Pages

Monday, May 31, 2010

“အေလွ်ာက္ေကာင္းေတာ့ အေထာင္းသက္သာ”

မိမိသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနတကၠသိုလ္၌ ေနစဥ္က ၾကားခဲ့ရေသာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ ကေလး ပါေပတည္း။ သာသနတကၠသိုလ္၏ စည္းမ်ဥ္းအရ စာသင္သားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္စာ၀ါတက္ရ သည္။ အနည္းဆံုး တစ္ေန႔ကို စါ၀ါ ငါးၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ေျခာက္ၾကိမ္တက္ရသည္။ လဆန္းရွစ္ရက္ လဆုတ္ရွစ္ရက္ဆိုလွ်င္ အဖိတ္ ဥပုသ္ဟူ၍ ေက်ာင္းႏွစ္ရက္ပိတ္သည္။ လဆန္း၁၅ရက္ လဆုတ္၁၅ရက္ သို႔မဟုတ္ လဆုတ္၁၄ရက္ဆိုလွ်င္ ဥပုသ္ေန႔တစ္ရက္သာ ေက်ာင္းပိတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ညေနခင္းတိုင္း မျဖစ္မေန ဘုရားရွိခိုးၾကရေလသည္။ ကိစၥၾကီးငယ္ရွိလွ်င္ကား အေစာင့္က်ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားထံ ခြင့္တိုင္ကာ ပ်က္ကြက္ခြင့္ရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕စာသင္သားမ်ားသည္ကား ဘုရား၀တ္တက္မပ်က္၊ စာ၀ါမပ်က္ အလြန္လွ်င္ ၀ိရီယေကာင္းၾကေပသည္။ လူ ူငယ္တို႔၏ ဘာသာဘာ၀အရ အခ်ိဳ႕လည္း တခါတေလ ပ်င္းပ်င္းရွိေသာအခါ
“တပည့္ေတာ္ေခါင္းမူးေနပါသျဖင့္ ဘုရား၀တ္တက္ပ်က္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။” ဟုခြင့္တိုင္ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕စာသင္သားမ်ားကလည္း
“တပည့္ေတာ္ဗိုက္ေအာက္ေနပါသျဖင့္ ေဆးခန္းသို႔ သြားခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။”ဟု စသည္ျဖင့္ မျမင္ရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို တင္ျပကာ ဘုရား၀တ္တက္ပ်က္ကြက္ခြင့္ကို ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားၾက ေလသည္။ ထိုအထဲ ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးသည္ ေခါင္းကိုက္ေသာေၾကာင့္ငွင္း ဗိုက္ေအာက္ေသာေၾကာင့္ငွင္း ခြင့္တိုင္လာသည္မွာ မ်ားလွေပသည္။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ္က
“ေမာင္ပဇင္း မင္းခြင့္တိုင္တာေတြက မ်ားလွျပီေနာ္၊ ၾကည့္လဲလုပ္အံုး။”ဟု သတိေပးပင္ခံေနရသည္။ ထို႔သို႔ သတိေပးခံရသျဖင့္ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ဘုရား၀တ္တက္ပ်က္ကြက္ခြင့္ကိုပင္ မတိုင္ရဲေတာ့ေပ။ တစ္ေန႔ ေသာ ညေနခင္း ဘုရား၀တ္တက္ေၾကးစည္းလဲေခါက္ေနျပီ၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လညး္ ဘုရား၀တ္တက္ရာ ဓမၼာရံုဆီသို႔ ၾကြသြားၾကသည္။ မၾကာလုိက္ပါ ဓမၼာရံုၾကီးအတြင္းမွာေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ၏ ဘုရား၀တ္တက္ သံမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္တိုင္မ်ားေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ကား ဘုရား၀တ္တက္ရမွာ ပ်င္းသည့္အတြက္ အျပင္ခိုးထြက္မည္ဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဂိတ္ေပါက္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ ခဲ့ေပသည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ဘုရား၀တ္တက္ပ်က္ေသာ ကိုယ္ေတာ္မ်ားကို လိုု္က္ဖမ္း ေနေသာ နာယကခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္သြားေတြ႔ေလသည္။ ထိုအခါ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္က
“ဒီကိုယ္ေတာ္ လာခဲ့။ ဘုရားရွိခိုးမလိုက္ဘဲနဲ႔ အျပင္လစ္ထြက္မလို႔ မဟုတ္လား၊”ဟုေမးေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ ေလးက
“မဟုတ္ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ဆရာေတာ္ကို လိုက္ရွာေနတာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ဖိနပ္မရွိလို႔ ဖိနပ္အလွဴခံ ခ်င္လို႔ပါဘုရား။”ဟု ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္။ ထုိအခါ ဆရာေတာ္သည္ ထိုက္ုိယ္ေတာ္ေလးကို အေရးယူရန္ ေနေနသာသာ အေဆာင္သို႔ ေခၚသြားကာ ဖိနပ္ကိုပင္ စြန္႔ၾကဲလိုက္ရေလသည္။
“ေအာ္ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးျဖစ္ေပသည္။”ဟု မိမိသည္ပင္ ခ်ီးက်ဴးေန မိေတာ့သည္။
တစ္ခါတြင္ကား ကိုယ္ေတာ္ေလးႏွစ္ပါးသည္။ ဘုရား၀တ္တက္ မလိုက္လိုသျဖင့္ အျပင္ထြက္ရန္ တကၠသိုလ္ တံခါးေပါက္ၾကီးဆီသို႔ တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္လာေလသည္။ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေသာ နာယက ခ်ဳပ္ ဆရာ ေတာ္သည္ ေနာက္မွ ခပ္သုတ္သုတ္လိုက္လာကာ
“ေဟ့ ေမာင္ပဇင္းေတြ ဘုရားရွိခိုးမလိုက္ဘဲ ဘယ္သြားၾကမလို႔လဲ။”ဟု ေမးေလသည္။ ဤတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေလး ႏွစ္ပါးက သံျပိဳင္
“တပည့္ေတာ္တို႔က တကၠသိုလ္ကမဟုတ္ဘူးဘုရား၊ အာဂႏၱဳကိုယ္ေတာ္ေတြပါဘုရား၊”ဟု ေလွ်ာက္ထားလိုက္ရာ ဆရာေတာ္က
“ေအာင္မာ မင္းတို႔ႏွစ္ေကာင္မ်ား မသိဘူးမ်ားမွတ္ေနသလား၊ မင္းဘဲြ႔အမည္က သာသန(ဘဗၺဳ)၊ မင္းက ၀ိစာရ(ဒိန္းေဒါင္)ဟု နာမည္ေျပာင္မ်ားကိုပါ တခါတည္း ထည့္ေျပာလိုက္ရာ ကိုယ္ေတာ္ေလးႏွစ္ပါးသည္ မည့္ သည့္စကားမွ်မေျပာႏိုင္ရွာေတာ့ေပ။ ဆရာေတာ္၏ အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံလိုက္ရေလေတာ့သတည္း။
Saturday, May 29, 2010

“စိုးရိမ္ ပူပန္မွဳ၏ အေၾကာင္းတရားကို ရွာေဖြျခင္း”

လူသားတိုင္းသည္ အရိယာစခန္းသို႔ မတက္လွမ္းႏိုင္သေရြ႕ စိုးရိ္မ္ ပူပန္မွဳတရားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦး မည္ ျဖစ္ ေပသည္။ ထိုစိုးရိမ္ ပူပန္မွဳတရား ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေနမွဳက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစျပီး အဆိုးဆံုးေသာ အႏၱရာယ္ကိုျဖစ္ေစသည္။ လူေတြဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကသလဲ? ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼနည္းအရ စီစစ္ရေသာ္ “ငါ, ငါဥစၥာ” တစ္နည္း သကၠာယဒိ႒ိေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ စိုးရိမ္ ပူပန္မွဳ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္
“လွံျဖင့္ အထိုးခံထားရေသာ သူကဲ့သို႔ငွင္း၊ ဦးေခါင္းတြင္ မီးေလာင္ခံေနရေသာ သူကဲ့သို႔ငွင္း ရဟန္းသည္ ပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ အျမင္မွားမွဳ သကၠာယဒိ႒ိကို ပယ္ရန္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေနရာ၏။” မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
ထိုဂါထာကိုပင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက
“အကယ္၍ ရင္၀လွံစူးခံေနရေနလွ်င္၊ ဦးေခါင္းကို မီးေလာင္ခံေနရလွ်င္၊ သကၠာယဒိိ႒ိရွိေနလွ်င္ လွံကိုလဲ မႏွဳတ္ ေသးပါနဲ႔၊ မီးကိုလဲ မျငိမ္းသတ္ေသးပါနဲ႔၊ သကၠာယဒိ႒ိကို အရင္ပယ္ပါ၊ ရင္၀လွံစူးလို႔ ဦးေခါင္းမိီး ေလာင္ခံရလို႔ တစ္ဘ၀သာ ေသမယ္၊ သကၠာယဒိ႒ိရွိေနလွ်င္ကား ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာေသရအံုးမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိကို အရင္ပယ္ပါ”ဟု အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။
ထိုမိန္႔ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ သကၠာယဒိ႒ိသည္ လူသားကို ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေပးေနသည္ဆို သည္ကို သိရွိႏိုင္သည္။
ထို ငါ ငါဥစၥာဟူေသာ အယူမွားမွဳ သကၠာယဒိ႒ိမွတစ္ဆင့္ ေလာဘ ဘ၀င္ျမင့္မွဳ ၀င့္ၾကြားမွဳႏွင့္ အျခားေသာ မေကာင္းေသာ စိတ္တို႔ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအတၱယူဆမွဳက ပုဂၢလိကသေဘာထားကြဲလြဲမွဳမွအစ ႏိုင္ငံ အသီး သီး စစ္ျဖစ္ပြားမွဳအေျခအေနထိ ဆိုက္ေရာက္ေစပါသည္။ လူသားတို႔၏ ရန္သူသည္ ကို္ယ္က်ိဳးအတြက္ လိုခ်င္ တပ္မက္ေမာမွဳပင္ျဖစ္သည္။ ထို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လိုခ်င္တပ္မက္မွဳ အဆိုးတရားမွတစ္ဆင့္ လူသားဆီသို႔ အဆိုးတရားမ်ားအားလံုးေရာက္ရွိလာသည္။ လူသားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳႏွင့္ ဥစၥာဓနကို အျမဲလိုလို လိုခ်င္ ေတာင္းတေနသည္။ ဤလိုလားခ်က္မ်ား ျပည့္လွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေနၾကသည္။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရုပ္၀တၳဳကို အဓိကထားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ထိုသေဘာတရားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေန ေလသည္။လူတို႔သည္ သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေငြျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ လူဘ၀တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ရန္ ေငြလိုသည္မွာ မွန္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေငြသည္ကား တစ္ခါတစ္ရံ လူသား ကို ဒုကၡေပးသြားျပန္သည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားကို သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ရွဳေဒါင့္က ရွဳျမင္ သံုးသပ္တပ္ဖို႔လိုေပသည္။ အရာ၀တၳဳ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သေဘာမွန္ကို သိ၍ ကာမဂုဏ္တရားမ်ား၌ လိုလား ေတာင္းတမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာအခါ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လြယ္ကူရိုးရွင္းမွဳႏွင့္ ေရာင့္ရဲမွဳတို႔မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကို ရရွိမွာျဖစ္ေပသည္။ (ဆက္ရန္)
ေဒါက္တာေကသရီ ဓမၼာနႏၵ၏ 'Why Worry" ကို အေျခခံကာ ေရးထားသည္။

လြဲမွားခ်က္မ်ား

ယခုတေလာျမန္မာျပည္တြင္ တရားေဟာဓမၼကထိက အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)သည္ အလြန္နာမည္ ၾကီးေန သည္။ မိမိ၏ ဘြဲ႔အမည့္သည္လည္း အရွင္ဇ၀နျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား သည္ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)ႏွင့္ မိမိကို အတူတူထင္ေနၾကသည္။ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)၏ ဘုန္းရိပ္ကို မွီကာ မိမိက အေရွာင္နာမည္ရေနသည္။ ထို႔သို႔နာမည္ရပံုကို တင္ျပေပအံ့။
မိမိ၏ ဇာတိရြာတြင္ မွ်ားနတ္ေမာင္ဟု အမည္ရေသာ ဦးေလးျဖစ္သူ၏ ကားသည္ ရြာမွ ျမင္းျခံသို႔ ေျပးဆြဲေနေလ သည္။ ထိုကားေနာက္သို႔ ညီ၀မ္းကဲြေတာ္သူ ေမာင္မ်ိဳးသိန္းသည္ စပယ္ယာအျဖစ္လိုက္ပါေနေလသည္။ တစ္ေန႔ သူတို႔၏ ကားသည္ ျမင္းျခံေစ်းၾကီးအနီနားတြင္ ရပ္ထားသည္။ ထိုစဥ္ တရားတိတ္ေခြေရာင္းေသာ ကားတစ္စီး သည္ သူတို႔၏ ကားအနီးအနားသို႔ ေရာက္လာကာ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)၏ တရားတိတ္ေခြမ်ားကို ေအာ္ ေရာင္းေနေလသည္။ ၀ယ္သူတို႔လည္း တဖြဲဖြဲေပါ့။ထိုေအာ္သံကို ၾကားေနရေသာ ညီျဖစ္သူ ေမာင္မ်ိဳးသိန္းက
“ေအာ္ ဒို႔ဦးဇင္းက ေတာ္ေတာ္ကို ေပါက္ေနျပီဘဲ၊ ျမိဳ႕ၾကီးေပၚထိေတာင္း စီဒီေခြေတြေရာင္းေနရျပီ၊ ဒို႔ေတာင္မ သိဘူး၊” ဒါတြင္မက ေဘးမွ ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း
“ဦးဇ၀နဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ရြာက က်ဳပ္ရဲ႕အကိုဦးဇင္းဘဲ၊ ဟုေျပာကာ ၾကြားလံုးမ်ားပင္ ထုတ္လိုက္ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္သူသည္ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)ကို မိမိဟု ထင္မွတ္ကာ တ၇ားတိတ္ေခြမ်ားကို တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္၀ယ္ လိုက္ေလသည္။ ရြာေရာက္ေသာအခါ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို
“ေရာ႔ ဒီမွာ က်ဳပ္တို႔ဦးဇင္းရဲ႕ စီဒီေခြေတြ၊ ျမင္းျခံမွာေရာင္းေနတာ ေတြ႔တာနဲ႔ ၀ယ္လာတာ။”ဟု ေပးလိုက္ေသာ အခါ အနီးအနားမွ လည္လည္၀ယ္၀ယ္ရွိသူ ေဒၚေလးျဖစ္သူက
“ျပစမ္းပါ ဒို႔ဦးဇင္းရဲ႕စီဒီေခြ! ဘာေတြမ်ားေဟာထားလဲ နာၾကည့္ရေအာင္”ဟု ေမာင္မ်ိဳးသိန္းထံမွ ဆြဲယူကာၾကည့္ ့လိုက္ေလသည္။ ထို႔သို႔ၾကည့္ျပီးေသာအခါ ေဒၚေလးျဖစ္သူက
“မ်ိဳးသိန္း! ငအ၊ ဒါ ဒို႔ဦးဇင္းမဟုတ္ဘူးဟဲ့၊ ေမတၱာရွင္အရွင္ဇ၀နဟဲ့၊ ေကာင္ေလးအလိုက္တာ၊ ကိုယ့္ဦးဇင္း ကိုယ္ေတာင္ မခြဲတတ္ဘူး၊”ဟု ဆိုကာတိတ္ေခြကို ျပန္ေပးလိုက္ေလသည္။ ဤသည္ကား ပထမအမွားျဖစ္ေပ သည္။ ဒုတိယအမွားသည္ကား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔ ရြာ၏ အနီးအနားတြင္ ကုကၠိဳစုရြာရွိေလသည္။ ထိုရြာမွ ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ မေကြး ျမိဳ႔သို႔ ခရီးထြက္သြားရေလသည္။ သူသည္ ညခင္း(၈)နာရီေလာက္တြင္ မေကြးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ သူ ေရာက္သြားေသာအခါ သူသြားမည့္လမ္းသည္ ပိတ္ဆို႔ေနေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္)၏ တရားပြဲရွိေနသျဖင့္ လူမ်ားၾကိတ္ၾကိတ္ထိုးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ထိုအခါ သူသည္ အနီးအနားရွိ လူတစ္ေယာက္ကို
“ဘာပြဲရွိလို႔ လူေတြၾကိတ္ၾကိတ္တိုးျဖစ္ေနတာလဲ၊”ေမးေသာအခါ ထိုလူက
“ဒီေန႔အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)ရဲ႕တရားပဲြရွိတယ္ေလ၊ ဒီပရိသတ္ေတြက သူ႔ရဲ႕တရားနာပရိသတ္ေတြေပါ့၊” ဟု ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္။ ထိုေျဖသံကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ကုကၠိဳစုရြာမွ ဒါယကာက
“ဒို႔ရြာနားက ရြာသာက ဦးဇင္းဇ၀နက ဒီေလာက္ေတာင္နာမည္ၾကီးေနျပီဘဲ၊ ဒို႔ေတာင္မသိလိုက္ဘူး၊” ဟု ေသခ်ာေစ့ေစ့သပ္သပ္မေမးမူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။ ထိုဒါယကာသည္ ကုကၠိဳစုကို ျပန္ေရာက္ေသာအခါ
အိမ္ကို မျပန္ေသးမူ၍ သူတို႔၏ ရြာမွ ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံ၀င္ကာ
“ဆရာေတာ္ဘုရား! ရြာသာက ဦးနီ+ေဒၚၾကည္ခင္တို႔ရဲ႕သားေလးက ေတာ္ေတာ္ကို ေတာ္ပါတယ္ဘုရား၊ မေကြး ျမိဳ႕မွာ သူ႔တရားပြဲမွာ တရားနာပရိသတ္ေတြက ပြဲၾကိတ္ၾကိတ္တိုးလို႔ဘဲဘုရား။”ဟု အားရ၀မ္းသာ ေလွ်ာက္ေန ေလသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“ဟုတ္မွလဲ လုပ္ပါ ဒကာရ! ဇ၀နနဲ႔ မေန႔ကေတာင္ စကားေျပာလိုက္ရေသးတယ္၊ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး၊ ”ဟု ဆရာေတာ္က ျငင္းေသာ္လည္း မရေပ၊ဒါယကာသည္ သူလက္ေတြ႔ျမင္လာခဲ့သည့္အတိုင္း ေျပာေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ကပင္ အရွဳံးေပးလိုက္ရေလသည္။ တစ္ေန႔ ကုကၠိဳစုဆရာေတာ္သည္ ထိုအေၾကာင္းကို စံုစမ္း လိုသျဖင့္ မိမိထံ ေရာက္လာကာ
“ေမာင္ဇ၀န ျပီးခဲ့တဲ့ သုံးရက္ေလာက္က မေကြးမွာ တရားေဟာခဲ့တယ္ဆို၊ အဲဒါဟုတ္လား။”ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ မိမိက
“ဘုန္းၾကီးကလဲ တပည့္ေတာ္က မေကြးျမိဳ႕ကို တရားသြားေဟာရေအာင္ တပည့္ေတာ္က ႏိုင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိ ကမွ မဟုတ္တာ၊”ဟု ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေသာအခါ
“မသိပါဘူးကြာ၊ ငါရြာက ဒကာက မင္းတရားေဟာေနတာကို သူဘဲ အတိအက်ျမင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ေျပာေနလို႔ ငါ ေတာင္အရွဳံးေပးလိုက္ရတယ္၊ အဲဒါဘဲ ငါ့ရြာက ဒကာေတြက ကိစၥတစ္ခုကို ေသျခာသိေအာင္မလုပ္ဘဲ နေမာ္နမဲ့ အလြန္ေျပာတာ၊ သိပါဘူးကြာ၊ ငါက မင္းကို အေရွာင္အထင္ၾကီးေနတာ၊”ဟု အလႅာပ သလႅာပ ေျပာျပီး ျပန္ၾကြ သြားေလသည္။ ဤသည္ကား ဒုတိယအလြဲပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔လူအမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္)ကို အလြန္ပင္ လဲြေနသျဖင့္
“ဘဲြ႔အမည္ကို ေျပာင္းလိုက္ရင္ ေကာင္းမလား”ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အၾကံအညံေတာင္းေသာအခါ သူငယ္ခ်င္း တစ္ပါးက
“ဦးဇ၀နရယ္ ဘဲြ႔ေလးက ေကာင္းသားနဲ႔ မေျပာင္းပါနဲ႔၊ ဟိုက အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)ဆိုေတာ့ အရွင္ဘုရားက အရွင္ဇ၀န(ျဗဟၼ၀ိဟာရ)လို႔ေျပာင္းလိုက္ေပါ့ ကိုယ္ေတာ္ရ။”ဟု အၾကံေပးေလသည္။ ထိုအခါ ေဘးမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက တဟားဟားရယ္ၾကေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဗဟၼ၀ိဟာရအမည္ကား လူနာႏွင့္ လူေသမ်ားကို တင္ေသာ ကား၏ အမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
“ေအာ္ မိမိႏွင့္ နာမည္ေျပာင္းျခင္းကိစၥသည္ကား မလြယ္ပါလား။”ဟု ညည္းခ်င္းသာ ထုတ္မိပါေတာ့သတည္း။

Thursday, May 27, 2010

“နယုန္လျပည့္ မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔”

ယေန႔သည္ကား ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္တို႔၏ အေလးအျမတ္ထားေသာ နယုန္လျပည့္ေန႔ျဖစ္ေပ သည္။နယုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာေပါင္းတုိ႔ကုိ မဟာသမယသုတ္တရားေတာ္ကုိ
ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မဟာသမယ၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြရေသာ္ မဟာဟူသည္
ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းဟုအဓိပၸာယ္ရ၍ သမယသည္ကားအခ်ိန္-အခါ-ကာလဟုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေပ သည္။
မဟာသမယသုတ္ေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူရျခင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လိုက္ရေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶသည္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီး စတုတၳေျမာက္၀ါေတာ္အရတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ မဇၥ်ိမေဒသကပိလဝတ္ ႏွင့္
ေကာလိယႏွစ္ျပည္ေထာင္ၾကားတြင္ ေရာဟိဏီဟု အမည္ရွိေသာ ျမစ္ကေလးတစ္စင္းရွိေပသည္။
မိုးတြင္းႏွင့္ ေဆာင္းတြင္းအခါသမယတြင္ကား ထိုျမစ္ကေလးအတြင္း၀ယ္ ေရအလံုအေလာက္စီးဆင္းေနသည့္အခါ
ႏွစ္ျပည္ေထာင္မွ ေတာင္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ လယ္ေျမေတြအတြက္ ေရကို သံုးရန္လံုေလာက္ေပသည္။
ယခုကဲ့သို႔ေသာ မိုးေခါင္လွေသာ နယုန္လတြင္ကား ေရာဟဏီျမစ္မွ ေရစီးဆင္းေနေသာ ေရသည္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္
ေတာင္သူတို႔အတြက္ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေရကို သူရ သင့္သည္။
ငါရ သင့္သည္ဟုျငင္းခုန္ၾကသည္။ထိုမွ်မက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ငယ္က်ဳိး ငယ္နာေတြလည္း အျပန္ျပန္ အ လွန္လွန္
ေဖာ္ၾကေလသည္။ ေကာလိယျပည္ဘက္မွ လယ္သမားမ်ားက
“နင္တုိ႔က ေခြးေတြလို ေမာင္ႏွမခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အမ်ဳိးေတြ၊”ဟုစတင္ေျပာေလသည္။တစ္ဘက္ကလည္း
“နင္တုိ႔က အႏူမ်ဳိးေတြ၊ ေအး--အႏူမ်ဳိးအေၾကာင္းသိေစရမယ္။”ဟု စသည္ျဖင့္ အထက္လူၾကီးမ်ားအထိ
ေပါက္ၾကားသြားရာ စစ္ခင္းၾကမည့္အေျခအေနအထိေရာက္ရွိသြားေလသည္။ထိုအေၾကာင္းကို သိေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၿပီး
“ဒါး၊လွံ၊ဒူးေလး ေတြ သယ္ေဆာင္လာျပီး၊ဘာလုပ္ၾကမလုိ႔လဲ။”ဟု ေမးေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါႏွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ
ေဆြမ်ိဳးမ်ားက
“တပည့္ေတာ္တို႔ စစ္ခင္းၾကမလို႔ပါဘုရား။”ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ဤတြင္ ျမတ္ဗုဒၶက
“ဘာအတြက္စစ္ခင္းၾကမွာလဲ။”ဟု ဆက္လက္ေမးေတာ္မူေလသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မွ ေဆြမ်ိဳးတို႔ကလည္း
“ေရအတြက္ပါဘုရား။”ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က
“သင္တို႔ဟာအဘုိးမတန္တဲ့ ေရအတြက္နဲ႔ အဘုိးတန္တဲ့ သင္တုိ႔ အသက္ေတြ ဆုံးရႈံးခံေတာ့မလုိ႔လား”ဟု
ေမးျမန္းေတာ္မူပါကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရားကို စတင္ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ဒီလိုေဟာတဲ့ေနရာမွာ ၊ၿမတ္ဘုရား ရွင္က၊
သာဓကေတြအေနျဖင့္
(၁)၀က္၀ံႏွင့္ရုကၡစိုး၊ရန္ၿငိဳးထားရာကႏွစ္ဦးလုံးပ်က္စီးကရပုံ(ဖႏၵနဇာတက)
(၂)အေၾကာက္ၾကီးၿပီး၊စဥ္းစားဆင္ၿခင္ေ၀ဘန္မႈမရွိေသာ ယုန္တေကာင္စကားေၾကာင့္ ဥသွ်စ္သီးေၾကြသည္ကို
ကမၻာၿပိဳသည္ထင္မွတ္ၿပီေၿပးၾကေသာေၾကာင့္တိရိစၧာန္မ်ားဒုကၡေတြ႔ၾကရပုံ(ပထ၀ီဣျႏၵိယဇာတက)
(၃)တဖက္သားကို အားနည္းတယ္ထင္ၿပီး အထင္ေသးအနိုင္ယူလိုပါက လြယ္ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္၍
အထင္မေသးသင့္ေၾကာင္းကို အားၾကီးေသာ ဆင္ေၿပာင္ၾကီးကို ႏွံစုတ္ငွက္မက အနိဳင္ယူနိုင္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိပုံ။
(လဋဳကိကဇာတက)
(၄)သစ္ပင္မ်ားတစုတေ၀းတည္းတည္ရွိေနမႈေၾကာင့္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ကိုမၿပိဳမလဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ပုံ(ရုကၡမူလဇာတက)
(၅)ငွက္မ်ားရဲ့အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္မႈေၾကာင့္၊ ငွက္မုဆိုးရဲ့ပိုက္ကြန္မွာငွက္ မ်ားအမိခံ ၾကရပုံ(၀ဋၬကဇာတက)
(၆)မိမိစိတ္၊မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းနိဳင္ပါကအရာရာေအာင္ၿမင္နိဳင္ပုံ(အတၱဒ႑သုတၱ)ဥပမာ(၆)ရပ္ျပၿပီးတရား
ေရေအးတိုက္ေၾကြးကာ ေစ့စပ္ေရးတရားေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ထိုအခါထိုႏွစ္ၿပည္ေထာင္သားမ်ားသည္ သူတို႔၏
အမွားမ်ားကို သိကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရခဲ့ၾကပါသည္၊ ဤတြင္သာမက ႏွစ္ျပည္ေထာင္မွ မင္းသား ၅၀၀ တုိ႔သည္
ဘုရားရွင္ရဲ႔ သာသနာေတာ္ကုိဝင္ၿပီး ရဟန္းျပဳၾကသည္။အဲဒီရဟန္းမ်ားသည္ သာသနာေတာ္မွာ
မေပ်ာ္ပုိက္ၾကသည့္အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဟိမဝႏၱာေတာ အတြင္းက အလြန္ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ကု႑လာအုိင္သို႔
ေခၚေဆာင္ကာ ဂါထာသုံးရာတို႔ျဖင့္တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ကု႑လငွက္မင္းရဲ႔ ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။အဲဒီဇာတ္ေတာ္အဆုံးေသာအခါ ရဟန္း ၅၀၀-တုိ႔ဟာေသာတပတၱိဖုိလ္၌
တည္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္ ၅၀၀-နဲ႔အတူ ကပိလဝတ္ ျပည္ရဲ႔အနီးမွာရွိတဲ့
မဟာဝုန္ေတာကုိ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မဟာဝုန္ေတာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထိုရဟန္းတို႔အား ကမၼ႒ာန္းကို
ေပးေတာ္မူရာ မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္ ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုရဟန္း၅၀၀တုိ႔သည္ မိမိ တုိ႔ရရွိထားေသာ တရားထူးကုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ရန္အတြက္
နယုန္လျပည့္ညခ်မ္း မွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အထံေတာ္သို႔ စုရုံးေရာက္ရွိ လာၾကပါသည္။ ထိုေန႔ညခ်မ္းအခ်ိန္ေလးမွာပင္
ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏၱာ ၅၀၀ တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ ဖူးေတြ႔ ၾကည္ညဳိလုိၾကကုန္ေသာ နတ္၊ျဗဟၼာ၊ အသူရာ၊ ဂဠဳန္၊
နဂါးတုိ႔မ်ားသို႔မဟာဝုန္ေတာကုိ စုရုံးေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။ထိုကဲ့သို႔ ပရိသတ္ေတြစုေ၀းေသာအခ်ိန္တြင္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ တရားနာေရာက္ရွိလာေသာ နတ္၊ျဗဟၼာတို႔၏ အမည္၊အမ်ဳိးအႏြယ္၊တုိ႔ကုိရဟႏၱာငါးရာႏွင့္
နတ္ျဗဟၼာမ်ားကုိ သိေစလုိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးတူအလုိက္စုေပါင္းကာ- အမ်ဳိးအႏြယ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီးမွသာ မဟာသမယသုတ္ေတာ္ႀကီးကုိေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မဟာသမယ သုတ္ကုိ ေဒဝတာပီယ-နတ္တ္ုိ႔ခ်စ္ခင္ ေမတၱာဝင္ေသာသုတ္ဟူ၍လည္း ေခၚပညာရွင္တို႔က ေခၚေ၀ၚၾကသည္။
နတ္၏ ခ်စ္ခင္မွဳကို လုိလားၾကေသာ လပ္လာဘေပါမ်ားလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤမဟာသမယသုတ္ကို
ရြတ္သင့္ေပသည္။နတ္တို႔သည္ ဤသုတ္ကို အလြန္ၾကားနာလုိၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ ကုိယ့္နာမည္ေလးကုိ
လူေတြေရွ႔မွာေခၚျခင္း၊ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ကိုႀကဳိက္ႏွစ္သက္ၾကေလသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေရာက္လာၾကေသာ
နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းကို
၁။ရာဂစရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(သမၼာပရိဗၺာဇနိယသုတ္)
၂။ေဒါသစရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(ကလဟဝိဝါဒသုတ္)
၃။ေမာဟစရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(မဟာဗ်ဴဟသုတ္)
၄။ဝိတက္စရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(စူဠဗ်ဴဟသုတ္)
၅။သဒၶါစရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(တုဝဋကသုတ္)
၆။ပညာစရုိက္-အားႀကီးသူအတြက္---(ပုရာေဘဒသုတ္) တရားေတာ္တုိ႔ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
တရားေတာ္ျမတ္အဆုံးမွာေတာ့ နတ္၊ျဗဟၼာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာတာပတၱိဖုိလ္၊ သကဒါဂါမိဖုိလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္
အရဟတၱဖုိလ္တို႔သုိ႔ အသီးသီးေရာက္ရွိၾကေလသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေသာ္ကား နယုန္လျပည့္ေန႔၏ ထူးျမတ္ေသာ
ဂုဏ္အင္မ်ားကုိ တြက္စစ္ရေသာ္
၁။ေရလုပြဲဆင္ႏႊဲၾကေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္သားတုိ႔ျငင္းခုံခုိက္ရန္ေဘးမွ ကင္းေဝျခင္း။
၂။ ကပိလဝတ္နဲ႔ ေကာလိယ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္ခင္းေတာ့မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မွာကင္းေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ တဲ့ေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၃။ရဟန္း-၅၀၀-လုံး ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၄။နတ္၊ျဗဟၼာ၊အသူရာ၊ဂဠဳန္၊နဂါးမ်ား ရဟန္းေတာ္မ်ား ဤ-တစ္ႀကိမ္တည္းသာ စုရုံးမိေသာေန႔ ျဖစ္ျခင္း။
၅။မဟာသမယကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဂ႒ဳန္နဲ႔ နဂါး ခုိက္ရန္မဖက္၊ ေမတၱာသက္ဝင္ေသာ ေန႔ျဖစ္ျခင္း။
၆။မဟာသမယ ဆုိင္ရာ သုတၱန္ခုႏွစ္မ်ဳိးကုိ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
စသည္ျဖင့္ ၆ခ်က္ျပည့္စုံေနေသာ ထူးျမတ္ေသာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ပါး
အျခားဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူေသာေန႔ဟုသတ္မွတ္ကာ အၾကီးအက်ယ္ပူေဇာ္ေသာ
ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ထူးျမတ္မွဳအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နယုန္လျပည့္ေန႔တြင္ အားလံုးေသာ
ဓမၼမိတ္ေဆြအားလုံးတို႔သည္ ရတနားသံုးပါးကို အာမိသပူဇာ(ဆြမ္း၊သကၤန္းစသည္ကိုလွဴျခင္း)
ဓမၼပူဇာ (၀ိပႆနာတရားပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္း)တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကကာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳအေပါင္းျဖင့္ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလွ်က္
မိမိ၏ “နယုန္လျပည့္ မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔” အေၾကာင္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရေပသည္။
က်မ္းညႊန္း ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂၊ ငွင္းအ႒ကထာ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၄၊ ငွင္းဋီကာ ၂၃၁။တြင္
အက်ယ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

Saturday, May 22, 2010

ဓာတ္မီးအထိုး မခံတဲ့ အမေတ

ျမန္မာျပည္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ဂ်ိဳးအမေတ ခိုအမေတ စသည္ျဖင့္ အမေတေတြ ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားလိုက္ေသးသည္။
အမေတဟူသည္ ဂ်ိဳးဥလွ်င္ ထိုဥေတြထဲတြင္ အစြမ္းထက္ေသာ ဂ်ိဳးအမေတဥတစ္လံုးပါသည္။ ခိုကဥလွ်င္လည္း ထိုဥေတြထဲတြင္ အစြမ္းထက္ေသာ
ခိုအမေတဥတစ္လံုးပါသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုအမေတမ်ား၏ အစြမ္းသည္ကား ဓာတ္ႏွင့္မီးထိုးလွ်င္ ဓာတ္မီးမလင္း၊ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္လွ်င္ က်ည္မထြက္ဟု
ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ လိုခ်င္သူမ်ား အေတာ္မ်ားသလို ရွာေဖြသူေတြလည္း အေတာ္မ်ားလွေပသည္။ ေရာင္းရလွ်င္ကား သိန္းႏွစ္ဆယ္ သံုးဆယ္
အသာေလးပင္ရႏိုင္ေလသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သျဖင့္ တကယ္ျဖစ္ရပ္မွန္ေလးတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။
တစ္ခါက လွေတာနယ္မွ ဒါယကာၾကီးတစ္ဦးသည္ ဂ်ိဳးအမေတတစ္လံုးကို ရရွိထားေလသည္။ သူသည္ ထိုအမေတကို ေရာင္းရန္ အမရပူရျမိဳ႕သို႔တက္သြား
ေလသည္။ သူသည္ အမရပူရျမိဳ႕တြင္ သူ၏ တူေတာ္ေမာင္ဦးဇင္းရွိေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို တည္းကာ ဂ်ိဳးအမေတ၀ယ္မည့္သူကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလသည္။
ဒါယကာၾကီးသည္ ထိုေက်ာင္းမွာ တည္းေနစဥ္ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ရြာတစ္ရြာမွ ထိုဒါယကာၾကီး၏ တူေတာ္ေမာင္သည္လည္း အလုပ္ကိစၥ
တစ္ခုျဖင့္ ထိုေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ တူအရီးေတြ ေက်ာင္းတြင္ဆံုၾကကာ အလႅာပသလႅာပ စကားကို အားရပါးရေျပာၾကရင္း ထိုဒါယကာ
ၾကီး၏ ဂ်ိဳးအမေတေတာ့ပစ္ဆီသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ ဒါယကာၾကီးက
“တူေတာ္ေမာင္ေရ ငါ့ဂ်ိဳးအမေတသာ ေရာင္းထြက္လို႔ကေတာ့ အနည္းဆံုးသိန္းႏွစ္ဆယ္ရမွာ၊ ရလာရင္ေတာ့ ဆယ္သိန္းကို ဘဏ္မွာအပ္ထားမယ္၊ က်န္ဆယ္သိန္းက
ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ရမွာေပါ့ကြာ၊”ဂ်ိဳးအမေတအေၾကာင္း အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္ႏွင့္ ေျပာေနေလသည္။ တူေတာ္ေမာင္ကိုလည္္း ေန႔စဥ္ လဘက္ရည္ဆိုင္ေခၚသြား
ကား လဘက္ရည္ခ်ိဳ ပဲပလာတာတို႔ျဖင့္ ေန႔တိုင္းဧည့္ခံေလသည္။ တူေမာင္သည္ကား လဘက္ရည္ ပဲပလာတာတို႔၏ မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ထိုဂ်ိဳးအမေတအေၾကာင္းကို
မနည္းသည္းခံကာ နားေထာင္းေနရေလသည္။ သို႔ေသာ္ နားကား အေတာ္ညည္းလွေပျပီ။ ေခတ္ပညာတတ္ ျမန္မာစာဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္
အားေလွ်ာ္စြာ သူ၏ ဦးေလး၏ လုပ္ငန္းကိုလည္း စိတ္မ၀င္စား၊ မယံုၾကည္ေပ။ သူ၏ ဦးေလးသည္ ယူေဆာင္လာေသာ ဂ်ိဳးအမေတကို အစြမ္းထက္ရန္အလို႔ငွာ
နံနက္ခင္းတိုင္း အေစာထကာ
“ဥံဳ ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ”စသည္ျဖင့္ ဥဳံခံကာ ရြတ္ေနသည္မွာ မိုးတြင္းအခါတြင္ တဥံဳဥံဳေအာ္ေနေသာ ဖား၊ ဖားဂျပဳတ္တို႔ကပင္
အရံွဳးေပးရမည္ထင္၏။ေဘးမွ ျမင္ေနရေသာ တူေတာ္ေမာင္မွာ ဦးေလးျဖစ္သူ၏ အျဖစ္ကို ၾကည့္ကာ သေဘာက်ေနမိသည္။ တစ္ေန႔ ထိုေက်ာင္းသို႔ ဂ်ိဳးအမေတကို
၀ယ္ရန္အလို႔ငွာဧည့္သည္တစ္သိုက္ ေရာက္လာေလသည္။ ထိုအခါ ဒါယကာၾကီးသည္ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားသည္။ သူသည္
“ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဂ်ိဳးအမေတက အလြန္အစြမ္းထက္တယ္၊ ဓာတ္မီးနဲ႔ ထိုးလွ်င္ ဓာတ္မီးမလင္းဘူး၊ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လွ်င္လည္း က်ည္မထြက္ဘူး၊”စသည္ျဖင့္
ထိုဂ်ိဳးအမေတ၏ အစြမ္းကိုေျပာျပေသာအခါ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ၾကိဳက္သြားကာ
“ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဓာတ္မီးနဲ႔ အရင္ထိုးၾကည့္မယ္၊ ျပီးမွ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ၾကည့္မယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့အတိုင္း စြမ္းရင္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေပးမယ္။”ဟု ဆိုကာ
ဂ်ိဳးအမေတကို စားပဲြေပၚတင္ကာ ဓာတ္မီးျဖင့္ ထိုးကာ စမ္းလိုက္ေလသည္။ ဓာတ္မီးလင္း မလင္းေတာ့မသိ။ ထိုဂ်ိဳးအမေတဥတြင္သာမက
တစ္ေက်ာင္းလံုးလိုပင္ လင္းထိန္းသြားေလသည္။ ထိုအခါ ဧည့္သည္မ်ားက
ဓာတ္မီးနဲ႔ ထိုးရင္ မီးမလင္းဘူးလဲေျပာတယ္၊ ခုဟာက ပိုေတာင္လင္းေနေသးတယ္၊ ခင္ဗ်ားအမေတက ဓာတ္မီးထိုးမခံတဲ့ အမေတၾကီးပါဗ်ာ။”ဟု ဆိုကာ
ဧည့္သည္တစ္သိုက္ ျပန္ထြက္သြားၾကေလသည္။ ထိုအျဖစ္ကို ေဘးမွ ၾကည့္ေနေသာ ထီးခ်ိဳင့္သား ကဗ်ာ လကၤာ ေဒြးခ်ိဳး ေလးခ်ိဳး အစပ္ေတာ္ေသာ တူေတာ္ေမာင္က
“ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ဥံဳဖြသံ ညံမစဲေသာ္လည္း
ၾကံဳရက ံတကယ္နည္းတာေၾကာင့္
လြဲေလတဲ့ အမေတ
ေရာင္းရလို႔ေျပရင္ ဘဏ္ကိုလဲႊ
ဓာတ္မိီးထိုးမခံတာေၾကာင့္
လပ္ကီးညွဳိးျပန္ရသူ ဒို႔အဖိုး
အမယ္မင္း ေသာက္ၾကိဳးကိုနည္း။”ဟု စပ္ဆိုလိုက္ေသာအခါ ဂ်ိဳးအမေတေရာင္းမရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနေသာ ဦးေလးျဖစ္သူသည္ တူေတာ္ေမာင္၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စာခ်ိဳးကို ၾကိဳက္သျဖင့္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ
“ေအး တူေတာ္ေမာင္ေရ မင္းစာခ်ိဳး တကယ္ေကာင္းတယ္၊ ငါ့အမေတေရာင္းမရေသာ္လဲ မင္းကို ခ်ီးေျမွာက္တဲ့အေနနဲ႔ လဘက္ရည္တိုက္မယ္ကြာ။”ဟု
လက္ဆြဲေခၚကာ တူအရီးႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္သို႔ ခ်ီတက္သြားေလေတာ့သတည္း။

Saturday, May 15, 2010

”တရားေဟာေကာင္းေသာ သံဃာေတာ္ကိုမွ အလိုရွိသူ”

တစ္ခါက ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕တြင္ ဒါယိကာမၾကီးတစ္ေယာက္ရွိေလသည္။ သားေထာက္ေနာက္ခံကလည္း မရွိသည့္အ တြက္ သူမရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ထုခဲြကာ ေက်ာင္းၾကီးတစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ထားေလ သည္။ ဒါယိကာမၾကီးသည္ ထိုေက်ာင္းၾကီးကို တရားေဟာေကာင္းေသာ ဆရာေတာ္ကိုသာလွ်င္ လွဴဒါန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကျငာထားေလသည္။ တစ္ေန႔ သူမ၏ ေက်ာင္းၾကီးေပၚတြင္ တရားပဲြက်င္းပ ေလသည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ တရားေဟာေကာင္းေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ပင့္ကာ တရားနာေလသည္။ တရားေဟာသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ အသံေန အသံထားျဖင့္ မေဟာမူ၍ ေရွးရိုးအတိုင္း ရိုးရိုးသာလွ်င္
“ေဗာဓိမ႑ိဳင္ ခန္း၀ါပိုင္းသား”စသည္ျဖင့္ တရားသံျဖင့္ေဟာေလသည္။ ဒါယိကာၾကီးသည္ အသံေန အသံထား မပါသျဖင့္ ေရွ႕က ေသာၾကားသြားေသာဆရာေတာ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မၾကိဳက္လွေခ်သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ သူမ၏ ေက်ာင္းကိုလည္း မလွဴဒါန္းေခ်။ တစ္ေန႔ေတာ့ ဇာတ္ပ်က္ျပီး သာသနေဘာင္ေရာက္လာကာ တ၇ား ေဟာမွဳျဖင့္ နာမည္ၾကီးေနေသာ ဦးဇင္းငယ္တစ္ပါးကို ပင့္ေလသည္။ ထိုဦးဇင္းသည္ ဒါယိကာမၾကီး သေဘာ ထားကို သိထားျပီးျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ တရားေဟာေသာ အခါတြင္းကား ဓမၼကထိကဦးဇင္းငယ္သည္
“ေဗာဓိေလးရယ္တဲ့ အိုမ႑ိဳင္ အိုမ႑ိဳင္၊ ေဗာဓိေလးရယ္တဲ့ အိုမ႑ိဳင္ဗ် မ႑ိဳင္ဗ်၊”ဟု အသံကို ဆြဲကာ အသံေန အသံထားျဖင့္ တရားကို ေဟာလိုက္ေလသည္။ ေက်ာင္းဒါယိကာမၾကီးသည္ သူမၾကိဳက္ေသာ အသံမ်ိဳးျဖစ္ေလ ရာ တရားကိုပင္ ဆက္မနာႏိုင္ေတာ့ဘဲ
“ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းလိုက္ပါတဲ့ ဒီကိုယ္ေတာ္ ဒီကိုယ္ေတာ္၊ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းလိုက္ပါတဲ့ ဒီကိုယ္ေတာ္ ဒီကုိယ္ေတာ္”ဟု အသံေန အသံထားျဖင့္ ျပန္ေလွ်ာက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“ခန္း၀ါေလးကိုေနာ္ဗ်ာ ဒီေမာင္ပိုင္ေတာ့မွာမို႔၊
ခန္း၀ါေလးကိုေနာ္ဗ်ာ(ဆြဲရန္) ဒီေမာင္ပိုင္ေတာ့မွာမို႔၊
သဒၶါခိုင္ျမဲျမဲနဲ႔ လွဴဒါန္းပါေနာ္ လွဴဒါန္းပါေနာ္၊
ထိုအခါ ေက်ာင္းအမၾကီးက
“ခန္း၀ါေလးတြင္ မကပါဘုရား
ခန္း၀ါေလးတြင္ မကပါဘုရား
အကုန္လံုးကိုလ တပုံပံုးဂ်ိေတြနဲ႔
လွဴဒါန္းမယ္ဘုရား၊ လွဴဒါန္းမယ္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ေက်ာင္းၾကီးကို ဓမၼကထိကမင္းသားကိုယ္ေတာ္ အား ေရစက္ခ်ကာ လွဴဒါန္းလိုက္ေလေတာ့သတည္း။

သာသနပါလေက်ာင္းမွ ဟာသမ်ား အမွတ္(၄)

တစ္ေန႔ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔သည္ အစိုးရ အငယ္တန္း စာေမးပြဲကို ေျဖၾကရသည္။ သူတို႔ထဲတြင္ ျမန္မာျပည္အ ထက္ပိုင္းမွ ျမန္မာစကားေကာင္းေကာင္းမတတ္ေသးေသာ ဂဒူးကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးပါရွိသည္။ သူသည္ စာ ေမးပဲြကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔ကို ၾကြားေနေလသည္။ ဤတြင္ ကိုရင္နႏၵသာမိက
“ဟ ကိုရင္ဂဒူး မင္းစာေမးပြဲေကာင္းေကာင္းေျဖႏိုင္တယ္ ေျပာတယ္၊ မင္းကိုေမးပါအံုးမယ္၊ (၁)နံပါတ္မွာ “ရဟန္း ေတာ္မ်ား အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေဖၚျပပါ”လို႔ ေမးထားတယ္၊ မင္းအဲဒါကို ဘယ္လို ေျဖဆိုခဲ့လဲ။”ဟု ေမးေသာအခါ ဂဒူးကိုရင္က
“ အရွင္ဘုရားကလဲ ဒါေလးမ်ား အလြယ္ေလး၊ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္လို႔ ေျဖခဲ့တာေပါ့ဘုရား။” ဟု အားရ၀မ္းသာ
ေျပာၾကားေလသည္။ ထိုအခါ ကိုရင္နႏၵသာမိက
“ဟ ကိုရင္ဂဒူးရ မင္း အစကတည္းက မွားေနျပီ၊ ဘယ္လိုလုပ္စာေမးပြဲေအာင္မွာလဲ၊ ပါစိတ္ ဒႏၱေပါနသိကၡာ ပုဒ္မွာအညၾတ ဥဒကဒႏၱေပါနာေထာက္ျပီးေရဒန္ပူတို႔ကို ၾကဥ္ထားျပီး က်န္ေသာအရားမ်ားကို အကပ္မခံဘဲ မသံုး ေဆာင္ရ၊သံုးေဆာင္လွ်င္ ပါစိတ္အာပတ္သင့္တယ္၊ ေရနဲ႔ဒန္ပူကေတာ့ အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေကာင္း တယ္လို႔ဆိုထားတယ္ေလ။ မင္းဒါေလးေတာင္ မရဘူးလား၊ ဒါနဲ႔ မင္းက ဘာကို ေထာက္ျပီး ရဟန္းမ်ား အကပ္မ ခံဘဲ သံုးေဆာင္ေကာင္းေသာ အရာသည္ကား ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္လို႔ ေျဖခဲ့တာလဲ။” ဆက္ေမးေလသည္။ ဤတြင္ ဂဒူးကိုရင္ေလး၏ ေျဖဆိုသံကို ၾကားလိုက္ရေသာ ကိုရင္နႏၵသာမိႏွင့္ အနီးအနားရွိ ကိုရင္တို႔သည္ အားရပါးရ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ၾကရေလေတာ့သည္။ ဂဒူးကိုရင္ငယ္ေျဖၾကားလိုက္သည္ကား
“ကိုရင္နႏၵသာမိရယ္ အရွင္ဘုရားေျပာမွဘဲ ရွင္းသြားတာဘဲ၊တပည့္ေတာ္လဲ စာေမးပဲြခန္းထဲမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြး တယ္၊ အြန္း ရဟန္းေတာ္မ်ား အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေနတာေတာ့ ေက်ာင္းဘဲရွိတယ္၊ ေက်ာင္းၾကီးကို ဒကာ ဒကာမေတြကလဲ မ,ျပီးကပ္တာမရွိ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလဲ ေက်ာင္းၾကီးကို အကပ္ခံတာမ်ိဳးမရွိဘူး၊ ဒါကို ေတြး ေတာျပီးရဟန္းမ်ား အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေကာင္းေသာအရာသည္ကား ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္၊”လို႔ ေျဖခဲ့တာဘဲ ဘုရား၊ ေရနဲ႔ဒန္ပူကိုလဲ မစဥ္းစားမိလိုက္ဘူးဘုရား။”ဟူသတည္း။

Wednesday, May 12, 2010

သာသနပါလေက်ာင္းမွ ဟာသမ်ား အမွတ္ (၃)

မိမိ၏ စာဖတ္ပရိသတ္မွ သာသနပါလေက်ာင္းမွ ဟာသမ်ားကို ေရးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ ဆက္လက္ ေရးသားေပအံ့။ တစ္ေန႔ေသာညေနခင္း ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔ ကိုရင္တစ္စုသည္ စာအံေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ ပန္း စင္ေအာက္၌ ထိုင္ကာ စကားေျပာေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာေခၚ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္က
“ေဟ နႏၵသာမိလာစမ္း! မနက္ျဖန္တကၠသိုလ္နားက မဟာျမိဳင္မွာ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲရွိတယ္၊ စာေရးတန္မဲေတြ လဲပါတယ္၊ အဲဒါ ငါ့အစား မင္းလိုက္သြား၊ ေအး မဲေကာင္းရေအာင္ႏွိဳက္ခဲ့ေနာ္၊ မဲေကာင္းက က်စ္က်စ္ကေလး လိပ္ထားတာမ်ားတယ္၊ က်စ္ေနတဲ့ မဲကို ေရြးႏိွဳက၊္ ဒါမွ မဲေကာင္းေပါက္မွာ၊ ရလာတဲ့ ၀တၳဳေငြတစ္၀က္ကို မင္းကို စြန္႔မယ္၊ မနက္အေစာေလးနာရီထသြားေနာ္၊ ဒါက ဆြမ္းေလာင္းပြဲလက္မွတ္၊ အမွတ္စဥ္နံပါတ္က(၂၀၀)ေနာ္ သူတို႔က အမွတ္စဥ္အတိုင္း ေခၚလိမ့္မယ္၊ မင္းအလွည့္က်ရင္ ၀င္ႏွိဳက္ေပါ့ကြာ၊” ထိုအခါ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္
“မွန္ပါ့ဘုရား”ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားကာ လက္မွတ္ကို ယူထားလိုက္ေလသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ သူ႔ဘ၀ တြင္ ဒီတစ္ခါသာ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလက္မွတ္ကို ရဖူးသည္။ လက္မွတ္ကို ကိုင္ကာ တစ္ညလံုးအိမ္ မေပ်ာ္ ခဲ့ပါ၊
“အြန္း တစ္ေထာင္သာ မဲေပါက္လို႔ကေတာ့ ငါးရာက ငါရမွာ၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဘိုမတက္ထြန္သကၤန္းေလးတစ္စံု ေတာ့၀ယ္အံုးမွ၊” စိတ္ကူးမ်ားပင္ယဥ္ေနေတာ့သည္။ နံနက္ေလးနာရီထိုးပါျပီ၊ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ မ်က္ႏွာကို ကမန္းကတန္းသစ္ကာ ဆိုက္ကားကို အသြားအျပန္ ငွားသြားေလသည္။ သူေရာက္သြားေသာအခါ ဆြမ္းၾကီး ေလာင္းပြဲမစေသးပါ၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို ယာဂုဆြမ္းမ်ားကပ္ေနေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ ယာဂုဆြမ္းကို အားပါးတရဘုဥ္းေပးလိုက္ေသးသည္။ ငါးနာရီခဲြခန္႔တြင္ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပဲြစပါျပီ၊ ေျခာက္နာရီ ေလာက္တြင္ ေဂါပကလူၾကီးမ်ားက
“ အမွတ္စဥ္(၁၉၀)မွ အမွတ္စဥ္(၂၀၀)အထိ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား စာေရးတန္မဲ ႏွိဳက္ရန္ ၾကြေတာ္မူပါဘုရား၊” ဟု ပင့္ေနေလျပီ။ ထိုအသံကို ၾကားရေသာအခါ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ သူ၏ လက္မွတ္ကို ၾကည့္လိုက္သည္။ သူ၏ အလွည့္က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ကိုရင္ နႏၵသာမိသည္ ၾကြသြားေလသည္။ သူ၏ ေရွ႕မွ ကိုယ္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ေထာင္မဲ ငါးရာမဲ ႏွစ္ရာမဲ စသည္ျဖင့္ ေပါက္ၾကသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိအလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ေဂါပကလူၾကီးမ်ားက
“ကိုရင္ေလး မဲေကာင္းေကာင္းေပါက္ေအာင္ႏွိဳက္ေနာ္”ဟု ေလွ်ာက္ထားကို မဲလိ္ပ္ထည့္ထားေသာ ေငြဖလားကို ကမ္းေပးသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ လက္တုန္တုန္ရီရီျဖင့္ သူ႔ဆရာဦဇင္းေက်ာ္စိန္မွာထားသည့္အတိုင္း က်စ္ ေသာ မဲလိပ္ကို ႏွိဳက္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဂါပကလူၾကီးတစ္ေယာက္က
“၀တၳဳေငြ ႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ ပေဒသာပင္ႏွင့္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုပါဘုရား”ဟု မိုက္ျဖင့္က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္လိုက္ ေလသည္။ ထိုအသံကို ၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သူ၏ ေက်ာင္းမွာ ေတြးခဲ့ေသာ အေတြးစမ်ားသည္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္ေလကုန္ျပီ။ ဆြမ္းေလာင္းပဲြအျပီး ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ ဆိုက္ ကားျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ၾကြလာေလျပီ။ အျပန္လမ္းတြင္ေတာ့ တက္ၾကြေနေသာ စိတ္တို႔သည္လည္း ျငိမ္၀ပ္သြားေလေတာ့သည္။ စိတ္ကူးယဥ္မွဳမ်ားသည္လည္း ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေလေတာ့သည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိေက်ာင္းထဲ၀င္သည္ကို ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေစာင့္ေနေသာ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္က
“ဟ နႏၵၾကီး မဲဘယ္ေလာက္ေပါက္ခဲ့သလဲကြ”ဟု ကိုရင္နႏၵသာမိ၏ ေလွ်ာက္ထားမွဳကို မေစာင့္ေတာ့ဘဲေမးေလ ေတာ့သည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ သူ၏ ဆြမ္းေလာင္းပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပလိုက္ေသာအ ခါတြင္ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္သည္ ပလန္လက္ ပက္လက္လန္သြားေလေတာ့သတည္း။ ကိုရင္နႏၵသာမိ၏ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္သည္ကား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါေပ၏။
“ဘုန္းၾကီးဘုရား တပည့္ေတာ္ဒီေန႔ ဆိုက္ကားငွားျပီး ဆြမ္းေလာင္းပဲြကို သြားပါတယ္ဘုရား၊ ဘုန္းၾကီးေျပာသလို တပည့္ေတာ္က က်စ္ေနတဲ့ မဲလိပ္ကို ႏွိဳက္ပါတယ္ဘုရား၊ သို႔ေသာ္ ဘုန္းၾကီးေျပာသလို ေပါက္မဲက နံပါတ္တစ္မဲ မဟုတ္ဘဲ အစိတ္တန္ေငြပေဒသာပင္နဲ႔ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က ဆိုက္ကားအသြားအျပန္ ငွားသြားတယ္ဘုရား၊ ဆိုက္ကားခက ၅၀က်ပ္က်ပါတယ္ဘုရား၊ ေနာက္ထပ္ေငြအစိတ္လိုေနပါတယ္ဘုရား၊ အဲဒါ ေၾကာင့္ ဆိုက္ကားခေငြအစိတ္ စြန္႔ပါအံုးဘုရား။”ဟူသတည္း။

Monday, May 10, 2010

“တရားေဟာေကာင္းတဲ့ ရခိုင္ဦးဇင္းေလး”

မႏၱေလးသာသနတကၠသိုလ္တြင္ ရခိုင္ဦးဇင္းေလးတစ္ပါးသည္ ပညာသင္ယူေနေလသည္။ တစ္ေန႔ ၀ါတြင္းဥ ပုသ္တြင္ နန္းေရွ႕ဥပုသ္ဇရပ္မွ ထိုရခိုင္ဦးဇင္းေလးကို ပင့္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ထိုဇင္းေလးၾကြသြားကာ တ ရားေဟာပါျပီ။ တရားေဟာျပီးေသာအခါ ဆုေပးေလသည္။ ဆုေပးဟန္ကား
“ဤကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းၾကရတဲ့ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဥပုသ္သည္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ လူျဖစ္လွ်င္လဲ လူ စိမ္းစိမ္း နတ္ျဖစ္လွ်င္လဲ နတ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ၾကကာ အဆံုးဘ၀ေနာက္ကာလ၌ ၾကြက္တြင္း၀င္ၾကကုန္ရာသတည္း။ ”ဟုဆုေပးလိုက္ေလသည္။ ဥပုသ္သည္တို႔သည္လည္း သာဓုေတာ့ေခၚလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာမသာ မယာႏွင့္ပင္။ ေနာက္ရက္ ထိုရခိုင္ကိုယ္ေတာ္ေလးႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးသည္ နန္းေရွ႕ အသိအိမ္ တစ္အိမ္သို႔ ေရာက္သြားရာ ထိုအိမ္မွ ဒါယိကာမၾကီးက
“ကိုယ္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ကလို႔ ေျပာတာဘဲ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတရားေဟာသြားတာ နားကိုမလည္ဘူး၊ အသံ ကလဲ ၀ဲတဲတဲနဲ႔ ျမန္မာဦးဇင္းမဟုတ္ဘူးထင္ပါရဲ႕၊ သူဆုေပးတာက 'ဤကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းၾကရတဲ့ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဥပုသ္သည္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ လူျဖစ္လွ်င္လဲ လူစိမ္းစိမ္း နတ္ျဖစ္လွ်င္လဲ နတ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ၾကကာ အဆံုးဘ၀ေနာက္ကာလ၌ ၾကြက္တြင္း၀င္ၾကကုန္ရာသတည္း။'ဟု ဆုေပးတယ္ေလ။ တပည့္ေတာ္တို႔က လွဴလဲ လွဴရ ေသးတယ္၊ လူျဖစ္လွ်င္လဲ လူစိမ္းစိမ္း နတ္ျဖစ္လွ်င္လဲ နတ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္ပါေစ လို႔ဆုေတာင္းေပးသြား တယ္ေလ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လူစိမ္းလဲ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး၊ နတ္စိမ္းလဲ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး၊ ျပီးေတာ့ ဒါတြင္ကမ ေသးဘူး အဆံုးဘ၀ေနာက္ကာလ၌ ၾကြက္တြင္း၀င္ၾကကုန္ရာသတည္းတဲ့။ ေကာင္းေသးရဲ႕လားဦးဇင္းရယ္၊ ၾကြက္တြင္း၀င္ခိုင္းျပန္ျပီး၊ အမေလးၾကြက္တြင္းေတာ့မ၀င္ပါရေစနဲ႔။ ဟု ညည္းညဴကာ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ဤတြင္မွ ရခိုင္ကိုယ္ေတာ္ေလးႏွင့္ အတူေနေသာ ျမန္မာကိုယ္ေတာ္ေလးက ခ်က္ခ်င္းဘဲ သေဘာေပါက္ကာ
“ဒကာမၾကီး မေန႔က တရားေဟာသြားတာ ဦးဇင္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းရခုိင္ကိုယ္ေတာ္ေလးပါ။ သူက ျမန္မာစကားကို ပီသေအာင္ မေျပာတတ္ေတာ့ ဒကာမၾကီးတို႔က တစ္မ်ိဳးထင္တာေပါ့။ သူဆိုလာတာက အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး၊ ဆိုလိုတာက
“ဤကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းၾကရတဲ့ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဥပုသ္သည္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ လူျဖစ္လွ်င္လဲ လူ စည္းစိမ္း နတ္ျဖစ္လွ်င္လဲ နတ္စည္းစိမ္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကာ အဆံုးဘ၀ေနာက္ကာလ၌ ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကကုန္ ရာသတည္း။”ဟု ဆုေပးတာပါ ဒကာမၾကီးရယ္၊ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးကို တစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႔။”ဟု ဘာသာျပန္ ျပရေလသည္။ ထိုအခါမွ ဒါယကာမၾကီးသည္လည္း
“ေအာ္ အဲဒီလိုလားဘုရား၊”ဟု နားလည္သြားကာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္သြားေလသည္။
“ေအာ္ ရခိုင္ကိုယ္ေတာ္ေလးေရ ဘာသာျပန္ပါေပလို႔ေပါ့၊ ဘာသာျပန္မပါလွ်င္ကား ေနာက္ႏွစ္ဥပုသ္ဇရပ္နဲ႔ ေတာ့ေ၀းရမွာကို ျမင္ေယာင္မိပါေသး၏၊“

“ဒီလို ဒကာမ်ိဳးလည္းရွိေသးတယ္”

အလြန္အင္မတန္ ပူျပင္လွေသာ ေႏြရာသီသို႔ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ အလြန္အင္မတန္မွ ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီ၀ယ္ ဧည့္သည့္တစ္သိုက္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း ရြာသာယာရြာ ရြာသာယာေက်ာင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၾကေလ သည္။ ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္းဘဲ ဆရာေတာ္ကို ဦးတိုက္ကာ အလႅာပ သလႅာပစကားေျပာၾကသည္။ ဆရာ ေတာ္ႏွင့္ တရင္းတႏွီးစကားေျပာေနၾကသည္ကို ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ ထိုဧည့္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အေတာ္ ပင္ ရင္ႏွီးၾကဟန္တူ၏။ ထိုအထဲတြင္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္သည္ကား ဆရာေတာ္ႏွင့္ စကားမေျပာေပ၊ ျငိမ္၍ သာေနေလသည္။ ဧည့္စိမ္းျဖစ္လိမ့္မည္ထင္၏၊ မၾကာလိုက္ပါ၊ ထိုဧည့္သည္သည္ အပူမွလာရသည္ျဖစ္သျဖင့္ အနီးအနားရွိ ေသာက္ေရအိုးစဥ္မွ ေရကို အားပါးတရ ခပ္ေသာက္လိုုက္မည္ဟု ျပင္လိုုက္စဥ္ ဆရာေတာ္က
“ဒကာၾကီး အဲဒါသံဃာေတာ္ေတြေသာက္တဲ့ ေရအိုးစဥ္”ဟု ေအာ္ျပီး တားေတာ္မူလိုက္ေလသည္။ ထိုစဥ္ဧည့္ သည္ ကိုလူေအးၾကီးေျပာလိုက္ေသာ စကားေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ပင္ မည့္သည့္စကားကိုမွ် ဆက္မိန္ေတာ္မမူႏိုင္ ေတာ့ ေပ။ ဧည့္သည္ေျပာလိုက္ေသာစကားသည္ကား
“ရပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မရြံတတ္ပါဘူးဘုရား”တဲ့။
“ေအာ္ ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ ဘုန္းၾကီးကို မရြံတတ္ေသာ ဒီလို ဒကာမ်ိဳးလဲရွိေသးလို႔”

Friday, May 7, 2010

“သာသနပါလေက်ာင္းမွ ဟာသမ်ား အမွတ္(၂)

တစ္ေန႔ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔သည္ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာေခၚ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္နွင့္ ဘုရား၀တ္တက္က်သည္။ ထိုဘုရား၀တ္တက္ျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာက
“ေအးမင္းတို႔တေတြ ဒီေက်ာင္းေရာက္လာတာဟာ စာသင္ဘို႔ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္၊ စာကိုဘဲ စိတ္၀င္တစားသင္ၾကပါ၊ အျပင္ထြက္ျပီး ပဲြေတြဘာေတြ ထြက္ၾကည့္လား ျပဳလားမလုပ္နဲ႔၊ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ငါနဲ႔ေတြ႔မယ္။”ဟု ၾသ၀ါဒေပးေလသည္။ ထိုၾသ၀ါဒေပးျပီးမၾကာပါ ဘုရားၾကီးတြင္ တပိုတြဲလဘုရားပြဲရွိေလသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔အုပ္စု ပြဲသြားၾကည့္ခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္က ၾသ၀ါဒေပးထားသျဖင့္ မသြားရဲၾကေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ျခားေက်ာင္းကကိုရင္ေတြ ၾကြေနသည္ကိုေတြ႔ေတာ့ သူတို႔ မေနႏိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔သည္ ဒီညေတာ့ ဆရာေတာ္အိပ္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ပြဲခိုးၾကည့္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ္တက္ညီလက္ညီခ်လိုက္ၾကေလသည္။ည (၁၁)နာရီထိုးခ်ိန္ စာအံေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ သူတို႔သည္ အျပင္ထြက္ပဲြၾကည့္ရန္ ဆရာေတာ္ကို အကဲခတ္ၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္၏ အခန္းသည္ မီးအေမွာင္က်ေနျပီးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ က်ိန္းစက္သြားသည္မွာ ေသခ်ာျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔တစ္စုသည္ ပြဲခင္းသို႔ သုတ္သုတ္ဘဲ လစ္ထြက္သြားၾကေလသည္။ ဇာတ္ရံုအတြင္းသို႔ ၀င္လိုက္ေသာအခါတြင္ကား သူတို႔သည္ ဆရာေတာ္ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ပက္ပင္းသြားတိုးေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ဘာမွ်မေျပာေခ်။ သူ႔ဣေျႏၵႏွင့္ သူေနေလသည္။ သူ၏ ၾသ၀ါဒႏွင့္သူ မိေနေလသည္။
“မင္းတို႔ ပဲြမသြားႏွင့္ ပြဲသြားရင္ငါနဲ႔ေတြ႔မယ္”ဟူေသာသူ၏ ၾသ၀ါဒအတိုင္း ယခုအခါေတြ႔ရွိေနေလျပီ။ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔သည္ကား ပြဲကိုပင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မၾကည့္ရဲေတာ့ေပ။ ဆရာေတာ္ကို ၾကည့္လိုက္၊ ဇာတ္ပဲြကိုၾကည့္လိုက္နဲ႔ ဂဏာမျငိမ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ မၾကာလိုက္ပါ၊ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္လဲ ေပ်ာက္သြားေလျပီး။ ျပဇာတ္ျပီးေသာအခါ သူတို႔တေတြ ျပန္လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ပဲြၾကည့္မွဳ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မိန္႔ေတာ္မမူေသးပါ။ စာတက္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါတြင္ကား ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ပညာျပေလျပီ။ ကို၇င္နႏၵသာမိတို႔ကို တစ္ခါမွ် မေတြ႔ဘူးေသးေသာ စာအသစ္ေတြကို ဆိုခိုင္းသည္။ မရေသာအခါတြင္ကား
“မင္းတို႔ေကာင္းေတြ ပဲြက်ေတာ့ ခိုးၾကည့္တယ္၊ ဒီစာက်ေတာ့ မရဘူးလားဆိုျပီး အတင္းရိုက္ေလေတာ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ပအို႔ကိုရင္ၾကီးတစ္ပါးပါသည္။ သူသည္ လူမ်ိဳးျခားျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ထိုင္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပါအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုအရိုက္ခံရေလသည္။ ရက္ရက္စက္စက္ရိုက္ေနေလေသာအခါ ပအို႔ကိုရင္ၾကီးထေျပးသည္။ ခဏေန ဒါးကို ယူကာျပန္ေရာက္လာေလသည္။ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ၾကီးသည္ နည္းနည္းေတာ့လန္႔သြားသည္။
“ဒီေကာင္ငါ့ကိုမ်ား ဒါးနဲ႔ခုတ္ေလမလားေပါ့၊” ပအို႔ကိုရင္ၾကီးသည္ ဆရာေတာ္ထံကို သြားကာ
“ဆရာေတာ္ တပည့္ေတာ္ကို ရိုက္ေနတာ စာကို တကယ္ရေစခ်င္လို႔ ရိုက္တာလား၊ မုန္းလို႔ရိုက္တာလား၊ မုန္းရင္ေတာ့ ရိုက္မေနပါေတာ့နဲ႔ဘုရား၊ တစ္ခါတည္း ဒီဒါးနဲ႔သာ ခုတ္သတ္လိုက္ပါေတာ့ဘုရား”ဟုဆိုကာ ဒါးကို ကပ္ေလသည္။ ထိုအခါမွ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ၾကီးသည္လည္း သက္ျပင္းမ်ားခ်ႏိုင္ေလသည္။ ဆက္၍
“မင္းက လူၾကည့္ေတာ့ လေအာ္လအဲနဲ႔ ဒါမ်ိဳးေတာ့ အျဖစ္သားဘဲ”ဟု ျပံဳး၍ မိန္႔ေတာ္မူကာ အခန္းထဲ၀င္သြားေလေတာ့သတည္း။
ဤေနရာ၌ ပြဲၾကည့္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္လာသျဖင့္ မႏၱေလးမွ ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးအေၾကာင္းကို တင္ျပေပအံ့။
မႏၱေလးတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားပဲြကို ျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲစည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပေလသည္။ မႏၱေလးမွကိုယ္ေလးမ်ားသည္လည္း လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါသာ က်င္းပေသာ ပဲြျဖစ္သျဖင့္ ၾကြေရာက္ကာ အားေပးေတာ္မူၾကေလသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးသည္ မိုးမင္း၏ ဇာတ္ရံုအတြင္း၀ယ္ သူငယ္မ်ားႏွင့္ တေပ်ာ္တပါးပဲြၾကည့္ေနေလသည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလး၏ အျဖစ္ကို ေဘးမွ သူ၏ ဆြမ္းဒါယိကာမၾကီးက အခဲခတ္ေနေလသည္။ ဘာမွ်ေတာ့ မေျပာေပ၊ ေနာက္ေန ႔နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔တြင္ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ထိုဒါယိကာမၾကီးအိမ္သို႔ မ်က္လႊာေလးခ်ကာ ဆြမ္းခံၾကြေလသည္။ သပိတ္ကို ေရာက္သည္ႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္း စားပြဲေပၚတင္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ဒါယိကာမၾကီးသည္
“ကိုယ္ေတာ္ မေန႔ညက ပဲြၾကည့္တံုးက ဒီမ်က္ႏွာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊”ဟု စကာ သပိတ္အတြင္းမွ ဆြမ္းခြက္ယူအျပီး မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္း၀င္သြားေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ထို႔သို႔အေျပာခံလိုက္ရေသာအခါ သူ၏ ဆြမ္းဟင္းခြက္ကိုပင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနဲ႔ ကမန္းကတန္း ဆြဲမိဆြဲရာကို ဆြဲကာ ရင္၀ယ္ပိုက္ျပီး ထိုအိမ္မွ ထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းေရာက္မွ သတိထားမိသည္။ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလး ရင္၀ယ္ပိုက္လာေသာအရာသည္ကား သပိတ္မဟုတ္မူ၍ အိမ္မွ ကြမ္းအစ္ၾကီးျဖစ္ေနေလေတာ့သတည္း။
“ေအာ္ ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ ကိုယ္ေတာ္ေလးရယ္ သပိတ္ႏွင့္ ကြမ္းအစ္ကိုေတာင္မွ မခြဲျခားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရွက္ကလဲၾကီးပါေပ၏၊ လြဲလဲ လြဲတတ္ပါေပ့၊”

Monday, May 3, 2010

သာသနပါလေက်ာင္းမွ ဟာသမ်ား

မိမိ၏ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာမိသည္ မိမိကုိ သူ၏ ငယ္စဥ္က ကိုယ္ေတြ႔ဟာသ အျဖစ္အ ပ်က္ကေလးမ်ားကို ေျပာျပေလသည္။ ဟာသေလးေတြကလည္း ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဟာသမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ မိမိ၏ ဘေလာ့တြင္ ေရးသားေဖၚျပလိုေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားေလသည္။ထိုအခါဆရာေတာ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ရံု သာမ က ဘြဲ႕အမည္မ်ားကိုလည္း မေျပာင္းဘဲ ထည့္ခိုင္းေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ေရးလိုေသာ မိမိသည္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးသားခြင့္ရသျဖင့္ ပီတိစိတ္မ်ားပင္ တဖြားဖြားျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ဆရာေတာ္ဦးနႏၵသာမိသည္ မႏၱ ေလးျမိဳ႕ ဓမၼကာရာမေက်ာင္းတိုက္ သာသနပါလ ေက်ာင္းတြင္ ငယ္စဥ္က သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္သည္ကား ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာျဖစ္ေလသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာမိ သည္ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာအထံ၌ ပညာသင္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ တစ္ေန႔ ဆရာေတာ္ဦးနႏၵသာမိ အ ေလာင္းအလ်ာ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းကိုရင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ ပန္းစင္ေအာက္၌ ထိုင္ေနစဥ္ ေတာ မွ စာဥတို႔အုပ္စုတစ္စု အထုပ္အပိုမ်ားကို မႏိုင့္တႏိုင့္ရြက္ကား ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတိုက္ထဲသို႔ ၀င္လာၾက ေလသည္။ ဟိုေက်ာင္း၀င္ျပီးေမးလိုုက္၊ ျပန္ထြက္လာလိုက္၊ ဒီေက်ာင္း၀င္ျပီးေမးလိုက္၊ ျပန္ထြက္လာလိုက္ျဖစ္ေန သည္ကို ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔တစ္စုျမင္ကာ
“ဟိုမွာ ေတာက စာဥတို႔တစ္စု ဟိုေက်ာင္း၀င္ ဒီေက်ာင္း၀င္နဲ႔ သူတို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေနတာ၊ မေတြ႔ဘူး ထင္တယ္၊ ဘယ္မွမေတြ႔လို႔ ဒို႔ဆီလာေနတယ္၊ ဘယ္ကလဲ မသိဘူး။”ဟု ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပး ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ စာဥတို႔ အုပ္စုသည္ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔ထံေရာက္လာကာ
“ကိုရင္တို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ရြာက ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ကို သိလားဘုရား၊”ဟုေမးေလသည္။ ထိုအခါ ကိုရင္နႏၵသာမိက
“ဒကာမၾကီး လူနာမည္ေမးလို႔မရဘူး၊ ဘဲြ႔အမည္ေမးမွ ရမွာေပါ့ဗ်၊ ဒကာမၾကီးတို႔ ဘုန္းၾကီးရဲ႕ဘြဲ႔က ဘယ္လိုေခၚ သလဲ၊”ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ စာဥတို႔တစ္စုလည္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ကာ
“တပည့္ေတာ္တို႔လဲ ဘဲြ႔ကိုေတာမသိဘူးဘုရား၊ ရြာမွာေတာ့ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္လို႔ဘဲ ေခၚတာဘဲဘုရား၊”ဟု ေလွ်ာက္ ၾက ျပန္သည္။ ထိုအခါ ကိုရင္နႏၵသာမိက
“ဒကာမၾကီးတို႔က ဘယ္နယ္ကလဲ။”ဟု ေမးေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔က မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္ထဲကပါဘုရား။” ဟုေလွ်ာက္ထားေသာအခါမွ ကိုရင္မ်ားက
“ဒါဆိုရင္ ဒကာမၾကီးတို႔ ဒီေက်ာင္းဘဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ဒီေက်ာင္းဆရာေတာ္ကလဲ မိတၳီလာကဘဲ။”ဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေပးလိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ကို ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္းဘဲ စာဥတို႔တစ္စုလည္း အားတက္သြားကာ
“ဟုတ္တယ္ကိုရင္ေရ၊ ေက်းဇူးပါဘဲ။”ဆိုကာ ဆရာေတာ္ထံသို႔ သြားေရာက္ၾကကာ အလႅာပသလႅာပစကားေျပာ ၾကေလသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔အုပ္စုသည္ကား ဆရာေတာ္၏ ငယ္နာမည္ကို သိၾကကာ ထိုေန႔မွစ၍ “ေက်ာ္စိန္ၾကီး ေက်ာ္စိန္ၾကီး”ဟုေခၚၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာေခၚ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္သည္ကား အလြန္ကပ္ေစးနဲသည္။ ရလာေသာ စားဘြယ္မ်ားကို ကိုရင္မ်ားကို စြန္႔ေလ့မရွိပါ။ အျမဲတမ္းသိမ္းထားတတ္ေသာ သေဘာရွိေလသည္။ စြန္႔လွ်င္လည္း သိုးပုပ္ေနမွ စြန္႔ေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔အုပ္စုသည္ ဆရာေတာ္မရွိခိုက္ ဗိုက္ဆာသျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီးယူဘုဥ္းေပးရန္အလို႔ငွာ ငွက္ေပ်ာသီးသိမ္းထားေသာ ေသတၱာၾကီးဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားၾကေလသည္။ ထိုေသတၱာၾကီးသည္ အလြန္ၾကီးသျဖင့္ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ ေသတၱာထဲကို ေခါင္းထိုးထည့္ေလသည္။ ေသတၱာ၏ အဖံုးကို သူ၏ေခါင္းေပၚကို တင္ထားရေလသည္။ ေနာက္လူကို မျမင္ရေတာ့ပါ။ ေသတၱာအတြင္းမ်ား ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကို ယူကာ
“ေရာ႔ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ ယူထား၊ ေက်ာ္စိန္ၾကီးေတာ့ မသိေစနဲ႔၊ေရာ႔ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ ယူထား၊ ေက်ာ္စိန္ၾကီး ေတာ့ မသိေစနဲ႔၊” ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ထုတ္ေပးေနေလသည္။ သူတို႔ ဘုဥ္းေလာက္ေသာအခါ ေသတၱာ အတြင္းမွ သူ၏ ေခါင္းကို ထုတ္၍ ေနာက္ျပန္လွည့္လိုက္ေသာအခါတြင္ကား ေနာက္က ငွက္ေပ်ာသီးယူေသာ သူ သည္ကား သူငယ္ခ်င္းမ်ားမဟုတ္မူ၍ ဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာေခၚ ဦးဇင္းေက်ာ္စိန္ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“လာခဲ့စမ္း ငါ့ငွက္ေပ်ာသီးလဲ ခိုးစားေသး၊ ငါနာမည္ကိုလဲ ရာရာစစ ေက်ာ္စိန္လို႔ ေခၚလိုက္ေသးတယ္။ ေတာ္ ေတာ္ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္”ဟု ဆိုလွ်က္ သူ၏ အခန္းသို႔ ေခၚသြားကာ ငွက္ေပ်ာသီးခိုးစားေသာ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုကို ေဗ်ာတီးလႊတ္လိုက္ေလသည္။ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔အုပ္စုသည္ ဘယ္ေလာက္ေဗ်ာတီးတီး ဘယ္ေလာက္ရိုက္ရိုက္မမွတ္ပါ၊ ဆာလာသည့္အခါ ဆရာေတာ္၏ ဒုတ္ကိုလည္းမေၾကာက္ေတာ့ေပ။ တစ္ေန႔ ညေနခင္း ဆရာေတာ္မရွိခိုက္ ကိုရင္နႏၵသာမိသည္ မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ၾကိဳးျဖင့္ဆြဲထားေသာ ထန္းလွ်က္ခဲခ်ိဳင့္ကို ေလွခါးေထာင္ကာ တက္ျဖဳတ္ေလသည္။ ထန္းလွ်က္ခဲမ်ားယူအျပီး ခ်ိဳင့္ကို ျပန္အထားတြင္ ရုတ္တရက္ ဆရာ ေတာ္သည္ ျပန္ၾကြလာေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ၾကိဳးျဖင့္ ထန္းလွ်က္ခဲခ်ိဳင့္ကို ျဖစ္သလိုဆြဲထားကာ ထြက္ေျပး သြားၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အလြန္ေစ့စပ္သည္။ ေက်ာင္းထဲ၀င္လွ်င္ ၀င္ျခင္း ေလွ်ာက္ပတ္ ၾကည့္ရာ ၾကိဳးျဖင့္ဆဲြထားေသာ ထန္းလွ်က္ခဲ ထည့္ထားေသာ ခ်ိဳင့္သည္ ျငိမ္မေနဘဲ လွဳပ္ေနေလသည္။ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ ထိုခ်ိဳင့္ကို ျဖဳတ္ခိုင္း၍ စစ္ေဆးၾကည့္သည္။ ထန္းလွ်က္ခဲမ်ား ေလွ်ာ့ေနသည္ကို သိရေသာအခါ ကိုရင္မ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးကာ အမွဳမွန္ေပၚသျဖင့္ ကိုရင္နႏၵသာမိတို႔တစ္စု အရိုက္ခံရျပန္ေလသည္။ (ဆက္ရန္)


Saturday, May 1, 2010

တိုက္ဆိုင္မွဳေလးေတြ

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ သီတင္းကၽြတ္ဆြမ္းၾကီးေလာင္းလွဴပဲြက်င္းပေလသည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား သည္ ထိုရြာေက်ာင္းသို႔ ညေရာက္ၾကြေတာ္မူၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အပါး(၃၀)ခန္႔ေလာက္ရွိရာ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလံုးလည္း ျပည့္လုခမန္းျဖစ္သြားေလသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ၾကံဳတုန္းၾကံဳခိုက္ ေရာက္တတ္ ရာရာ အလႅာပသလႅာပစကားမ်ားကို ေျပာၾကေလသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကရာတြင္ ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္ ႏွင့္ဆရာေတာ္က
“တပည့္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ စကားေျပာေျပာ ျပတ္ျပတ္ဘဲ ေျပာတတ္တယ္၊”ဟု သူ၏ သေဘာထားကို သံဃာေတာ္မ်ားကို ေျပာျပေနေလသည္။ ထိုေရေႏြး၀ိိုင္းတြင္ နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရွိေနေလ သည္။ ထိုဆရာေတာ္သည္ စဥး္စားလိုက္သည္ကား
“ဒီကိုယ္ေတာ္ ငါ့ကို ေစာင္းေျပာေနတာထင္တယ္၊”ဟု ယူဆကာ နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္ကလည္း
“တပည့္ေတာ္ကေတာ့ စကားေျပာလွ်င္ ေျပာင္ေျပာင္ဘဲ ေျပာတတ္တယ္၊ ”ဟု ျပန္လည္ လက္စားေခ်ကာ ေျပာ ၾကားလိုက္ေလသည္။ ဤတြင္ ထိပ္ေျပာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္က
“ကိုယ္ေတာ္ စကားေျပာရင္ ၾကည့္ေျပာပါ၊ တပည့္ေတာ္ကို ရြဲ႕သလိုလိုႏွင့္ မေျပာပါနဲ႔”ဟု ျပန္ေျပာေလရာ နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္က
“အရွင္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ကို စျပီး ေစာင္းေျပာလို႔ တပည့္ေတာ္က ျပန္ေျပာတာေလ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ လိုက္ေလသည္။ ထိပ္ေျပာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္က
“တပည့္ေတာ္က ဘာေျပာလို႔လဲ”ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္က
“အရွင္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ကို ေစာင္းျပီး စကားေျပာရင္ ျပတ္ျပတ္ဘဲ ေျပာတတ္တယ္၊” လို႔ ေျပာလို႔ တပည့္ေတာ္ကလဲ လက္စားေခ်တဲ့အေနနဲ ေျပာင္ေျပာင္ဘဲ ေျပာတတ္လို႔ေျပာတာေလ။”ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ သည္။ ဤတြင္မွ ထိပ္ေျပာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္သည္ သေဘာေပါက္သြားေလသည္။
“ေအာ္ ငါကိုယ္က နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္၏ ေရွ႕တည့္တည့္မွာမွ စကားျပတ္ျပတ္ဘဲ ေျပာတတ္တယ္လို႔ ေျပာမိတာကိုး၊”ဟု စဥ္းစားမိကာ ထိပ္ေျပာင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ကဘဲ
“ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္က ဆရာေတာ္ကို ရည္ရြယ္ျပီးေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူးဘုရား၊ တိုက္ဆိုင္သြား တာကို ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား၊”ဟု ေလွ်ာက္ထားလိုက္မွပင္ နခမ္းျပတ္ေနေသာ ဆရာေတာ္သည္လည္း သူ႔၏ ေဒါသျဖစ္မွဳ ေျပေပ်ာက္သြားေလသည္။
“ေအာ္ သတိထားစရာပါေပတည္း။ စကားေျပာရာတြင္ ဆင္ျခင္ေျပာဘို႔ရန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္က အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ေျပာသည္။ နားေထာင္ရသူက နားလည္မွဳလဲြသြားလွ်င္ အခ်င္းခ်င္း မျဖစ္သင့္ ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ေလသည္။ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လာသျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကေလး တစ္ခုကို ေျပာျပလိုပါသည္။
မိမိတို႔၏ အေဆာင္သည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္ၾကေသာ အေဆာင္ျဖစ္ေလရာ ေက်ာင္းသား ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ရေလသည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိႏွင့္ အခန္းခ်င္းကပ္လွ်က္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေလသည္။ ထိုေက်ာင္းသားေလးသည္ ညေနခင္းတိုင္း ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းခပ္ ေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ ညေနခင္း သူသည္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းခပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ မိမိက
“Hello! my friend, are you going to play cane-ball for your health? ဟလို သူငယ္ခ်င္း သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ျခင္းခပ္ေတာ့မယ္ေပါ့ေလ၊?ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ ထိုင္းေက်ာင္းသားေလက
“Bhante, why will I have to go to hell? ဘေႏၱ ဘာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္က ငရဲကို သြားရမလဲ၊”ဟု ျပန္ေလေမးေလသည္။ သူလည္း ဘာမွ်ဆက္မေျပာေပ၊ အဲဒီကဲ့သို႔ ေမးျပီး ျခင္း၀ုိင္းဆီသို႔ ဆင္းေျပးသြားေလ သည္။ မိမိသည္ကား
“ေဟာဗ် ငါက ေမးတာက တစ္ျခား၊ သူက ေျဖတာက တစ္ျခား၊ ဒီေက်ာင္းသားေလး ဘယ္လိုမ်ား နားလည္သြား ပါလိမ့္၊ ”တစ္ပါးတည္း စဥ္းစားလွ်က္ က်န္ေနေတာ့သည္။ ေနာက္မွ သေဘာက္ေပါက္လိုက္သည္။ မိမိက healthျဖင့္ ေမးသည္ကုိ သူက hell ဟု အၾကားလြဲသြားဟန္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိလိုက္သည္။ ေအာ္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ မွားလည္း မွားတစ္ပါေပ့ ေက်ာင္းသားေလရယ္၊ သူကဘဲ listening power နည္းလို႔လား မိမိ၏ အသံထြက္ကဘဲ ညံ့လို႔လား”ဟု ေ၀ခဲြမရျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ဤအရာသည္လည္း အၾကားလဲြသြားျခင္း နားလည္မွဳလြဲသြားျခင္းတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလသည္။ သတိထားဘြယ္ရာျဖစ္ပါေပ၏။


 

Go Up အေပၚသုိ႔