Pages

Monday, June 28, 2010

“ကုသိုလ္ရခ်င္လို႔ ေရလွဴထားတယ္”

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ေရလွဴလွ်င္ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး ရသည္ဟုယံုၾကည္ခ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေရွ႕မွာျဖစ္ေစ၊ ရြာထိပ္မွာျဖစ္ေစ ေသာက္ေရအိုးစင္ မ်ားတည္ေဆာက္ကာ ေရအလွဴေတာ္ကို ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ အျခားသူမ်ား ေရအလွဴေပးေနသည္ကို ျမင္ေသာ အခါ မိမိရြာမွ ဦးဇင္းေလးသည္လည္း ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးကို ရရန္အလို႔ငွာ ရန္ကုန္+မႏၱေလးကား လမ္းမၾကီးေဘးတြင္ ေရခ်မ္းစင္ေလးတစ္ခုတည္ကာ ေရအလွဴေပးေနေလသည္။ ေန႔စဥ္မျပတ္ ေရအလွဴ ေတာ္ ကို ျပဳလုပ္ေနေလသည္။

တစ္ေန႔ေသာ ေႏြေခါင္ေခါင္ ေန႔လယ္ခင္းတြင္ ကူမဲျမိဳ႕တြင္ ႏြားေရာင္း/၀ယ္ပဲြေတာ္ေစ်းရွိရာ အနယ္နယ္အရပ္ ရပ္မွ ႏြားကုန္သည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရြာထိပ္ခဏနားၾကျပီး၊ ဦးဇင္းေလး၏ ေရခ်မ္းစင္ကို အားေပးသြားရာ ေရသည္ ညေနခင္းထိေတာင္မခံဘဲ ျပတ္လပ္သြားေလေတာ့သည္။ ညေနေလးနာရီထိုးတြင္ကား ဦးဇင္းေလး သည္ သူ၏ ေရခ်မ္းစင္သို႔ ေရရွိ မရွိလာေရာက္အကဲခတ္ရာ ခပ္ထားေသာ ေရအိုးႏွစ္လံုးသည္ မ္ိေက်ာင္း ဆင္းမတတ္ ျပတ္လပ္ေနေလေတာ့သည္။

အျခားရက္မ်ားဆိုလွ်င္ ေနာက္ရက္ နံနက္ခင္းထိ ေသာက္ေရမ်ား ကုန္ေလ့မရွိေခ်။ ဒီေန႔ေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေစာၾကီး ျပတ္လပ္ေနသည့္အျဖစ္ကို သိေသာအခါ ဦးဇင္းေလးသည္ “ကုသိုလ္ရခ်င္လို႔ ေရအလွဴလုပ္ထားတယ္၊ ဘယ္ေခြးမသားေတြက ကုန္ေအာင္ေသာက္သြားတယ္မသိ”ဟု က်ိန္ဆဲေန ေလေတာ့သတည္း။

မွတ္ခ်က္ ။ အလွဴတစ္ခုျပဳလုပ္ျပီဆိုလွ်င္ မလွဴခင္မွာ ၀မ္းသာ၀မ္းသာျဖစ္ေနမွဳကို “ပုဗၺေစတနာ”ဟုေခၚသည္။
လွဴဆဲ ၀မ္းေျမာက္ေနမွဳကို မုဥၨေစတနာ”ဟုေခၚသည္။ လွဴျပီး ၀မ္းေျမာက္ေနမွဳကို “အပရေစတနာ”ဟုေခၚသည္။ အထက္ပါ ေစတနာသံုးပါးႏွင့္ညီလွ်င္ ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္၊ တတိယအရြယ္ အရြယ္သံုးပါးလံုးပင္ အက်ိဳးေပးႏိုင္ေလသည္။

ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး
အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာၾကီးျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ခြန္အားၾကီးျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္း၊ေျခြရံေပါျခင္း၊ ျဖတ္လတ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းကင္းျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ
(က) “ကိတၱိ, သုေဒၶါ၊ ေျခြရံေပါ၊ လ်င္ေဆာမြတ္သိပ္ကြာ၊ (ခ) သန္႔ရွင္း, ဆင္းလွ၊
ခ်မ္းသာရ၊ ဗလ, ဥာဏ္ပညာ၊ (ဂ) ေရကိုလွဴၾက၊ က်ိဳးဆယ္ဝ၊ မုခ်ရမည္သာ။”

ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ကိုယ္တိုင္စပ္လကၤာ
“သက္ရွည္, ဆင္းလွ၊ ခ်မ္းသာရ၊ ဗလ, ဥာဏ္ပညာ၊
စင္ၾကယ္ ေက်ာ္ေစာ၊ ေျခြရံေပါ၊ ဖ်တ္လတ္ေရငတ္ကင္းေလတာ၊
ေရလွဴရက်ိဳး၊ ဤဆယ္မ်ိဳး၊ မေတာင္းပဲႏွင့္ရေလတာ။”

က်မ္းညႊန္း သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္၊ စာမ်က္ (၃၀၉)။သို႔ေသာ္ ထိုဆယ္ပါးကို တစ္ေပါင္းထည္း တစ္စုထည္း ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာမ်ား၌ မေတြ႔ရေခ်၊ ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ထိုထိုက်မ္းဂန္မ်ားမွ စုစည္းထားဟန္ရွိ၏။

Saturday, June 26, 2010

“မသာ ကိုယ္ေတာ္”


္ၱမိမိသည္ ဤပံုျပင္ေလးေရးမည္ၾကံေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ေသာ စကားေလးတစ္ခုကို သြားသတိရလိုက္သည္။
“ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၍ ျပဳျပင္ရေသာ ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲေလကုန္စြတကား၊ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေလကုန္စြတကား၊ ထိုသခၤါတရားအားလံုးတို႔၏ ျငိမ္းျခင္းသည္သာ ခ်မ္းသာေပလိမ့္ မည္တကား။”

ထိုျမတ္ဗုဒၶ၏ စကားသည္ မွန္ပါေပ၏။ အေၾကာင္းအက်ိဳးသင့္ေလ်ာ္လွပါေပ၏။ သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ အဆံုးမေတာ့ အိုျခင္း(ဇရာ)၊နာျခင္း(ဗ်ာဓိ) ေသျခင္း(မရဏ)တရားတို႔၏ ၀ါးမ်ိဳျခင္းကို ခံၾကရသည္။ မိမိတို႔ရ ရွိထားေသာ ခႏၶာသည္ အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ေသျခင္းတို႔၏ စာဖတ္ ၀ါးဖတ္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကရသည္။ ထိုတရားအားေလ်ာ္ စြာပင္ ယခုတေလာ မိမိ၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ ကူမဲျမိဳ႕တြင္ ဒါယကာ+ဒါယိကာမမ်ား အလြန္ ပင္ ေသဆံုးေနၾကသည္။

ေသဆံုးသည္ကို မိမိ၏ အရပ္တြင္ “မသာ” သို႔မဟုတ္“အသုဘ”ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ေလ့ရွိၾကသည္။ မသာ သို႔မဟုတ္ အသုဘရွိ၍ ဒါယကာမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကို သြားပင့္တိုင္း ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက“ဒို႔က အသက္ၾကီးျပီ၊ ဘုရားစုေက်ာင္းက ေမာင္ကလ်ာဏကို ပင့္သြားပါကြာ၊ သူက လူငယ္ဆိုေတာ့ ဖ်တ္ဖ်တ္ လတ္လတ္ရွိတာေပါ့”ဟု မိန္႔သျဖင့္ ဒါယကာမ်ားသည္ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦးကလ်ာဏကိုသာလွ်င္ ပင့္ၾက ေတာ့သည္။ မသာရွိတိုင္း ဦးကလ်ာဏခ်ည္းၾကြေနရသည္။

မသာရွိတိုင္း ဦးကလ်ာဏခ်ည္းျမင္ေနၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကူမဲျမိဳ႕မွ ဒါယကာ+ဒါယိကာမအေပါင္းက ဦးကလ်ာဏကို “မသာ ကိုယ္ေတာ္” ဟုအမည္ကင္ပြန္းတပ္ေပးလိုက္ေလေတာ့သည္။

ထိုအေၾကာင္းကို သူကိုယ္တိုင္ပင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေျပာျပရာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားကလည္း သူ႔ကို ျမင္တိုင္း “မသာ ကိုယ္ေတာ္ၾကြလာပေဟ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိၾက၏။“ေအာ္ ဘာမွမကုန္ဘဲ ရလိုက္တဲ့ နာမည္ပါေပတကား။”

ဤေနရာ၌ အသုဘအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လာသျဖင့္ မိမိ၏ အေတြ႔အၾကံဳ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုကို တင္ျပပါရ ေစအံုး။ မိမိသည္ ရန္ကုုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မပရိယတၱိေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းမွာေနစဥ္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ ဒါယကာ+ဒါယိကာမ်ားဆံုးသြားလွ်င္ ေက်ာင္းမွ မိမိထက္ အသက္၊ ၀ါအားျဖင့္ ၾကီးေသာ မေထရ္ၾကီးမွ “ဦးဇ၀န သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းလာပင့္ေနတယ္ လိုက္သြားလိုက္ပါကိုယ္ေတာ္” ဟု မိန္႔သျဖင့္ မိမိသည္ အျမဲလိုလို သက္ေပ်ာက္ဆြမ္း၊ ေျမခ်ဆြမ္း၊ ရက္လည္ဆြမ္းတို႔ကို လိုက္ေပးေနရေလသည္။

တစ္ေန႔မဟုတ္၊ တစ္လမဟုတ္၊ တစ္ႏွစ္မဟုတ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားလာေတာ့ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္အတြင္းမွ ဒါယကာ+ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္ မာလာၿမိဳင္အမွတ္ (၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀လမ္းတို႔မွ ဒါယကာ+ဒါယိကာမမ်ားသည္ မိမိအား မွတ္မိေနၾကေလသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ သူတို႔သည္ မိမိကို ျမင္တိုင္း “အင္း ကိုယ္ေတာ္ေလးေတာ့ ၾကြလာျပန္ျပီ၊ ဘယ္အိမ္က ဆံုးျပန္ျပီလဲေတာ့မသိဘူး၊”ဟု တီးတိုးတီးတိုး မွတ္ခ်က္ ေပးေနၾကသည္။

တစ္ေန႔ မိမိသည္ သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းတစ္ခုတြင္ သီလေပး၊ တရားေဟာ၊ ေရစက္ခ်ျပီး ေက်ာင္းသို႔ အလွဴရွင္ဒါယကာမ်ားႏွင့္အတူ စကားေျပာရင္း ျပန္ၾကြလာခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းအေပါက္၀ ေရာက္ေသာအခါ တပည့္ျဖစ္သူ ကိုရင္ေပါက္စမွ “ဦးဇင္း ဒီေန႔ တြက္ေျခ ဘယ္ေလာက္ကိုက္ခဲ့လဲ”ဟု လွမ္းေမးေလသည္။

ဒါယကာမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အေမးခံရေသာအခါ မိမိသည္ အလြန္ပင္ ရွက္မိသည္။ ဒါယကာမ်ား ျပန္သြားျပီးေနာက္ ကိုရင္ကို ေခၚကာ “ကိုရင္ ေနာက္ကို ဒီလိုဘယ္ေတာ့မွ မေမးရဘူးေနာ္၊ ေနာက္တစ္ခါေမးရင္ေတာ့ မင္းနာမယ္သာျပင္”ဟု ေခၚေငါက္ခ်ိန္းေျခာက္ထားရေလသည္။

တစ္ေန႔ မိမိႏွင့္ အလြန္ရင္ႏွီးေသာ ဒါယကာၾကီးဦးေက်ာ္သည္ မိမိထံေမွာက္ ေရာက္လာကာ “ေငြေရး ေၾကးေရေကာ သံုးရ စြဲရတာ အဆင္ေျပရဲ႕လား၊” ဟု ေမးေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ မိမိက “ေသျခင္းတရားေတြရွိေနသေရြ႕၊ ေငြေရးေၾကးေရးမပူပါဘူး ဒကာၾကီး၊”ဟု ေနာက္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဒါယကာၾကီးက “ဟုတ္ပါတယ္ေလ၊ ကိုယ္ေတာ္က အသုဘကိုယ္ေတာ္ဆိုေတာ့”ဟု ဆက္ေနာက္ေလသည္။

ဆရာ+ဒကာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေျပာမနာ ဆိုမနာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မိမိက “ဟုတ္တယ္ဒကာၾကီးေရ၊ က်ဳပ္က အသုဘကိုယ္ေတာ္၊ အသုဘပဲြပဲလိုက္ေနရတာကိုး၊ အင္း အဲဒါအေရးမၾကီးဘူး ဒါယကာၾကီးတို႔ အိမ္ဘက္လဲ မ်က္ေစာင္းထိုးလာျပီေနာ္၊ ဒါယကာၾကီးလဲ သတိထားေနအံုး” စလိုက္ရာ “ကိုယ္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္၊ နမိတ္မရွိ၊ နမာမရွိ၊ အဟုတ္မွတ္လို႔ နားေထာင္ေနတာ”ဟု ေျပာကာ ဒါယကာၾကီး ဦးေက်ာ္လည္း တစ္ခ်ိဳးတည္း လစ္သြားေလေတာ့၏။

“ေအာ္ ဒကာၾကီးဦးေက်ာ္ ဘယ္အရာကို စစ၊ သူသည္းခံေလ့ရွိတယ္၊ေသျခင္းတရားနဲ႕ စလိုက္ေတာ့ အသက္ (ရ၅) ႏွစ္ရွိျပီး ျဖစ္ေသာ မိမိ၏ ဒကာေက်ာ္လည္း လစ္ေျပးေတာ့တာပဲ၊ ပုထုဇဥ္ျဖစ္ေတာ့လည္း ေၾကာက္ေပအံုးမွာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔မွတစ္ပါး အားလံုးေသာ လူသား တိရစၦာန္ကအစ သက္ရွိ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ ေသေဘးကို ေၾကာက္ၾကကုန္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူတာေပပဲ။

ေသေဘးမွ လြတ္ရန္ နည္းလမ္းသည္ကား မဂ္လမ္းစဥ္ကို က်င့္ျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ပါေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဂ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္သျဖင့္ သတၱ၀ါအားလံုး ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ”ဟု ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳရင္း ဤအေၾကာင္းအရာကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရေပသည္။

Thursday, June 24, 2010

“အာဂသတၱိရွင္ပါေပတကား”

ႊဤအျဖစ္အပ်က္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေလာက္က ျဖစ္မည္ထင္၏။ မုတၱမမွ ေမာ္လျမိဳင္သို႔ သြား မည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ဇက္ျဖင့္ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္သို႔ ကူးၾကရသည္။ မိနစ္သံုးဆယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရသည္ ထင္၏။ ထိုအခ်ိန္က ယခုကဲ့သို႔ မုတၱမ+ေမာ္လျမိဳင္ ျမစ္ကူးတံတားၾကီးမေပၚေသးပါ။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား သည္ကားေပၚမွ ဆင္းသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ ရထားေပၚမွ ဆင္းသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ဇက္ဆီသို႔ အေျပးအလႊားေျပး တက္ၾကရသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးရွိလွေသာ အခ်ိန္ေလးကို (save)ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဒီေန႔ေတာ့ ဇက္ေပၚတြင္ ကေလးမ်ားစြာကို ေတြ႔ရေလသည္။ ထိုကေလးမ်ားစြာတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဟိုေျပးသည္ေျပး ေျပးေနေလသည္။ ထိုကေလးသည္ ထိုသို႔ေျပးရင္း သံလြင္ျမစ္ထဲသို႔ ထိုးက်သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ ကေလးအေမသည္ “ကယ္ၾကပါအံုး ကယ္ၾကပါအံုး က်မ သားေလး ျမစ္ထဲက်သြားလို႔”ဟုေအာ္ဟစ္ငိုယိုကာ အကူအညီေတာင္းေနေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ အကူအညီ ေတာင္းေနစဥ္မွာပင္ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ၀ုန္းကနဲေရထဲထိုးဆင္းသြားေလသည္။ မၾကာလိုက္ပါ ထိုကေလးကို ဆယ္ယူလာေလသည္။

သေဘၤာေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကေလးအေမသည္ ထိုလူငယ္ေလးကို ေက်းဇူးတင္မဆံုးရွိၾကေလသည္။ တစ္ေန႔ ေမာ္လျမိဳင္တြင္ ကေလးမိခင္ႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိ လူၾကီးမ်ားက ထိုလူငယ္ေလးကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳပြဲေလးတစ္ခုလုပ္ေပးေလသည္။

ထိုဂုဏ္ျပဳပဲြတြင္ ကေလးမိခင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိလူၾကီးမ်ားက “မိမိ၏ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရမွဳႏွင့္ပတ္သက္လို႔ စကားအနည္းငယ္ ေျပာပါအံုး”ဟု တိုက္တြန္းေလသည္။ ထိုအခါ လူငယ္သည္ “ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျမစ္ထဲက်သြားတဲ့ ကေလးကို ၾကည့္ေနစဥ္ သေဘၤာေပၚက ကၽြန္ေတာ္ကို တြန္းခ်လိုက္တဲ့သူကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႕ လူၾကီးမင္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါတယ္ခင္ဗ်”တဲ့။

“ေအာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အာဂသတၱိရွင္မ်ိဳးလဲရွိေသးေပသဗ်၊ ပရိသတ္က ေမွ်ာ္လင့္သည္ကတစ္ျခား၊ သူေျပာခ် လိုက္သည္က တစ္ျခား။”

Tuesday, June 22, 2010

The Buddha open here! (ျမတ္ဗုဒၶက ဒီမွာပြင့္ေတာ္မူတာေလ)

အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာအရပ္ရပ္က ဘုရားဖူးမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ျမတ္ ဗုဒၶသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္မူေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အိႏၵိယသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က မဟာလူသားတစ္ေယာက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ေပသည္။

ထိုမွ်မက ထိုမဟာလူသား ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထိုေျမေပၚမွာတြင္ ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုေျမေပၚမွာပင္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုေျမေပၚမွာပင္ ေမြးဖြားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေမြးဖြားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာသည္ကား နီေပါႏိုင္ငံပိုင္ ျဖစ္သြားေလျပီး။ ထိုေလးပါးကို သံေ၀ဇနိယေလးဌာန ဟုေခၚဆို ပါသည္။

အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ထိုေလးဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ဖူး ေသာ ျမတ္ဗုဒၶေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ဖူးေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း လွည့္လည္ဖူးေမွ်ာ္ေလ့ရွိၾက သည္။ တစ္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေလာက္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးမိုးမိုးျမင့္ေအာင္၏ အမျဖစ္သူ ေဒၚသဇင္ ျမင့္ေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာသို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။

ထိုအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္ငါးပါးလည္း ပါလာေလသည္။ ထိုသံဃာငါးပါးတြင္ ခပ္ငယ္ငယ္ ကိုယ္ေတာ္ေလး တစ္ပါးလည္းပါလာသည္။ အဂၤလိပ္စကားအနည္းငယ္ေျပာတတ္ေလသည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ ေၾကာင္းကို သူႏွင့္အတူပါလာေသာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား သိေစရန္အလို႔ငွါ လူရွဳပ္ရွဳပ္ရွိမွ ေျပာေလ့ရွိ သည္။

တစ္ေန႔ေသာ ညေနခင္းတြင္ မဟာေဗာဓိရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၀ယ္ ျမန္မာဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခ်ိန္ တြင္ သူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို သြားေရာက္ႏွဳတ္ဆက္ေလသည္။ သူတို႔သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾက ေလျပီ။ အနည္းငယ္ အလႅာပသလႅာပ စကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ မဟာေဗာဓိေညာင္ ပင္ၾကီးကို လက္ညွဳိးညႊန္ကာ
“The Buddha open here”ဟု ေဘးမွ ဘုရားဖူးမ်ားၾကားသိေစရန္အလို႔ငွါ ၾကာေလာင္စြာပင္လွ်င္ ေျပာၾကား လိုက္ေလသည္။ ဘုရားဖူးအခ်ိဳ႕တြင္ အဂၤလိပ္စကားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေျပာတတ္ေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေလးေျပာသည္ကို ေလွာင္ျပံဳးျပံဳးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာနယ္ ေတာျမိဳ႕ ေလးမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ကား အထင္ၾကီးေသာ အၾကည့့္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ေလးကို ၀ိုင္း၀န္း ၾကည့္ေန ၾကေလသည္။
“ေအာ္ျမန္မာ့အေတြး ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္ေပမည္။ “The Buddha open here. (ျမတ္စြာဘုရားက ဒီမွာ ပြင့္တာေလ)” ပညာရွင္မ်ားၾကားရင္ေတာ့ ဟားတိုက္ရယ္ေကာင္း ရယ္ႏိုင္ပါေပသည္တကား။ အမွန္၀ါက် ျဖစ္သင့္သည္ကား “The Buddha attained Enlightenment here. ျမတ္စြာဘုရားက ဒီမွာပြင့္ေတာ္မူတာ”

အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ ဆက္စပ္လာသျဖင့္ အျခားအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို တင္ျပေပအံ့။
တစ္ခါက ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးသည္ ျပည္ပတြင္စာသင္ေနေလသည္။ တကၠသိုလ္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ဗဟု သုတရရန္အလို႔ငွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ သူသည္ ႏိုင္ငံအ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရာက္ဖူးျပီးျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သူ၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာ ဇာတိရြာ သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူ၏ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားကို စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပေလေတာ့ သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားလည္း သူတို႔မေရာက္ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားအေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္ အပ္က်သံမွ်ပင္ၾကားရ ေပလိ္မ့္မည္။ တိတ္တဆိတ္ စိတ္၀င္းတစား နားေထာင္းေနၾကေလသည္။

သူ၏ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာၾကား၍ ခဏရပ္နားေနစဥ္ စပ္စုတတ္ေသာ ဒါယိကာမၾကီးတစ္ေယာက္က
“အရွင္ဘုရား အဲဒီလို ကမၻာပတ္ေနေတာ့ အခက္အခဲေတြ ဘာေတြမ်ား မၾကံဳရဘူးလားဘုရား”ဟု ေမးေလ သည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ေလးက “အြန္း က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ အခက္အခဲ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ က်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေတာ့ အခက္အခဲေတြ မ်ားစြာ ေတြ႔တာေပါ့ ဒကာမၾကီးရာ”ဟု ေျဖၾကား ေတာ္မူလိုက္ေလသတည္း။

“ေအာ္ဒါလည္းပဲ မွတ္သားဖြယ္ရာပါေပ တကား”

Saturday, June 19, 2010

ေၾကာက္ရြံ႕မွဳႏွင့္ စိုးရိမ္းမွဳ အပိုင္း(၂)

သားသမီးမ်ားစြာရွိေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္လည္း “သားသမီးမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမလဲ၊ ငါ့ရဲ႕ဇနီး/အမ်ိဳးသားက ငါ့ကို အရင္ကလို မခ်စ္ေတာ့ဘဲ ခြဲခြါသြားေလမလား၊ ငါ့အရြယ္ၾကီးလာတဲ့အခါ ငါ့သားသမီးေတြက ငါ့ကို ေစာင့္မွ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မလား”ဟု အျမဲမျပတ္စိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကရသည္။

အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္ မလိုအပ္ပဲ သားသမီးတို႔၏ လံုျခံဳမွဳအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေလသည္။ “ေန႔စဥ္သံုးေငြအတြက္ အိိမ္မွာလံုေလာက္မွဳရွိရဲ႕လား၊ အိမ္မွာေကာ လံုျခံဳမွဳရွိရဲ႕လား၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေကာ က်န္းမာေရးမွာ ေကာင္းၾကပါရဲ႕လား”ဟု စိုးရိမ္ ပူပန္ ေနၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာမွဳႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

“ငါ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမ်ားသြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ အစု ေစ်းကြက္ေတြကို ယခုေရာင္းရရင္ေကာင္းမလား၊ ေနာက္မွ ေရာင္းရရင္ေကာင္းမလား၊ အလုပ္သမားေတြက ေကာ ေငြေရးေၾကးေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိတ္ခ်ရပါ့မလား၊ ငါ့မရွိတုန္းမွာ လိမ္သြားေလမလား” လူအခ်ိဳ႕သည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆံုးရွံဳမွဳမ်ားကို ေတြးပူေနၾကေလသည္။

သူတို႔သည္ ရာထူးမတိုးမွာ အလုပ္တာ၀န္ေတြကို မ်ား စြာ ေပးအပ္မွာကိုလဲ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ရံုးလုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားက သူတို႔ကို မနာလိုျဖစ္ေနၾက သည္ကိုလဲ ေတြးျပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေလသည္။ ေအာ္ အကယ္စင္စစ္ လူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳ မ်ားကို စာရင္းျပဳစုလိုက္လွ်င္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

လူ႔ဘ၀သည္ စိုးရိမ္မွဳ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကမၻာၾကီးျဖစ္ေလသည္။ မွန္ပါေပ၏။ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳမ်ားစြာတို႔သည္ကား မလံုျခံဳမွဳမွလာေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ၊ ရန္သူကို ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ၊ ငတ္မြတ္မည့္ေဘးကို စိုးရိမ္မွဳ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွာကို စိုးရိမ္မွဳ၊ ဖ်ားနာမွာကို စိုးရိမ္မွဳ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆံုးရွဳံးမွာကို စိုးရိမ္းမွဳ၊ ခ်စ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခဲြရမွာကို စိုးရိမ္မွဳ၊ လွေနေသာ ရုပ္ကေလးမ်ား ပ်က္သြားမွာကို စိုးရိမ္မွဳ၊ အကယ္၍ ငါ့ရုပ္သာ ပ်က္သြားလွ်င္ ငါ့ခ်စ္ေသာသူက ငါ့ကို ခ်စ္မွ ခ်စ္ေတာ့ပါ့မလားဟု ေတြးေတာကာ စိုးရိမ္မွဳ၊ အိုမွာကို စိုးရိမ္မွဳ၊ ေသမွာကို စိုး၇ိမ္မွဳ၊ ေနာက္ဘ၀ေသသြားရင္ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ ေရာက္မွ ေရာက္ပါ့မလားဟု ၾကိဳတင္စိုးရိမ္မွဳစသည္တို႔ပင္ျဖစ္ေလသည္။

အထက္ပါ အေျခအျမစ္မရွိေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားသည္ လြန္ကဲေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဤစိုးရိ္မ္ ပူပန္မွဳတရားေတြကေတာ့ လူသားဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္မွာ ဧကန္မလြဲျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စိုးရိမ္မွဳ မ်ားမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ်။ စိတ္ထားျဖဴစင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔သည္သာ အကယ္ စင္စစ္ ထိုအေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္ရန္(ေဒါက္တာေကသရီဓမၼာနႏၵ၏ Why Worry ကုိ အေျခခံ ေရးသားထားသည္။)

Friday, June 18, 2010

သေျပတစ္ခက္ကယ္နဲ႔

တစ္ခါက ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားသည္ သေဘၤာျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထို အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားသည္ ဗဟုသုတရရန္အလို႔ငွာ တစ္ေနရာတြင္ ထိုင္မေနမူရန္ သေဘၤာေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ ၾကည့္ရွဳေနၾကေလသည္။ ထိုသို႔လွည့္လည္စဥ္ သူတို႔သည္ ဦးေလးၾကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႔ကာ စကားလက္ဆံုး က်ျပီး ရင္းႏွီးသြားၾကေလသည္။ စကားေတြမ်ားစြာ ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ဦးေလးၾကီးက
“ငါ့တူမတို႔ရဲ႕ ဇာတိရြာနာမည္ကေကာ ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ”ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားက
“ေက်ာက္စရစ္ပတ္လည္၊ သာမ်ိဳးကြယ္၊ ဒိုင္းလည္ရြာကရွင့္”ဟု ကာရန္နေဘႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ သံျပိဳင္ ေျဖဆိုလိုက္ၾကေလသည္။ ဤသို႔တက္တက္ၾကြၾကြ ကာရန္နေဘႏွင့္ သူတို႔၏ ဇာတိရြာနာမည္ကုိ ေျပာၾကား သည္ကို ဦးေလးၾကီးတစ္ေယာက္အလြန္ပင္ သေဘာက်သြားေလသည္။ သူစဥ္စားလိုက္သည္က
“ဒီခေလးမေလးေတြေတာင္ သူတို႔ရဲ႕ဇာတိရြာကုိ ကာရန္နေဘႏွင့္ အခ်က္က်က် ေျဖတတ္ေသးတယ္၊ ငါဘာလို႔ မေျဖတတ္ရမွာလဲ၊ ေမးလို႔ကေတာ့ ကာရန္နေဘေတြနဲ႕ ငါ့ဇာတိရြာနာမည္ကို ေျဖထည့္လိုက္မယ္”ဟု စဥ္းစား ေနစဥ္၊ စဥ္းစားခန္းမျပီးေသးပါ၊ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားက
“ဒါနဲ႔ ဦးေလးၾကီးရဲ႕ ဇာတိရြာနာမည္ကေကာ ဘယ္လိုေခၚပါသလဲရွင့္”ဟု ေမးလိုက္ၾကေလသည္။ ဦးေလးၾကီး လည္း အားက်မခံ
“သေျပတစ္ကယ္နဲ႔၊ သေျပတစ္ခက္ကယ္နဲ႔” ဟု ေရွ႕ဆက္မရျဖစ္ေနသည္။ ဤတြင္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားက
“ဦးေလးၾကီး မဆံုးေသးဘူး၊ ဆက္ေျဖအံုးေလ”ဟု ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းလိုက္ရာ ဦးေလးၾကီးလည္း
“ေခ်ာင္းခြရြာကကြ”ဟု ေရာက္မိေရာက္ရာ ေျဖခ်လိုက္ေလသည္။ ဤတြင္ကေလးမေလးမ်ားက ၀ိုင္းရယ္ကာ
“ဟြန္း ဦးေလးၾကီးလကၤာကလဲ ကာရန္နေဘအခ်ီအခ်လဲမကိုက္ဘူး”ဟု ၀ိုင္း၀န္းအျပစ္တင္ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးေလးၾကီးက
“ေအး ငါလဲ ညည္းတို႔လို ကာရန္နေဘေတြနဲ႔ ေျဖခ်င္တာနဲ႔ ေျဖခ်လိုက္တာ၊ ေအာ္တကယ္ေတာ့ မလြယ္ပါလား ေဟ” ဟု ေျပာ၍ ဦးေလးၾကီးလဲ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္ကာ လစ္ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း။
ဤေန၌ ကာရန္အခ်ီအခ်မတည့္မွဳႏွင့္ဆက္စပ္လာသျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကိုလည္း တင္ျပလိုက္ရေပ သည္။ မိမိသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနတကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ပညာသင္ ၾကားရာတြင္ ဘာသာ(၇)ရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားၾကရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားေရးဘာသာ ရပ္တစ္ခုပါရွိသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာသည္ မည္သည့္မင္းလက္ထက္တြင္ မည္သို႔ျပန္႔ပြားလာသည္။ မည့္သည့္မင္းလက္ထက္တြင္ မည္သို႔ဆုတ္ယုတ္သည္ကို သကၠရာဇ္အတိအက်ႏွင့္ ေလ့လာၾကရသည္။ သင္ ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ ဆရာေတာ္ကလည္း
“အရွင္ဘုရားတို႔ ခုတပည့္ေတာ္ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးထားတာေတြကို စာေမးပြဲမွာ ေမးလာရင္ အေၾကာင္းအရာကို သကၠရာဇ္အတိအက်နဲ႔ ေျဖရမွာေနာ္၊ သကၠရာဇ္မပါလို႔ကေတာ့ အမွတ္နည္းျပီးသာမွတ္” ဟု ရက္ရက္စက္စက္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ရာ စာသင္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ဓာတ္က်သြားၾကသည္။
“သင္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကလဲ တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီး၊ သကၠရာဇ္ေတြကလည္း အမ်ားၾကီး၊ ဘယ္လိုလုပ္မွတ္မိ မွာလဲ”ဟု ျငီးခ်င္းထုတ္ေနၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအၾကံရလိုက္ၾကသည္ကား
“သကၠရာဇ္မ်ားကို မွတ္မိလြယ္ေအာင္ သံေပါက္လကၤာေတြစီးျပီးက်က္ရင္ေကာင္းမယ္”ဟု အၾကံရၾကေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ စာသင္သားမ်ားသည္ သကၠရာဇ္မ်ားကို မွတ္မိေစရန္အလို႔ငွာ သံေပါက္လကၤာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း ကာစပ္ဆိုက်က္မွတ္ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႔စာသင္သားမ်ား သံေပါက္လကၤာစပ္ၾကရာတြင္ အလြန္ပင္ ေတာ္ၾက ေပ သည္။ ကဗ်ာပါရဂူ ေတးထပ္ပါရဂူ လကၤာပါရဂူ စေလဆရာၾကီးဦးပုညကပင္ ခ်ီးၾကဴးရေလာက္မည္ထင္ပါေပ၏။ အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားက သံေပါက္လကၤာေတြစပ္ၾကသည့္အခါ မိမိသည္လည္ အားက်မခံ စပ္ဆိုလိုိ စိတ္မ်ားျဖစ္ ေပၚလာသည္။ ပထမစပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ကား
“ဂုတၱမင္းဆက္သည္ သကၠရာဇ္ (၄၄၄)ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္မင္းျဖစ္လာသည္။ ထိုဂုတၱမင္းဆက္နန္းစံေသာ ႏွစ္ေပါင္းသည္ကား (၆၄)ႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္” သို႔ျဖစ္သျဖင့္ မိမိသည္ အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း စပ္ဆိုလိုက္သည္။
“ရီ၀င္းေလးမွာ၊ ဂုတၱလာ၊ ၾကာရွည္ႏွစ္ေပါင္းဦးသာရိုး”
အဓိပၸာယ္သည္ကား “ယရလ၀ ဗုဒၶဟူးန႔ံ ေလးကိုယူေလပါ”ဟူသည္ႏွင့္အညီ ရီ၀င္းေလးကို (၄၄၄)ဟု ယူလိုက္သည္။ ရီ၀င္းေလးမွာ၌ မွာကား ကာရန္ျပည့္ရန္ထည့္ထားသည္။ “ရီ၀င္းေလးမွာ၊ ဂုတၱလာ”ဟူသည္ကား သကၠရာဇ္ (၄၄၄)ႏွစ္တြင္ ဂုတၱမင္းဆက္တက္လာသည္ဟူလို။ ၾကာရွည္ႏွစ္ေပါင္းဦးသာရိုး၌ ဦးသည္ ကာရန္ျပည့္ရန္ထည့္ထားသည္။ သာရိုးသည္ကား “သ ဟ ေသာၾကာနံ ေျခာက္ကိုယူေလပါ” ဆိုသည့္ အတိုင္းသကိုေျခာက္ဟုယူ၍ ရိုးကို ဗုဒၶဟူးနံေလးယူသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သာရိုးသည္ (၆၄)ျဖစ္လာသည္။ ၾကာရွည္ႏွစ္ေပါင္းဟူသည္ကား နန္းစံသက္ကို ဆိုလိုသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ နန္းစံႏွစ္သည္ (၆၄)ျဖစ္သည္။
မိမိ၏ သံေပါက္သည္ ကာရန္ညီသည္ မညီသည္မသိ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုလံုး ဟိုဟိုေက်ာ္သြားေလသည္။
သီတင္းသံုးေဖၚရဟန္းမ်ားကလည္း
“ဦးဇ၀နရာ ကိုယ္ေတာ္လကၤာက အစေကာင္းမလိုလိုနဲ႔၊ အဖ်ားရွဳးသြားတယ္ကိုယ္ေတာ္၊ စေလဆရာဦးပုညသာ ၾကားသြားလို႔ကေတာ့ ငိုေလာက္ေပရာ၏”ဟု ခ်ီးမြမ္းခန္းမ်ားပင္ ဖြင့္ၾကေလသည္။
“စံုေဒါက္ၾကီး ဦးစံရွား၏ ျငီးခ်င္းရွိပါေပ၏၊ ထိုျငီးခ်င္းသည္ကား “ေအာ္ မွားတဲ့အခါလဲ မွားေပမေပါ့၊” မိမိသည္လည္း စံုေဒါက္ၾကီးဦးစံရွားနည္းတူ “မွားတဲ့အခါလည္းမွားေပမေပါ့”ဟုျငီးခ်င္းသာထုတ္လိုက္ပါေတာ့ သတည္း။

Thursday, June 17, 2010

ေရာက္ရာ ေပါက္ရာဟာသမ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း၀ယ္ ရြာတစ္ရြာရွိေလသည္။ ထိုရြာသားျဖစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးမွ ေျပာျပသျဖင့္ စာရွဳသူမ်ား ဟာသရသခံစားႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ ထိုရြာအေၾကာင္းကို တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ ထို ရြာသားမ်ားသည္ စကားကို ကတ္ကတ္သတ္သတ္ ေျပာတတ္ေသာ အေလ့ရွိၾကေလသည္။
တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ခင္းတြင္ ထိုရြာသားမ်ာသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔ သြားရန္ ကားေစာင့္ေနၾကေလသည္။ ထိုစဥ္ ကားတစ္စီးသည္ သူတို႔၏ ေရွ႕မွ ျဖတ္ေမာင္းသြားသည္။ ထိုအခါ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ထိုကားတြင္ ေရးထားေသာ 'Made in Japan' ဟူေသာ စာတမ္းကို ဖတ္လိုက္ရသျဖင့္ သူ႔ရြာသားမ်ားကို ဗဟုသုတရရွိၾကေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
“ခုနက က်ဳပ္တို႔ေရွ႕က ျဖတ္ေမာင္းသြားတဲ့ကားက ဂ်ပန္ကလာတာပဲ”ဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ စကား ကတ္ေျပာတတ္ေသာ ရြာသားတစ္ေယာက္က
“ဟာ ဒီကားက ဂ်ပန္ကလာတာဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေစာသားပဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ကမ်ား ထြက္လားသလဲမသိဘူး”ဟု
စကားကတ္ကာ ေမးေလသည္။ သူ၏ ရြာသားမ်ားအေၾကာင္းကို သိေသာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားသည္လည္း စကားဆက္မေျပာေတာ့မူ၍ အသာေလးျငိမ္းေနလိုက္ေလသတည္း။
တစ္ခါတြင္လည္း ထိုရြာသားတစ္ေယာက္သည္ အရက္မူးျပီး သူ႔အိမ္သို႔ ျပန္လာေလသည္။ မူးကန္းကန္းႏွင့္ အိမ္ ထဲ၀င္လိုက္ရာ အိမ္၏ တံစက္ျမိတ္ႏွင့္ သူ၏ ေခါင္းႏွင့္ သြားေဆာင့္ေလသည္။ ထိုအခါ မူးေနသည္က တစ္ေၾကာင္း သူ၏ ေခါင္းကို တံစက္ျမိတ္ႏွင့္ အတိုက္ခံလိုက္ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ေၾကာင့္ စိတ္တိုသြားကာ သူသည္
“ငါမအရပ္ ငါမအရပ္”ဟု အရပ္ကို ေအာ္ဆဲေနေလေတာ့သည္။ ဤအရာကို သည္းမခံႏိုင္ေသာ လူငယ္တစ္ ေယာက္က
“ေဟ့ေကာင္ အရပ္ကိုေတာ့ ဆဲမေနနဲ႔၊ သတၱိရွိရင္ ဖိုက္မယ္၊ ဒီဘက္ကို လာခဲ့စမ္း”ဟု စိန္ေခၚလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ အမူးသမားက
“အရပ္ဆိုတာ ငါ့အရပ္ကို ဆဲတာကြ၊ ငါ့အရပ္က ရွည္ေတာ့ အိမ္ရဲ႕ တံစက္ျမိတ္နဲ႔သြားတိုက္တယ္၊ ငါ့ေခါင္းကဲြ သြား၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ရပ္ကို ငါဆဲေနတာကြ”ဟု ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ေပးလိုက္ေသာအခါ တစ္ဖက္မွ လူငယ္သည္လည္း သူမွားသြားသည္ကို သိရွိကာ စံုေဒါက္ၾကီး ဦးစံရွားႏွင့္ ဦးဒိန္းေဒါင္းတို႔ကဲ့သို႔ ဒီေန႔ကံေကာင္း မေကာင္းပါလား”ဟု ျငီးခ်င္းထုတ္ကာ ျငိမ္သြားေလေတာ့သတည္း။
မွတ္ခ်က္= ထိုအရက္သမားသည္ အိမ္၏ တံစက္ျမိတ္နွင့္ တိုက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း တိုက္ေပရာ၏။ သူ၏ အရပ္ကို ဆဲမည္ဆိုလွ်င္ ဆဲေပရာ၏။ စင္စစ္ သူ၏ အရပ္သည္ကား ေျခာက္ေပနည္းပါးမွ်ရွည္ေလသတည္း။
တစ္ေန႔ေသာ ညအခါတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ စုေပါင္းကာ ဗြီဒီယိုၾကည့္ၾကေလသည္။ ပရိသတ္သည္ ဗီြဒီယိုကို စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ေနစဥ္ တစ္ေယာက္သူသည္ မသိမသာ ေလလည္ေလလိုက္သည္။ ထိုသို႔ေလလည္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ အနံ႔ဆိုးသည္ ဗြီဒီယိုရံုအတြင္းရွိ ပရိသတ္အလယ္သို႔ တခဏခ်င္း ျပန္႔ႏွံ႔သြားေလသည္။ ထိုအ ခါ သည္းမခံႏိုင္ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္က
“ေလလည္တာဘယ္ေကာင္လဲကြ”ဟု ေအာ္ေမးလိုက္ေလသည္။ သူစကားသည္ကား ေလလည္ေသာသူကို သိလွ်င္ ဖိုက္မည့္ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ေမးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခါ ေလလည္ေသာသူက စိတ္တို သြားကာ
“ငါကြ” ဟု သတၱိရွိေသာေလသံ တင္းမာေသာ ေလသံျဖင့္ ေျဖလိုက္ေလသည္။ ဗြီဒီိယိုၾကည့္ေသာ ပရိသတ္က “ဒီးခေလးေတြေတာ့ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာပဲ ”ဟုစိုးရိမ္ေနၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္က ေမးေသာသူ၏ တုံ႔ျပန္မွဳကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ပရိသတ္မွာ “ဟင္ကနဲ”ျဖစ္သြားေလသည္။ သူတံု႔ျပန္လိုက္ေသာ အရာသည္ကာ
“ေအး မင္းဆိုရင္ ျပီးတာဘဲကြ”ဟူသတည္း။
“ေအာ္ သတၱိကေတာ့ မဟာဗႏၶဳလကေတာင္ အရွံဳးေပးရေလာက္ပါေပသည္တကား၊ မွတ္သားေပစြ၊ အတုယူ ေလာက္ပါေပစြတကား”။

Tuesday, June 15, 2010

ေၾကာက္ရြံ႕မွဳႏွင့္ စိုးရိမ္မွဳ

ေလာကီလူေဘာင္မွာ ေနေသာလူသားတစ္ေယာက္သည္ ထိုေၾကာက္ရြံ႕မွဳႏွင့္ စိုးရိမ္မွဳကို မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ရ မည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကီနယ္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ လူသားသည္ ဤမႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားမွ ေရွာင္ဖယ္သြား၍ မရပါ။ လူသားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဘယ္အရာကို စိုးရိမ္ေနၾကသလဲ။ ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မွဳႏွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံမွဳသည္ လူသား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ကတိက၀တ္ေပးမွဳတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

လူသားဆီသို႔ စိုးရိမ္းပူပန္မွဳႏွင့္ အေၾကာက္တရားသည္ အသြင္သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ လူသားသည္ သူ႔ကိုယ္သူ အျခားသူမ်ားနွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လိုက္ေသာအခါ “ဟိုအလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ ငါ့မွာအရည္အေသြးမရွိေသးဘူး၊ ဟိုအလုပ္ဟာ ငါႏွင့္ မထိုက္တန္ဘူး၊ သူတို႔အထင္ၾကီး ေလာက္ေအာင္ ငါ့မွာ ကၽြမ္းက်င္လံုေလာက္မွဳမရွိေသးဘူး”ဟု အျခားသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သူ၏ အရည္ အေသြးမ်ားကို ျပရန္ပင္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနေလသည္။

ထိုအခါ လူသားသည္ သူ႔ကိုယ္သူ “လူေတြကို ငါ့အျဖစ္မွန္ကို အသိေပးလို႔မျဖစ္ဘူး၊ ငါအသိေပးလိုက္ရင္ သူတို႔ဟာ ငါကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ သြားၾကလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာဆိုျပီး အဆံုးသတ္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ အမွန္တကယ္ မဟုတ္ေသာ အျခားသူတစ္ေယာက္၏ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ျပဳမူ ဟန္ေဆာင္ေနရေလသည္။ လူ သားသည္ သူ၏ ရုပ္အသြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ စိုးရိမ္းေနရေလသည္။

အမ်ိဳးသားသည္ ဆံပင္ျဖဴလာ ကၽြတ္ လာ ထိပ္ေျပာင္လာတာကို စိုးရိမ္းလာသည္။ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ အလြန္၀မွာ အလြန္ပိန္မွာ အလြန္အသားျဖဴမွာ အလြန္အသားမည္းမွာ အလြန္ရွည္မွာ အလြန္ပုမွာ စသည္တို႔ကို စိုးရိမ္လာသည္။ လူသားသည္ အျခားသူမ်ားက သူ႔ကို ေ၀ဖန္မွာ ပုတ္ခတ္မွာ ကဲ့ရဲ႕မွာကို အလြန္ပင္ စိုးရိမ္သည္။ သူ၏ အထက္လူၾကီးမ်ားက သူ႔ကို အျပစ္ေပးမွာကိုလည္း အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕သည္။ သူသည္ လူအမ်ားေရွ႕၌ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ အယူအဆမ်ားကို တင္ျပရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေလသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားေသာ သူတစ္ေယာက္က မိမိႏွင့္ အိုင္ဒီယာတူ အယူအဆတစ္ခုကို တင္ျပလုိက္သျဖင့္ လူအမ်ားက ခ်ီးၾကဴးေသာအခါ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္လည္စိတ္ဆိုးေနေတာ့သည္။ သူသည္ သူ႔ကို ေ၀ဖန္ေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားက မထိုက္တန္ မမွန္ ကန္ဟု သိပါေသာ္လည္း ဤေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားက သူ႔ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ခံစားမိသည္။

လူသားသည္ “အားလံုးျခံဳၾကည့္လွ်င္ ငါဟာ ေကာင္းတဲ့ ဖခင္၊မိခင္၊ သာ၊ သမီး မဟုတ္ဘူး”ဟု မိသားစုအတြက္လည္း စိုးရိ္မ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ငယ္ရြယ္လွပေသာ ဇနီးမယားမ်ားက အျခားေယာက္်ား မ်ားနွင့္ တဲြသြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ထိုအတူပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္ သူတို႔၏ ငယ္ရြယ္လွပ ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားက သူတို႔ကို ပစ္၍ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္တြဲသြားမွာကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

လက္မထပ္ရေသး ေသာ သူမ်ားက လက္ထပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဟု စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လက္ထပ္ျပီးေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကလည္း သားသမီးမရွိသျဖင့္ သူတို႔၏ အထီးက်န္လွေသာ ဘ၀ၾကီးကို ေတြးေတာကာ စိုးရိမ္ ေနၾကသည္။

ဆက္ရန္(ေဒါက္တာ ေကသရီဓမၼာနႏၵ၏ Why Worry စာအုပ္ကို အေျခခံကာ ေရသားထား သည္။)

Friday, June 11, 2010

အၾကြားသန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးမ်ား

အၾကြားသန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္
တစ္ခါက အၾကြားသန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးရွိေလသည္။ သူသည္ ဘုန္းကံၾကီးသည္အားေလွ်ာ္စြာငယ္ ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ပင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးျဖစ္လာေလသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါဠိစာေပကိုလည္း ဟုတ္တိပတ္တိမသင္လိုက္ရေပ။သို႔ေသာ္ အၾကြားကားသန္လွေခ်သည္။ စကားေျပာရာတြင္ပါဠိစကား လံုးမ်ား ညွပ္၍ သံုးေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ လူအမ်ားစည္ကားေသာ အခါရက္ၾကီးတြင္ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာေသာ သူ၏ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားကို
“ဒကာ+ဒကာမတို႔ ဒီအရပ္မွာ ေမဃေကာင္းရဲ႕လား”ဟု ပါဠိစကားလံုးတစ္လံုးကို ညွပ္သံုးကာ ေမးလိုက္ေလ သည္။ အေမးခံရေသာ သူ၏ ဒါယကာ+ဒါယိကာမမ်ားက
“အရွင္ဘုရား ေမဃဆိုတာဘာေျပာတာလဲဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔က နားမလည္ဘူးဘုရား၊”ေလွ်ာက္ထား ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ၾကြားက
“ေအာ္ ဒကာ+ဒကာမတို႔ ေတာ္ေတာ္ညံ့ေသးတာပဲ၊ေမဃဆိုတာ ပါဠိစကား၊ ျမန္မာလို“မိုး”လို႔အဓိပၸာယ္ရတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႕ကို မိုးေကာင္းလားလို႔ ေမးတာဗ်။”ဟု အေျဖေပးကာ ေငါက္ငန္းေတာ္မူလို္က္ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ၾကြားက
“ဒါနဲ႕ ခင္ဗ်ားတို႔ သူရိယေကာေကာင္းၾကလား။”ဟုဆက္ေမးေသာအခါ ဒါယကာတစ္ေယာက္က
“အရွင္ဘုရားကေတာ့လုပ္ျပီး၊ ပါဠိစာေတြတတ္တိုင္း စြတ္ေမးေနေတာ့တာပဲ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ေတာသားေတြ ပါဠိစာမေျပာနဲ႔ ျမန္မာစာေတာင္မနည္း၊ ဘယ္လိုလုပ္နားလည္မွာလဲ။”ဟု ထေလွ်ာက္ေလသည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက
“ခင္ဗ်ားတို႔ ဒါေၾကာင့္ ေတာမွာလူျဖစ္ေနရတာ၊ သူရိယဆိုတာ ပါဠိစကား၊ အဓိပၸာယ္က “ေန”လို႔ အဓိပၸာယ္ ရတယ္၊ခင္ဗ်ားတို႕ကို ေနေကာင္းလားေမးေနတာဗ်။”ဟု ဆက္လက္ၾကြားလံုးမ်ားပင္ ထုတ္လိုက္ေသးသည္။ ထိုၾကြားလုံးထုတ္ေသာ ပဲြၾကီးျပီးေသာ အခါတြင္ကား ရြာမွ ဒါယကာ+ဒါယိကာမမ်ားက
“ေအာ္ ကိုယ္ေတာ္ေလးငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တာပဲ၊ ပါဠိစာေပေတြကလဲ တတ္လိုက္တာ၊ ဒို႔ရြာ က လူၾကီးေတြေတာင္ တစ္ေယာက္မွမသိဘူး၊ ဒီလိုပညာတတ္ကိုယ္ေတာ္ေလးရလိုက္တာ ဒို႔ရြာေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ကံေကာင္းတာပဲ၊”ဟု ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ကာ ပီတိကိုယ္စီျဖင့္ ျပန္သြားၾကေလေတာ့သတည္း။
ေနာက္အၾကားသန္ေသာ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးရွိေသးသည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ကား ျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ ေနေသာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးေလးတစ္ပါး ပါေပတည္း။ သူ၏ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဒါယကာ+ ဒါယိကာမတိုင္း ေရွးဦးစြာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားသည္ကား ဓာတ္ပံုမ်ားစြာပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဓာတ္ပံု မ်ားသည္ကား သူႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတဲြရိုက္ထားေသာ ပံုမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုပံုမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ ထူးျခားစြာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာအခါသည္ကား သူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္ညွိဳးထိုးကာ တစ္ခုခုကို ရွင္းျပေနဟန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဓာတ္ပံုမ်ား၏ေအာက္တြင္
ေရးထားေသာ စာတမ္းသည္ကား
“ဆရာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို အေသးစိတ္ရွင္းျပေနပံု၊” ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္= သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထိုဆရာေတာ္ေလးသည္ကား အဂၤလိပ္စကားလံုး၀မေျပာ တတ္ေၾကာင္း သိရေလ၏။“ေအာ္ ဘယ္လိုမ်ားရွင္းျပေနပါလိမ့့္ဟူ၍ မိိမိစိတ္၀ယ္ အေတြးတစ္ခု၀င္လာမိသည္။Wednesday, June 9, 2010

”ေထြရာေလးပါး ဟာသမ်ား”

မိမိတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ေလ စုမိျပီဆိုလွ်င္ ေထြရာေလးပါး စကားေျပာၾကရာမွ ဟာသ အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားပါလာတတ္သည္။ ထိုဟာသပံုျပင္ေလးမ်ားကို မိမိ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သိေစရန္ တင္ျပေပအံ့။
တစ္ခါက ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ သူ၏ တပည့္မ်ားကို ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုသင္ၾကားေပေန သည္။ ထိုသို႔စာေပပို႔ခ်ေနရာတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အဂၤလိပ္၀ါက်တစ္ခုကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႔ရေလသည္။ ထို၀ါက်သည္ကား
“When the Buddha passed away, the Venerable Ananda cried.” ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ထို၀ါက်ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သူ၏ တပည့္မ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးသည္။
“ျမတ္စြာဘုရားအေ၀းထြက္သြားေတာ္မူေတာ့ ရွင္အာနႏၵာငိုေတာ္မူတယ္။”
ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏ တပည့္သားမ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း အေဆာင္ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ပါးတည္း
“အြန္းပိဋကတ္မွာေတာ့ “ျမတ္စြာဘုရား အေ၀းထြက္သြားေတာ္မူလို႔ ရွင္အာနႏၵာငိုေတာ္မူတယ္”ဟူေသာ စကား မ်ိဳးကို မေတြ႔ဖူးပါ။ မွားမ်ားမွား ေနမ လားေတာ့မသိ၊”ဟု တစ္ပါးတည္းေတြးေတာေနေလသည္။ ေနာက္တစ္ ပတ္ေလာက္ၾကာမွ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အမွန္ကို သိကာ တပည့္သားမ်ားကို
“ေအး ကိုယ္ေတာ္တို႔ တပည့္ေတာ္ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ဘာသာျပန္လိုက္တဲ့ ၀ါက်တစ္ခုမွားသြားတယ္ဘုရား၊ အဲဒီ၀ါက်ကေတာ့ When the Buddha passed away, the Venerable Ananda cried.” ပါပဲ။ တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားတို႔ကို “ျမတ္စြာဘုရားအေ၀းထြက္သြားေတာ္မူလို႔ အရွင္အာနႏၵာငိုေတာ္မူသည္၊”ဟု ဘာသာျပန္ ေပးလိုက္တယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က pass awayရဲ႕ ၀ိဘတ္တဲြအီရီယံသေဘာကို မသိေတာ့ pass away ကို တပည့္ေတာ္က ရမ္းျပီး အေ၀းထြက္သြားသည္။လို႔ယူျပီးဘာသာျပန္ေပးလိုက္တယ္ဘုရား၊အမွန္က Pass awayက ၀ိဘတ္တဲြအီရီယံဘုရား၊ ႏွစ္လံုးေပါင္းမွ ေသသည္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္တယ္ဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ အထက္ ပါ“When the Buddha passed away, the Venerable Ananda cried.”၀ါက်ကို ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူလို႔ ရွင္အာနႏၵာငိုေတာ္မူသည္။လို႔ ဘာသာျပန္အမွန္ကို မွတ္ေတာ္မူပါဘုရား”ဟု တပည့္မ်ား ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ တဆက္တည္းမွာပင္ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္က
“အဂၤလိပ္စာက မိမစစ္ ဖမစစ္ဘာသာဆိုေတာ့ သူျပန္ခ်င္ရာ ျပန္ေတာ္မူတာပါဘုရား။” ဟုပင္ျဖစ္သတည္း။
မိမိေကာက္ခ်က္ခ်မိလိုက္သည္က
“ေအာ္ ဆရာေတာ္ၾကီး သူမသိတာနဲ႔ သူမ်ားဘာသာရပ္ကို မိမစစ္ ဖမစစ္လို႔ဆိုလိုက္တာဘဲ။”ဟူ၍ပင္ျဖစ္သ တည္း။
ေနာက္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ကား
“ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ စကၤာပူသို႔ ခရီးၾကြေတာ္မူလာေလသည္။ ထိုဆရာေတာ္သည္ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္းမေျပာတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ကား သူ႔ကိုယ္သူ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္ သည္ဟု ထင္ကာ ငယ္ထိပ္သို႔ ေသြးေရာက္ေနေလသည္။ စကၤာပူေလဆိပ္ေရာက္ေသာအခါ ထိုဆရာေတာ္ သည္ အျခားႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္အတူ အင္မီဂေရရွင္းငွာနတြင္ တန္းစီရေလသည္။ အရာရွိသည္ကား အေနာက္ဥေရာပႏို္င္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ပတ္စ္ပို႔ကို ဘာမွ်ေမးခြန္းမထုတ္မူ၍ တဒုန္းဒုန္းႏွင့္္ ၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ားကို ထုေပးလိုက္ေလသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို ျမန္မာဆရာေတာ္ၾကီးသည္ကား ျမင္ေနေလသည္။ သူ၏ အလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ဗီဇာ၀င္ခြင့္ကို ထုမေပးမူ၍ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေမးေနေလသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္
“Other persons' passports တဒုန္းဒုန္း၊ My passport no တဒုန္းဒုန္း၊”ဟု စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ ေအာ္ေျပာ လိုက္ ေလသည္။ ထိုအခါမွ အရာရွိသည္လည္း လန္႔ျဖန္႔သြားကာ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ပတ္စ္ပို႔ကို “No တဒုန္းဒုန္းမလုပ္မူ၍ တဒုန္းဒုန္း”ထုေပးလိုက္ရေလေတာ့သတည္း။
တစ္ခါကေတာ့ စကၤာပူေရာက္ေရႊျမန္မာတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အလုပ္ရံုသို႔ သြားေလသည္။ အလုပ္ရံုေရာက္ ေသာအခါ စကၤာပူသား အရာရွိက
“why did you come to work yesterday?ဟုေမးေလသည္။ ထိုအခါ ေရႊျမန္မာက ေကာင္းကင္က ေနကို လက္ညွိဳးျဖင့္ ထိုးျပကာ
“Because the sun was not good.ဟု ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္။ ေရႊျမန္မာ၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာကို ၾကားလိုက္ရေသာ အရာရွိသည္ ေခါင္းရွဳပ္သြားကာ ဘာမွ်ဆက္မေမးေတာ့မူ၍
“Ok, Ok”ဟု ေျပာကာ အလုပ္ခြင္ဆီသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္သြားခြင့္ျပဳလိုက္ေလေတာ့သည္။
ျမန္မာေတြး ျမန္မာ့ဟန္အေနျဖင့္ေတာ့ ေရႊျမန္မာ၏ စကားသည္ မွားသည္ဟု မဆိုသာ။ အမွန္ေရႊျမန္မာ၏ ဆိုလိုဟန္ကား“Because I was not well.” ကၽြန္ေတာ္ေနမေကာင္းလို႔ပါ”ဟူ၍ပင္ျဖစ္ေလသည္။


Sunday, June 6, 2010

“ေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေနထိုင္နည္း”

ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္း၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ေနထိုင္နည္းဟူသည္ ယခုလက္ငင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ အတိတ္၊ မေရာက္ေသးေသာ အနာဂါတ္ကို ေတြးပူေန၍ မျဖစ္ပါ။ အတိတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
အရာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရေတာ့ပါ။ ကမၻာၾကီးအတြင္း၀ယ္ ရွိေသာ အရာမ်ားဟာ အျမဲမျပတ္ေျပာင္း လဲေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကိုလည္း ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္၍ မရႏိုင္ပါ။ အသိစိတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အခိုက္အတန္႔ေလးသည္
ကား ပစၥဳပၸန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက
“ယံ ပုေဗၺ တံ ၀ိေသာေသဟိ၊ ပစၦာ ေတ မာဟု ကိဥၥနံ။
မေဇၥ် ေစ ေနာ ဂေဟႆသိ၊ ဥပသေႏၱာ စရိႆသိ။
အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ ခင္တြယ္ေနတဲ့ တဏွာအေစးကို ခန္းေျခာက္ေစ ႏိုင္ရမည္။ အနာဂတ္၀ယ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ၾကိဳေတြးျပီး တဏွာျဖင့္ ေၾကာက္ၾက မစိုက္နဲ႔။ပစၥဳပၸဳန္အလယ္တည့္တည့္မွာလည္း သက္ရွိသက္မဲ့ေတြအေပၚ တဏွာျဖင့္ မခင္တြယ္ေလနဲ႔။” မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ကမၻာေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာ ျပဇာတ္ေရးဆရာၾကီး ကာဠီဒါသကေတာ့
“မေန႔ကသည္ အိမ္မက္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္၊
မနက္ျဖန္ဆိုသည္ကား စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာ၊
သို႔ေသာ္ ယေန႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ပါလွ်င္
မေန႔ကတိုင္းလို ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း၏ အိမ္မက္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္
မနက္ျဖန္တိုင္းကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို႔၏
စိတ္ကူးရုပ္ပံုလႊာအျဖစ္ ထင္ျမင္လာေစလိမ့္မည္
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရွဳျမင္ ေနထိုင္လိုက္ပါ။

Friday, June 4, 2010

စကား၀ိုင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဟာသမ်ား

မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ဆံုမိကာ ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ အလႅာပ သလႅာပ စကားေျပာျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔သို႔ ေျပာေနရာက မိမိတို႔ေရးသားေနေသာ က်မ္းဆီသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ပထမသူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးက
“အရွင္ဘုရားက်မ္းျပဳစုတာ ျပီးသြားျပီလို႔ၾကားတယ္၊ အဲဒါဟုတ္လား။”ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ အေမးခံရသူ သူငယ္ခ်င္းက
“ျပီးျပီလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရပါျပီ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုး အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ဆရာကို အပ္ထားတယ္။”ဟု သူ႔က်မ္း၏ အေျခအေနကို ေျပာျပေလသည္။ အေမးခံရေသာသူငယ္ခ်င္းကလည္း ပထမသူငယ္ခ်င္းကို
“အရွင္ဘုရားရဲ႕ က်မ္းကေကာ ဘယ္ေလာက္ထိျပီးသြားျပီလဲ”ဟု ေမးေသာအခါ ပထမသူငယ္ခ်င္းက
“တပည့္ေတာ္ကေတာ့ သံုးခန္းေလာက္ေတာ့ ဆရာကို အပ္ထားျပီးျပီး”ဟု ေျဖၾကားေလသည္။ ေနာက္သူငယ္ ခ်င္းတစ္ပါးက
“ဦးဇ၀နၾကီးေကာ ဘယ္ေလာက္ျပီးျပီလဲ။”ဟု ေမးေသာအခါ မိမိက
“အစကေတာ့ အားၾကိဳးမာန္တက္ေရးေနတာပါပဲ၊ ႏွစ္ခန္းပဲျပီးေသးတယ္၊ ဆရာမက မအားလို႔ မစစ္တာနဲ႔ ေရွ႕ဆက္မေရးျဖစ္ေၾကာင္း။”ေျဖၾကားလိုက္ေသာအခါ ၾကားမွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးက
“ဦးဇ၀နက အေရးမၾကီးပါဘူး၊ သူက ပန္းခ်ီဆရာလိုဘဲ၊ေဆးစက္က်ရာ ပန္းခ်ီျဖစ္တာပါ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွ ေရးေရး ရပါတယ္။”ဟုမိမိကို ပင့္ေပးေလသည္။ ထိုအခါ မိမိက
“အမေလး အရွင္ဘုရားတို႔ သိပ္မေျမွာက္နဲ႔ အဲဒီလိုေျမွာက္လို႔ တပည့္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလးေမာပန္းခဲျပီးျပီ၊ ျပီးေတာ့ အရင္က တပည့္ေတာ္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးလို ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ရေသးတယ္၊”ဟုအစခ်ီးကာ တိုင္ဆိုင္လာသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါး၏အေၾကာင္းကို ေျပာျပလိုက္ေလသည္။ သာသနတကၠသိုလ္တက္စဥ္က မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားက
“ေမာင္၀ိစိတၱၾကီးကေတာ့ ဥာဏ္ေကာင္းတယ္ေဟ၊ စာကို မက်က္ဘူး၊ စာမက်က္ပဲနဲ႔ စာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္တာ”ဟု ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ၾကေလသည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦး၀ိစိတၱသည္လည္း တစ္ေန႔မိမိႏွင့္ဆံုရာ
“ဦးဇ၀နေရ သူငယ္ခ်င္းေတြက တပည့္ေတာ္ကို စာမက်က္ပဲ စာေမးပြဲေအာင္တယ္လို႔ ၀ိုင္း၀န္းခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေန ေလေတာ့ သူတို႔ေရွ႕မွာ စာမက်က္ရဲေတာ့ဘူး၊ ေအာ္ ဥာဏ္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ေလးလဲ ထိန္းခ်င္တာကိုး၊ ညအခါ သူမ်ားအိမ္ခ်ိန္မွ စာထက်က္ရတယ္ကိုယ္ေတာ္ေရ၊ တပည့္ေတာ္လဲ ဇီးကြက္မ်ိဳးျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနျပီ၊” ဟု ညည္းတြားျပခဲ့ဖူးေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးကလည္း
“ဦးဇ၀နေရ အရွင္ဘုရားသူငယ္ခ်င္းမွမဟုတ္ဘူး၊ တပည့္ေတာ္လဲ ျမန္မာျပည္ေနစဥ္က ဆရာဘုန္းၾကီးက 'ေမာင္ပညာတို႔ကေတာ့ စာၾကိဳးစားခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္တယ္၊ ခရီးေ၀းကျပန္လာတာ ေတာင္မနားဘူး၊ စာတမ္းက်က္တာ'ဟု ဆရာသမားက ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေနေလေတာ့ ခရီးေ၀းက ျပန္လာတာေတာင္ ေမာလို႔ မနားရဲဘူး၊ စာက်က္ျပေနရတယ္ ကိုယ္ေတာ္ေရ၊ ၾကိဳးစားတယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကို ထိန္းခ်င္တာကိုးဘုရား”ဟု ညည္းတြားေျပာျပေလသည္။ ထိုအခါ မိမိကလည္း
“အရွင္ဘုရားတို႔ခ်ည္းၾကံဳရတာ မဟုတ္ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔လဲ ၾကံဳရတာပါပဲ၊ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ဆရာ သမားက တပည့္ေတာ္ရြာေက်ာင္းကို အလယ္ျပန္သြားရင္ ေက်ာင္းမွာ အလွဴပဲြရွိလို႔ နယ္ခံဆရာေတာ္ေတြ ၾကြလာတိုင္း 'တပည့္ေတာ္ရဲ႕ တပည့္ေက်ာ္ေမာင္ဇ၀နကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအားကိုးရပါတယ္၊ ေက်ာင္းမွာ အမွိဳက္လဲတယ္၊ ၾကမ္းေတြေျပာင္ေနေအာင္တိုက္တယ္၊ ကိုရင္ေက်ာင္းသားေတြကိုလဲ ပုဂံခြက္ေယာက္က အစ ေျပာင္ေနေအာင္ ေဆးေၾကာခိုင္းတယ္' စသည္ျဖင့္ တပည့္ေတာ္အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ေတြေရွ႕ ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ေနေလေတာ့ တပည့္ေတာ္လဲ ၾကမ္းတိုက္ တံျမက္စည္းလွည္းအခုခ်ိန္ထိလုပ္ေနရတယ္ဘုရား ၊ေအာ္ အခ်ီးမြမ္းခံခ်င္တာကိုးဘုရား” ဟု ေျပာျပလိုက္ရာ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာၾက ေလသည္။
“ေအာ္ အခ်ီးမြမ္းခံရျခင္းဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါလား၊” မိမိ နားလည္သေဘာေပါက္ လိုက္သည္။


Wednesday, June 2, 2010

“ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း”

ခက္ခဲေသာ ျပႆနာကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ပထမနည္းသည္ကား ထိုခက္ခဲေသာ ျပႆနာကို ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ရမည္။ ဒုတိယနည္းသည္ကား ထိုျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ (ဤေနရာ၌ စကားစပ္လာသျဖင့္ မိမိသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ ေျပာျပခ်က္ကို အနည္းငယ္ေဖၚျပေပအ့ံ။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူသည္ ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိႆရ၏ တပည့္တစ္ပါးျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ၾကံဳလာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ညည္းညဴ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က သူ႔ကို
“ ငါတပည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ ထိုျပႆနာကို ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္ဆိုတာကို နည္းလမ္းရွာရမယ္၊ နည္းလမ္းမရွာဘဲ ထိုျပႆနာကို အရွဳံးေပးသြားျခင္းဟာ လူေပ်ာ့ လူညံ့ေတြ႔ရဲ႕ အလုပ္ဘဲ၊ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ လူေတာ္ လူေကာင္းတို႔၏ အလုပ္ဘဲ။”တဲ့။ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒ သည္ကား အလြန္ပင္ မွတ္သားေလာက္ပါေပ၏။ ထိုျပႆနာကို အမွန္ပင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ လက္ထက္ေတာ္အခါက ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ တပည့္သားတို႔ကို ေကာသမၻီျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဆဲဆိုၾကသည္။ ၾကိမ္း ေမာင္းၾကသည္။ ထိုအခါ ရွင္အာနႏၵာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက
“ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား! တပည့္ေတာ္တို႔ တစ္ျခားတစ္ေနရာကို ေရြ႕ေျပာင္းရင္ေကာင္း မယ္ထင္တယ္ဘုရား၊ ဒီမွာဆဲဆိုေနတာ မၾကား၀ံ့ မနာသာပါဘဲဘုရား၊”ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶက
“ခ်စ္သားအာနႏၵာ တစ္ျခားတစ္ေနသြားလို႔ေကာ ဒီလိုျပႆနာေတြ ရင္မဆိုင္ရေတာ့ဘူးလို႔ သင္ထင္ေနသလား၊ ဘယ္ေနရာသြားသြား ျပႆနာဆိုတာ ၾကံဳေတြ႕ေနရမွာဘဲ၊ ထိုဆဲဆိုမွဳမ်ားဟာလဲ (ရ)ရက္ပါဘဲ၊ (ရ)ရက္ရွိလွ်င္ ျငိမ္းသြားမွာပါ၊” သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာကို သည္းခံျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရာ ထိုျပ ႆနာျငိ္မ္းေအးသြားေလေတာ့သည္။) ေဒါက္တာေကသရီဓမၼာနႏၵ၏ စကားကို ျပန္ဆက္ေပအံ့။ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းဘုိ႔ရန္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္စိုးရိ္မ္ပူပန္ေနၾကသလဲ? ထိုအ ေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ရံုပါ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာမွမျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသလဲ? ေသာကႏွင့္ ေဒါသတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မလာႏိုင္ပါ။ လူသားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆင္းရဲအားလံုးသည္ ဘ၀၏ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းရန္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု ေကာင္းမြန္စြာ ၾကိဳးစား ရမည့္ အေပၚတြင္မူတည္ေပသည္။ လူသားသည္ ေလေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ လိုက္လွ်က္ ရြက္ေလွျဖင့္ ပင္လယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေလေၾကာင္းအား ဆန္႔က်င္သြားလာလွ်င္ သူသည္ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေနမင္းၾကီးသည္ သူ႔လမ္းေၾကာင္းသူ သြားေနသည္။ ထုိနည္းတူစြာ လူသား၏ ဘ၀ေရစီးေၾကာင္းသည္လည္း ပံုမွန္ သူ႔လမ္းေၾကာင္းသူ သြားေနသည္။ ထိုလမ္ းေၾကာင္းကို လက္ေလွ်ာညီ ေထြရွိရန္ ညွိေပးရမည္။ သို႔မွသာ မိမိ သူတစ္ပါးအတြက္ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မည္ျဖစ္ေပ သည္။ လူသားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳရရန္ ဆုေတာင္းေနသည္၊ သို႔ေသာ္ သူ၏ အတြင္းသႏၱာန္တြင္ရွိေသာ ပဋိပကၡ မ်ားကို မျငိမ္းသတ္ႏိုင္သေရြ႕ ဒီကမၻာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ရရွိႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ မိမိစိတ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ေလ့က်င္႔ေပး ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စိတ္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ ေစမွဳကို သတ္ေသာ တရားခံသည္ကား အတၱဆန္မွဳပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတၱသည္ သူ႔အဖို႔သာ အသက္ရွင္ေန သည္။ အတၱဆန္ေသာ သူသည္ကား အျခားသူမ်ားကို ၾကည္ညိဳရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ေမတၱာထားရ ေကာင္းမွန္း မသိေပ။ သူသည္ အေသးအဖြဲကိစၥေလးမ်ားကိုပင္ အျငင္းအခံုလုပ္သည္။ သို႔အတြက္ သူသည္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ ေသာ သာယာေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္မရွိေသာ ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသည္။ အတၱဆန္ေသာ သူသည္ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္ေစ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ ေလာဘ၏ သားေကာင္သာျဖစ္ေနရသည္။ သူသည္ ဘယ္အရာႏွင့္မွ် မေရာင့္ ရဲႏိုင္၊ မေက်နပ္ႏိုင္ေပ။ မဟတၱမဂႏၶီက
“ကမၻာၾကီးသည္ လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ လံုေလာက္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသား၏ ေလာဘအတြက္ေတာ့ မလံုေလာက္ေပ။”(ဆက္ရန္= ေဒါက္တာေကသရီဓမၼာနႏၵ၏ Why Worry စာအုပ္ကို အေျခခံကာ ေရးထား သည္။
 

Go Up အေပၚသုိ႔