏွလုံးမသာမယာျဖစ္ျခင္း, ဥပါယာသ-တသသေဆြးေျမ့ပူေလာင္ျခင္းဟူေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏; This is the arising of this entire mess of suffering ဒါဟာ လုံုး၀ ဒုကၡအစုအပံုၾကီး၏ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပါေပတည္း.
Avijjayatweva asesaviraganirodha sankharanirodho အ၀ိဇၨာယေတြ၀ အေသသ၀ိရာဂနိေရာဓါ သခၤါရနိေရာေဓါ; sankharanirodha vinnananirodho သခၤါရနိေရာဓါ ၀ိညာဏနိေရာေဓါ; vinnanirodha namarupanirodho၀ိညာဏနိေရာဓါ နာမရူပနိေရာေဓါ; namarupanirodha salayatananirodho; နာမရူပ နိေရာဓါ သဠာယတနနိေရာေဓါ salayatananirodha phassanirodho;သဠာယတနနိေရာဓါ ဖႆနိေရာေဓါ phassanirodha vedananirodhoဖႆနိေရာဓါ ေ၀ဒနာနိေရာေဓါ; vedananirodha tahnanirodho ေ၀ဒနာနိေရာဓါ တဏွာနိေရာေဓါ; tahnanirodha upadananirodhoတဏွာနိေရာဓါ ဥပါဒါနနိေရာေဓါ; upadananirodha bhavanirodhoဥပါဒါနနိေရာဓါ ဘ၀နိေရာေဓါ; bhavanirodha jatinirodhoဘ၀နိေရာဓါ ဇာတိနိေရာေဓါ; jatinirodha jara,marana, soka, parideva, dukkha, domanassupayasa nirujjhanti ဇာတိနိေရာဓါ ဇရာ,မရဏ,ေသာက,ပရိေဒ၀,ဒုကၡ,ေဒါမနႆုပါယာသာ နိရုဇၥ်ႏၱိ. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti ဧ၀ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႆ နိေရာေဓါ ေဟာတီတိ.(To be continued)

 

Go Up အေပၚသုိ႔