Pages

Tuesday, December 29, 2009

ငါ့ႏြားက မေနလို႕ကြဲ႕

တစ္ခါက ဒကာၾကီးတစ္ေယာက္သည္ လွည္းျဖင့္ ခရီးထြက္လာခဲ့သည္။ ခရီးကလဲေ၀း အသက္ကလဲ ၾကီးေလေတာ့ ထိုဒကာၾကီးသည္ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းလာသည္။ သူ႔ခမ်ာ ေရလဲ ေတာ္ေတာ္ဆာ လာသည္။ လမ္းတြင္ ေသာက္ေရကို ရွာသည္။ ထိုသို႔ရွာစဥ္ သူသည္ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို သြားေတြ႔ေလ သည္။ ထိုအခါ ဒကာၾကီးသည္
"ငါ့တူရယ္ ဦးၾကီး ေရဆာလာလို႔ ေရေလးတစ္ခြက္ေလာက္မ်ား ေသာက္လို႔ရမလား "ဟူ၍ ခြင့္ေတာင္းေလသည္။ ထိုအခါ ထိုလူငယ္သည္
"ရပါတယ္ ဦးၾကီးရယ္"ဟုဆိုကာ ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္ထက္သန္သန္ႏွင့္ ထိုဒကာၾကီးကို ေရတိုက္လိုက္ေလသည္။ ေရေသာက္ျပီးေနာက္ ဒကာၾကီးသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေပးေလသည္။
"ငါ့တူၾကီး ေရလွဴရတဲ့ ေကာင္းမွဳ႕ေၾကာင့္ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးနဲ႕ျပည့္ပါေစဗ်ာ" ဟူ၍ ဆုေပးေလသည္။ ထိုအခါ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးကို သိလိုေသာ လူငယ္သည္
"ဦးေလးၾကီး ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးဆိုတာ ဘာေတြလဲ က်ေနာ့ ကို ေရတြက္ျပပါအံုး"ဟူ၍ ေမးေလသည္။
ထိုစဥ္ ဒကာၾကီးသည္
"ငါ့တူေရ ေနာက္မွဘဲ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးကို ရွင္းျပေတာ့မယ္၊ ႏြားက မေနလို႔ ကြဲ႕၊ သြားခြင့္ျပဳပါအံုး"ဟူ၍ ေျပာဆိုကာ လစ္ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း။

Saturday, December 26, 2009

ျခင္မ်ားေပါလာျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမစ္သားျမိဳ႔နယ္ ကုကၠိဳစုရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးသံုးေယာက္တို႔သည္ သူတို႔၏ ရြာတြင္ ျခင္မ်ားေပါလာျခင္း၏ အ ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ပထမအမ်ိဳးသမီးသည္ ျခင္ေပါလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြး ေႏြးသြားသည္။
"ဒို႔ရြာမွာ ျခင္ေတြေပါမ်ားလာတာဟာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ပတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။"
ဒုတိယအမ်ိဳးသမီးသည္ ျခင္ေပါလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးလာသည္။
"'ဒို႔ရြာမွာ ျခင္ေတြေပါလာတာဟာ ေရဘုန္ဘိုင္တြင္းေတြ ေပါမ်ားလာတယ္၊ ေရစီးဆင္းမွဳမရွိဘူး၊ ထိုေရေတြမွ ပိုေလာက္လန္းေတြေပါက္လာတယ္၊ ထိုပိုေလာက္လန္းေတြမွတစ္ဆင့္ ျခင္ေတြျဖစ္လာတယ္။"
တတိယအမ်ိဳးသမီးသည္ ျခင္ေပါလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပညာသားပါပါေဆြးေႏြးတင္ျပသြား သည္။
"ဒို႔ရြာမွာ ျခင္ေတြေပါလာတာ တျခားမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုတစ္ပတ္က မႏၱေလးမွ ျခင္ကားတစ္စီး ဒို႔ရြာနားလာျပီး ျခင္ေတြလႊတ္သြားတာ ငါေတြ႔လိုက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒို႔ရြာမွာ ျခင္ေတြေပါလာတာ။"

Tuesday, December 15, 2009

ပညာရွိၾကီးမ်ား

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ အလြန္အင္မတန္မွ ပညာရွိၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း ေနထိုင္ၾကေလသည္။ ထုိရြာမွ ပညာရွိတစ္ေယာက္သည္ အိမ္အတြင္းသို႔ အလြန္ရွည္းလ်ားေသာ ၀ါးတစ္လံုးကို အရွည္လိုက္ မသြင္းဘဲလွ်က္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္သြင္းေနေလသည္။ သူသည္ ဘယ္လိုပင္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ထို၀ါးကို အိမ္အတြင္းသို႔ သြင္းမရဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္းေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဒုတိယပညာရွိတစ္ေယာက္သည္
"သူငယ္ခ်င္းဘာလုပ္ေနတာလဲ"ဟု ေမးေလသည္။
ထုိအခါ ၀ါးကို သြင္းေနေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူသည္
"ငါ ဒီ၀ါးအရွည္ၾကီးကို အိမ္ထဲကို သြင္းေနတာ မရဘဲ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုသြင္းရမလဲ အၾကံေပးပါအံုး သူငယ္ခ်င္းရာ"ဟု အၾကံေတာင္းေလသည္။
ထိုအခါ ဒုတိယပညာရွိသည္
"ငါလဲ မသိဘူးကြ၊ ေအး သို႔ေသာ္ ရြာေတာင္ပိုင္းမွာေတာ့ ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏရွိေလရဲ႔၊ သူ႔ဆီကို သြားေမးရင္ေတာ့ မင္းရဲ႕႕႕႔၀ါးကို အိမ္အတြင္းကို ဘယ္လိုသြင္းရမလဲ ဆိုတာကို ဒို႔မ်ား သိႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ဒို႔ သူ႔ဆီကို သြားျပီး ေမးၾကစို႔။"ဟု ဆိုျပီး ရြာေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏဆီသို႔ သြားၾကေလသည္။
သူတို႔သည္ ကံေကာင္းသျဖင့္ လမ္္းတြင္ပင္ ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏကို ေတြ႔ရွိေလသည္။ ထိုအခါ သူတို႔သည္ အိမ္အတြင္းသြင္းမရေသာ ၀ါးျပႆနာကို ေမးရန္အလို႔ငွာ ပညာရွိၾကီးထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အရာကို ျမင္ၾကေလသည္။ ထူးဆန္းေသာ အရာသည္ကား ျမင္းကို အမ်ားက ေက်ာေပၚက စီးၾကသည္။ သုို႔ေသာ္ ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏသည္ကား ျမင္း၏ တင္ပါးေပၚက(ဖင္ျမီးပိုင္က) စီးေနေလသည္။
ထိုအခါ ပထမ ဒုတိယပညာရွိတို႔သည္ သူတို႔၏ ပထမရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၀ါးျပႆနာကို ေမးရန္ေမ့သြားၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္ ျမင္ေနရေသာ ျပႆနာကို ေမးျမန္းၾကေလေတာ့သည္။
"အို ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏ! အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ဟာ ျမင္းရဲ႔ ေက်ာကုန္းေပၚက မစီးဘဲ ျမင္းရဲ႔တင္ပါးေပၚက စီးသလဲ၊"ဟု ေမးေလသည္။ ထိုအခါ ပညာရွိၾကီး ဦးဥာဏသည္
"ေအး ငါ ဟာ ျမင္းရဲ႔ေက်ာကုန္းေပၚက မစီးဘဲ တင္းပါးေပၚက စီးတာကေတာ့ ၾကိဳးရွည္ေနလို႔ေဟ။"ဟု ေျဖၾကားလိုက္ေလေတာ့သတည္း။

Sunday, December 13, 2009

ငါလဲ ကံဆိုးတာပါဘဲ

တစ္ေန႔ မိမိသည္ ရန္ကုန္မွ ဇာတိရပ္ေျမသို႔ မန္းေရႊျပည္အထူးယာဥ္ျဖင့္ ခရီးထြက္သြားခဲ့သည္။ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ကားေပၚတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတစ္အုပ္စုႏွင့္ ပက္ပင္သြားတိုးေလသည္။မိမိႏွင့္ ထိုင္ခံုအတူက်ေသာသူသည္ သူတို႔အဖြဲ႔အတြင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိႏွင့္ အတူက်သည္ကို ရည္ရြယ္၍ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက သူ႔ကို စက်သည္။
"တြတ္ပီတို႔ေတာ့ ကံဆိုးျပီ"တဲ့။ ဟူ၍ စၾကေနာက္က်နဲ႔ က်ယ္ေလာင္စြာ ရယ္ေမာေနၾကသည္။
မိမိကလဲ စိတ္အတြင္းမွ ေျပာလိုက္သည္ကား
"ငါလဲဘဲ မင္းတို႔ႏွင့္ က်တာကိုက ကံဆိုးတာပါဘဲကြာ"ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သတညး္။

Thursday, December 10, 2009

ဒီဘ၀မွာဘဲ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူပါ!

မိမိသည္ ျပာသိုလ္လဆန္း(၆)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မိုးကုတ္ရိပ္သာဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိသည္ ထိုရိပ္သာ၌ တရားထိုင္ေနေသာ မႏၱေလး သာသနတကၠသိုလ္မွ အေဆာင္မွဴးဆရာေတာ္ဦး၀ဏၰိတႏွင့္ မိမိႏွင့္ မႏၱေလးသာသနတကၠသိုလ္၌ အတူတူေနခဲ့ဖူးေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦးအာဒိစၥတို႔ကို ေတြ႔ရွိရန္ႏွင့္ မိမိသည္ ထိုရိပ္သာ၌ တရားထိုင္ရန္အလို႔ငွာ စာရင္းၾကိဳတင္ေပးရန္အတြက္ ေရာက္ရွိသြားျခင္းသည္။ မိမိေရာက္ရွိသြားေသာ အခ်ိန္သည္ ေယာဂီမ်ားေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ မိမိသည္ အျပင္၌ ေစာင့္ေနရသည္။ မိမိသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ေနရသျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေလသည္။ ထိုစဥ္ အသက္ၾကီးၾကီး ေယာဂီဒါယိကာမၾကီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိနားကပ္လာကာ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသြားေလသည္။ ဒါယိကာမၾကီးေျပာလိုက္သည္ကား
"ကိုယ္ေတာ္ေလး အသက္အရြယ္ငယ္ငယ္ေလးရွိေသးတယ္၊ ဒီဘ၀မွာပင္ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ေနာ္"

Wednesday, December 9, 2009

အမူးသမား ေမာင္ဖိုးတာ

အမူးသမား ေမာင္ဖိုးတစ္ေယာက္ မူးကန္းကန္းနဲ႕ဘဲ ဘုရားတန္ေစာင္းအတြင္းေရာက္ရွိသြားသည္။ သူသည္ ဘုရားတန္ေစာင္းအတြငး္ေရာက္သြားေသာအခါ ငါးပါးသီလကို က်ဴးလြန္သျဖင့္ ငရဲတြင္ အျပစ္ခံေနရေသာ ပုဂိၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲထားေသာပန္းခ်ီကားမ်ားကို သြားျမင္ေလသည္။
ထိုတြင္ ေမာင္ဖိုးတာသည္ ပထမပန္းခ်ီကားကို စတင္ဖတ္ေလေတာ့သည္။ ပထမပန္းခ်ီကားသည္ အတိတ္ဘ၀က သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ေသာသူမ်ား ငရဲကို ခံေနရပံုု သရုပ္ေဖၚဆြဲထား ေလသည္။ ေမာင္ဖိုး တာသည္ ပထမပန္းခ်ီကားကို ဖတ္ျပီးေသာအခါ မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္သည္ကား
"ခံေပါ့ကြာ သူမ်ားအသက္ သတ္တဲ့ေကာင္ေတြ"တဲ့။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယပန္းခ်ီကားကို ဆက္ဖတ္ေလသည္။ ဒုတိယပန္းခ်ီကားသည္ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ခိုးေသာ သူမ်ား ငရဲတြင္ ခံေနရပံုကို သရုပ္ေဖၚဆြဲထားေလသည္။ ထိုပန္းခ်ီကားကို ဖတ္ျပီးေနာက္ ေမာင္ဖိုးတာ မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္သည္ကား
"သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးတဲ့ေကာင္ေတြ ခံေပါ့ကြ"တဲ့။
ထိုေနာက္ သူတစ္ပါးသားမယားကို ျပစ္မွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ငရဲတြင္ ခံေနရပံုကို သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲထားသည့္ တတိယပန္းခ်ီကားကို ဆက္ဖတ္ေလသည္။ ေမာင္ဖိုးတာ စာဖတ္ျပီးေသာအခါ ေကာက္ခ်က္ေပးလိုက္သည္ကား
"ဖြန္ေၾကာင္တဲ့ေကာင္ေတြ ခံေပါ့ကြ"တဲ့။
ထိုေနာက္ မုသားစကားေျပာ၍ ငရဲခံေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲထားေသာ စတုတၳ ပန္းခ်ီကားသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ ထိုပန္းခ်ီကားကို ဖတ္ျပီးေနာက္ ေကာက္ခ်က္ေပးလိုက္သည္ကား
"မုသားစကားေျပာတဲ့ ေကာင္ေတြ ခံေပါ့ကြ"တဲ့။
ထိုေနာက္ အရက္ေသာက္၍ ငရဲခံေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲထားေသာ ပဥၥမပန္းခ်ီကားသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ ထိုပန္းခ်ီကားကို ဖတ္ျပီးေနာက္ ေမာင္ဖိုးတာသည္ ေကာက္ခ်က္ ေပးလိုက္သည္ကား
"ဖိုးတာကို ဒီလိုလာေျခာက္လို႔ ဘယ္ရမလဲ"

Thursday, November 26, 2009

မိမိႏွင့္ ရြာမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

မိမိသည္ ေဒါက္တာဘဲြ႔အတြက္ အိႏၵိယမွာ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာေနျပီးေနာက္ ေခတၱခဏ မိမိ၏ ဇာတိရြာသို႕႔ ျပန္ၾကြလာ ခဲ့သည္။ ရြာေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ဘဲ မနားႏိုင္ေတာ့ပါ။ မိမိ၏ မိခင္ၾကီးအိမ္သို႔ ႏုတ္ဘုတ္ကြန္ျပဴတာေလးတစ္ လံုးဆြဲလွ်က္ သြားခဲ့ေပ သည္။ ပုထုဇဥ္ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ ၾကြားခ်င္တာကိုး၊ အိမ္ကို ေရာက္လွ်င္ ေရာက္မဆိုက္ဘဲ လက္ဆြဲကြန္ျပဴတာကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေမာင္ေက်ာ္မင္းၾကည္ အမည္ရွိေသာ ဒကာတစ္ဦးက
"ဦးဇင္းရဲ႔ ဂဏန္းေပါင္းစက္က ေတာ္ေတာ္ၾကီးသာဘဲတဲ့၊" မိမိလညး္ ၾကြားဘို႔ရန္ အကြက္၀င္လာသည့္အတြက္
"ဟ ေမာင္ေက်ာ္မင္းၾကည္ရ ဒါဂဏန္းေပါင္းစက္မဟုတ္ဘူး၊ ကြန္ျပဴတာဟ၊ ကြန္ျပဴတာဆိုတာ အထဲမွာ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြား၊ တရား သီခ်င္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ထည့္ထားႏိုင္တယ္၊ တကယ္လို႔ ဒို႔ရြာမွာ အီေမး အင္တာနက္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၾကည့္လို႔ရတယ္၊ တိုက္ရိုက္စကား ေျပာလို႔ရတယ္ " ဟု လူၾကားသူၾကားအားက် မခံၾကြားလိုက္ရေပသည္။ထိုအခါ ရြာမွ ဒကာ ဒကာမအေပါင္း တို႔သည္လဲ
"ေအာ္ ဒီရြာမွာ ဦးဇင္းရွိလို႔သာ ဒါမ်ိဳးထူးဆန္တာေတြေတြ႔ရတယ္၊ ဦးဇင္းလို ေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္သာ မရွိခဲ့ရင္ တပည့္ေတာ္တို႔လဲ ကြန္ျပဴတာဆိုတာ ျမင္ေတာင္ျမင္ဘူးမွာ မဟုတ္ဘူး၊"ဟု မိမိအား ခ်ီးေျမာက္ကာ ေျပာေနၾက သည္။ထိုသို႕႔ ဒကာဒကာမအေပါင္း၏ ခ်ီးက်ဴးမွဴကို ပီတိျဖစ္ေနစဥ္မွာဘဲ သံုးႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ တူမတစ္ ေယာက္၏ ေျပာစကားက အကြၽႏ္ုပ္၏ရင္ကို တစ္ပိႆာေလာက္ရွိေသာ ပိတ္သေလးႏွင့္ ထုလိုက္သလို ခံစားလုိက္ရသည္။ တူမေျပာလုိက္သည္မွာကား
"ဦးဇင္းက မ်က္မွန္ၾကီးဘာလို႔တပ္ထားတာလ၊ဲ ေခ်ာလဲ မေခ်ာဘဲနဲ႔" (ဆက္၇န္)

Saturday, November 21, 2009

ေမာင္ေအးေမာင္ေသသလိုလဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေသရမည္

ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္မွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ အလြန္အင္မတန္မွ ရိုသားလွသည္။ သူသည္ ေရစက္ခ်ရာ၌ ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ေရစက္ခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတြင္ ေမာင္ေအးေမာင္ဆိုေသာ ဒကာတစ္ဦးသည္ သူမ်ားသတ္၍ ကြယ္လြန္သြားရာ သုႆန္၌ ဒကာ ဒကာမအေပါင္းတို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္းရိုးသားစြာ ေရစက္ခ်ေပးေလသည္။
ဆရာေတာ္ေရစက္သည္ကား
"ေမာင္ေအးေမာင္ေသသလိုလဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔လဲ ေသရမည္၊" ဆရာေတာ္အားၾကိဳးမာန္တက္ေရစက္ခ်ေပးေသာ္လည္း ဒကာ ဒကာမအေပါင္းသည္ကား လိုက္၍ မဆိုေပ။
"ေအာ္ ဒကာဒကာမအေပါင္းတို႔သည္ ဘာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ခ်ေပးေသာ ေရစက္ခ်ဆိုရိုးကို လိုက္၍ မဆိုေသာ အေၾကာင္းကို စဥ္းစား၍ မရပါေပ။ ပညာရွိအေပါင္းစဥ္းစား၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္။"

Thursday, November 19, 2009

ေမာင္ဂြတို(အဆက္)

ေမာင္ဂြတိုတစ္ေယာက္ရြာမွ ေပ်ာက္သြားသည္ မွာ အေတာ္ၾကာျပီ။ ခုေတာ့ သူ႕၏ အေဒၚဆံုးေတာ့ ရြာသို႔ တစ္ေခါက္ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ ရြာက လူမ်ားက သူ႕ကို
“ေမာင္ဂြတိုၾကီး အလုပ္လုပ္ေနတယ္ၾကားပါတယ္၊ မိဘကို တစ္လကို ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပန္႔လဲ” လို႔ေမးၾကေလသည္။ ထိုအခါ ေမာင္ဂြတိုက
“ကၽြန္ေတာ္ အေမကို တစ္လ တစ္သိန္းေထာက္ပန္႔ပါတယ္၊” ဟုေျဖၾကားေလသည္။ထိုအခါ ရြာသားမ်ားက
“လခေကာ တစ္လဘယ္ေလာက္ရပါသလဲေမာင္ဂြတို” ဟု ေမးၾကရာ
“ကၽြန္ေတာ္ တစ္လကို ငါးေသာင္းရပါတယ္၊ ”ဟု ေျဖၾကားေလသည္။
“ခုဘယ္ျမိဳ႔မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါသလဲ” ဟု ရြာသားမ်ားက ေမးၾကရာ
ေမာင္ဂြတို ေျဖၾကားလိုက္သည္ကား
“ကၽြန္ေတာ္ အရင္က ျပင္ဦးလြင္မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊ ခုေတာ့ ေမျမိဳ႕ကို ေျပာင္းျပီး အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္” ဟုေျဖၾကားေလသည္။
ေမာင္ဂြတို၏ ေတာေရာက္ေတာင္ေရာက္ေျဖၾကားမွဳမ်ားက ရြာသူရြာသားမ်ားကို အူႏွိပ္ရေလာက္ေအာင္ အူလိုက္ သည္းလိုက္ရယ္ရေလေတာ့သတည္း။

Sunday, November 15, 2009

ဘာဘူၾကီးႏွင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္

အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႕မွာ ကုလားၾကီးတစ္ေယာက္ဟာ သမီးေလးေယာက္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ဗ်ာမ်ားေနေလသတဲ့။ ပိုက္ဆံကလဲ မရွိေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲေနတာေပါ့၊ အိႏိၵယရဲ႕႔ဓေလ့က သမီးရွင္က တာ၀န္ယူျပီး မဂၤလာပဲြကို က်င္းပေပးရတယ္ေလ။ သို႔ျဖစ္၍ ကုလားၾကီးသမီးေတြအတြက္ ပူမယ္ဆိုလဲ ပူေလာက္ပါေပတယ္။သူက ျမန္မာေက်ာင္းကို လာလည္ေလ့ရွိသတဲ့။ဘုန္းၾကီးနဲ႔ကလဲ ခင္ေနတာ။ ေျပာမနာဆိုမနာျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်
တစ္ေန႔ေတာ့ ေဒလီတကၠသိုလ္္မွာပညာသင္ေနတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို သြားလည္ပါေရာတဲ့။
အဲဒါကုလားၾကီးကလည္း ေရာက္ေနေတာ့ သြားဆံုၾကတာတဲ့။
အဲဒီေတာ့ ဘုန္းၾကီးက ကုလားၾကီးကို ေျပာတယ္။
"ဘာဘူၾကီး ခင္ဗ်ားသမီးအၾကီးမေတာ့ ေယာက္်ားရဖို႔မပူရေတာ့ဘူး၊
အဲဒီ ဘုန္းၾကီးေလးက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပဲ ၊ ဒီလိုေက်ာင္းတက္နိုင္ဖို႔ဆိုတာ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ တက္လို႔ရတာ၊ ဘုန္းၾကီးေလးနဲ႕သာ ေပးစားလိုက္ေပေရာတဲ့၊"
အဲဒါကို ကုလားၾကီးက စိတ္၀င္စားသြားတာပါ။
အဲဒါနဲ႕ ကိုယ္ေတာ္ေလးကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတုန္းဆိုၿပီး စံုစမ္းပါေတာ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ေတာ္ေလးရဲ႔ အေျဖစကားေၾကာင့္ ကုလားဘာဘူၾကီး ပလန္လက္ၿပီး ပက္လက္လန္သြားပါေတာ့တယ္ ။
ကိုယ္ေတာ္ေလးက
"ဘာဘူၾကီးေရ ၀င္ေငြကေတာ့ အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ဒိုေနရွင္းေပၚ္မွာ မူတည္ပါတယ္ဟူသတဲ့။"
မွတ္ခ်က္။ ဒိုေနရွင္း(Donation) =အလွဴေငြ

ရြာက ေကာင္မေတြအတြက္ လင္သြားရွာေပးရအံုးမယ္

ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးသည္ ရြာတစ္ရြာမွ စစ္မွန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။တစ္ခါက ရြာတစ္ရြုာတြင္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကို ပင့္၍ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးအျဖစ္
ရြာမွ လူၾကီးမ်ားက တင့္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထိုပင့္ထားေသာ ဘုန္းၾကီးသည္ မၾကာမီပင္ ထိုရြာမွ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သြားေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ရြာမွ လူၾကီးမ်ားသည္ ဒုတိယဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကို ပင့္ၾကရျပန္သည္။ ထိုသို႔ဘုန္းၾကီးအပင့္သြားစဥ္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားက
"ဘယ္သြားၾကမလို႔လဲ"ဟု ေမးၾကေသာအခါ
ရြာမွ လူၾကီးမ်ားက
"ေအး ရြာက ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီး မိန္းမရသြားလို႔ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးသြားပင့္မလို႔"ဟူ၍ ေျဖၾကေလသည္။
ထိုဒုတိယေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးသည္လည္း ရြာမွ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သြားျပန္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရြာမွ လူၾကီးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးပင့္ရန္
ျမိဳ႕သို႔ သြားစဥ္ ေဘးလူမ်ားက
"ဘယ္သြားၾကမလို႔လဲ" ဟု ေမးၾကေသာအခါ ထိုရြာမွ လူၾကီးမ်ားသည္
"ရြာက ေကာင္မေတြအတြက္ လင္သြားရွာေပးမလို႔ဗ်ိဳ႕"ဟူ၍ ေျဖၾကားၾကေလသတဲ့။
မိမိေကာက္ခ်က္ခ်လိုသည္ကား
"ေအာ္ ဘုန္းၾကီးေတာ္ေတာ္ေစ်းေကာင္းတဲ့ရြာဘဲ"

ဦးဇင္းၾကီး ဦးကံသာ

တစ္ခါက မႏၱေလးတိုင္း ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ကုကၠိဳစုေက်းရြာ ကုကၠိဳစုေက်ာင္းတြင္ ဦးကံသာဟု အမည္ရေသာ ဦးဇင္းၾကီးတစ္ပါးရွိေလသည္။
ထိုဦးဇင္းၾကီးသည္ ေရစက္ခ်ရန္အတြက္ အသုဘေရစက္ခ်နည္းကို က်က္ေနေလသည္။ ထိုဦးဇင္းၾကီး က်က္ေနေသာ ေရစက္ခ်နည္းသည္ ေရွ႕႕ေရစက္ခ်နည္း၌
ပါ၀င္ျပီးေသာ အရာမ်ားကို ေဖၚမျပေတာ့မူ၍ ျမဳပ္ေရးထားသည္။ ထိုနည္းကို မသိရွာေသာ ဦးဇင္းၾကီးသည္ ေရစက္ခ်နည္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ေအာ္၍ က်က္မွတ္ေနေလသည္။
"ဘေႏၱ၊ရား။မယံ၊တို႔သည္။ တိသရေဏန၊ႏွင့္။သဟ၊ကြ။ "စသည္ျဖင့္ တစ္ေနကုန္ေအာင္ က်က္မွတ္ေနေလသည္။ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းဦးဇင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ
"ဒီေရစက္ခ်နည္းက်က္ရတာ အာမထိ လွ်ာမထိနဲ႕ ဘယ္လိုမွန္းမသိဘူး၊ တစ္ခုခုေတာ့ လိုေနသလိုဘဲ"ေျပာေနေလေတာ့သတည္း။

Friday, November 13, 2009

ဒီေန႔ လက္ဖ၀ါးယားတယ္

မႏၱေလးတိုင္း ျမစ္သားျမိဳ့နယ္ ကုကၠဳိစုရြာ ကုကၠဳိစုေက်ာင္းတြင္ ဦးတင္ေမာင္ဆိုေသာ ဦးဇင္းၾကီး တစ္ပါးရွိေလသည္၊ သူသည္ လက္ဖ၀ါးယားလွ်င္ ေငြ၀င္တတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ ကိုလွေမာင္ ဆိုေသာ ဒကာကို
''ေမာင္လွေမာင္ ဒီေန႔ ငါလက္ဖ၀ါးယားတယ္၊ ေငြရမယ္ထင္တယ္။ "ဟုေျပာေနေလသည္။ထိုစဥ္ ရြာအတြင္းမွ ကိုေအာင္ေမာင္းဆိုေသာ ဒကာက
"ဦးဇင္းၾကီး အသုဘကိစၥလာပင့္တာဘုရား၊"ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဦးဇင္းၾကီးက
ဒါဆို ဒီေန႔ လက္ဖ၀ါးယားတာ ေငြရမယ္ဆိုတာ မွန္ျပီေပါ့ကြ" ဟု အားရ၀မ္းသာ ေျပာၾကားေလသည္၊ ဒီတြင္ ကိုေအာင္ေမာင္းက
"ဦးဇင္းၾကီး! ေသတာက တျခားမဟုတ္ဘူး၊ ဦးဇင္းၾကီးရဲ့ တူေတာ္ေမာင္ဘုရား။"ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ထုိတြင္ ဦးဇင္းၾကီးလဲ
"ေအာ္ ျဖစ္ရေလ ငါ့တူရယ္"ဟု ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေျပာကာ ပက္လက္လန္သြားေလေတာ့သတည္း။

Saturday, September 26, 2009

“Let us go for dinner all all all”

သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ဧည့္သည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သာသနတကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ညစာ စားခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ သာသနတကၠသိုလ္မွ အရာရွိတစ္ေယာက္သည္ ထိုဧည့္မ်ားကို ထမင္းစားဖတ္ရန္ေရာက္ရွိလာသည္။ သာသနတကၠသိုလ္မွ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ားက ထိုအရာရွိၾကီးကို အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ထိုအရာရွိၾကီးမွလည္း သူအဂၤလိပ္စာတတ္ေၾကာင္းကို သံဃာေတာ္မ်ားကို သိေစခ်င္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေဆာင္ (၂၁)တြင္ တည္းေနေသာ ဧည့္သည္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း က်ယ္ေလာင္စြာ ဖိတ္မႏၱကျပဳေလသည္။
“let us go for dinner all all all”
ထိုအရာရွိၾကီး၏ ညစာစားေသာက္ရန္ ပင့္ဖိတ္ေသာအသံကို ၾကားၾကရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဟားတိုက္၍ ရယ္ၾကေလသည္။
ေနာက္ရက္ညေနခင္း ထိုအရာရွိၾကီးသည္ ဧည့္သည္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ရန္ေရာက္လာတိုင္း ထိုအရာရွိၾကီးသည္ ဧည့္သည္မ်ားကို ညစာစားသံုးဘို႔ရန္ မဖိတ္ခင္ ထိုဧည့္သည္မ်ားအေဆာင္ႏွင့္ နီးကပ္လွ်က္ ေနထိုင္သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက
”Let us go for dinner all all all” ေအာ္ေျပာလိုက္ေလသည္။ ထိုသို႔ အရာရွိၾကီးလာတိုင္း သံဃာေတာ္မ်ားက ေအာ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအရာရွိၾကီးလည္း ကိုယ္တိုင္မလာရဲေတာ့ဘဲ သူ႔တပည့္တေယာက္ကို ဖိတ္မန္ခိုင္းေလေတာ့သတည္း။

Tuesday, September 22, 2009

“ဒါလားကြ တရားသမား”

တစ္ႏွစ္က မိမိသည္ ရြာတြင္ ၀ါဆိုခဲ့သည္။ မိမိ ရြာတြင္ ၀ါဆိုေသာ ႏွစ္၌ အိမ္မွ စပါးခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းမြန္ေနသည္။ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ကပင္
“ဦးဇင္း ဒီႏွစ္ ရြာမွာ ၀ါဆိုလိုက္မွ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ စပါးခင္းကလဲ ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဦးဇင္းနဲ႔ ကံစပ္တယ္ ထင္တယ္“ ဟု ေျပာဆိုလာၾကသည္။ အဲဒီကဲသို႕ေဆြမ်ိဳးေတြက ေျပာလာေတာ့ မိမိသည္ပင္ ကိုယ္ကိုကိုယ္
“ေအာ္ ငါဟာ ေရွးဘုန္းေရွးကံ နည္းဟန္မတူဘူး”ဟု အထင္ၾကီးမိခဲ့သည္။ ဒီလိုႏွင့္ မိမိတို႔၏ စပါးခင္းေတြလည္း မွည့္ျပီျဖစ္၍ ေႏြးစပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္လာျပီ ျဖစ္သည္။ ၀ါေခါင္လေလာက္ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ မိမိ၏ မိခင္ၾကီးအမွဴးျပဳေသာ မိသားစုအားလံုး စပါးရိတ္သိမ္းၾကသည္။ စပါးမ်ားနယ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး စပါးပံုၾကီး သည္ အိမ္ေရွ႕ထည္းထည္းၾကီးပါ၊ မိမိသည္ပင္ ထိုစပါးပံုၾကီးၾကည့္ကာ
“အင္း ဒီႏွစ္ အိမ္က မယ္ေတာ္ၾကီးေတာ့ စပါးေတြ ေတာ္ေတာ္ရမွာ၊ သကၤန္းအေကာင္းစာ တစ္စံုေလာက္ေတာ့ ၀ယ္ခိုင္းရအံုးမယ္” ဟု ေက်ာင္းကေန စိတ္ကူးယဥ္ေနမိသည္။ အိမ္က မိသားစုေတြလဲ စပါးမ်ားကို စပါးက်ည္ ထဲတြင္ ထည့္ဘို႔၇န္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကုကၠိဳစုရြာမွ ဦးဓာတ္ျပားတစ္ေယာက္ ႏြားလွည္းၾကီးႏွင့္ အိမ္ေရာက္လာသည္၊ ျပီေတာ့ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ၾကီးကို
“ေဒၚၾကည္ခင္ေရ ေျပာရမွာေတာ့ အားနားပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားသား ေအာင္ျမင္႔ရွိန္ ဂ်င္ထိုးတယ္၊ ဂ်င္ရွဳံးတံုးက က်ဳပ္ဆီက ေငြခ်ီတယ္ေလ၊ စပါးေပၚရင္ ေပၚသမွ် စပါးအားလံုးနဲ႕ ဆပ္ပါ့မယ္ေျပာလို႔ က်ဳပ္လဲ သူ႔ကို ေငြခ်ီး လိုက္တယ္။ ယခုထြက္မယ့္ စပါးအားလံုး လာယူတာပါပဲဗ်ာ၊” ဟု ေျပာေလသည္။ အိမ္သားအားလံုးလဲ ေဒါသ ထြက္ထြက္ႏွင့္ စပါးအားလံုးေပးလိုက္ရသည္။ ညအခါမွာေတာ့ အိမ္သားအားလုံုးႏွင့္ ကိုေအာင္ျမင့္ရွိန္(မိမိ၏ အသံုးမက်ေသာ တတိယေျမာက္အကို)တို႔ အၾကီးအက်ယ္ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ မိမိသည္ ဆရာသမားႏွင့္ စကားေျပာေနသည္၊ထုိသတင္းကို ရြာအတြင္းမွ ေမာင္ေက်ာ္မင္းၾကည္လာေျပာသျဖင့္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ ဆရာသမားတို႔ သိၾကရသည္။ မိမိဆရာသမားကပင္
“လိုက္သြားကြာ ေမာင္ဇ၀န၊ အသံုးမက်တဲ့ေကာင္ ေနာင္ ဂ်င္၀ိုင္း(ေလာင္းကစားတစ္မ်ိဳး)ကို မသြားႏိုင္ေအာင္ ေျခေထာက္က်ိဳးေအာင္ ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့၊ ျပီးမွ လုပ္ေကၽြးရင္ ေကၽြးရပါေစ၊” ဟု မိန္႔ၾကားေလသည္။သို႔ျဖစ္၍ မိမိလည္း ေဒါသျဖစ္ျဖစ္ႏွင့္ ဒုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္ကာ အိမ္သို႔ လိုက္သြားေလေတာ့သည္၊ အိမ္ေရာက္သြားေသာအခါ
“ဘယ္မလဲ မိဘကို ဒုကၡေပးတဲ့ အသံုးမက်တဲ့ေကာင္! ေနာင္ ဂ်င္း၀ိုင္း မသြားႏိုင္ေအာင္လို႔ ေျခေထာက္ကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္မယ္”ဆိုျပီး အိမ္ထဲကို ေျပး၀င္သြားသည္၊ ေဘးမွ လူၾကီးမ်ားက ၀ိုင္းတားသျဖင့္ အကိုျဖစ္သူထံကို မေရာက္လိုက္ပါ၊ မိမိသည္ မရုိက္ရေသာ္လည္း ေအာ္ဟစ္ၾကိမ္းေမာင္းေနမိခဲ့သည္။ ထိုအခါ အကိုျဖစ္သူ အမူးသမားသည္
“ဒါေလာက္ေတာင္ ေဒါသၾကီးေနတာ၊ ဒါလားကြ တရားသမား” ဟု မိမိကို လူအမ်ားထဲတြင္ ျပန္၍ ေအာ္လိုက္ ေလသည္။ထိုအခါ မိမိစဥ္းစာမိသည္ကေတာ့
“ေအာ္ အမူးသမားပါစပ္ကလဲ တရားစကားထြက္ေသးသားပဲ၊ ငါကိုယ္တိုင္ကလဲ ေဒါသနဲ႔ သြားျပီး ဆံုးမမိတာကိုး၊” ဟု ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖင့္သာလွ်င္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ရေလသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု အတိအက် ခ်လိုက္မိသည္ကေတာ့ ေနာင္ အမူးသမားမ်ားကိုေတာ့ ေ၀ရာမဏိ၊ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ၏။ “ေဒါသႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အမွဳသည္ကား ဘယ္ေသာခါမွ် မေအာင္ျမင္ပါတကား” ဟု ဓမၼသံေ၀ဂ လည္း ရလိုက္ ပါျပီ။

Monday, September 21, 2009

“ထိုအိလက္(Toilet)”

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ အဂၤလိပ္စာဌာနမွ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ၾကြသြား ေတာ္မူၾကသည္။ ထိုဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေလဆိပ္၌ ဂ်ပန္ေလယာဥ္ကို ေစာင့္ၾကရသည္၊ ထိုသို႔ ေစာင့္ေနစဥ္ သက္ေတာ္အၾကီးဆံုး ၀ါေတာ္အၾကီးဆံုး ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ က်င္ငယ္သြားလိုသည္၊ ဆရာ ေတာ္ၾကီးသည္ အဂၤလိပ္စကားကလဲ မေျပာတတ္ေတာ့ အနီးရွိ မိမိတို႔တကၠသိုလ္မွ ဂ်ပန္စကား အဂၤလိပ္ စကားေျပာတတ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ကို
“ဆရာေတာ္ တပည့္ေတာ္ က်င္ငယ္သြားခ်င္တယ္၊ အိမ္သာက ဘယ္နားေနမွန္းလဲ မသိဘူး၊ အဲဒါလိုက္ ပို႔ပါအံုးဘုရား” ဟူ၍ အကူအညီေတာင္းလာသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔တကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္လည္း အားၾကိဳးမာန္တက္
“ေအာ္ ဆရာေတာ္ ရပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္လိုက္ပို႔ပါမယ္” ဟုဆိုကာ ဆရာေတာ္ၾကီးကို လက္တြဲ ေခၚသြား ကာ အိမ္သာသို႔ လိုက္ပို႔ေလေတာ့သည္။ အိမ္သာသို ေ၇ာက္ေသာအခါ
“ဆရာေတာ္ဘုရား အိမ္သာကို အဂၤလိပ္လို ထုိအိလက္(Toilet)လို႔ေခၚပါတယ္ဘုရား၊ ဆရာေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခား မၾကာ မၾကာ ၾကြရမွာဆိုေတာ့ တခါတည္းသာ မွတ္ထားပါေတာ့ဘုရား” ဟုမိမိတို႔ တကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္သည္ ထုိႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးကို အိမ္သာကို လိုက္ပုိ႔ရံုမွ်က အဂၤလိပ္ အိမ္သာကိုပါ သင္ေပးလိုက္ေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးလဲ “အိမ္သာ ဆိုတာ အဂၤလိပ္လို႔ ထုိအိလက္”ဟု မွတ္ထားေလေတာ့သည္။ တစ္ေန႔ ထိုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ သာသနာေရး ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ မိမိတကၠသိုလ္ သို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးေရာက္လာသည္ျဖစ္၍ တကၠသိုလ္တက္ေနေသာ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တပည့္သည္ သူ႔၏ ဆရာသမားဆရာေတာ္ၾကီးကို သြားေရာက္ျပဳစုသည္၊ ထို႔သို႔ ျပဳစုေနစဥ္ ဆရာေတာ္ၾကီးက
“ေမာင္ပဇင္း 'ထိုအိလက္'ထဲမွာ ေထြးခံရွိတယ္၊ သြားယူစမ္းကြယ္”ဟု မိန္႔ၾကားေလသည္၊ ထိုအခါ တပည့္ျဖစ္သူက
“ဆရာေတာ္ 'ထုိအိလက္' ဆိုတာ ဘာေျပာတာလဲဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ နားမလည္းဘူးဘုရားဟု ျပန္လည္ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ဤတြင္ဆရာေတာ္ၾကီးက
“မင္းကလဲ တကၠသိုလ္တက္ေနျပီ 'ထုိအိလက္'ေတာင္မသိဘူး၊ ထိုအိလက္ဆိုတာ အိမ္သာကို ေျပာတာကြာ”ဟု ရွင္းျပေလသည္။ထိုအခါမွ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သူက
အိမ္သာကို 'ထိုအိလက္' အသံထြက္တယ္လို႔ ဆရာေတာ္ကို ဘယ္သူေျပာလဲဘုရား”ဟုေမးျမန္းေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးက
မင္းတို႔ တကၠသိုလ္က အဂၤလိပ္စာဌာနက ဆရာေတာ္( )က ေျပာတာပါဗ်ာ”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္၊ ထုိအခါမွ တပည့္ျဖစ္သူက
“ဆရာေတာ္ဘုရား အိမ္သာ(toilet)ကို ထိုအိလက္လို႔ အသံမထြက္ပါဘူးဘုရား၊ အိမ္သာ(toilet)ကို တိြဳင္းလက္ သို႔မဟုတ္ ထြိဳင္းလက္လို႔ အသံထြက္ပါတယ္ဘုရား”ဟု တပည့္ျဖစ္သူက အသံထြက္မွန္ကို သင္ျပေပးလိုက္ေလ ေတာ့သတည္း။တကၠသိုလ္မွ မိမိတို႔၏ ဆရာသမား၏ အသံထြက္ကိုလဲ မွားသည္ဟု မည္သူမွ် မေျပာႏိုင္ပါ၊ Toiletကို ပုဒ္ခြဲလိုက္ေသာ္ toကို ထို၊ i က ိုအိ၊ let ကို လက္ဟူ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
(`ဤစာမ်က္ႏွာ၏ အဆံုးတြင္ older posts ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ ပံုျပင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ပါလိမ့္မည္)
Saturday, September 19, 2009

“အို ဒကာမ ဒကာမအေပါင္းတို႔”

တစ္ခါက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက ရြာတစ္ရြာတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးပ်ံလြန္ေတာ္မူသြား သည္၊ ထုိရြာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ တက္ညီလက္ညီ ဆရာဒကာ ညီညြတ္တိုင္ပင္ကာ ဆရာေတာ္၏ စ်ာပနပြဲကို ဇာတ္ပြဲၾကီးမ်ားႏွင့္ စီကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပၾကသည္၊ ပထမေန႔ ဇာတ္မကမီ ထိုရြာသားစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ အျခားအရပ္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမ သည္ ဇာတ္စင္ေပၚတက္၍ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရန္မျဖစ္ရန္ ေအးေဆးစြာ ၾကည့္ရန္ ၾသ၀ါဒစကားေျပာၾကားရမည္ျဖစ္သည္၊ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမသည္ ပရိသတ္ကို အလြန္ေၾကာက္ တတ္သည္၊ သူသည္ အထက္က ဆရာေတာ္မ်ား ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ား၏ တိုက္တြန္းေလွ်ာက္ထားခ်က္ေၾကာင့္သာ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမသည္ ဓားကို ကိုင္လွ်က္ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္အတြင္းမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္၊ ထိုစဥ္ ပရိသတ္အတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
“အဲ ဦးဇင္း ၀င္းေမာင္ၾကီးေတာ္ ဘယ္တံုးက ၾကြလာတယ္မသိဘူး၊” ဟု ေျပာဆိုၾကသည္၊ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသား မ်ားကလည္း
“ဟ ဦးဇင္း ၀င္းေမာင္ၾကီး ဘယ္တံုးက ျပန္ၾကြလာတယ္ မသိဘူး၊ လက္ထဲမွာလဲ ဓါးၾကီးနဲ႔ ၊ ဒီေန႔ညေတာ့ အျပတ္ၾကမ္းမယ္နဲ႔တူတယ္”၊ ဟု ေျပာင္သလိုလိုႏွင့္ ေျပာဆိုၾကသည္၊ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမသည္ ထိုကဲသို႔ေသာ ေျပာင္ေလွ်ာင္ေသာ အသံမ်ားကို ၾကားေလေလ ေၾကာက္လဲေၾကာက္ ရွက္လဲရွက္ ေဒါသလဲထြက္ျဖစ္ရေလ သည္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမသည္ ဇာတ္စင္ေပၚသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ဇာတ္စင္ေပၚေရာက္ေသာအခါ လက္တစ္ဖက္က ဓားကို ကိုင္သည္၊ တျခားလက္တစ္က မိုက္ကို ကိုင္လွ်က္ ေအာက္ပါအတိုုင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ေလသည္၊
“အို ဒကာမ ဒကာမအေပါင္းတို႔ ယေန႔ညေတာ့ ဆူမယ္မၾကံနဲ႔၊ ဆူလို႔ကေတာ့ ဒီဓားသာ ၾကည့္” ဟု ရဲ၀န္႔ျပတ္သားစြာ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္ေလသည္၊ သို႔ေသာ္ “အို ဒကာ ဒကာမအေပါင္းတို႔” ဟူ၍ ေျပာရမည့္ အစား “အို ဒကာမ ဒကာမအေပါင္းတို႔”ဟူ၍ မွားျပီး ေျပာလို္က္ေသာအခါ ပရိတ္သတ္က မေၾကာက္သည့္အျပင္ ဟားတိုက္ကာ ရယ္ၾကေလေတာ့သည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ပရိသတ္၏ တဟားဟားရယ္လိုက္ေသာ အသံေၾကာင့္ ရွက္ရွက္ႏွင့္ ေခါင္းကို ငိုက္စိုက္ခ်လွ်က္ ဇာတ္စင္ေနာက္သို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ ၀င္သြားရာ ဇာတ္စင္ေဒါင့္က ကားလိပ္ၾကိဳးႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ လည္ပင္းကို ခ်ိတ္ေနေလေတာ့သည္၊ ဆရာေတာ္၏ အျဖစ္ကို ၾကည့္၍ ပရိသတ္ၾကီးသည္ အူလွိဳက္သဲလွိဳက္ ရယ္ၾကရေလေတာ့သတည္း။ မိမိေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္ကား
“ေအာ္ ဒီေန႔ညေတာ့ ဆရာေတာ္ဦး၀ါယမလုပ္ပံုနဲ႔ လူရႊင္ေတာ္ေတြေတာ့ ငိုရေတာ့မယ္နဲ႔တူတယ္”။ ဟူ၍သာ ျဖစ္သတည္း။

Friday, September 18, 2009

“အလကားရေသာ မက်ည္းရြက္ကို ခူးေရာင္း၍ အရွဳံးေပၚသူ”

မိမိတို႔၏ အညာေဒသသည္ ေႏြရာသီေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ အလြန္ပူသည္၊ အသက္အရြယ္ၾကီးမားေသာ အဘိုးအ ဘြားမ်ားသည္ကား အညာေႏြ၏ ပူျပင္းေသာ ဒဏ္ကို အလူးအလဲ မခ်ိမဆံ့ ခံစားၾကရသည္၊ ေႏြရာသီေရာက္ လွ်င္ မိမိတို႔၏ အဘိုးအဘြားမ်ားသည္
“အမေလး ပူလိုက္တာ ေရေႏြးအိုးထဲ ျပဳတ္ထားသလိုပဲ၊ အိုက္ျပဳတ္ၾကီးပဲ၊ မိုးကလဲ မရြာဘူး၊”ဟူ၍ စသည္ျဖင့္ ညည္းညဴၾကေလသည္၊သို႔ေသာ္ မိမိသည္ကား လူငယ္ပီပီ ေႏြရာသီကို ေမွ်ာ္သည္၊ ေႏြရာသီကို ေပ်ာ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေႏြရာသီတြင္ မက်ည္းရြက္မ်ားႏုသည္၊မိမိသည္ ငယ္စဥ္က ေႏြရာသီတြင္ ႏုေသာ မက်ည္းရြက္ကို ခူးေရာင္းရေသာေၾကာင့္ေပတည္း၊ ၊ ပူျပင္းေသာ ေႏြရဲ႕ဒဏ္ကိုလည္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ပါ၊ ငယ္ရြယ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ ပူသည္ကုိပင္ မသိႏိုင္ခ့ဲပါ၊ ေႏြရာသီမွာ မိမိသည္ အေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ မက်ည္ရြက္ခူးေရာင္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွဳပ္ေနခဲ့သည္၊ ေပ်ာ္ေနခဲ့သည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းခေလးမ်ားသည္လည္း ထိုမက်ည္ရြက္ခူးေရာင္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွဳပ္ေနၾကသည္၊ ေပ်ာ္ေနၾကသည္။မိမိတို႔သည္ ထိုခူး၍ ရေသာ မက်ည္းရြက္မ်ားကို ရြာထဲလွည့္၍ ေရာင္းၾကသည္၊ တစ္ေန႔ မိမိတို႔သည္ မက်ည္းရြက္ေရာင္း၍ ျပန္လာသည္၊ လမ္းတြင္ မက်ည္းရြက္ဗန္းၾကီးေခါင္းေပၚရြက္လာေသာ မာမာေအးကို ေတြ႔ေလရာ မိမိက
“ဟ မာမာေအး နင္မက်ည္းရြက္ေတြ ေရာင္းမကုန္ေသးဘူးလား၊ ဘယ္သူမွ ၀ယ္သူမရွိေသးဘူးလား၊ ”ဟု ေမးလိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါ မာမာေအးက
“ကိုခင္ေမာင္၀င္းကေတာ့ ငါ့ကို တမတ္နဲ႔ ေရာင္းမလား”၊လို႔ ေမးပါတယ္၊ ၀ယ္ပါတယ္၊ နည္းလို္႔ မေရာင္းေတာ့ ဘူး၊ ကူမဲေစ်းပဲ သြားေရာင္းေတာ့မယ္၊ ေစ်းမွာေရာင္းရင္ ငါးမူးေလာက္ေတာ့ ရမွာဟ”ဟူ၍ ေျပာသြားရွာသည္၊ သို႔ႏွင့္ မာမာေအးသည္ သူခူးထားေသာ မက်ည္ရြက္ကို နံနက္ေစာေစာထျပီ ေစ်းသြားေရာင္းသည္၊ မာမာ ေအးတစ္ေယာက္ ေန႔လည္ တစ္နာရီေလာက္မွာ ငိုယိုျပီး ျပန္လာသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ရြာမွ လူၾကီးမ်ားက သူမ ငိုျပန္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ေမးၾကေလသည္၊ သူမသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပေလသည္။
“က်မ နံနက္ေစာေစာ ကူမဲေစ်းထဲမွာ လမ္းေဘးခ်ျပီး မက်ည္းရြက္ကို ေရာင္းေနတာ၊ မက်ည္ရြက္က မေရာင္း ရေသးဘူး၊ ေသခ်င္းဆိုး ေစ်းေကာက္က ေရာက္လာတယ္ ၊ေစ်းေကာက္ကို ေပးစရာပိုက္ဆံမရွိတာနဲ႕ သူမ်ားဆီ ကို ပိုက္ဆံသြားခ်ီးေနတံုး ရုတ္တရက္ ေစ်းထဲႏြားတစ္အုပ္၀င္လာျပီး၊ က်မ မန္က်ည္းရြက္ဗန္းကို တက္နင္းသြား တယ္ ဘၾကီးတို႔ရယ္” ေျပာကာ မာမာေအးတစ္ေယာက္ သနားသဖြယ္ ေအာ္ငိုရွာေလေတာ့သတည္း။
ဤသည္ကား အလကားရေသာ မက်ည္းရြက္ကို ခူးေရာင္း၍ အရွဳံးေပၚေသာ မိမိတို႔၏ရြာမွ မာမာေအး၏ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ဇာတ္လမ္းအစစ္ေပတည္း။

“မွန္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ား”

တခါက အထက္အညာမွာ ရခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တို႔ရွိၾကေလသည္၊ သူတို႔သည္ မဂၤလာေဆာင္စဥ္က အမ်ိဳးသား၏ မိဘမ်ားဘက္မွ အိမ္တစ္လုံုးရသည္၊ ျပီးေတာ့ အတြင္း၌ မွန္တစ္ခ်ပ္ပါ၀င္ေသာ ထန္းေခါက္ဖာတစ္လံုးကို အေမြရၾကေလသည္။ တစ္ေန႔ အမ်ိဳး သားေလးသည္ ထိုထန္ေခါက္ဖာေလးကို ဖြင့္ၾကည့္ လိုက္သည္၊ သူသည္ အတြင္း၌ ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္ကို ထူးျခားစြာေတြ႔ရေလသည္၊ သူသည္ တစ္သက္မွာ တစ္ခါသာ ျမင္ဖူးေလေတာ့ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနေလသည္၊သူသည္
“ေအာ္ အလြန္အင္မတန္မွ ေသးငယ္ေသာ ထန္းေခါက္ဖာေလးအတြင္းမွာ ဒီေကာင္ေလးက ဘယ္လိုမ်ား ၀င္ေန ပါလိမ့္၊ အသက္ရွဳမၾကပ္ဘူးလားမသိ၊ ေအာ္ ငါ့ရဲ႕မိဘေတြကမ်ား ဘယ္လိုပညာေတြနဲ႔ ဒီေကာင္းေလးကို ထည့္ထား တယ္မသိ၊”ဟု စဥ္းစားေနေတာ့သည္၊ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဒီထန္ေခါက္ဖာအတြင္းမွ ေကာင္ေလးကိုဘဲ လာၾကည့္ေနသည္၊သူ၏ ရခါစ ဇနီေလးကိုပင္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ေပ၊ဇနီးသည္ကလည္း ရိပ္မိလာသည္။ သူမ သည္လည္း
“ငါ့ေယာက်ၤားေတာ့ ေန႔ရွိသေရြ႕ ဒီထန္းေခါက္ဖာေလးကိုဘဲၾကည့္ေနတာ၊ ငါ့ကိုလဲ ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူး၊ ဒီထန္း ေခါက္ဖာေလးဟာ တစ္ခုခု ထူးျခားမွဳေတာ့ရွိရမယ္”ဟု စဥ္းစားကာ သူမ၏ အမိ်ဳးသားအျပင္သြားစဥ္ ထန္းေခါက္ ဖာကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေလသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးေလးသည္
“ေအာ္ ငါ့ေယာက်ၤားဟာ ငါ့ကို ဂရုမစိုက္တာ ဒီအတြင္းက အမ်ိဳးသမီးေလးန႔ဲခ်စ္ေနလို႔ဘဲ၊ ဟုေတြးေတာကာ ငိုယိုပါေတာ့သည္။ သူမ၏ အမ်ိဳးသားကိုလဲ တိုက္ရိုက္မေျပာ၀န္႔ေပ၊ ဒီလိုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေလးသည္ သူမ၏ ေယာက်ၤားကိုလည္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ေပ၊ ေန႔စဥ္ ထန္းေခါက္ဖာေလးအနီးမွာ ထိုင္၍ ေငးမွိဳင္ေနေတာ့သည္၊ အမ်ိဳးသားေလးကလည္း
“ငါ့ ဇနီး ခုတေလာ ငါ့ကိုလဲ ဂရုမစိုက္၊ ထန္းေခါက္ဖားေလးနား သြားကာ ထိုင္ထုိင္ေနတယ္၊ တစ္ခုခုေတာ့ ထူးျခားမွဳရွိရမယ္၊”ဟုဆိုျပီ သူ၏ ဇနီးေခ်ာေလးမရွိခိုက္ ထန္းေခါက္ဖာေလးကို သြားေရာက္ဖြင့္ၾကည့္ေလသည္၊ ဤတြင္ အမ်ိဳးသားေလဟာ
“ေအာ္ ငါ့ဇနီးသည္ဟာ ငါ့ကို မခ်စ္ဖူး၊ ဒီထန္ေခါက္ဖာအတြင္းက အမ်ိဳးသားေလးနဲ႔ခ်စ္ေနၾကာတာကိုး”ဟု သူ၏ ဇနီးသည္အေပၚ တစ္မ်ိဳးထင္သြားေလသည္။ သည္လိုႏွင့္ အလြန္အင္မတန္မွ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မေခၚႏိုင္၊ မေျပာႏိုင္ျဖစ္သြားၾကသည္။ ထိုေခတ္ထိုကာလက ရြာအတြင္း ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ရွင္းေပးျမဲျဖစ္သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ထုိျပႆနာသည္လည္း ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံေရာက္ရွိသြားသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ေမးစီစစ္ေလသည္၊ ေကာင္မေလးက သူ၏ ေယာကၤ်ားသည္ ထန္းေခါက္ဖာအတြင္းက ေကာင္မေလးႏွင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထားေလသည္၊ ေကာင္းေလးကလဲ သူ၏ ဇနီးဟာ ထန္းေခါက္ဖာအတြင္းက ေကာင္ေလးႏွင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္သည္ ထန္းေခါက္ဖာအတြင္း ထိုဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ေျပာသလို ေကာင္မေလးနဲ႔ ေကာင္ေလးရွိ မရွိဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္၊ ဖြင့္ၾကည့္ျပီးေသာအခါ ဆရာေတာ္သည္
“ေအ မင္းတို႔ေျပာေတာ့ ဒီထန္းေခါက္ဖာအတြင္းမွာ ေကာင္းေလးရွိတယ္၊ ေကာင္းမေလးရွိတယ္နဲ႔ ၊ ငါေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ငါ့ဆရာသမားဓာတ္ပံုဘဲေတြ႔ပါတယ္ကြယ္၊ ဟုေျပာျပီး ထိုဓာတ္ပံုကို သိမ္းကာ၊ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံနွစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သည္းခံရမယ္၊ နားလည္ခြင့္လႊတ္ရမယ္၊ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ေနရမယ္၊ ဆံုးမျပီး ျပန္လႊတ္လိုက္ေလေတာ့သည္၊ဆရာေတာ္၏ လက္အတြင္းသို႔ ထုိထန္း ေခါက္ဖာႏွင့္ မွန္ကေလးတို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္မွစ၍ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးတို႔သည္လည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ႏွင့္ေပါင္းသင္း ေနထိိုင္သြားၾကေလေတာ့သတည္း။ ဆရာေတာ္သည္ကား ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ သူ႔ဆရာ သမား၏ ဓာတ္ပံုကို အျပတ္အသတ္ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့မည့္ဟန္ရွိပါေပသည္တကား။Wednesday, September 16, 2009

“ရွဳံးျခင္းရွဳံး မဟာျမတ္မုနိဘုရားသာရွဳံး“

တစ္ခါက ေတာမွ ဒါယကာၾကီးတစ္ေယာက္သည္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးကို ဖူးရန္ မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာ သည္၊ သူသည္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားဖူးရန္ႏွင့္ ဘုရားၾကီးကို ေရႊသကၤန္းကပ္ရန္ျဖစ္သည္၊သူသည္ ဘုရားၾကီး အေရွ႕မုခ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနသည္၊ ဤသည္ကိုသိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သည္ သူမ၏ ဆိုင္အတြင္းမွ ထြက္လာျပီး အဘိုးၾကီးကို သြားေရာက္ႏွဳတ္ဆက္ေလသည္၊
“အဘိုး ဘယ္ကလာတာလဲ ၊ ဘယ္မွာတည္းမွာလဲ ၊ ဘာကိစၥျဖင့္ ဒီကိုလာတာလဲ” ေမးေလသည္။ထိုအခါ အဘိုးၾကီးသည္
“ငါ့ေျမးေရ အဘုိးက ေတာက လာတာ၊ ဘုရားဖူးရင္း ေရႊသကၤန္းကပ္ရင္းေပါ့။” ဟုေျဖၾကားေလသည္။ ထိုအခါ အမ်ိဳးသမီေလးက
“အဘုိး ေရႊသကၤန္းကပ္ရင္ သမီးတို႔ဆိုင္မွာဘဲ ရႏိုင္ပါတယ္၊ သမီးတို႔ဆိုင္မွာ တည္းလို႔လဲရပါတယ္၊ သမီးတို႔က ထမင္းလဲ ေကၽြးအံုးမွာပါ” ဟု ေျပာသျဖင့္ အဘိုးၾကီးလဲ ထိုအမ်ိဳးသမီးေလး ေခၚရာေနာက္ပါသြားေလသည္၊ ထိုအ မ်ိဳးသမီးေလး၏ ဆိုင္၌ တစ္ညတည္း၍ ေငြ (၄၀)က်ပ္တန္ေရႊဆိုင္းတစ္ဆိုင္းကိုလည္း ထိုဆိုင္မွ ၀ယ္ခဲ့ေလသည္၊ ထုိေခတ္ ထိုအခါက ၄၀က်ပ္သည္ အလြန္အင္မတန္မွ တန္ဖုိးၾကီးလွေလသည္၊ ထုိအဘိုးၾကီသည္ ထုိေရႊဆိုင္းတစ္ဆိုင္းကို မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးကို သြားေရာက္ ကပ္လွဴေလသည္၊ ထိုေနာက္ သူသည္ မႏၱေလးမွ ရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့ေလသည္၊ သူသည္ ရြာေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္းဘဲ သားသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ တည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပီးေနာက္ ေရႊဆိုင္းတစ္ဆိုင္းကိုလည္း ထိုအမ်ိဳး သမီးကေလးဆိုင္မွ ၀ယ္ယူ၍ မဟာျမတ္မုနိဘုရားကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ၀မ္းသာအားရ ေျပာၾကားေလသည္။ ဤတြင္ သမီးအၾကီးက
“အေဖ ေရႊဆိုင္း တစ္ဆိုင္းဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့ရသလဲ”ဟူ၍ ေမးေလသည္၊ ထိုအခါ ဖခင္ျဖစ္သူက
“ေအး ေရႊဆိုင္းတစ္ဆိုင္းကို (၄၀)က်ပ္ေပးခဲ့ရတယ္”ဟု ေျပာၾကားေလသည္၊ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အေျဖစကားကို ၾကားရေသာအခါ သမီးမ်ားက
“အေဖေတာ့ အလိမ္ခံလိုက္ရျပီ၊ ေရႊဆိုင္တစ္ဆိုင္းမွ အလြန္ဆံုး ၃၀ က်ပ္ဘဲေပးရတယ္၊”ဟူ၍ ေျပာၾကေလ သည္။ ဤတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက
“ငါကေတာ့ ေလးဆယ္က်ပ္ တန္ေရႊဆိုင္းတစ္ဆိုင္းေပးပါ၊ ဘုရားၾကီးလွဴဒါန္းခ်င္လို႔ပါ ”လို႔ေျပာတာဘဲ၊ သူတို႕ ညာတာေတာ့ ငါလဲဘယ္သိမလဲ၊ ငါကေတာ့ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေလး အိမ္မွာ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရတယ္၊ ထမင္းႏွစ္ ႏွပ္စားခဲ့ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါကေတာ့ မရွဳံးဘူး၊ ရွဳံးျခင္းရွဳံး မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီးသာ ရွံဳးတယ္ေဟ”ဟူ၍ ေျပာၾကားလိုက္ေလေတာ့သတည္း။

Tuesday, September 15, 2009

“ႏြားေက်ာင္းသား ကယ္ေပလို႔သာေပါ့”

တစ္ခါက ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ တရားေဟာေနသည္၊ ထိုဆရာေတာ္သည္ သူေဟာေသာ တရားကို အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေပ၊ လည္ထြက္ေနသည္၊ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္မ်ားပင္ က်လာသည္၊ ေဘးမွ ႏြားေက်ာင္းရင္း တရားနာေနေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ထိုဆရာေတာ္၏ အေျခအေနကို ရိပ္မိလာသည္၊
“ ဒီဆရာေတာ္ေတာ့ တရားလည္ေနတယ္၊ တရားကိုလည္း အဆံုးသတ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေပ၊ ငါ့ကယ္မွ ရေတာ့မယ္၊ ငါမကယ္ရင္ေတာ့ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေတာ့မည္၊” ဟု စဥ္းစာကာ အနီးအနားရွိ ေကာက္ရိုးပံုကုိ မီးရွိဳ႕လိုက္ေလသည္၊ ျပီးေနာက္ သူသည္
“မီးဗ်ိဳ႕ မီးဗ်ိဳ႕”ဟု ေအာ္လိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါမွ တရားနာပရိသတ္သည္ မီးေလာင္းသည္ ျဖစ္၍ တရားနာရာမွ ထြက္ေျပးၾကေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္သည္လည္း သူ၏လည္ေနေသာ တရားကို အဆံုးသတ္ရန္လဲ မလိုေတာ့ေပ၊ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနဲလည္း မျဖစ္ေတာ့ေပ၊ မိမိစဥ္းစားမိသည္ကား
“ဆရာေတာ္သာ ဤအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိလွ်င္ ႏြားေက်ာင္းသားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေနမွာေတာ့ ေသခ်ာသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူ၏ အရွက္ကို ကာကြယ္ေပးေသာေၾကာင့္ေပတည္း”ဟူ၍သာျဖစ္သည္။

Monday, September 14, 2009

“မိမိ၏ ဦးေလး ဦးခင္ေမာင္”

မိမိတို႔ရြာတြင္ စကားတတ္ေသာ ဟာသဥာဏ္ရႊင္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ဟု အမည္ရေသာ ဒါယကာတစ္ဦး ရွိေလသည္၊သူသည္ မိမိ၏ ဦးေလးဆိုလွ်င္လညး္ မမွားပါ၊ သူသည္ အရက္ေရာင္းသည္၊ တစ္ေန႔ ကူမဲျမိဳ႕မွ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သူထံမွ အလွဴမဂၤလာဖိတ္စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာသည္၊ သူ႔ဆီကို မေရာက္မီ တစ္ျခားသူမ်ားထံ ေရာက္ရွိသြား ေလသည္၊ ဖိ္တ္စာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚတြင္ နာမည္ဟူေသာ ေနရာ၌ ဦးခင္ေမာင္ (UK) ဟူ၍ ေရးသား ဖိတ္မန္ထား ေလသည္၊ မသိေသာသူတို႕က ေမးၾကေလသည္၊“ ဦးခင္ေမာင္ကိုေတာ့ သိပါတယ္၊ (UK) ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူက အဂၤလန္ႏိုင္ငံကို သြားဖူးလို႔လား”ဟု ေမးၾကေလသည္၊ ဤတြင္သိသူမ်ားက
“UK ဆိုတာ ေရကူ၊ ေရကူဆိုတာ သူက အရက္ေရာင္းရာတြင္ အရက္ထဲ ေရးေရာထည့္၍ ေရာင္းတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ UK ေရကူဟု ေရးထည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းျပၾကေလသည္၊ “ေအာ္ ဒီေတာ့မွ UK၏ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္ကို သူတို႔သိၾကရသည္.၊ တစ္ေန႔ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ မိမိ၏ ဦးေလး ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္သည္ ရယက လူၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ သူသည္ ရယကလူၾကီးအလုပ္ကို လုပ္၇င္း သူ၏ သားမ်ားႏွင့္အတူေဆး သုတ္တဲ့ အလုပ္ကိုလဲ လုပ္ကိုင္ေနေလသည္၊ တစ္ေန႔ မိမိသည္ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္မ်ားက လွဴတမ္းထားေသာ ဘုရားမုခ္ဦးကို ဦးခင္ေမာင္တို႔ သားအဖတေတြအား ေဆးသုတ္ခိုင္းေလသည္၊ ဦးေလးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္၏ သားျဖစ္သူ ေမာင္ေမာင္ထြန္းသည္ မုခ္ဦးကို ေဆးသုတ္ေနေလသည္၊ မိမိသည္လည္း ေမာင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ စကားေျပာေနေလသည္။ ထိုခ်ိန္တြင္ ဦးေလးျဖစ္သူသည္ စာအုပ္ၾကီးကိုင္ျပီး မိမိတို႔အနားသို႔ ေရာက္လာျပီ သူ႔သားအၾကီးေကာင္ကို
“ေဟ ေမာင္ေမာင္ထြန္း! ဒီေန႔ ငါမလာႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ကူမဲမွာ စည္းေ၀းပြဲရွိတယ္၊ မင္းၾကည့္ျပီး မုခ္ဦးကို ေဆးေကာင္းေကာင္းသုတ္ထားလိုက္”ဟု ေျပာျပီး စက္ဘီးတစ္စီးႏွင့္ ထြက္သြားေလသည္၊ ဖခင္ျဖစ္သူ အေ၀း ေရာက္သြားေသာအခါ သားျဖစ္သူက
“ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ စာအုပ္ၾကီးကိုင္လို႔၊ စာကေတာ့ တစ္လံုးမွ မတတ္ဘူး၊” သားျဖစ္သူက ေျပာေနေလသည္၊ မိမိလဲ မေနသာေတာ့သျဖင့္
“ဟာ ေမာင္ေမာင္ထြန္း! မင္း ကိုယ့္အေဖကို အဲဒီလိုမေျပာပါနဲ႔ကြာ”ဟု ၾကားမွ ၀င္ေရာက္တား ရေလ သည္၊
တစ္ေန႔ သူ႔သားအငယ္သည္ ေက်ာင္းသစ္ၾကီးကို ေဆးသုတ္ရင္း သူ၏ သူငယ္ခ်င္းကို သူ႔အေဖ၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားေနေလသည္၊ သူေျပာသည္က
“ဒို႔အေဖက လိမ္စရာမရွိရင္ ကိုယ့္သားကိုေတာင္ျပန္လိမ္တယ္ဗ်၊ တစ္ေန႔ ဒို႔ေဆးသုတ္ေကာင္းလို႔ ဆိုျပီး ကူမဲက သူေဌးအမၾကီးက ဒို႔သားအဖသံုးေယာက္ကို ဆုခ်တဲ့အေနနဲ႕ ပုဆိုးတစ္ထည္စီေပးတယ္၊ ဒို႔ကို မေပးဘူး၊ သူ႔ဘာ သာျဖတ္သုတ္သြားတယ္၊ ဒို႔လဲ အစက မသိဘူး၊ သူေဌးအမၾကီးနဲ႔ေတြ႔တယ္၊ သူေပးတဲ့ ပုဆိုးေကာင္းလားေမး ေတာ့ ဒို႔လဲ မရတဲ့အေၾကာင္းေျပာလိုက္တယ္၊ အဲဒီမွ အေဖကို ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရတယ္၊ ေအာ္ေတာ္ေတာ္ ညာတဲ့ အေဖပါလားဆိုတာသိရတယ္ေလ။ ” ေဘးမွ မတ္တတ္ရပ္၍ ၾကည့္ေနေသာ မိမိသည္
“ေအာ္ ဒီသားအဖေတြ လုိက္လဲ လိုက္ၾကပါေပတယ္၊ အေဖကလဲ သား၇ယ္လို႔ ညွာရေကာင္းမွန္းမသိ၊ သားေတြကလဲ သူတို႔ရဲ႕အေဖေကာင္းေၾကာင္းကို တစက္မွ မေျပာ၊” ဟု ေတြး၍ သူတို႔အစား ရင္ေလးမိပါ ေတာ့သည္၊


“ႊပညာရွိ ကိုရင္ႏွစ္ပါးတို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္း”

မိမိသည္ ရဟန္းသံုး၀ါအရေလာက္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ၾကီး၌ စာခ်တန္း (ဓမၼာစရိယ)စာ၀ါမ်ား ကို လိုက္ရင္းသီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က စာသင္သားသံဃာႏွစ္ေထာင္နီးပါးေလာက္ ရွိမည္ထင္ပါ
သည္၊ ယခုအခါ စာသင္သားသံဃာေပါင္း သံုးေထာင္ေလာက္ရွိသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းသံဃာမ်ားမွတစ္ ဆင့္ ၾကားသိရသည္၊ မိမိသည္ ထိုေက်ာင္းတိုက္၌ ေနစဥ္ ပညာရွင္ကိုရင္ႏွစ္ပါးတို႔၏ ေဆြးေႏြးခန္းကို သူငယ္ ခ်င္းမ်ားမွ တဆင့္ ေျပာျပသျဖင့္ ၾကားသိခဲ့ရသည္၊ သူတို႔၏ ေဆြးေႏြးဟန္ကား ပထမကိုရင္တစ္ပါးသည္
“ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ သားေတာ္သည္ ရွင္ရာဟုလာျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုလာသည္၊ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကိုရင္တစ္ပါးကေတာ့
”ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားကေတာ့ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးျဖစ္တယ္ ”ဟု ဆိုျပန္သည္။ ထိုကိုရင္ႏွစ္ပါးတို႔ ျငင္းခံုမွဳသည္ မျပီးျပတ္မူ၍ ဆရာေတာ္ထံေရာက္ရွိသြားသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ပထမကိုရင္ကို
“ကိုရင္! ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ရာဟုလာျဖစ္တယ္လို႔ ကိုရင္ကေျပာတယ္၊ ကိုရင္မွာ ဘာအေထာက္အထားျပႏိုင္ပါသလဲ ”လိို႔ ေမးသည္။ ပထမကိုရင္သည္
“တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ရာဟုလာျဖစ္ေၾကာင္းကို အေထာက္အထားေတာ့ မျပႏိုင္ပါဘူးဘုရား၊ သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ရာဟုလာျဖစ္ေၾကာင္းကို ငယ္ငယ္က ဗုဒၶ၀င္သင္ခဲ့လို႔ သိရပါတယ္ဘုရား”ဟု ေျဖေလသည္။ ထို႔ေနာက္ဆရာေတာ္သည္ ဒုတိယကိုရင္ကို
“ကိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုရင္ကေျပာတယ္၊ ကိုရင္မွာ ဘာအေထာက္အထားျပႏိုင္ပါသလဲ ”လိို႔ ေမးသည္။ ထုိအခါ ဒုတိယကိုရင္က
“တပည့္ေတာ္ျမိဳ႕ထဲ ဆြမ္းခံၾကြစဥ္ ဓမၼာရံုတစ္ခုမွ သီခ်င္းဖြင့္သံကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္ဘုရား၊ ထိုသီခ်ငး္ထဲမွာ ျမတ္ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ရွင္ေမာဂၢလာန္လို႔ၾကားခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္က ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ဤတြင္ ဆရာေတာ္သည္
“ေအး ပထမကိုရင္က ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ရာဟုလာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အေထာက္အထားမျပႏိုင္ဘူး၊ ေအး ဒုတိယကိုရင္ကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ဟာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေထာက္အထားျပႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒုတိယကိုရင္ကို အမွန္ေပးလိုက္တယ္ကြာ”ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးလိုက္ေလေတာ့သတည္း။
“ေအာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာေတာ္သည္ကား ရွင္ရာဟုလာျဖစ္ေၾကာင္းကို လူတိုင္းသိသည္၊ ဒုတိယကိုရင္၏အေထာက္အထားသည္ ပညာရွင္မ်ားေတာင္မွ ေထာက္မျပႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ိဳးျဖစ္၍ ဆရာေတာ္အမွန္ေပးလိုက္ဟန္ရွိ၏။” ဟု မိမိေကာက္ခ်က္ခ်မိလိုက္သည္။

Saturday, September 12, 2009

“ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္“

မိမိတို႔၏ ရြာမွ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ မိမိတိို႔၏ နယ္တြင္ တရားေဟာရာ၌ နာမည္ၾကီးသည္။ ဆရာေတာ္ ္သည္ တရားေဟာရာတြင္ တရားနာပရိသတ္မ်ားနားလည္လြယ္ေစရန္ တရားဓမၼမ်ားကို ကဗ်ာမ်ားစပ္၍ ေဟာ ေလ့ရွိသည္၊ တစ္ႏွစ္က သၾၾကၤန္တြင္း သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔အခါသမယျဖစ္သည္၊ သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔ ျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းၾကီးအတြင္း ဥပုသ္သည္မ်ားအျပည့္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေနက ဆရာေတာ္ သည္ ဥပုသ္သည္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေသာ ကဗ်ာလကၤာေလးမ်ားကို မိမိ ယေန႔ထိ ေမ႔၍ မရေသးပါ၊ မွတ္မိေနပါေသးသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိသည္ ဆရာေတာ္တရားေဟာတဲ့အခါတိုင္း စက္ဖြင့္ေပးေနရ ေသာေၾကာင့္ေပတည္း၊ ဆရာေတာ္ပို႔ခ်ေပးေသာ လကၤာမ်ားသည္ကား
(၁) ဘုရားရွိခိုး မအိပ္တဲ့သူ ေခြးအိပ္ခ်င္းနဲ႔တူ ေခြးလုိလူမျဖစ္လိုက ဘုရားရွိခိုးအိပ္စက္ၾက။
ဘုရားရွိခိုး အိပ္တဲ့သူ ဘုန္ကံၾကီးမဲ့သူ ဘုန္းကံၾကီးသူျဖစ္လိုက ဘုရားရွိခိုးအိပ္စက္ၾက။
ဗုဒၶႆ ပူဇံ မဟာေတဇ၀ေႏၱာဆိုေသာ ပါဠိကို ၾကည့္၍ ဆရာေတာ္သည္ အထက္ပါ လကၤာကိုစပ္ဆိုထားသည္။
(၂) တရားရွိခိုး မအိပ္တဲ့သူ ေခြးအိပ္ခ်င္းနဲ႔တူ ေခြးလိုလူ မျဖစ္လိုက တရားရွိခိုး အိပ္စက္ၾက။
တရားရွိခိုး အိပ္တဲ့သူ ပညာၾကီးမဲ့သူ ပညာၾကီးသူ ျဖစ္လိုက တရားရွိခိုး အိပ္စက္ၾက။
ဓမၼႆ ပူဇံ မဟာပညာ၀ေႏၱာ ဟူေသာ ပါဠိကို ၾကည့္၍ စပ္ဆိုထားသည္။
(၃) သံဃာရွိခိုး မအိပ္တဲ့သူ ေခြးအိပ္ခ်င္းနဲ႔တူ ေခြးလိုလူ မျဖစ္ခ်င္က သံဃာရွိခိုး အိပ္စက္ၾက။
သံဃာရွိခိုး အိပ္တဲ့သူ ၾကီးပြားခ်မ္းသာၾကမည့္သူ ၾကီးပြားခ်င္သူျဖစ္လိုက သံဃာရွိခိိုးအိပ္စက္ၾက။
သံဃႆ ပူဇံ မဟာေဘာဂေႏၱာ ဟူေသာ ပါဠိကို ၾကည့္၍ စပ္ဆိုထားသည္။
ဆရာေတာ္သည္ သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ဥပုသ္သည္မ်ားကို ထိုကဗ်ာမ်ားကို ေရွ႕ကေန ပို႔ခ်ေပးေနသည္၊ ထုိလကၤာမ်ားကို ခ်ေပးျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္သည္
“ခ်ဲထီထိုးတဲ့သူ ေခြးလိုလူ ေခြးလိုလူ မျဖစ္ခ်င္က ခ်ဲထီထိုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက” ဟူ၍ ေရွ႕ကေန ပို႔ခ်ေပး ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တရားနာပရိသတ္အတြင္္းမွ ဒါယကာမၾကီး ေဒၚခင္ေအး သည္
“ဆရာေတာ!္ အဲဒါေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြန္ျပီနဲ႕တူတယ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔က ခ်ဲထိုးေနတာ၊ ဒါဆို တပည့္ေတာ္တို႔ပါ ေခြးျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့ဘုရား” ဟူ၍ ထေလွ်ာက္ေလသည္၊ ထိုအခါမွ ဆရာေတာ္သည္
“အြန္း ေျပာသာ ေျပာရတယ္ ဒကာမၾကီးရယ္ ဦးဇင္းလဲ ခ်ဲထိုးတာဘဲ ဦးဇင္းလဲ ကိုယ့္ကဗ်ာနဲ႔ကိုယ္ ေခြးျဖစ္လို႔ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားပါျပီဗ်ာ၊ ”ဟု သူ႔စကားသူ ျပန္၍ ေလွ်ာ႔ခ်သြားေလသည္၊ အနီး၌ ရွိေနေသာ မိမိသည္ မရယ္မိေစရန္ မနည္းကို ပါးစပ္ပိတ္ထားရေလသည္၊ မိမိ၏ စိတ္အတြင္းမွာေတာ့
“ေအာ္ ဆရာနဲ႔ ဒကာ လိုက္လဲ လိုက္ၾကပါေပတယ္ ။ ”ဟု ေတြးေတာမိေနပါေတာ့သတည္း။
ဤစာမ်က္ႏွာ၏ အဆံုး၌ older post ကို ႏွိပ္လိုက္လွ်င္ ပံုျပင္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။
Friday, September 11, 2009

“ဒါယကာၾကီးဦးအံုးေရႊအျဖစ္ကေတာ့”

မိမိရြာမွ အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုျဖစ္သည္၊ မိမိတို႔၏ ရြာ၌ ဦးက်င္ဟုိက္အမည္ရွိေသာ တရုတ္ၾကီးတစ္ ေယာက္ရွိသည္၊ သူသည္ မိမိတို႔၏ ရြာ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေနထိုင္သြားခဲ့သည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္က ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားခဲ့သည္၊ ယခုအခါ ထိုျမိဳ႕တြင္ ၾကီးပြားေနျပီးျဖစ္သည္၊ ထိုဒါယကာၾကီး ဦးက်င္ဟုိက္သည္ ေက်းဇူးသိတတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္အားေလွ်ာ္စြာ သူငယ္စဥ္က ေနခဲ့ေသာ မိမိတို႔၏ ရြာကို ေက်းဇူးဆပ္ေသာ အေနျဖင့္ ကထိန္လာေရာက္ခင္းေလသည္၊ ကထိန္သကၤန္း ႏွင့္အတူ အျခားတန္ဖိုးရွိေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ိဳးစံုကိုလည္း သဒၶါတရားေကာင္းစြာ လွဳဒါန္းေလသည္၊ ကထိန္ ခင္းေသာ ထိုေန႔က ဒါယကာၾကီး ဦးက်င္ဟိုက္သည္ ရြာအတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသို႔ဖိတ္ကာ ထိုသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား တန္ဖိုးရွိေသာ အ၀တ္အစားမ်ား ေငြေျမာက္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ကန္ေတာ့ေလသည္၊ ထိုကန္ေတာ့ခံေသာ သက္ၾကီးရြယ္မ်ားထဲတြင္ ဒါယကာၾကီး ဦးအံုးေရႊလည္း ပါ၀င္ေလသည္၊ ဒါယကာၾကီးဦးအံုးေရႊသည္ အရက္ကို အလြန္အမင္းေသာက္သည္၊ မူးလာျပီဆိုလွ်င္ အိမ္က မိန္းမကို ရန္ရွာသည္၊ စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာသည္၊ ယေန႔ ကန္ေတာ့ခံမည့္ေနမွာေတာ့ သပ္ရပ္စြာ ၀တ္ဆင္ လာေတာ့ လူၾကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလသည္၊ ကန္ေတာ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ သူက ဆုေပး ရသည္၊သူေပးေသာ ဆုသည္ကား
“ဤကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းရေသာ ေကာင္းမွဴေၾကာင့္ ဦးက်င္ဟုိက္တို႔ မိသားစုသည္ ေနာက္ႏွစ္လည္း မိမိတို႔အား လာေရာက္လွဴတမ္းႏိုင္ပါေစသတည္း”ဟု ဆုေပးလိုက္ေလသည္၊ ဦးအံုးေရႊ၏ ဆုေပးသံကို နားေထာင္ေနၾက ေသာ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားက
“ဘၾကီးဦးအံုးေရႊကေတာ့ လိပ္မ်ိဳးပဲ၊ ဆုေပးတာေတာင္ ေနာက္ႏွစ္လည္း သူတို႔ကို လာလွဴႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေပး တယ္၊ ေတာ္ေတာ္ပါးတဲ့ ဘၾကီး”ဟု ေ၀ဘန္ၾကေလသည္၊ အခမ္းအနားျပီးေသာအခါ ဒါယကာၾကီး ဦးအံုးေရႊသည္ အလွဴ႕ဒါယကာၾကီး ဦးက်င္ဟုိက္ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းေပၚမွ စကားေျပာရင္းဆင္းလာေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ ဦးေလးျဖစ္သူ ကို၀င္းေမာင္က
“ဗ်ိဳ႕ဘၾကီး ဦးအံုးေရႊ” ဟု လွမ္းေခၚလိုက္ေသာအခါ ဒါယကာၾကီးဦးအံုးေရႊက
“ဘာလဲကြ”ဟု ထူးေလသည္။ ဤတြင္ မိမိဦးေလးဆက္ေျပာလိုက္သည္ကား
“ဘၾကီးေတာ့ ဒီေန႔ အရက္ဖိုး သံုးရက္စာေလာက္ေတာ့ တြက္ေျခကိုက္သြားျပီးထင္တယ္” ဟုေနာက္လိုက္ ေလသည္၊ အလွဴရွင္ေရွ႕မွာ အဲဒီလို အေျပာခံလိုက္ရေတာ့ ဒါယကာၾကီးဦးအံုးေရႊလည္း ေတာ္ေတာ္ရွက္သြား သည္၊ သို႔ေသာ္ ဟန္မပ်က္ စကားေျပာရင္း လိုက္ပို႔ႏွဳတ္ဆက္ေလသည္၊ ထို႕ေနာက္ ကို၀င္းေမာင္ထံ ေရာက္လာျပီး
“မင္း ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့အေကာင္ ဒီက အလွဴရွင္ ေနာက္ႏွစ္ လာလွဴႏိုင္ေအာင္လို႔ စည္းရုံးေနတုန္းရွိေသးတယ္။ မင္းစကားေၾကာင့္ ဟုိကအလွဴရွင္ေစတနာပ်က္သြားေတာ့မယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆံုးပါျပီ၊”ဟု ေငါက္ငန္းကား ေျပာဆိုျပီး အရက္ဆိုင္သို႕ ခ်ီတက္သြားေလေတာ့သတည္း။ “ေအာ္ဒကာၾကီး ဦးအံုးေရႊ သည္ကား သူ႕အတြက္ အရက္ဖိုး သံုးရက္စာတြက္ေျခကိုက္သြားျပီေလ၊ သူ႔ခမ်ား တေနကုန္ တေနခမ္း ပင္ပန္း ထားတာေတြ ဒီအရက္ကေလးနဲ႕ပဲ ေျဖေဖ်ာက္ခ်င္မွာေပါ့”ဟု မိမိစိတ္အတြင္းက စဥ္းစားေနမိပါေတာ့သည္။

Thursday, September 10, 2009

“အာစိဏၰဘာျဖစ္လို႔လဲကြ”

မိမိသည္ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းက ရြာတစ္ရြာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္၊ မိမိေရာက္ သြားေသာ ေန႔သည္ စေနေန႔ျဖစ္သည္၊ ထိုေန႔ည (ဂ)နာရီေလာက္ရွိမည္ထင္ပါသည္၊ တီဗြီမွ မန္ခ်က္စတာ အသင္းႏွင့္ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ ကစားေနၾကသည္ကို တက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္။ ပရိသတ္သည္ ကား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္အတြင္းအျပည့္ ေဘာပြဲကို အားေပးေနၾကသည္၊ မိမိသည္ ေဘာလံုးပြဲ၀ါသနာ မပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ စကားေျပာေနေလသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ကား အသက္ရွစ္ဆယ္ နီးပါးရွိျပီးျဖစ္သည္၊ ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ တီဗြီ, ဗြီဒီ, ကြန္ျပဴတာ,ကာရာအိုေက စသည္တို႔အေၾကာင္းကို ဘာကိုမွ်မသိရွာပါ၊ အလြန္ရိုးသားေတာ္မူပါသည္၊ ႏိုင္ငံျခားက ေခတ္ေပၚေဘာပဲြမ်ားအေၾကာင္းဆိုရင္ေတာ့ ေ၀းေရာေပါ့၊ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္သည္ သိသလိုလိုနဲ႕ ရမ္းေျပာတတ္ေသာ အေလ့ေတာ့ရွိသည္၊ ဆရာ ေတာ္ေျပာလိုက္လွ်င္လည္း အလြဲသာ မ်ားသည္၊ ဒီေန႔ေတာ့ ေဘာပဲြရွိသည့္ေန႔ျဖစ္သည္၊ ေဘာလံုးခ်စ္ပရိသတ္ ကလည္း အသင္းႏွစ္သင္းကို အားၾကိဳးမာန္တက္ မွ်မွ်တတဘဲ အားေပးေနၾကသည္၊ မန္ခ်က္စတာအသင္းကို ၾကိဳက္ေသာ ပရိသည္ကလည္း မန္ခ်က္စတာအသင္းေကာင္းေၾကာင္းကို အသားေပးေျပာေနသည္၊ အားေပး ေနသည္၊အာဆင္နယ္ၾကိဳက္တဲ့ အသင္းကလည္း အာဆင္နယ္အသင္းေကာင္းေၾကာင္းကို အသားေပးေျပာ ေနသည္၊ “အာဆင္နယ္ အာဆင္နယ္” စသည္ျဖင့္ အားၾကိဳးမာန္တက္ အင္းတိုက္အားတိုက္ အားေပးေနေလသည္၊
ဆရာေတာ္သည္ ပရိသတ္က မန္ခ်က္စတာအသင္းကို ေအာ္ဟစ္အားေပးေနစဥ္ ဘာကိုမွ် မိန္႔ေတာ္မမူပါ၊ ပရိသတ္က အာဆင္နယ္ အာဆင္နယ္ စသည္ျဖင့္ အားေပးတဲ့ အသံကို ၾကားရေတာ့ ဆရာေတာ္က
“ေဟ့ေကာင္ေတြ အာစိဏၰဘာျဖစ္လို႔လဲကြ” ဟု စိုးရိမ္တၾကီးေမးေနရွာသည္၊ ဤတြင္ မိမိက
“ဆရာေတာ္! သူတို႔က အာဆင္နယ္အသင္းအေၾကာင္းေျပာေနတာ၊ ဆရာေတာ္ရဲ႕တပည့္ေက်ာ္အာစိဏၰ အေၾကာင္းေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားရေလသည္၊ ဤတြင္မွ ဆရာေတာ္က
“ေအာ္ မသိပါဘူးကြာ အာစိဏၰမ်ား တခုတခုျဖစ္သလား”လို႔ စိုးရိမ္လို႔ ေမးတာပါကြာ ဟု ေျဖေတာ့ ေဘာပဲြၾကည့္ ပရိသတ္သည္လည္း ေဘာပြဲကိုေတာင္ အာရုံမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆရာေတာ္စကားေၾကာင့္ တေသာေသာ ရယ္ၾကရေလေတာ့သည္၊
ဤတြင္ မိမိက
“ေအာ္ ဆရာေတာ္ၾကီးဘုရား အဂၤလန္က ေဘာလံုးအသင္းအာဆင္နယ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တပည့္ေက်ာ္ ဦးဇင္း ဦးအာစိဏၰနဲ႕ လႊဲမွ လႊဲတတ္ပါေပ့ဘုရား” ဟူ၍သာ စိတ္အတြင္းမွ ေလွ်ာက္ထားမိပါေတာ့သည္။

Tuesday, September 8, 2009

“အျပစ္မဆိုပါဘူး”

အကၽြႏု္ပ္တို႔ ရြာမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပါေပတည္း၊ ရြာမွ ကိုရင္မာဃိႏၵႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဂြ႔ၾကီးရြာသို႔ ဆြမ္းခံၾကြသည္၊ ကိုရင္မာဃိႏၵ၏ ေဒၚေလး အပ်ိဳၾကီး မမိညိဳသည္ ထိုေန႔က လဘက္သုတ္ကို စပါယ္ရွယ္သုတ္၍ ေလာင္းလွဴလိုက္ေလသည္၊ ေက်ာင္းေရာက္ေသာအခါ ရလာေသာ ဆြမ္း, ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို ဆြမ္းပြဲျဖင့္ ျပင္၍ ဆရာ ေတာ္ကို ဦးစြာကပ္ၾကေလသည္၊ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းရွိရဟန္းသံဃာမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ဘုဥ္းေပးၾက ေလသည္၊ ထိုစဥ္ ေက်ာင္းရွိ ကိုရင္မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာေတာ္၏အနီးအနားမွာ ရွိေနၾကသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္ သည္လည္း ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနပါသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ဘုဥ္းေပးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လဘက္သုတ္ကို ဘုဥ္းေပးေနေလသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ဘုဥ္းေပးရင္း
“လဘက္သုတ္က ဘယ္အိမ္က ေလာင္းလွဴလိုက္တာလဲကြ” ဟု ကိုရင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမးေလသည္၊ ထိုအခါ ကိုရင္မာဃိႏၵက
“တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေဒၚေလးက ကိုယ္တိုင္သုတ္ျပီး ေလာင္းလွဴလိုက္တာပါဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“မာဃိႏၵ! လဘက္သုတ္ကေတာ့ အျပစ္မဆိုပါဘူးလို႔ မင္းေဒၚေလးကို ေျပာလိုက္ကြာ ” ဟု ဆရာေတာ္က ေနာက္ေျပာေျပာလိုက္ေလသည္၊ ကိုရင္မာဃိႏၵကို စလိုက္ေလသည္၊ သို႔ေသာ္ ကိုရင္မာဃိႏၵသည္ ဆရာေတာ္ေျပာသည္ကို အဓိပၸာယ္မေပါက္၊ နားမလည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္က
“မာဃိႏၵ! အျပစ္မဆိုပါဘူးဆိုတာ သိလားကြလို႔” ေမးေလသည္။ ထိုအခါ ကိုရင္မာဃိႏၵက
“ဘုန္းၾကီးဘုရား တပည့္ေတာ္နားမလည္ဘူးဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ဤတြင္ ဆရာေတာ္က
“မင္းေတာ္ေတာ္အတဲ့ေကာင္ဘဲ အျပစ္မဆိုပါဘူးဆိုတာ မင္းေဒၚေလး အပ်ိဳမစစ္ဘူးေျပာတာကြ” ဟု ေနာက္ေျပာ ေျပာလိုက္ေလသည္၊ ညေန ကိုရင္မာဃိႏၵ၇ြာျပန္ၾကြေသာအခါ သူ၏ အေဒၚ အပ်ိဳၾကီးမမိညိဳႏွင့္ ေတြ႔ေလသည္၊ထုိအခါ ကိုရင္မာဃိႏၵက
“ ေဒၚေလး လဘက္သုတ္က ေကာင္းလြန္းလို႔ အျပစ္မဆိုးပါဘူးလို႔” ဘုန္းၾကီးက ေျပာခိုင္းလိုက္တယ္” ဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။ အပ်ိဳၾကီးလဲ
“အျပစ္မဆိုပါဘူးဆိုတာ ဘာေျပာတာလဲ ကိုရင္ရဲ႕”ဟု သိလိုေဇာႏွင့္ ေမးေလသည္။ ထိုအခါ ကိုရင္မာဃိႏၵသည္ ဆရာေတာ္က ေနာက္လိုက္သည္ကို ေနာက္လို႔ ေနာက္မွန္းမသိ၊ ဒါရုိက္ပဲ ေျပာခ်လိုက္သည္။
“ေဒၚေလးကလဲ အျပစ္မဆိုဘူးဆိုတာ ေဒၚေလးကို အပ်ိဳမစစ္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တာ ေဒၚေလးရ” ဟု ကေလးပီပီ မကြယ္မ၀ွက္ဘဲ ေျပာခ်လိုက္ေလေတာ့သည္၊ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ အပ်ိဳၾကီးလည္း လဘက္သုတ္လဲ ေလာင္းလွဴရ ေသးတယ္၊ သူ႔ကို အပ်ိဳမစစ္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ႏွာကစ္သြားကာ အျပစ္မဆိုပါဘူးဆိုတဲ့ လဘက္သုတ္ေလာင္း လွဴျခင္းကို သပိတ္ေမွာက္သြားေလေတာ့သတည္း။ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ေနေတာ့ ဆရာေတာ္သည္ ကိုရင္မာဃိႏၵအား
“မင္းရဲ႕ေဒၚေလး လဘက္သုတ္မလွဴတာ ၾကာပါျပီ၊ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူးလား” ဟုေမးေလသည္၊ ထိုအခါ ကိုရင္မာဃိႏၵသည္
“တပည့္ေတာ္ ေဒၚေလးကို ဘုန္းၾကီးေျပာလိုက္တဲ႕ အတိုင္း ေျပာလိုက္တယ္ဘုရား၊ အဲဒီအခ်ိန္မွ စျပီး လဘက္ သုတ္မေလာင္း လွဴေတာ့ဘူးဘုရား” ဟုေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္၊ ဤတြင္ဆရာေတာ္က
“ဟာ မာဃိႏၵ! မင္းေတာ္ေတာ္အတဲ့ေကာင္ဘဲ ငါကမင္းကို စတာကြ၊ ဘာလို႔သြားေျပာလဲ”ဟု ေငါက္ေလေတာ့သည္၊ ဆရာေတာ္လည္း ေနာက္မွ သူေျပာတာကိုေနာင္တရေတာ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ေနာင္တကား ေနာက္က်သြားေခ်ျပီ၊ ဆရာေတာ္ေနာင္တရလဲ အပ်ိဳၾကီးရဲ႕ အျပစ္မဆိုပါဘူးဆိုတဲ့ လဘက္ သုတ္ကေတာ့ ေနာက္တခါ လာမည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်၊ ေအာ္ သတိထားဖြယ္ပါတကား။

Monday, September 7, 2009

“အာဂုဆြမ္း”

ႊအကၽြႏု္ပ္တို႔ရြာ၌ ေမာင္လွမ်ိဳးအမည္ရွိေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ရွိေလသည္၊ သူသည္ အလြန္ဆင္းရဲသည္၊ ဆင္းေတာ့ ပညာလဲ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ခဲ့ရေပ၊ သံုးတန္းေလာက္နဲ႕ပဲ သူ၏ ပညာေရး အဆံုးသတ္လိုက္ရသည္၊ သို႔ေသာ္ သူသည္ ရိုးသားသည္၊ တဖက္သားကို ကူညီလိုစိတ္ရွိသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္ရာ၌ လက္သမားဆရာမ်ားကို ေတာက္တိုမယ္ရ ကူညီႏိုင္ေစရန္ သူ႔ကို ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေက်ာင္းေခၚထားေလသည္၊ ေမာင္လွမ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားကို မပ်င္းမရိလုပ္ေဆာင္ေပးသည္၊ သို႔ေသာ္ သူ႔မွာ အက်င့္ေလးတစ္ခုရွိသည္၊ သူသည္ သိသလိုလိုနဲ႔ ရမ္းေျပာတတ္ေလ့ရွိသည္။ သူေျပာလိုက္လွ်င္လည္း အမွားမ်ားသည္၊ တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ ပ်င္းပ်င္းရွိတာနဲ႔ လက္သမားေကာင္းေလးမ်ားနဲ႔ စကားေျပာ၇န္ သူတို႔ေနေသာ သိမ္တိုက္ဆီသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ေပသည္၊ သိမ္တိုက္အနီးအနားေရာက္ေသာအခါ ေမာင္လွမ်ိဳးသည္ လက္သမားေကာင္ေလးမ်ားကို ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ရဟန္းေတာ္ေတြအေၾကာင္းကိုအားၾကိဳးမာန္တက္ရွင္းျပေနေလသည္။သူေျပာ သည္က
“ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က ရပာန္းေတာ္ေတြက နံနက္ခင္းတိုင္း အာဂုဆြမ္းေတြ ဘုဥ္းေပးတာဗ်” တဲ့။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိလည္း ကမန္းကတန္း၀င္ေရာက္သြားကာ
“လွမ်ိဳးဆိုတဲ့ေကာင္ မသိရင္လဲ မေျပာပါနဲ႔ကြာ၊ ဘယ္ကလာ ရဟန္းေတြက အာဂုဆြမ္းဘုဥ္းေပးရမွာလဲ၊ ယာဂုဆြမ္းပါကြာ၊”ဟု မိမိက ၀င္ေျပာေတာ့ လက္သမားေကာင္ေလးမ်ားက
“လွမ်ိဳး မင္းက ငရြီးဘဲကြာ၊ ”ဟု ေျပာျပီး ဟားတိုက္ရယ္ၾကေလသည္၊
“ေအာ္ မိမိ ေရာက္သြားလို႔ေပါ့၊ မေရာက္မ်ား မေရာက္ခဲ့ရင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က ရဟန္းေတာ္ေတြ အာဂုဆြမ္းေတြ ဘုဥ္းေပးၾကရေတာ့မည္၊ ပညာရွိ ေမာင္လွမ်ိဳးလုပ္ပုံနဲ႔ေပါ့။”

“ငါျမင္ပါတယ္ကြ”

ေက်ာက္ပန္းေတာင္နယ္အတြင္း ရြာတစ္ရြာ၌ သက္ေတာ္ရွည္ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးရွိေလသည္၊ ထိုဆရာ ေတာ္ၾကီးသည္ ၀ါေတာ္ (၆၅)၀ါ ေလာက္ရွိ၍ သက္ေတာ္သည္ကား (၇၅) ႏွစ္ေလာက္ရွိမည္ထင္ပါ၏၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ အလြန္ရိုးသားသည္၊ ဆရာေတာ္၏မ်က္စိကေတာ့ အေတာ္မွဳန္ေနျပီျဖစ္သည္၊ ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရေတာ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္သည္ ဘယ္ေသာခါမွ် မျမင္ဘူးဟူ၍ ၀န္ခံေလ့မရွိပါ၊ ခပ္တည္တည္ဘဲ ျမင္သလို ဟန္ေဆာင္ကာ ေနလာခဲ့သည္၊ တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုရြာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုရြာမွ သူငယ္ခ်င္းဦးဇင္းမ်ား, ဒါယကာၾကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေနေလသည္၊ ထိုစဥ္ ဆရာေတာ္ၾကီး သည္ အျပင္မွ ေရခ်ိဳးျပီး ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ၀င္လာေလသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ မ်က္စိကမွဳန္ေနေလေတာ့ ေက်ာင္းအတြင္းထိုင္ေနေသာ ဦးရန္ပကို တက္နင္းမိေေတာ့ မလိုျဖစ္သြားသည္၊၊ ဤတြင္ ဒါယကာမ်ားက
“ဘုန္းၾကီး ေရွ႔မွာ ဦးရန္ပ တက္နင္းမိအံုးမယ္” ၀ိုင္း၀န္းေအာ္ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“ျမင္ပါတယ္ကြ၊ ဒီ ရန္ပဆိုေကာင္ အမ်ားသြားတဲ့ လမ္းေပၚထုိင္ေနလို႔ တမင္သက္သက္ တက္နင္းမလို႔ကြ” ဟု ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ေျပာလိုက္ေလသည္၊ ဒကာမ်ားကလဲ ဆရာေတာ္ေနာက္ ေဖာ္လိုလိုက္ကာ
“ဟုတ္တယ္ဘုရား ဦးရန္ပကလဲ လမ္းေပၚထုိင္ေနတာ တက္သာနင္းပစ္ဆရာေတာ္”ဟု ေျပာကာ ဟားတိုက္ရယ္ၾၾကေလေတာ့သတည္း၊
တစ္ေန႔ ထို ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ မိမိတို႔ ရြာသို႔ အလည္ၾကြေတာ္မူလာေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္ မိမိ၏ ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ကား မရွိေပ၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးအား ၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္ျပဳေနရေလသည္၊ တစ္နာရီေလာက္စကားေျပာျပိးေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးက
“ဇ၀နေရ ငါကုဋီသြားခ်င္တယ္ကြာ(ငါအိမ္သာ သြားခ်င္တယ္ကြာ) ဘယ္နားမွာလဲ ဟု ေမးေလသည္၊ မိမိက
“ဆရာေတာ္ အိမ္သာက ဆြမ္းစားေက်ာင္းေျမာက္ဘက္မွာ၊ အနည္းငယ္ေ၀းတယ္၊ ဆရာေတာ္က မ်က္စိမွဳန္ေတာ့ ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ တပည့္ေတာ္လိုက္ပို႔ေပးမယ္၊” ဤတြင္ ဆရာေတာ္က
“ျမင္ပါတယ္ကြ၊ ငါဘာသာ ငါသြားမယ္၊ ေနပါေစ”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိလဲ လိုက္မပို႔ေတာ့ေပ၊
သိပ္မၾကာလိုက္ပါ ဆရာေတာ္၏ “အား” ဟူေသာ စူးစူးရွရွ ေအာ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဆရာေတာ္ေနာက္သို႔ ေျပးလိုက္သြားသည္။ ျမင္ပါတယ္ကြလို႔ ေျပာေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အိမ္သာထဲရွိ အိမ္မက္ကမၻာထဲ နက္ေမ်ာေနေသာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေခြးနက္ကို တက္နင္းလိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါ ေခြးနက္သည္ ေဒါသတၾကီး ဆရာေတာ္၏ ေပါင္းကို ျဖတ္ကိုက္ပစ္လိုက္ေလသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ နက္ရွိဳင္း စူးရွေသာ အသံၾကီးသည္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါေပသည္၊ထိုေန႕ ထိုအခ်ိန္ခါမွစ၍ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းကို စိတ္နာျပီး “ေတာ္ျပီးကြာ မင္းတို႔ေက်ာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မလာေတာ့ဘူးကြား”ဟု ေျပာျပီး ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း။
သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏ ျမင္ပါတယ္ကြ ဆိုေသာ အေျပာကို ေတာ့ ေလွ်ာ႔မွာ မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္းအကၽြႏု္ပ္ ေကာင္းေကာင္းသိလိုက္ရေပသည္၊ တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဆရာေတာ္ၾကီးရြာသို႔ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ေရာက္ရွိသြားေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္၌ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ မ်က္စိခြဲထားေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္
“ဆရာေတာ္ မ်က္စိအေျခအေန ဘယ္လိုလဲဟု ေမးေလွ်ာက္လိုက္ေလသည္၊ ဆရာေတာ္ က
မ်က္စီခြဲလိုက္တာ ဟန္က်တယ္ကြ၊ အပ္ေပါက္က အစ ယခုျမင္ေနျပီကြ” တဲ့၊ ဤတြင္ အနီးနားရွိေနေသာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္က မိမိအား လက္ခါျပျပီး
“ဇ၀နေရ! ျမင္ မျမင္ေတာ့ ငါမေျပာလိုဘူး၊ ဆရာေတာ္နဖူးက ဒဏ္ရာေတြသာၾကည့္ ၊ ျမင္တယ္ဆိုျပီ တစ္ပါးတညး္သြားလို႔ တိုင္ေတြနဲ႕ တိုက္ထားေလ၊ နည္းတာမဟုတ္ဘူး၊”တိုးတိုးေလးေလးေျပာျပေလသည္၊ ဤသို႔ ေျပာလိုက္မွ မိမိသေဘာေပါက္လိုက္သည္၊ ဆရာေတာ္သည္ကား သူ၏ ျမင္ပါတယ္ကြဆိုေသာ အယူအဆကို အသက္ထင္ရွားရွိေနသ၍ ေျပာေနအံုးမွာျဖစ္ေလေတာ့သတညး္။

Sunday, September 6, 2009

“တိုက္လဲ တိုက္ဆိုင္တတ္ပါေပ့(အပိုင္း ၂)့”

တစ္ေန႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ါယမသည္ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ကုကၠိဳစုရြာ ကုကၠိဳစုေက်ာင္းသို႔ ၾကြေရာက္လာေလသည္၊ ကုကၠိဳရြာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵသာမိ ိိိသည္ကား ေတာင္းဦးရြာမွပင္ျဖစ္ေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ သူငယ္ခ်င္းထံ အလည္အပတ္ၾကြေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္ ေလသည္၊ဆရာေတာ္သည္ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ တစ္ပတ္ေလာက္ သီတင္းသံုးသြားမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ထားေလသည္၊ တစ္ေန႔ေသာ နံနက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းမွ ကပၸိယၾကီးဦးဓာတ္ျပားသည္ ေရေႏြးတည္ရန္အတြက္ ကိုရင္၀ါယမအား
“ေဟ့ ၀ါယမၾကီး ထကြ၊ ေဟ ၀ါယမၾကီး ထကြ” ဟု အသံက်ယ္ၾကီးႏွင့္ လာေရာက္ႏွိဳးေလေတာ့သည္၊ ကပၸိယၾကီး ဦးဓာတ္ျပားသည္ ေက်ာင္းမွာ အေနၾကာလာေတာ့ ကိုရင္မ်ားကို မေလးစားေတာ့ေပ၊ ကိုရင္၀ါယမလို႔ ရိုေသစြာ ေခၚရမည့္အစား ၀ါယမလို႔ဘဲ ေခၚေနေတာ့သည္၊ ကိုရင္၀ါယမက မႏိုးဘဲ အာဂႏၱဳကဆရာေတာ္ဦး၀ါယမက ႏိုးလာျပီး ထေကာပါေလေတာ့သည္၊
”ဟ ဒကာရ ရိုင္းလွခ်ည့္လား ၀ါယမ ၀ါယမနဲ႕၊ ဦး၀ါယမဆိုျပီး ေရွ႕က ဦးေလးေတာ့ ရိုရိုေသေသ ထည့္ေခၚအံုးမွေပါ့ကြ၊ မင္းတို႔ရြာသားေတြက ဒီလိုရိုင္းစိုင္းၾကတာဘဲလား” တဲ့ ၊
ဤတြင္ ဦးဓာတ္ျပားက
“ေအာ္ ဆရာေတာ္ေတာ့ မွားျပီနဲ႔တူတယ္၊ တပည့္ေတာ္က ဆရာေတာ္ကိုေတာ့ မေလးမစား ဘယ္ေခၚရဲပါ့မလဲ ဘုရား၊ ေက်ာင္းက ကိုရင္၀ါယမကို ဆရာေတာ္တို႔အတြက္ ေရေႏြးတည္ရေအာင္လို႔ လားႏွိဳးတာဘုရား၊ ”တဲ့ ထုိအခါ ဆရာေတာ္သည္ သူအလြန္အမင္း ကပၸိယၾကီးဦးဓာတ္ျပားကို ေငါက္လိုက္မိတဲ့အတြက္ အားနာ ပါးနာျဖစ္ကာ
“ေအာ္ ဒကာၾကီး ဦးဇင္း မွားသြားတယ္ ခြင့္လႊတ္ပါ၊ ခင္ဗ်ာတို႔ ဘုန္းၾကီးကလဲ အျခားဘြဲ႔ေပးစရာရွားလို႔ (အျခားအမည္ေပးစရာရွားလို႔) က်ဳပ္နဲ႕မွ ဘဲြ႕တူလာေပးရတယ္လို႔ ေျပာ မေျပာခ်င္ပါဘူး”ဟု
ေျပာဆိုကာ အခန္းထဲ ျပန္၀င္သြားေလေတာ့သတည္း။

“တိုက္လဲ တိုက္ဆိုင္တတ္ပါေပ့ (အပိုင္း ၁)”

တစ္ခါက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဦးရြာမွ ဦးေပါက္စီသည္ မိတၳီလာျမိဳ႕သို႔ ေစ်း၀ယ္သြားေလသည္၊ ေစ်း၀ယ္ျပီးေနာက္ သူ၏ရြာသို႔ေရာက္ေသာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကားေပၚတြင္ ထိုင္ေနေလသည္၊ ထိုစဥ္ ေပါက္စီေရာင္းေသာ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ထိုကားအနီးသို႔ ေရာက္လာ၍“ေပါက္စီ”ဟုေအာ္လိုက္ေလ
သည္၊ ထိုအခါ ေတာင္ဦးရြာမွ ဦးေပါက္စီက သ႔ူကို ေခၚတယ္ထင္ျပီး “ဘာလဲကြ“ ဟုထူးလိုက္ေလသည္၊ ကေလးက ေပါက္စီလို႔ေအာ္လိုက္တိုင္း ဦးေပါက္စီက “ဘာလဲကြ” ဟုထူးေနေတာ့သည္၊ ဤတြင္ ကေလးက စိတ္မရွည္ေတာ့ပါ၊ သူ႔ကို စတယ္ထင္ျပီး
”ဦးေလးၾကီးေနာ္ က်ဳပ္ကို မစနဲ႕ ၊ဒီက ေပါက္စီေရာင္းမေကာင္းလို႔ စိတ္တိုေနတာဗ်ာ႔၊” ထိုအခါ ဦးေပါက္စီက
“ငါ့နာမည္က ေပါက္စီေလကြာ၊ ငါ့ေခၚတယ္ထင္လို႔ ထူးတာေပါ့ကြ၊” ဟု ေျပာဆိုေသာ အခါ ကေလးက
“ေအာ္ ဦးေလးၾကီး နာမည္က ေပါက္စီလား၊ တိုက္ဆိုင္လိုက္တာဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ေပါက္စီေရာင္းေနတာဗ်”ဟူ ေျဖၾကားေလသည္၊ ဦးေပါက္စီလဲ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္သြားျပီ
“ေအာ္ မသိပါဘူးကြာ ငါကလဲ ငါ့ကို ေခၚတယ္ထင္လို႔ ထူးတာေပါ့ကြ” ေျဖလိုက္ေလသည္၊
“ေအာ္ ဆံုမွ ဆံုတတ္ပါေပ့ ဦးေပါက္စီႏွင့္ စားစရာေပါက္စီရယ္” လို႔သာ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

Saturday, September 5, 2009

“အဲဒီဘုန္းၾကီးဆြမ္းမေလာင္းဘူး”


အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရြာ၌ မေဌးဆိုေသာ အပ်ိဳၾကီးတစ္ေယာက္ရွိေလသည္၊ သူမသည္ အရပ္(၅)ေပ ေျခာက္လက္မ ခန္႔ရွိမည္ထင္၏၊ သူမသည္ အလြန္လွပသည္၊ မာနၾကီးသည္က တစ္ခ်က္၊ မိဘမ်ားက သူမ လိုခ်င္ေသာ အမ်ိဴးသားႏွင့္ မေပးစားသည္က တစ္ခ်က္၊ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ထိ အပ်ိဳၾကီးဘ၀ျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္၊
တစ္ေန႔ ရြာမွ သူမထက္အသက္ငယ္ေသာ သူမအိမ္တြင္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ လူပ်ိဳၾကီးကို၀င္းေအာင္ႏွင့္ခ်စ္ၾကိဳက္သြားၾကေလသည္၊လူပ်ိဳၾကီးဆိုေသာ္လည္းအပ်ိဳၾကီးမေဌးထက္အသက္ငယ္သည္၊
အပ်ိဳၾကီးမေဌးသည္ ဤအေၾကာင္းကို မိဘမ်ားကို ဖြင့္ေျပာေလသည္၊ မိဘမ်ားသည္ တဖက္ေကာင္ေလးက ဆင္းရဲေတာ့ သေဘာမတူခဲ့ေပ၊ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မီလ်ယန္နာေတြလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနမွာေပါ့၊
သူတို႔မွာ လယ္ဆယ္ဧကေလာက္ႏွင့္ ႏြားႏွစ္ေကာင္ရွိၾကတာကိုး၊ ဒီတခါက အပ်ိဳၾကီးမေဌး စြန္႔စားေလျပီ၊ သူမၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ကို၀င္းေအာင္ေနာက္လိုက္ေျပးေလေတာ့သည္၊
မီလ်ယန္နာမိဘမ်ားက ဆင္းရဲသားေလးေနာက္ လိုက္ေျပးရမလားဆိုျပီ အေမြျပတ္၊ ေသခန္းျပတ္ သမီးအျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္လိုက္ေလသည္၊
အပ်ိဳၾကီးမေဌး ခ်စ္လို႔သာ ရည္းစားေနာက္လိုက္ေျပးသည္၊ ဟုိမွာ ေနစ၇ာက ေကာင္းေကာင္းမရွိ၊ အိမ္ေနာက္ေဖး အဖီတဲေလးထိုးျပီးေနၾကရသည္၊
အခန္းေလးကက်ဥ္းေတာ့ အပ်ိဳၾကီးမေဌးခမ်ာ အသက္ရွဳေတာင္ ၀မယ္မထင္၊ ဒီလိုႏွင့္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ဇနီး ေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ေနလာၾကသည္၊
ၾကာေတာ့ အပ်ိဳၾကီးမေဌး ေရာဂါစြဲကပ္လာျပီ၊ ေရာဂါစြဲကပ္လာေတာ့ မိဘထံျပန္လိုေသာ စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာသည္၊ သူမကိုယ္တိုင္လဲ သြားမေျပာရဲ၊
သို႔ႏွင့္ ရပ္ရြာမွ လူၾကီးမ်ားကို အပူကပ္ေလေတာ့သည္၊ ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ားသည္လည္း အပ်ိဳၾကီးမေဌး၏ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္+ေဒၚ၀င္းတို႔ကို သြားေရာက္၍ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ျပန္လက္ခံရန္အတြက္ ေျဖာင့္ျဖေျပာဆိုၾကေလသည္၊ ဦးခင္ေမာင္က လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းရုံမွ်မက လူၾကီးမ်ားကိုပင္ ေငါက္ငန္းလႊတ္လိုက္ေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ လူၾကီးမ်ားလည္း စိတ္ညစ္ျပီ ျပန္လာခဲ႕ၾကရေလသည္၊ သူသမီးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္အိမ္အရိပ္ကိုပင္ လာမနင္းနဲ႔ ဟူ၍ေျပာလႊတ္လိုက္ေသးသည္၊ အပ်ိဳၾကီးမေဌးလဲ မိဘမ်ားထံျပန္လည္ကပ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးစားခဲ့သည္၊ မေအာင္ျမင့္ခဲ့ပါ၊ တစ္ေန႔ လသာေသာည တစ္ည၌ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေက်ာင္းသား ကိုရင္မ်ားအား ပံုျပင္ေျပာျပေနေလသည္၊
ထိုအခ်ိန္တြင္ အပ်ိဳၾကီးမေဌးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ အကၽြႏု္ပ္ထံေရာက္ရွိလာေလသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္လည္း
“ဒကာမၾကီးမေဌး ဘာအေရးၾကီးကိစၥရွိလို႔ ညၾကီးမင္းၾကီး ဦးဇင္းဆီေရာက္လာတာလဲ” ဟု ေမးလိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါ အပ်ိဳၾကီးမေဌးက
“တပည့္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို အိမ္မွာ ျပန္ေနခြင့္ေပးဘို႔ အေမနဲ႕ အေဖကို ေျပာေပးပါလား ဦးဇင္းရယ္“ တဲ့၊ ဤတြင္မိမိက
“ဒကာမၾကီးမေဌး မလြယ္ဘူးထင္တယ္ေနာ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေဖ အေမအေၾကာင္းလဲ ခင္ဗ်ားသိသာနဲ႔ ၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားအေဖကို သြားေျပာမယ့္အစား က်ားျမီးေတာင္သြားဆဲြလိုက္ခ်င္ေသးတယ္” ဟူ၍ မိမိကေျပာေသာအခါ
“ဦးဇင္းရယ္ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနေနရတယ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ကို သနားေသာအားျဖင့္ သြားေျပာေပးပါ” ဟူ၍ အတင္းေျပာလာ အသနားခံလာေလေတာ့ မိမိလဲ တဖက္သားကို သနားတတ္သူပီပီ
”ေအးဗ်ာ ဒါဆိုလဲ သဘက္ခါက်မွ သြားေျပာေပးပါမယ္၊ “ဟူ၍ ၀န္ခံလိုက္ေလသည္၊ ထိုကိစၥကို မိမိမွ သြားေရာက္၍ မေျပာရေသးပါ ၊ထိုသတင္းဟာ ဒါယကာၾကီး ဦးခင္ေမာင္ထံ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေလသည္၊ ဒီေန႔ညေတာ့ ငါေျပာမယ္လို႔၀န္ခံထားသည့္ညေရာက္လာေလျပီး၊
သို႔ျဖစ္၍ မိမိသည္လည္း သကၤန္းေသခ်ာ၀တ္ရုံျပီး ဒကာၾကီးဦးခင္ေမာင္တို႔ အိမ္ဘက္ဆီသို႔ ခ်ီတက္သြား ေလသည္၊ အေ၀းက မိမိလာေနသည္ကို ျမင္ေသာ ဒါယကာၾကီး ဦးခင္ေမာင္သည္
”ငါ့သမီးကိစၥကို ဘယ္ေကာင္လာေျပာေျပာ လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ဘယ္ဘုန္းၾကီးေျပာေျပာလက္ခံႏိုင္ဘူး၊ အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးလာေျပာရင္လဲ အဲဒီဘုန္းၾကီးကို ဆြမ္းမေလာင္းဘူး”
ဟူ၍ မိမိၾကားေအာင္ ေအာ္ေျပာလိုက္ေလသည္၊ ထိုအသံကို ၾကားလုိက္ရေသာအခါ အကၽြႏု္ပ္၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေရွ႕သို႕တက္ရန္ အင္အားမ်ားမရွိေတာ့ပါ၊ သို႔ျဖစ္၍ ေနာက္သို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခဲ့ရေလသည္၊ ထုိအခါ
“ေအာ္ ေမာင္ဇ၀န! ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာကို အသာမေနဘဲ သူမ်ားကိစၥ၀င္ရွဳပ္တာ၊ အေျပာခံရနည္းေသး၊ မင္းကို ဒုတ္နဲ႕ပစ္မလႊတ္တာ ကံေကာင္းလို႔မွတ္“ဟူ၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေငါက္ငန္းေနမိေတာ့သည္။
အပ်ိဳၾကီးမေဌးလဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္ထံေရာက္ရွိလာသည္၊ အေၾကာင္းစံုကို ေျပာျပလုိက္ေတာ့ သူမလဲ စိတ္ပ်က္ျပီး ျပန္သြားေလေတာ့သည္၊ ဒီလိုႏွင့္ သူတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံေပါင္းလာလိုက္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႕ရွိလာ ေလသည္၊ စီးပြားေတာ့ တက္မလာပါ၊ သမီးေလးတစ္ေယာက္ေတာ့ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူ မေဌးမွ သမီးေလးေမြးဖြားတယ္လို႔ သတင္းၾကားလိုက္ရေသာ ဒကာၾကီးဦးခင္ေမာင္ႏွင့္ ဒကာမၾကီးေဒၚ၀င္းတို႔သည္ သူတို႔၏ ေျမးေလး ဘယ္ေလာက္ေခ်ာ ဘယ္ေလာက္လွသလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္လိုၾကသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ေဘးအိမ္မွ တစ္ဆင့္ ေျမးေလးကို ခိုးေတြ႔ၾကသည္၊ၾကာလာေတာ့ ေျမးသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ ေသခန္းျပတ္ဟူ၍ေျပာဆိုေန ၾကေသာ ဒကာၾကီး ဦးခင္ေမာင္နဲ႕ ဒကာမၾကီးေဒၚ၀င္းတို႔သည္ သမီးႏွင့္ သမက္ကို လက္ခံလိုက္ေလ ေတာ့သတည္း၊ သူတို႔ မိသားစုေတြကေတာ့ အဆင္ေျပသြားၾကျပီ၊ အကၽြႏု္ပ္မွာေတာ့
“ဒကာၾကီးဦးခင္ေမာင္ေရ! 'ဘယ္ဘုန္းၾကီးေျပာေျပာ လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးလာေျပာရင္လဲ အဲဒီဘုန္းၾကီးကို ဆြမ္းမေလာင္းဘူး' ဟူေသာ ဒကာၾကီးရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသံမ်ားမွာ နားထဲက မထြက္ေသးတဲ့ အတြက္ အိမ္မေပ်ာ္ စားမ၀င္ ဆိုး၀ါးတဲ႕ ေရာဂါေ၀ဒနာၾကီးကို ခံစားေနရတယ္ ဒကာၾကီးေရ” ဟူ၍ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

Thursday, September 3, 2009

“သရဲ၀င္ပူးျခင္း”

တစ္ေန႔ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဥပုသ္သည္ ဒါယကာမၾကီးမ်ားႏွင့္ အလႅာပ သလႅာပစကားေျပာေနေလသည္၊ ထိုစဥ္ ရြာအတြင္းမွ မခင္ေဌး၀င္အမည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ ျပာျပာႏွင့္ ေရာက္ရွိလာသည္၊ သို႔ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္သည္
“ဟ မခင္ေဌး၀င္ ျပာျပာနဲ႕ ဘာျဖစ္လာသလဲ” လို႔ ေမးလိုက္ေလသည္၊ထိုအခါ မခင္ေဌး၀င္းသည္
တပည့္ေတာ္မရဲ႕ ေယာက္က်ားကို ေသသြားတဲ့ ကိုစိန္၀င္းက ၀င္ပူးေနလို႔ပါဘုရား၊ အဲဒါဦးဇင္း အႏၱရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားရြတ္ေပးပါအံုးဘုရား၊” ဟုလွ်ာက္လာေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိသည္ လိုက္ရြတ္ေပးပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိေပးလိုက္ေလသည္၊ ေသသြားေသာ ကိုစိန္၀င္းဟူသည္ကား မခင္ေဌး၀င္း၏ အမျဖစ္သူ မတင္၀င္း၏ ေယာက္က်ားျဖစ္ေလသည္၊ မခင္ေဌး၀င္း၏ ေယာက္က်ားသည္ကား ကိုေအာင္ခင္ျဖစ္သည္၊ ကိုစိန္၀င္းသည္ ကိုေအာင္ခင္ကို ၀င္ပူးေနေလသည္၊ သို႔ႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္လည္း ေက်ာင္းက ဦးဇင္းတစ္ပါးေခၚကာ လိုက္သြားေလသည္၊အိမ္ေရာက္ေသာအခါ အကၽြႏ္ုပ္အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္သည္၊ မခင္ေဌး၀င္းေယာက္က်ား ျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္ခင္သည္ ေသသြားသူ ကိုစိန္၀င္း၏ မိန္းမျဖစ္သူ(မတင္၀င္း)ကို အတင္းဖက္ျပီး ငိုယိုေျပာေနေလသည္၊ သူေျပာသည္က
“မိန္းမရယ္ ငါဟာ ယခုအခါ သရဲ(တေစၦ)ျဖစ္ေနရတယ္၊ ရြာရဲ႕အေနာက္ဖက္က သုႆန္မွာေနရတယ္၊ စားစရာမရွိ၊ မင္းနဲ႔ ငါ့သားေလးေတြကို လြမ္းလိုက္တာ၊ဒါေၾကာင့္ ငါ ဒီကို ေရာက္လာတာ” ဟုေျပာျပီ ကေလးႏွစ္ေယာက္ဖက္လိုက္၊ မတင္၀င္းဖက္လိုက္ေပါ့၊ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနသည္၊ မိမိလည္း ေရာက္လွ်င္ေ၇ာက္ခ်င္း
“ကဲ ဒကာၾကီး ဒကာမၾကီးတို႕ သီလယူၾကရေအာင္၊ ရတနာသံုးပါးကန္ေတာ့ၾကပါ၊” ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ေလသည္၊ သီလေပးျပီ၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပရိတ္စတင္ရြတ္ၾကေလသည္၊ မိမိတို႔ က်က္မွတ္ထားေသာ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္သာ ကုန္သြားသည္၊ ကိုစိန္၀င္းကလဲ မထြက္ေသး၊ ကိုေအာင္ခင္ကလဲ မတင္၀င္းႏွင့္ သူ႔မသားေတြကို အတင္ဖက္ျပီး ငိုယိုကာ အလြမ္းသည္ေနေလသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္လည္း အလြန္စိုးရိမ္လာသည္၊ အကယ္၍သာ ကိုစိန္၀င္းထြက္မသြားပါက အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာေပေတာ့မည္၊လူေတြကလဲ ၀ိုင္အံုၾကည့္ေနၾကသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္လည္း ေခၽြးေဇာမ်ားပင္ ျပန္လာေတာ့သည္၊ ကိုေအာင္ခင္ကေတာ့ မတင္း၀င္းကို ဖက္ျမဲျဖစ္သည္၊ ကိုေအာင္ခင္သည္ အရက္ကို အလြန္အမင္းေသာက္ေလ့ရွိသည္၊ အကၽြႏု္ပ္ပါးစပ္မွ ရုတ္တရက္
“မတင္၀င္းေရ! ဦးဇင္းတို႔လဲ တတ္သမွ် မွတ္သမွ် အကုန္ရြတ္ဖတ္ေပးျပီးျပီ၊ ခင္ဗ်ားေယာက္က်ား ကိုစိန္၀င္း ၀င္ပူးတာေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး၊ က်ဳပ္အထင္ေတာ့ ကိုေအာင္ခင္ အမူးလြန္ျပီး ျဖစ္တဲ့ကိစၥလို႔ ဦးဇင္းထင္တယ္”ဟူ၍ ေျပာလိုက္ေသာအခါ ေသသြားေသာ ကိုစိန္၀င္း၏ ၀င္ေရာက္ပူး၀င္ျခင္းကို ခံေနရေသာ ကိုေအာင္ခင္သည္ မိမိအား
“ဦးဇင္း တပည့္ေတာ္အဲဒီေလာက္မမိုက္ရုိင္းဘူး၊”ဟု ေဒါသတၾကီးမိမိအား ျပန္ေျပာကာ ပရိသတ္ၾကားမွ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း တိုးထြက္ျပီး ယိုင္ထိုးယိုင္ထုိးႏွင့္ သူ႔အိမ္ဘက္ဆီသို႔ ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း၊ ထိုအခါ ရြာမွ လူၾကီးေတြကလဲ
“ေအာင္ခင္ဆိုတဲ့ေကာင္ ကိုယ္ဘာသာမူးတဲ့ကိစၥ တင္၀င္းမိသားစုကို ဒုကၡလာေပးတယ္၊ ဒီေကာင္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ေကာင္”ဟူ၍ တီးတိုးတီးတိုးေျပာသြားၾကသည္။ မိမိသည္လည္း
“ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္ရြတ္ဖတ္ထားေသာ အကၽြႏ္ုပ္၏ ပါးစပ္သည္ကား ေတာ္ေတာ္အစြမ္းထက္ပါကလား” ဟုမိမိကိုယ္ကို မိမိဂုဏ္ယူေနမိေတာ့သည္။ကိုေအာင္ခင္ကေတာ့ မိမိအား အမုန္းပြားေကာင္း ပြားလာႏိုင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိမိသည္ သူ႔အား အမွန္အတိုင္း လူအမ်ားၾကားတြင္ ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း၊
တစ္ေန႔ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အကၽြႏ္ုပ္သည္ မိမိဆရာသမားအား ေလွ်ာက္ထားမိသည္၊ ဆရာေတာ္က
“ေမာင္ဇ၀နေရ! ေနာင္ဒါမ်ိဳးေပၚလာလွ်င္ ပရိတ္မရြတ္နဲ႕၊ ဒုတ္တုတ္တုတ္နဲ႕သာ ေဆာ္ေပး၊ ဒါမွ ေနာက္မပူးရဲေတာ့မွာကြ၊ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ၀င္ပူးေနအံုးမွာကြ” ျပတ္သားစြာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါေပသည္။
ဤစကားႏွင့္စပ္၍ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ရွိေသးသည္၊ တခါက ဆရာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ကပၸိယတို႔သည္ ေတာလမ္းအတိုင္း ခရီးထြက္လာၾကသည္၊ တစ္ေနရာအေရာက္ ကၽြဲတစ္ေကာင္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္သည္
“အေမာင္ကၽြဲ က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ”ဟု ေမတၱာပို႔ေနေလသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြဲၾကီးသည္ကား ဆရာေတာ္ႏွင့္ ကပၸိယကို ေ၀ွ႔ရန္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ ေရွ႕သို႔သာ တိုးလာေလသည္၊ ထိုအခါ ကပၸိယက အနီးရွိ ေက်ာက္ခဲတစ္လံုးကို ေကာက္ယူ၍ ထိုိေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္လိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါမွ ကၽြဲၾကီးသည္လည္း တဟုန္ထုိးထြက္ေျပးေလေတာ့သည္၊ ဤတြင္ ဆရာေတာ္သည္
“ေအာ္ ကပၸိယၾကီးေရ! ကပၸိယၾကီးရဲ႕ ေက်ာက္ခဲက ဦးဇင္းရဲ႕ ေမတၱာထက္ အစြမ္းထက္ပါလား”ဟူ၍ ခ်ီးက်ဴးမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ မိမိစဥ္းစားမိသည္ကား
“ေအာ္ မိမိဆရာသမားေျပာသလို တခါတေလေေတာ့လဲ တရားနဲ႔ မ၇ပါးလား၊”ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။

ဤစာမ်က္ႏွာ၏ အဆံုးတြင္ older post ႏွိပ္လိုက္ပါ၊ ေနာက္ထပ္ပံုျပင္မ်ားကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

Wednesday, September 2, 2009

“အကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာမွ ပညာရွိ ေမာင္ဂြတို”

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာ၌ ေမာင္၀င္းညြန္႔ဦးဆိုေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ရွိသည္၊ သူသည္ အရပ္အလြန္ပုသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ သူ႔ကို “ဂြတို”ဟူ၍ နာမည္သစ္ေပးလိုက္ေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း သူ႔ကို “ဂြတို”ဟူ၍ပင္ ေခၚဆိုၾကေလသည္၊ ဤေနရာ၌ ေမာင္ဂြတို၏ အရည္အေသြးကို အနည္းငယ္ေျပာျပပါရေစ၊ ေမာင္ဂြတိုသည္ ငါးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ စာေပပညာသင္ၾကား႐န္ သူ႔၏ အေမျဖစ္သူေဒၚေထြးမွ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံသြားေလသည္၊ သူသည္ အလြန္အင္မတန္မွ ဥာဏ္ထိုင္းသည္၊ ေမာင္ဂြတိုလက္ထက္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ေတာ္မူသြားေသာ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သံုးပါးရွိျပီျဖစ္ေလသည္၊ သို႔ေသာ္ေမာင္ဂြတို၏ ပညာအရည္အေသြးသည္ကား“ကၾကီေရက ကၾကီးေရးခ်ကာ” မွ တက္မလာေပ၊ သင္ပုန္းၾကီးႏွင့္ပင္ လည္ထြက္ေနသည္၊ ဘုန္းၾကီးသံုးဆက္ပင္ ရွိသြားျပီးျဖစ္ေလသည္၊ သို႕ျဖစ္၍ သူ႕၏ အေမျဖစ္သူ ေဒၚေထြးသည္
“ငါ့သားေလး စာမတတ္တာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထားလို႔ျဖစ္မွာ” ဟူေသာ အေတြး၀င္လာေလသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေထြးသည္ သားျဖစ္သူကို အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းထားေလသည္၊ သူသည္ ဆရာမမ်ားထံ သူသားကို အပ္ႏွံရာ၌
“ဆရာမရယ္! က်မသားေလး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထားတာ စာမတတ္လို႔ ၊အဲဒါ ဆရာမဆီကို လာအပ္တာပါ” ဟူ၍ ဆရာေတာ္မ်ားကိုပင္ အျပစ္ေျပာလိုက္ေသးသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာမသည္ ေမာင္ဂြတိုအား တစ္ႏွစ္ေလာက္ စာသင္လိုက္ေသးသည္၊ သို႔ေသာ္ “က, ခ,”စသည္က တက္မလာေပ၊ ဆရာမလည္း ေမာင္ဂြတိုကို စာသင္ရသည္မွာ စိတ္ညစ္လာသည္၊သို႔ျဖစ္၍ သူမသည္ ေမာင္ဂြတိုကို သူ႔အေမလက္ ျပန္အပ္လိုက္ရေလသည္၊ထိုစဥ္ အကၽြႏု္တို႔ရြာသို႕ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အသစ္တစ္ပါးေရာက္ရွိလာေလသည္၊ ထိုဆရာေတာ္သည္ ဥာဏ္ေကာင္းသည္၊ ပညာတတ္သည္၊ စည္းကမ္းေကာင္းသည္၊ စာသင္ရာတြင္လည္း အလြန္ေတာ္သည္၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေထြးသည္ သူ႔သား ေမာင္ဂြတိုကို ပညာတတ္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ ထိုဆရာေတာ္အသစ္ထံ အပ္ႏွံေလျပန္သည္၊ ေမာင္ဂြတို၏ အေၾကာင္းကိုလဲ ရြာအတြင္းမွ ဒကာ ဒကာမမ်ားေလွ်ာက္ထားျပီးျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ၾကိဳတင္သိရွိေနျပီး ျဖစ္ေလသည္၊ သူ႔ကို လာအပ္စဥ္က ဆရာေတာ္က
“ဒကာမၾကီးေဒၚေထြးေရ! က်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ရင္ ဒကာမၾကီးရဲ႕သား ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီလို႔သာ ေအာက္ေမ့လိုက္ေတာ့”ဟူ၍ ဆရာေတာ္သည္ အားၾကိဳးမာန္တက္ေျပာလိုက္ေသးသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ေမာင္ဂြတိုကို ဖိဖိစီးစီး စာသင္ေပးလိုက္ေလသည္၊ သင္ပုန္းၾကီးကုန္၍ ငါးပါးသီလအနက္ေပးအထိ ေရာက္ရွိလာေလျပီ ျဖစ္သည္၊ ဆရာေတာ္လည္း သူ႔ကိုသူ ဂုဏ္ယူေနသည္၊ ေမာင္ဂြတိုသည္ သူ႕လက္ထက္တြင္ ပညာအရည္အေသြးျမင့္လာေလျပီးျဖစ္ေလသည္၊တစ္ည ဘုရား၀တ္တက္ျပီးေနာက္ဆရာေတာ္သည္ သူ႔၏ တပည့္ေက်ာ္ကိုရင္မ်ားကို ငါးပါးသီလအနက္(ငါးပါးသီလအဓိပၸာယ္) ကို တစ္ပါးစီေျပာခိုငး္ေလသည္၊ ေမာင္ဂြတိုအလွည့္ေရာက္ေသာ အခါ “အျဗဟၼစရိယာ” ပါဠိပုဒ္ကို အနက္ေပးခိုင္းေလသည္၊ အဓိပၸယ္ေျပာခိုင္းေလသည္။ ေမာင္ဂြတို၏ အနက္ေပးလိုက္သည္ကား(အဓိပၸယ္ေျပာလိုက္သည္ကား)
“အျဗဟၼစရိယာ၊ ေမထုန္ႏြားတို႔ကို တပိုးေကာက္ျခင္းမွ” ဟူ၍ ပညာရွင္မ်ားမွတ္သားေစရန္ အနက္ေပးလိုက္(အဓိပၸယ္ေျပာလိုက္)ေလသတည္း၊ “အျဗဟၼစရိယာ၏ အနက္အမွန္ အဓိပၸာယ္မွန္သည္ကား မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္တို႔ကို က်င့္ျခင္းမွ” ဟူ၍ပင္ျဖစ္ေလသတည္။ ဤသည္ကား ေမာင္နၾကီး ေမာင္ဂြတိုႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းေပတည္။
ဤသည္ႏွင့္စပ္၍ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ရွိေလသည္၊
တခါက စာမတတ္ေသာ မိသားစုတစ္စုရွိေလသည္၊ ထိုမိသားစုမွာ မိဘႏွစ္ပါး၊ သားတစ္ေယာက္ဟူ၍ သံုးေယာက္သာရွိေလသည္၊ မိဘႏွစ္ပါးသည္ စာမတတ္ၾကပါ၊သိ္ု႔ေသာ္သူတို႔သည္ သူတို႔၏သားေလးကို ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မွာပင္ အတန္းေက်ာင္းကို ပို႕ထားေလသည္၊ တစ္ေန႔ ဖခင္ျဖစ္သူက သူ႔သား စာဘယ္မွ်ေလာက္တတ္ျပီလဲဆိုသည္ကို သိလိုသည့္အတြက္ “ငါ့သား ကၽြဲကို စာလံုးေပါင္းျပစမ္းပါ”ဟုေမးေလသည္၊ ထိုအခါ သားျဖစ္သူက
“အေဖကလဲ သားက ေက်ာင္းေနတာမွ မၾကာေသးတာ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ကၽြဲကို စာလံုးေပါင္းတတ္မွာလဲဗ်” ဟု အေၾကာင္းျပလာေလသည္၊ ဤတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက
“မင္းကလဲ ကၽြဲေတာင္ စာလံုးေပါင္းမရဘူး၊ ငါ့ ေပါင္းျပမယ္၊ နားေထာင္၊ ကၽြဲေရးခ်ကၽြဲ”တဲ့ ၊ထိုအခါ ဇနီးမယားျဖစ္သူက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ေတာ္က ကၽြဲစာလံုးေပါင္းရမွာေပါ့၊ လူၾကီးကိုး” တဲ့၊ မိမိေကာက္ခ်က္ခ်မိလိုက္သည္ကား
“ေအာ္ ဒီမိသားစုထက္သာရင္ ဒို႔ရြာက ပညာရွိၾကီးေမာင္ဂြတိုကမွ ေတာ္ေသးဟ”ဟူ၍သာျဖစ္ေလသတည္း။

Tuesday, September 1, 2009

“စာခ်ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးတို႔၏ ရင္ဖြင့္သံ”

တစ္ခါက စာခ်ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ေတြ႕ဆံုၾကေလသည္၊ တစ္ပါးသည္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားကို စာခ်ေလသည္၊ တစ္ပါးသည္ကား ရဟန္းသာမေဏမ်ားကို စာခ်ေပးေနေလသည္၊ ထိုတြင္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကို စာခ်ေပးေနေသာ ဆရာေတာ္က သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားကို စာခ်ေပးေသာ ဆရာေတာ္ကို ေမးေလသည္၊
“ဆရာေတာ္! သီလရွင္ဆရာေလးေတြကို စာခ်ေပးရတာ အဆင္ေျပရဲ႕လား” ဟုေမးေလသည္။ ထိုအခါ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားကို စာခ်ေပးေသာ ဆရာေတာ္က
“ဆရာေတာ္ေရ! သီလရွင္ဆရာေလးေတြကို စာခ်ေပးရတာ ေတာ္ေတာ္စာခ်ေပးရက်ိဳးနပ္ပါေပတယ္၊ ေက်ာင္းေရာက္တာနဲ႕ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးၾကတယ္၊ ေကာင္းေပ့ဆိုတဲ့ ဟင္းေတြကို ခ်က္ျပဳတ္ျပီး မၾကာမၾကာ ကပ္ေလ့ရွိတယ္၊ အစစအရာရာ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သန္႔သန္႕ရွင္းရွင္းရွိလွပါေပတယ္ဘုရား၊ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ဘုရား၊ ေရေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေသာက္ေရခြက္ကို ေသခ်ာေဆး၊ ေရကို ေရစစ္နဲ႔ ေသခ်ာစစ္ျပီး ရိုရိုေသေသ ကပ္တာဘုရား၊”တဲ့၊ ထို႔ေနာက္
“အရွင္ဘုရားေကာ ဘယ္လိုလဲဘုရား” လို႔ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားကို စာခ်ေပးေသာ ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကို စာခ်ေနေသာ ဆရာေတာ္ကို ေမးေလသည္။ ဤတြင္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားကို စာခ်ေပးေနေသာ ဆရာေတာ္က
“မေျပာခ်င္ပါဘူး ဆရာေတာ္! ဆရာေလးေတြလို သန္႔သန့္ရွင္းရွင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ဆိုတာ ေ၀းလို႔၊ ဟုိတစ္ေန႔က ဖန္းခါးသီးေလး စားခ်င္လို႔ သြားခူးစမ္းပါ ေမာင္ပဇင္းရယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ေလ၊ သြားေတာ့ခူးပါတယ္၊ ခူးပံုကေတာ့ ေျပာျပရအံုးမယ္ ကိုယ္ေတာ္ေရ႕၊ သူစီးတဲ့ ဖိနပ္နဲ႕ ပစ္ခ်ျပီး ေရေလးနဲ႕ေတာင္ မေဆးဘူး ၊ လာကပ္တယ္ ဆရာေတာ္ေရ၊ ဆရာေတာ္ရဲ႕ဆရာေလးေတြနဲ႕ တပည့္ေတာ္ရဲ႔ ေက်ာင္းက ေကာင္ေတြနဲ႕ေတာ့ ကြာပါေပတယ္ ဆရာေတာ္ရယ္၊” ဟု ျငီးတြားျပီး ေျပာျပရွာေလေတာ့သတည္း။

Monday, August 31, 2009

“အဂၤလိပ္ စာသင္ခန္းမွ ဟာသမ်ား (အပိုင္း ၂)”

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ သာသနတကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ မႏၱေလးေတာင္ေပၚတက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ေလ႔ရွိသည္၊ တစ္ေန႔သူသည္ ဒါယကာတစ္ေယာက္ႏွင့္ မႏၱေလးေတာင္ေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိေလသည္၊ ထိုဒါယကာကပင္ ဆရာေတာ္ကို
“အရွင္ဘုရား, ဘယ္ေက်ာင္းတုိက္ကပါလဲဘုရား” ဟု စတင္ႏွဳတ္ဆက္ေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“ဦးဇင္းက သာသနတကၠသိုလ္ကပါ ဒကာၾကီး” ဟု ေျဖၾကားေလသည္၊ ထိုအခါ ဒါယကာၾကီးက
“သာသနတကၠသိုလ္က ကိုယ္ေတာ္ေလးေတြ တပည့္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးေတာင္ေပၚကို တက္ျပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေျပာေနတာ ေတာ္ေတာ္ေတြ႕ေနရတယ္ဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ဤတြင္ဆရာေတာ္က
“ဒကာၾကီးေရ! အဲဒါ ဦးဇင္းရဲ႕ တပည့္ေလးေတြေပါ့ ဒကာၾကီးရဲ႕” ဟု အားရ၀မ္းသာေျဖၾကားလိုက္ေလသည္၊ ထိုအခါ ဒါယကာၾကီးက
“အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္းေတာ့ မေျပာတတ္ၾကပါဘူးဘုရား”ဟု ဆက္၍ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ရာ ဤတြင္
ဆရာေတာ္က
“ေအာ္ ဒကာၾကီးေရ! ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးသင္တန္းေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ေတြလဲပါေသးတယ္ ဒကာၾကီးရ” ဟု ပါးနပ္စြာေျဖၾကားလိုက္ေလသတည္း။

Sunday, August 30, 2009

“အဂၤလိပ္ စာသင္ခန္းအတြင္းမွ ဟာသမ်ား”

မိမိတို႔၏ သာသနတကၠသိုလ္မွ အျဖစ္ပ်က္ကေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ သာသနတကၠသိုလ္၌ ဘာသာ(ရ)ရပ္ျပဌာန္းထားသည္၊ ထိုအထဲတြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာလည္းပါ၀င္ေလသည္၊ တစ္ေန႔ အဂၤလိပ္စာျပေသာ ဆရာေတာ္သည္ အသံထြက္မ်ားေျပာင္းလဲသြားပံုကို ရွင္းျပေလသည္၊ ထုိအထဲတြင္ ဆရာေတာ္သည္ (T)၏ အသံထြက္ေျပာင္းသြားပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း အာေဘာင္အာရင္း သံသံႏွင့္ ရွင္းျပေလသည္၊
“အရွင္ဘုရားတို႔ အဂၤလိပ္စာက မိမစစ္ ဖမစစ္ဘာသာ ဆိုေတာ့ အသံထြက္က မတည္ျငိမ္ဘူးဘုရား၊ အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတယ္၊ ဥပမာ (T) ကိုေျပာၾကပါစို႔ဘုရား၊ T ကို အရင္က (တီ) ဟူ၍ အသံထြက္တယ္၊ ယခုေျပာင္းသြားျပီ ဘုရား၊ ယခု T ကို (ထီ) လို႔အသံထြက္ပါတယ္ဘုရား၊”ဟု ဆရာေတာ္က အားၾကိဳးမာန္တက္ရွင္းျပေနေလသည္၊
ထိုအခါ အဂၤလိပ္စာကို လံုး၀မသင္ဖူးေသးေသာ စာသင္သားရဟန္းတစ္ပါးက
“ဆရာေတာ္ဘုရား, အကယ္၍ (T) ကို (ထီ)လို႔ အသံေျပာင္းထြက္ရမယ္ဆိုလွ်င္ “တက္တိုးအဘိဓာန္”ကို “ထက္ထိုး အဘိဓာန္” လို႔ အသံေျပာင္းထြက္ရမွာလားဘုရား”ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္က “အဲဒီလိုလဲ တရားေသ မမွတ္နဲ႔ေလ၊ ဒီက အဂၤလိပ္စာကို ေျပာေနတာ၊ ျမန္မာစာကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေလ”ဟူ၍ ေျဖသြားေလသည္၊ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ အသံထြက္အသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္လက္ သင္ၾကားေလသည္၊
“ ေနာက္ပံုစံတစ္ခု သြားၾကအံုးစို႔၊ ဥပမာ Table ကို ဆိုၾကပါစို႔ဘုရား၊ ယခင္ Table ကို (ေတးဘယ္) လို႔ အသံထြက္ပါတယ္၊ ေအး ယခု ေျပာင္းသြားျပီဘုရား၊ အသံထြက္အသစ္က (ေထးဘား)တဲ့ဘုရား ဟူ၍ သင္ၾကားေပေနေလသည္၊ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးက
“ဘုန္းၾကီးဘုရား, (ေဌးေပါ) လို႕ေကာ အသံထြက္လို႔ မရဘူးလားဘုရား၊” ဟူ၍ ထေမးေလသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“စာသင္ေနတာ မေနာက္နဲ႕ မေနာက္နဲ႕၊” ဟူ၍ မိန္႕ၾကားေလသည္။ ကိုေထေပါဟူသည္ကား သာသနတကၠသိုလ္၌ ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ္ဆီမ်ားကို ေပးေ၀ရာတြင္ ဦးစီးဦးကိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာရွိတစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္ေလသတည္း။
ေနာက္ အဂၤလိပ္စာဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ကား အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမွဳႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပသြားေလသည္၊
“အရွင္းဘုရားမ်ား, အဂၤလိပ္စာသင္ရာမွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးရထားလို သေဘာထားျပီး သင္ရပါမယ္ဘုရား၊ ေက်ာက္မီးေသြးရထားၾကီးဟာ မျမန္ပါဘူး၊ တအိအိနဲ႕ခုတ္ေမာင္းေနတာပါဘဲ ၊ 'ဟုတ္ ဟုတ္ မဟုတ္္ဟုတ္၊ ဟုတ္ဟုတ္္ မဟုတ္ဟုတ္' ဆိုျပီး အသံထြက္ျပီး ခုတ္ေမာင္းလာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဲဒီရထားၾကီး ဘူတာကို ဆိုက္သြားတာပါဘဲ၊ ေအး အရွင္ဘုရားတို႔ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရာမွာလဲ ေက်ာက္မီးေသြးရထားၾကီးလိုပါဘဲ “ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္” ေလ့လာၾကပါ၊ ၾကိဳးစားၾကပါ၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးရထားၾကီးဟာ ဘူတာၾကီးကို ဆိုက္သြားသလို အရွင္ဘုရားတို႔လဲ အလိုရွိတဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္သြားၾကမွာပါဘဲ၊” တဲ့

Saturday, August 29, 2009

”အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္ဘၾကီး (အပိုင္း ၃)”

တစ္ေန႔ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘၾကီးအိမ္သို႔ အလႅာပသလႅာပစကားေျပာရန္ ေရာက္ရွိသြားေလသည္၊ အိမ္ေရာက္သြား ေသာအခါ ဘၾကီးသည္ အကၽြႏု္ပ္အား စတုမဓူကပ္ေလသည္၊ ဟုိေရာက္သည္ေရာက္ႏွင့္ စကားေျပာရင္း ကူမဲျမိဳ႕မွ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းသူေဌးတစ္ဦး၏ အေၾကာင္းဆီသို႕ေရာက္သြားေလသည္၊ ထိုသူေဌးသည္ ယခုအခါ မုဆိုးဘိုၾကီးျဖစ္ေနေလသည္၊ ဇနီးမယားဆံုးသြားသည္မွာလည္း ၾကာျပီျဖစ္သည္၊ သားသမီးမ်ားကလည္း အိမ္ေထာင္က်သြားၾက၍ ထိုသူေဌးၾကီးသည္ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ျဖစ္ေနေလသည္၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ သားသမီးမ်ားက ဖခင္ျဖစ္သူကို အရြယ္ငယ္ငယ္ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းခေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပး လိုက္ေလသည္၊ မိမိ၏ ဘၾကီးျဖစ္သူသည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းကို အားက်ေနေလသည္၊ သူလဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ဟန္ရွိ၏၊ သို႔ျဖစ္၍ ဘၾကီးျဖစ္သူက မိမိအား
“ဦးဇင္းေရ, ကူမဲက တပည့္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ကံေကာင္းပါတယ္၊ အားက်ဘို႕ ေကာင္းလိုက္တာ၊ သူ႕သားသမီးေတြက ေကာင္းမေလးေခ်ာေခ်ာေလးနဲ႕ သူ႔ကို လက္ထပ္ေပးလိုက္တာ၊ ယခုေတာ့ အဆင္ေျပ ေနတယ္”၊ ဟု အားရ၀မ္းသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူအေၾကာင္း ေျပာၾကားလာေလသည္၊ ဆက္ေျပာသည္မွာ
“တပည့္ေတာ္သားသမီးေတြလဲ အဲဒီလို အလိုက္သိရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းလိုက္မလဲ” ဟု သူ႔၏ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလာေလသည္၊ အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ မုဆိုးဘိုၾကီးျဖစ္ေသာ မိမိ၏ဘၾကီး သည္ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ဟန္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိက
“ဘၾကီးရာ မလိုခ်င္စမ္းပါနဲ႕၊ ကိုယ့္အရြယ္ကိုလည္းေထာက္ပါအံုး၊ ဘၾကီးတို႔အရြယ္က တရားအားထုတ္ရ ေတာ့မယ့္ အရြယ္ေရာက္ေနျပီ၊ အမ်ားကလက္ညွဳိထိုးေျပာစရာျဖစ္ေနပါအံုးမယ္” ဟုမိမိက ေျပာေသာအခါ ဘၾကီးျဖစ္သူက
“စစ္ကူးရမလားလို႔ ေျပာၾကည့္ပါတယ္၊ ဦးဇင္းကလဲ သားသမီးေတြဘက္ကပါေနတယ္၊ ဦးဇင္းလဲ မစြံပါဘူး၊ ဘုန္းၾကီးပီပီ တရားေဟာဘို႔ဘဲ သိတယ္၊” ဟု စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ေျပာေလေတာ့သည္၊ ကပ္လက္စျဖစ္ေသာ စတုမဓူေလးကိုပင္ ျပန္လည္ယူမည့္ အေနအထားရွိေနေလသည္၊ မိမိလည္း ျပန္လည္ေတြး မိသည္။ တဏွာဆိုတဲ့ တရားကို အနာဂါမ္ ရဟႏၱာသူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားမွ စြန္႔ႏိုင္သည့္တရားျဖစ္ေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိဘၾကီး ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသည္ကို အျပစ္ဟူ၍ မဆိုသာေပ၊
သည္အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္၍ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ၾကားဖူးသည္၊
တစ္ခါက အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ရွိၾကေလသည္၊ သူတို႔သည္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးခ်စ္ၾကသည္၊ အဘိုးၾကီးသည္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေလသည္၊ ထိုအခါ ဇနီးျဖစ္သူက ေရာက္ပါအတိုင္း ငိုယိုေလသည္။
“အေမေလး သြားေလသူၾကီးရယ္, က်မကို ပစ္ထားခဲ့ျပီေပါ့၊ ေအာ္ က်မတို႔ ခ်စ္လို႔မွ မ၀ေသးဘူး၊” တဲ့
“ေအာ္ တဏွာဆိုတဲ့ တရားဟာ အၾကီးအငယ္မေရြး အျမဲတမ္းႏွိပ္စက္ေနပါကလား” ဟု မိမိ သံေ၀ဂပင္ျဖစ္မိခဲ့သည္၊
မိမိဘၾကီးသည္ သူအိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာ အေၾကာင္းကို တိုက္ရိုက္လညး္ သူ၏သားငယ္ကို မေျပာရဲေပ၊ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာခိုင္းေလသည္၊ တစ္ေန႔ သားျဖစ္သူက ထိုအေၾကာင္းသိေလရာ အရက္ကလဲနည္း နည္းေသာက္ထားေလသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ဖခင္အား တိုက္ရိုက္ေမးခ်လိုက္သည္၊
သူေမးသည္က
“အေဖ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္ေနတယ္လို႔ ေျပာသံၾကားတယ္၊ အဲဒါဟုတ္လား”၊ တဲ့၊ အေဖျဖစ္သူကလဲ
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ မင္းတို႕က အလိုက္သိျပဳေပးရင္ေတာ့ ငါလဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္တာေပါ့ကြ၊” ဤတြင္ မူးေနေသာ သားျဖစ္သူက
“က်ဳပ္အေဖကိုတာ့ ရုိးရုိးမိန္းခေလးနဲ႕ေတာ့ မေပးစားႏိုင္ဘူး၊ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မိုးမိုးျမင့္ေအာင္နဲ႔မွ သေဘာတူ ႏုိင္မယ္၊ က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ရန္ကုန္ဆင္းျပီး သြားေျပာေပးမယ္၊ သူလက္ခံရင္ လက္ထပ္ေပးမယ္ အေဖ၊” ဟု သားျဖစ္သူက မူးမူးကန္းကန္းႏွင့္ ေျပာၾကားသည္ကို ဖခင္ျဖစ္သူသည္ တကယ္ယံုၾကည္ေန ေလေတာ့သည္၊ မိမိႏွင့္ေတြ႕တိုင္း
“ဦးဇင္းေရ, တပည့္ေတာ္ကို မိုးမိုးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာေနတာဘဲ ၊ ဘယ္ေန႔ရယ္ေတာ့ မသိဘူး ”ဟု ဘၾကီးခမ်ာ ေျပာေနရွာသည္၊ မိမိ၏ စိတ္အတြင္းမွ ေျပာလိုက္မိသည္က
“ေကာင္းကင္က ၾကယ္ကို ယူရင္ ရေကာင္းရလိမ့္မယ္၊ မိုးမိုးျမင့္ေအာင္ေတာ့ မလြယ္ဘူးထင္တယ္ ဘၾကီးေရ၊ ကံေကာင္းလို႔ ဘၾကီးရခဲ့ရင္ေတာ့ ဦးဇင္းလဲ ဂုဏ္ယူရတာေပါ့၊ ဒို႔ဘၾကီးက ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မိုးမိုးျမင့္ေအာင္ရဲ႕ ေယာက္က်ား”ဟူ၍ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။ ဆက္ရန္


“ၾကည္ညိဳပါတယ္ဘုရား”

သာသနတကၠသိုလ္မွ သူငယ္ခ်င္းရဟန္းႏွစ္ပါသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္းမွ နာမည္ၾကီးေသာ တရုတ္ၾကီးထမင္းဆိုင္သို႔ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကေလသည္၊ အလြန္ေကာင္းေသာ အစားအစာမ်ားကို မွာ၍ ျမိန္ရည္ယွက္ရည္ဘုဥ္းေပးၾကေလသည္၊ ဘုဥ္းေပးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဘုဥ္းေပးလိုက္ၾကသည္၊ ပန္းကန္ျပား ရွစ္ခ်ပ္နည္းပါးကုန္သြားသည္၊ ျပီးေသာအခါ ေငြရွင္းလိုသည့္အတြက္ ဆိုင္ရွင္တရုတ္ၾကီးအား
“ဒကာၾကီး ေငြရွင္းမယ္ဗ်ာ၊ ဘယ္ေလာက္က်လဲ” ဟုေမးေလသည္၊ ထိုအခါ ဆိုင္ရွင္တရုတ္ၾကီးက
“အရွင္ဘုရားတို႔လို ေခြးလို ၀က္လိုစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၾကည္ညိဳပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္လွဴပါတယ္ဘုရား” ဟု အားရ၀မ္းသာေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ေခြး ၀က္အျဖစ္ အႏွိဳင္းခံလိုက္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ေက်းဇူးတင္ရခက္၊ စိတ္ဆိုးရခက္ျဖစ္ေနေလသည္၊ ေနာက္ဆံုး
“တရုတ္ျဖစ္ေတာ့ စကားအေျပာမတတ္တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ေလ”ဆိုျပီး အေကာင္းဆံုးေတြးကာ ဆိုင္အတြင္းမွ ထြက္လာခဲ့ေလေတာ့သတည္း

“အလင္းတန္းႏွင့္ အခါႏွစ္ဆယ္”

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ သာသနတကၠသိုလ္၌ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မျဖစ္မေန (၁၅) ရက္ တရားထိုင္ၾကရသည္၊ ေန႔စဥ္ စိန္ပန္းမဟာစည္ရိပ္သာမွ ဆရာေတာ္ဦးပညာ၀ံသသည္ စာသင္သားရဟန္းမ်ား၏ ဥာဏ္စဥ္မ်ား တိုးတက္မွဳ ရွိ မရွိ လာေရာက္စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္၊ တစ္ေန႔ ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းမ်ားအား သူတို႔၏ တရားအားထုတ္မွဳ အဘယ္မွ်ေလာက္ တိုးတက္ေနျပီလဲ ဆိုသည္ကို သိလိုေသာေၾကာင့္တစ္ပါးစီ စစ္ေဆး ေမးျမန္းေလသည္၊ ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးအလွည့္ေရာက္ေသာ အခါ ဆရာေတာ္သည္
“အရွင္ဘုရား! အရွင္ဘုရားတရားအားထုတ္တဲ့အခါ ဘာေတြျမင္ပါသလဲဘုရား” လုိ႔ ေမးေလသည္၊ ထိုအခါ စာသင္သားရဟန္းကေလးက
“မွန္လွပါဆရာေတာ္ဘုရား, တပည့္ေတာ္တရားအားထုတ္ေနစဥ္ အလြန္အင္မတန္မွ လင္းလက္ေသာ အလင္းတန္ၾကီးေတြကို တပည့္ရဲ႕ မ်က္စိျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ဘုရား” ဟု အားရ၀မ္းသာ ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္၊ ထုိအခါ ဆရာေတာ္သည္
“ဆက္ၾကိဳးစားပါ ဦးပဇင္း၊ ဒါဟာ သမာဓိအားေကာင္းလာလို႔ အလင္းတန္းေတြ ေပၚလာတာ၊ ဒါေပမယ့္ ဦးပဇင္း ဒါေတြကို သြားျပီး မသာယာလိုက္နဲ႕ ၊ဒါေတြဟာ ၀ိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းေတြ၊ ေဖာင္းပိန္ကို ဆက္မွတ္ပါ၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာကို သတိကပ္ျပီးရွဳေပးပါ၊ အရွင္ဘုရားမၾကာခင္မွာပဲ ဥာဏ္စဥ္ေတြတက္လာပါလိမ့္မယ္၊” ဟု အားၾကိဳးမာန္တက္ မိန္႔သြားရွာသည္၊ အမွန္စင္စစ္ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလး၏ မ်က္စိမ်ားအတြင္းမွ အလင္းတန္မ်ားထြက္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ရွာရေသာ္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဆရာေတာ္မ်ားသည္ အိပ္ငုိက္ေနေသာသူအား ဓာတ္မီးမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းထိုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ထုိေနာက္ဆရာေတာ္သည္ ေနာက္တစ္ပါးအား ဆက္လက္ေမးျမန္းေလသည္၊
“အရွင္ဘုရား တရားထုိင္လွ်င္ တစ္နာရီအတြင္း ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ ဣရိယာပုထ္ကို ေျပာင္းပါသလဲ” တဲ့ ၊ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးက
“တပည့္ေတာ္ တစ္နာရီမွာ အၾကိမ္ (၂၀)ဆယ္ေလာက္ေျပာင္းရပါတယ္ဘုရား”တဲ့ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
“အရွင္ဘုရား ေတာ္ေတာ္သဒၶါတရားေကာင္းတာပဲ၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလနီးစပ္ပါေပတယ္”ဟု ဆရာေတာ္က ခ်ီးက်ဴးသြားေလသည္၊
(ဤစာမ်က္ႏွာ၏ အဆံုးတြင္ older post ႏွိပ္ပါ၊ ပုံျပင္မ်ားကို ဆက္ေတြ႔ပါလိမ့္မည္၊)Friday, August 28, 2009

“အရွင္ဘုရားက ဘဒၵႏၱဘဲြ႔ရလို႔လား”

အကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သာသနတကၠသိုလ္ၾကီးမွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္(စတုတၳႏွစ္) ေအာင္ျမင္ေသာ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အကယ္၍ မဟာတန္းမ၀င္လွ်င္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ သာသနာျပဳခရီး (၂) ႏွစ္ ၾကြေရာက္ၾကရသည္၊ ထို(၂) ႏွစ္ျပီးေနာက္မွသာ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယဘဲြ႕ကို ဆက္ကပ္ေလသည္၊ ထုိသာသနာျပဳၾကြေရာက္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို သာသနာေရးဌာနမွ သာသနာျပဳကတ္မ်ားထုတ္ေပးသည္၊ ထိုကတ္တိုင္း၌ ရဟန္းဘြဲ႕မ်ား၏ေရွ႕တြင္ ဦး,အရွင္, တို႔အစား ဘဒၵႏၱဟုအစားထို၍ သံုးထာသည္၊ ဥပမာ ဘဒၵႏၱေခမိႏၵ, ဘဒၵႏၱဇ၀နစသည္ျဖင့္ သံုးထားသည္၊ အကၽြႏု္ပ္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ပါးသည္လည္း သာသနာျပဳခရီး ထြက္ရမည္ျဖစ္သည္၊ သူတို႕သည္ သာသနာျပဳတာ၀န္က်သည့္ ဌာနကို ျမစ္ၾကီးနားမွ တစ္ဆင့္ၾကြေရာက္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ပါးတြင္ ပထမတစ္ပါးသည္ ေရွးစြာ မႏၱေလးရုံပိုင္ၾကီးထံ မိမိ၏ ဘဒၵႏၱဟုပါေသာ သာသနာျပဳကတ္ျဖင့္ အထက္တန္းအိပ္စင္တန္းလက္မွတ္ကို ၀ယ္ခဲ့ေလသည္၊ လြယ္ကူစြာပင္ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ေလသည္၊ ထိုေနာက္ ပထမသူငယ္ခ်င္းတစ္ပါးႏွင့္အတူ ေနာက္တစ္ပါးသည္လည္း အတူၾကြ လိုသည္ ျဖစ္၍ ရံုပိုင္ၾကီးထံ ကတိုက္ကရုိက္ၾကြသြားေလသည္၊ ရံုပိုင္ၾကီးထံ ေရာက္ေသာအခါ
မိမိ၏ ဒုတိယသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက
“ရံုပိုင္ၾကီး! မေန႔က ဦးဇင္းရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ဦးအာေလာကဟာ အထက္တန္းအိပ္စင္လက္မွတ္ျဖတ္သြားတယ္၊ ဦးဇင္းလဲ သူနဲ႕အတူ အထက္တန္းအိပ္စင္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရာင္းေပးပါ၊” ဟု ေျပာၾကာေလသည္၊ ထိုအခါ ရံုပိုင္ၾကီးက
“အရွင္ဘုရားက ဘဒၵႏၱဘြဲ႕ရလို႔လား၊ အရွင္ဘုရားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းက ဘဒၵႏၱအာေလာကဆိုျပီ ဘဒၵႏၱဘြဲ႕ရတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔က ဘဒၵႏၱဘြဲ႔ရတဲ့ ဆရာေတာ္မ်ားကိုသာ အထက္တန္းအိပ္စင္ လက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္ဘုရား” ဆိုေလသည္၊ ထိုအခါ အေျခအေနကို အကဲခတ္မိေသာ မိမိရဲ႕ ဒုတိယသူငယ္ခ်င္း ဦးေခမိႏၵက
“ရံုပုိုင္ၾကီး! ဦးဇင္းလဲ ဒီမွာ ဘဒၵႏၱဘဲြ႔ရပါတယ္ဗ်” ဟု သူကပ္ကို ထုတ္ျပေလသည္၊
ထုိအခါ ရံုပိုင္ၾကီးသည္ ကပ္ကို ၾကည့္၍
“ဘဒၵႏၱေခမိႏၵ” ဟု က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဖတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားျပီး အထက္တန္းအိပ္စင္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကို ေရာင္းလိုက္ေလသည္၊
ရံုပိုင္ၾကီးေျပာလိုက္သည္က
”အရွင္ဘုရားလဲ ဘဒၵႏၱဘဲြ႕ရတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးပဲ၊ အထက္တန္းအိပ္စင္လက္မွတ္ေရာင္းေပးရမွာေပါ့ဘုရား” ဟူ၍သာျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။"အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘၾကီး(အပိုင္း ၂)"

တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္၏ အေမၾကီးသည္ အကၽြႏ္ုပ္အား သိကၡာထပ္လိုေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသည္၊ ရက္လည္းသတ္မွတ္ျပီးျဖစ္သည္၊ အေမၾကီး၏ဇာတိသည္ကား ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ဒါးရဲေကာင္းရြာပင္ျဖစ္သည္၊ ထိုရြာသည္ကား ကေမၻာဇဘဏ္ပိုင္ရွင္ သူေဌးၾကီးဦးေအာင္ကို၀င္း၏ ဇာတိရြာပင္ျဖစ္သည္၊ထုိရြာသည္ ျမင္းျခံျမိဳသို႔သြားရာ လမ္းမၾကီးႏွင့္ ငါးမိုင္ခန္႕ ေ၀းမည္ထင္ပါ၏၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္သည္ ရြာမွ ျမင္းျခံသို႔ အျမဲေျပးဆြဲေနေသာ ဘၾကီး၏ကားကို မျဖစ္မေန စီးၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ မိမိကို သိကၡာထပ္မည့္ရက္ အၾကဳိေန႕ကျဖစ္သည္၊ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္သည္ က်န္ခရီးသည္မ်ားက ကားေပၚသို႔ မေရာက္ေသးမီ မိမိတို႔က ဘၾကီး၏ကားေပၚတြင္ အေစာေရာက္ႏွင့္ ေနၾကသည္၊ ကုလားထိုင္ခံုေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ ဘၾကီးသည္ မိမိတို႔အား ၾကည့္ရင္း ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္သည္၊
"အင္း ဒီေန႔ ငါ့ကားေပၚမွာေတာ့ (၇၅)က်ပ္တန္ေတြခ်ည္းပဲ" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္၊ ကားေပၚတြင္ က်ယ္ေလာင္စြာ စကားေျပာေနၾကေသာ ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္သည္ သူတို႔အား သံုးမရေသာ (၇၅)က်ပ္တန္ႏွင့္ အႏွိဳင္းခံလိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုး မခံခ်ည္း မခံသာ မီးကိုေရႏွင့္ ေလာင္းလိုက္သကဲ့သို႕ ျငိမ္က်သြား ေလသည္။ မိမိ၏ ဘၾကီးေျပာသည္မွာလဲ လြန္သည္ဟု မဆိုအပ္သည္ေပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္သည္ ကားခမေပးမူ၍ အလကား စီးမည့္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကေပသည္။
အကၽြႏု္ပ္၏ ဘၾကီးသည္ အလြန္ပင္ ကပ္ေစးႏွဲေပသည္၊ သူသည္ အိမ္၌ ေနစဥ္ ဟင္းေကာင္းကို ဘယ္ေသာ အခါမွ ခ်က္စားေလ့မရွိပါ၊ သူသည္ အျမဲတမ္းေျပာေလ့ရွိသည္။
“ငါမွာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဟင္းခ်က္ရင္ ဆီနည္းနညး္သာထည့္ခ်က္၊ အခ်ဥ္ရည္ေရဟင္း မ်ားမ်ားခ်က္၊ ၀က္သားကို ဘယ္ေတာ့မွ မခ်က္နဲ႕၊ ငါနဲ႔ မတည့္ဘူး” တဲ့။ သို႕ေသာ္ ဘၾကီးသည္ ၀က္သားကို အလြန္ၾကိဳက္သည္၊
တစ္ေန႔ ေက်ာက္အိုးရြာ၌ အလွဴပဲြတစ္ခုရွိသည္၊ အလွဴ႕ရွင္မ်ားသည္ အလွဴပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္ အေပါင္းအား ၀က္သားႏွပ္ႏွင့္ ေကၽြးေလသည္၊ ထိုအလွဴပြဲသို႔ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘၾကီးျဖစ္သူ သြားေရာက္ခဲ့ေလသည္၊ အလွဴပြဲမွ ေကၽြးေသာ ၀က္သားမ်ားကို အလြန္အကၽြံစားခဲ့ေသာ ဘၾကီးသည္ ေသြးတက္ျပီး မူးကာ စက္ဘီးႏွင့္ လူအပါအ၀င္ ေခ်ာင္းထဲသို႔ ထို;ဆင္းသြားေလသည္၊ အနီးအနားရွိ လူအမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကယ္၍ အသက္မေပ်ာက္ခဲ့ေပ။ “ေအာ္ အလြန္အင္မတန္မွ ၀က္သားကို ေၾကာက္ေသာ အကၽြႏ္ုပ္ဘၾကီးသည္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ၀က္သားကို မဆင္မျခင္စားခဲ့သလဲ၊” ဟု အကၽြႏ္ုပ္ စဥ္းစားမရျဖစ္ေနမိသည္၊
သို႔ေသာ္လညး္ “အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အလကားရလွ်င္ ေရကို အ၀ေသာက္သည္၊ ေတာမီးကို ေခြ်းထြက္ေအာင္လွဳံသည္” ဟူေသာ စကားပုံတစ္ခုကိုေတာ့ မိမိၾကားဖူးပါသည္၊ “မိမိ၏ ဘၾကီးသည္ ထုိစကားပံုလာ လူစားမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ၊ သူသည္ အသက္ၾကီးလာသည္ျဖစ္၍ ေမ့သြားသည့္အတြက္ ေၾကာင့္သာ စားမိသည္”လို႔မိမိယူဆမိပါ၏.

Thursday, August 27, 2009

"အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္ဘၾကီး"

အကၽြႏု္ပ္မွာ ဘၾကီးႏွစ္ေယာက္ရွိသည္၊ ဘၾကီးတစ္ယာက္သည္ အသက္ (၈၁) ႏွစ္ျဖစ္သည္၊ သူကေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ျဖစ္သည္၊ ဘၾကီးအငယ္ကေတာ့ အသက္ (၇၀) ခန္႔ျဖစ္သည္၊ သူကေတာ့ ဆင္းရဲတယ္၊ တစ္ေန႔ ဘၾကီး အငယ္ျဖစ္သူသည္ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ေသြးတိုးေရာဂါျဖင့္ ဆံုးသြားရွာသည္၊ ဘၾကီးအငယ္ဆံုးေသာအခ်ိန္၌ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၀ါဆိုေလသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ဦးေလးျဖစ္သူ လာပင့္သျဖင့္ ဘၾကီးငယ္၏ အသုဘပြဲသို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ရေလသည္၊ ရြာကို ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္းဘဲ အေဒၚျဖစ္သူက သူရဲ႕ ငုိခ်င္းထဲကို အကၽြႏ္ုပ္ပါဆြဲထည့္ေနသျဖင့္ မိမိသည္ပင္လွ်င္ ငုိခ်င္စိတ္မ်ား ေပါက္လာေလသည္၊ ၾကာလွ်င္မိမိပါ ငိုရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ကေလးျပန္ၾကြခဲ့ရသည္၊ ဖခင္ရဲ႕အေလာင္းက သုႆန္မေရာက္ေသး က်န္ရစ္သူ သားသမီးမ်ားက အေမြကိစၥျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္စကားမေျပာႏိုင္ မဆိုႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသည္၊ ဒီကိစၥအဆင္ေျပေရး ေဆြမ်ိဳးအခ်ိဳ႕က မိမိအား ခ်ဥ္းကပ္လာပါေတာ့သည္၊ သူတို႔က မိမိအား အၾကံေပးလာသည္မွာ
"ဦးဇင္းေရ ရက္လယ္တဲ့ေန႔ တရားေဟာရင္း ဦးဇင္းရဲ႕ဦးေလး အေဒၚေတြကို ဆံုးမလိုက္ပါအံုး၊"တဲ့ မိမိလည္း မိမိအား အားကိုးတၾကီး လာေရာက္ေျပာလာၾကေသာ ေဆြမိ်ဳးမ်ားအား မပူပါနဲ႕ ဆံုးမလိုက္ပါ့မယ္ေပါ့၊
ဒီလိုနဲ႕ ဘၾကီးျဖစ္သူ၏ ရက္လည္ေသာေန႔ ေရာက္ရွိလာျပီးျဖစ္သည္၊ မိမိလည္း ဦးေလး ေဒၚေလးတို႔အား တရားေဟာရင္း အနည္းငယ္ ဆံုးမခဲ့ျပီးျဖစ္သည္၊ မိမိတရားေပာာျပီး ေက်ာင္းသို႔ မျပန္မၾကြေသးဘဲ ေရေႏြးေသာက္၇င္း ဒကာ ဒကာမမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေနေလသည္၊ ထိုအခ်ိန္မွာ ရပ္ရြာလူၾကီးေတြက
"ဦးဇင္းကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဦးေလး အေဒၚေတြကို ဆံုးမျပီးျပီ၊ ဦးတင္ညြန္႔! ခင္ဗ်ားကလဲ ခင္ဗ်ားရဲ႕ တူေတြ တူမေတြကို ဆံုးမလိုက္အံုးေလ၊ ေသသြားတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ညီကိုယ္စားေပါ့၊" တဲ့ ထိုအခါ မိမိ၏ ဘၾကီးျဖစ္သူ ေျပာလိုက္ေသာ စကားက မိမိ၇င္ဘတ္ကို တစ္ပိႆာေလာက္ရွိေသာ အေလးျဖင့္ ပစ္သကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ရပါ ေတာ့သည္၊ ဘၾကီးေျပာလိုက္သည္က
"ငါကေတာ့ ေသသြားတဲ့ ငါ့ညီကိုယ္စား တူေတြ တူမေတြကို ဆံုးမၾသ၀ါဒေလးေပးခ်င္တာေပါ့ကြ၊ သုိ႕ေသာ္ ဦးဇင္းက ရွိေနေတာ့ ႏြားေရွ႕ထြန္းက်ဴသလို ျဖစ္ေနမွာေပါ့ကြ" ထိုအခ်ိန္မွာ တရားနာပရိသတ္သည္ “ဘိုးတင္ညြန္႕ကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ”၊ ဆိုျပီး ၀ိုင္း၇ယ္ၾကသည္၊ ႏြားအျဖစ္ အႏွိဳင္းခံလိုက္ရေသာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ရယ္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊ ဒါနဲ႔ မိမိလည္း အရွက္ေျပ
"ဘၾကီးေရ ခင္ဗ်ား ပံုႏိွဳင္းေကာင္းတာနဲ႕ က်ဳပ္ႏြားလံုးလံုးျဖစ္ရျပီ"ဟု အရွက္ေျပေျပာျပီး
ခပ္သုတ္သုတ္ ေက်ာင္းသို႕ ျပန္ၾကြခဲ႕ရေလသည္၊ ေတြ႔မွ ေတြ႕ရ ၾကံဳမွ ၾကံဳရ ေမာင္ဇ၀နဘ၀ပါလားေနာ္ဟု ညည္းခ်င္းသာထုတ္မိပါေတာ့သည္၊
အကၽြႏ္ုပ္မွာ ထိုဘၾကီးႏွင့္ စပ္၍ ေျပာစရာေတြရွိေသးသည္၊ တစ္ေန႔ေသာ ဥပုသ္ေန႕တြင္ အကၽြႏ္ုပ္တရားေဟာသည္၊ တရားေဟာရာတြင္ ၇န္သူမ်ိဳးငါးပါးအေၾကာင္းပါေနသျဖင့္ မိမိက
"ဒကာၾကီး ဒကာမၾကီးတို႔ ၇န္သူမ်ိဳးငါးပါးဆိုတာ ေရ, မီး, မင္း,"ဆိုျပီး သံုးပါးသာ ေရတြက္ရေသးသည္၊ ဘၾကီးျဖစ္သူက
"မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ သားဆိုး သမီးဆိုး, ခိုးသူ ဆိုျပီး မိမိေရွ႕ကေန ေရတြက္ျပေနေတာ့သည္၊ ဤတြင္ ဦးသာေက်ာ္ဆိုေသာ ဒကာၾကီးက" ဦးတင္ညြန္႕ ခင္ဗ်ားက တရားေဟာမွာလဲ၊ ဦးဇင္းကေဟာမွာလား" ဆုိျပီး ထေမးလိုက္သည္၊ ထိုအခါ ဘၾကီးျဖစ္သူက
"ငါ့ ဦးဇင္း ေမ့ေနမွာ စိုးလို႔ ေစတနာနဲ႕ ေရွ႕ကေျပာေပးေနတာကြ" တဲ့ ဒါေၾကာင့္လဲ စကားပံုေပၚလာတာျဖစ္လိမ့္မယ္၊ "ရြာနားကျမက္ ရြာႏြားမစား၊ ရြာဘုရား ရြာသားမကိုးကြယ္" တဲ့။
ထိုဘၾကီးႏွင့္ စပ္၍ ေျပာျပစရာေတြ၇ွိေသးသည္၊ ဆက္ရန္

Wednesday, August 26, 2009

"မိမိရြာမွ တိပိ႗ကမရ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ ဦးဇင္းၾကီး"မိမိတို႔၏ သာသနတကၠသိုလ္ၾကီးသည္ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ ေက်ာင္းပိတ္ေပးေလ့ရွိသည္၊ တကၠသိုလ္ၾကီးပိတ္လွ်င္ အကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိရပ္ရြာျပန္၍ ကိုရင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာျပေပးေလ့ရွိသည္၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္း၌ ကိုရင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ ဦးဇင္းၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ ဦးဇင္းငယ္တစ္ပါးရွိသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ ထုိႏွစ္ပါးကို အသက္ၾကီးမွ သာသနေဘာင္အတြင္း၀င္ေရာက္လာသည္ျဖစ္၍ စာသင္မေပးေတာ့ေခ်၊ "ကိုယ္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္သာ ေလ့လာၾကေတာ"့ ဟု မိန္႕ေတာ္မူျပီး စာအုပ္မ်ားထုတ္ေပးထားေလသည္၊ ထုိႏွစ္ပါးတြင္ ဦးဇင္းၾကီးကေတာ့ စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္ စာေပမ်ားကို ေလ့လာေနသည္၊ သူသည္ စာဖတ္ေသာအခါ အသံေနအသံထား တရားသံျဖင့္ ခုႏွစ္အိမ္ၾကား ရွစ္အိမ္ၾကား ေအာ္ဖတ္ေလ့ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိကမ်ားကို အားက်ေနသည္ ထင္ပါ၏၊ တစ္ေန႔ မိမိ စာၾကည့္ေနစဥ္ စာရြက္တစ္ရြက္ကို ကိုင္၍
"ဦးဇင္း ဒီစာေလး မွန္ မမွန္စစ္ေဆးေပးပါအံုး"ဟု လာေရာက္ စစ္ေဆးခိုင္းသည္၊သူ၏ စာကေတာ့
"ယေန႔ ယခု လွဴဒါန္းရေသာ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဒကာ ဒကာမအေပါင္းတို႔သည္ ကာမ (၁၁) ဘံုသို႔ ေရာက္ၾကေလ ေတာ့သတည္း" တဲ့ မိမိသည္ စာကို ဖတ္ျပီးေသာ အခါ
"ဦးဇင္းၾကီး ဒီစာဘယ္က ရခဲ့သလဲ" ဟု ေမးေသာအခါ ဦဇင္းၾကီးက
"တပည့္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေရးထားတာ"တဲ့ ဒါနဲ႕ မိမိက
"ဦးဇင္းၾကီး ကာမ (၁၁)ဘံုဆိုတာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ လူ႔ဘံု၊ ျပီးေတာ့ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ လုိ႔ေခၚတဲ့ အပါယ္ေလးဘံုး တို႔ကိုေျပာတာ၊ ဦးဇင္းၾကီးရဲ႕ စာက ဒကာ ဒကာမေတြက လွဴလဲ လွဴရေသးတယ္ ၊ ထုိ လွဴတဲ့ တမ္းတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြကို ငရဲဘံု တိရစၦာန္ဘံုေတြကို ေရာက္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးသလို ျဖစ္ေနျပီ၊ " ဟု မိမိက ေျပာလိုက္ေလသည္၊ ဤတြင္မွ ဦးဇင္းၾကီးက
"တင့္ပါ့ တင္ပါ့ "ဆိုျပီး သူ႕စာရြက္သူ ယူ၍ ျပန္သြားေလေတာ့သည္၊
ထုိအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိသည္ ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားမိသည္၊ ထိုအခါ ဆရာေတာ္က
" ဒီဦးဇင္းၾကီး တယ္ခက္တာဘဲ၊ ဟုိတစ္ေန႕ကလဲ အသံက်ယ္ၾကီးနဲ႕ဘုရား၀တ္တက္ေနတယ္၊ သူ႔ ဘုရား၀တ္တက္မွာ ပါတဲ့စာက မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္တို႕ရဲ႕ ကုန္ရာ ကုန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႕ လွ်င္္ျမန္စြာ ေရာက္ရပါလို၏တဲ့ကြာ၊ ဒါနဲ႕ ငါက ဦးဇင္းၾကီး ဒီစာကို ဘယ္ကရသလဲလို႔ ေမးတဲ့ အခါ "တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရးထားတာ" တဲ့ ငါလဲ ဦးဇင္းၾကီး နိဗၺာန္ဆိုတာ မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ တို႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္တဲ့တရား၊ ဘုရားေဟာတရားေတြလဲ ဦးဇင္းၾကီးလုပ္မွ ပ်က္ကုန္ေတာ့မွာဘဲ၊ ပညာတတ္ဆရာ ေတာ္ေတြ ေရးထားတဲ့ စာေတြရွိတယ္၊ အဲဒီစာေတြကိုဘဲ ကုန္ေအာင္ဖတ္ပါအံုး၊ ဘာေၾကာင့္ မတတ္ဘဲနဲ႕ ကိုယ့္ဘာသာကို တီထြင္ျပီးေရးခ်င္ရတာလဲ။ "လို႕ ဆံုးမထားေသးတယ္ကြ" ဟုဆရာေတာ္က မိမိအား ေျပာၾကားေလသည္၊
တစ္ေန႔ ဆရာေတာ္ႏွင့္ မိမိသည္ ဆရာေတာ္၏ ဇာတိရြာသို႕ ကထိန္ကိစၥျဖင့္ ၾကြသြားၾကသည္၊ ထုိဦးဇင္းၾကီးသည္ ေက်ာင္းတြင္ က်န္ေနခဲ့သည္၊ ထုိေန႔ကား ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သည္၊ ဥပုသ္သည္မ်ားက သူ႔ကို သီလေပးခုိင္းေလသည္၊ ဥပုသ္သည္မ်ား၏ ကန္ေတာ့က်ိဳးျပီးသြားသည္မွာ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ရွိျပီ၊ ဦးဇင္းၾကီး၏ ဆုေပးအသံက ထြက္မလာေသး၊ ဤတြင္ မိမိ၏ ဘၾကီးျဖစ္သူ ဘုိးတင္ညြန္႕က
"ဦးဇင္းၾကီး ဆုေပးေတာ့ေလ ဘာလုပ္ေနတာလဲ"လို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ
'ဒကာၾကီး ဦးဇင္း ဆုေပးေမ့သြားလို႔ သြားၾကည့္လိုက္ပါအံုးမယ္" ဆိုျပီး သိမ္တိုက္ထဲ ၀င္သြားတာ ျပန္ေပၚမလာ ေတာ့ေခ်၊ ထိုအခါ ဦးေအးေသာင္းကလိုက္ျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးၾကည့္ေသာအခါ
"ေအးေသာင္ေရ ဥပုသ္မ်ားကို ေျပာလိုက္ပါ၊ ဦးဇင္း ငွက္ဖ်ားတက္ေနလို႔ သီလမေပးႏိုင္တာကို ခြင့္လႊတ္ဘို႔ ေျပာေပးပါကြာ"တဲ့ ဦးေအးေသာင္ အေျပာအရေတာ့ "ဦးဇင္းၾကီးဟာ တကယ္ငွက္ဖ်ားတက္ မတက္ေတာ့ မသိဘူး တုန္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာဘဲ"တဲ့ ဒါနဲ႕ဘဲ ထိုေန႔က ဥပုသ္သည္မ်ား သီလမယူလိုက္ရေတာ့ေပ၊
မိမိေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိသည္ကေတာ့
' ဦးဇင္းၾကီး ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ တုန္တာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ဒီအတုန္သည္ကား ေၾကာက္ဒူးတုန္ျခင္းသာ ျဖစ္ေခ်မည္၊" "မယံုမရွိနဲ႕ ငမွဳံ ကိုယ္ေတြ႕"လို႔သာ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။
ဤတြင္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာမွ တိပိ႗ကမရ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ ဦးဇင္းၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ အေၾကာင္းအတၳဳပၸတ္ နိဂံုး ကပတ္အဆံုးသတ္ေပတည္း။

Monday, August 24, 2009

"ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ထမ္း"

တခါက ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ သူ႔၏ ကပၸိယတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ခရီးထြက္လာခဲ့သည္၊ ကပၸိယကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ဆရာေတာ္၏ ပစၥည္းအထုပ္မ်ားထမ္း၇န္အတြက္လိုက္ပါလာျခင္းျဖစ္ေပသည္၊ ခရီးက ေတာလမ္း ခရီးဆိုေတာ့ သြားရသည္မွာေတာ္ေတာ္ေလးပင္ပန္းလွသည္၊ တေတာ၀င္ တေတာင္တက္ေပါ့၊ ဆရာေတာ္က ေရွ႕ကၾကြသည္၊ ကပၸိယက အထုပ္ထမ္းရင္း ေနာက္ကလိုက္သည္၊ ဒီလိုႏွင့္ ဆရာတပည့္ ခရီးထြက္လာ ၾကသည္၊ လိုရာခရီးက မေရာက္ႏိိုင္ေသးပါ၊ ေနဆြမ္းစားခ်ိန္လဲ နီးျပီျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ကပၸိယတို႕သည္ အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္တစ္ေအာက္၌ နားၾကသည္၊ ထိုသစ္ပင္ေအာက္၌ဆရာေတာ္သည္ ေနဆြမ္းဘုဥ္း ေပးေလသည္၊ ကပၸိယကေတာ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလို႔ေပါ့၊ ဆရာေတာ္သည္ ပါလာသည့္ ဆြမ္းဂ်ိဳင္းထဲမွ ဆြမ္းႏွင့္ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို အားပါးတရ ဘုဥ္းေပးေနေလသည္၊ ခရီးကလဲေ၀း ေျခလွ်င္ခရီးလဲ ျဖစ္္ျပန္ေတာ့ နံနက္ကစားထားတဲ့ အစားအစာေတြလဲ မရွိေတာ့ျပီထင္ပါရဲ႕၊ ကပၸိယကလည္း ေဘးမွၾကည့္ရင္ ယပ္ခပ္ေပးေနေလသည္၊ ၾကည္ညိဳလို႔လားေတာ့ မသိ၊ ဆရာေတာ္သည္ အထူးအားျဖင့္ ၀က္သားဟင္းကို ဘုဥ္းေပးေနသည္၊ ဘုဥ္းေပးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဘုဥ္းေပးလာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ၀က္သားက တစ္တံုး(တစ္ဖတ္သာ) သာက်န္ေတာ့သည္၊ က်န္ေနေသာ ၀က္သားတံုးကို ခပ္မည္လို႔ ဆရာေတာ္လက္ျပင္လိုက္စဥ္ ကပၸိယေျပာလိုက္ေသာ စကားေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ လက္ကို ေနာက္ျပန္ ဆုတ္လိုက္ ရေလသည္၊ ကပၸိယေျပာလိုက္သည္က
"အလုိက္သိရင္သိ မသိလို႔ကေတာ့ အျပန္ခရီးေတာ့ ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ထမ္းဘဲ" တဲ့ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား သတိထားဖြယ္ရာေပါ့ဘုရား။

"ေဆာင္းတြင္းမွာ အက်ၤ`ီ(အေပၚအ၀တ္) မ၀တ္သူ"

အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သာသနတကၠသိုလ္ၾကီးသည္ လဆန္း(၈)၇က္ လဆုပ္(၈)ရက္ဥပုသ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းႏွစ္ ရက္ပိတ္ေပးေလ့ရွိသည္၊ ထိုေန႕မ်ားတြင္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ရြာျပန္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္၊ ျပာသိုလ္လဆန္း(၈) ရက္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သည္၊ အကၽြႏု္သည္ ထိုေန႔ နံနက္ေစာေစာ (ရ)နာရီေလာက္တြင္ ေနပူဆာလွဳံရင္း ဥပုသ္သည္ ဒါယကာ ဒါယိကာမၾကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေနေလသည္ ၊ ထုိစဥ္ ရြာအတြင္းမွ အလြန္လွ်င္ အၾကြားသန္ေလ့ ရွိေသာ ေမာင္ညြန္႔၀င္း တစ္ေယာက္စက္ဘီးအသစ္ကေလးစီးျပီး အျပင္ထြက္လိုက္၊ ရြာအတြင္း ၀င္သြားလိုက္္ႏွင့္ အလုပ္ရွ်ပ္ေနေလသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဥပုသ္သည္မ်ားသည္ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေနၾကရသည္၊ သူသည္ အလြန္အင္မတန္မွ ခ်မ္းေအးလွေသာ ေဆာင္းတြင္းမွာ အက်ၤ`ီ(အေပၚအ၀တ္)မ၀တ္ဘဲ ေလွ်ာက္သြားေနသည္က ပို၍ပင္ထူးဆန္းေပစြ၊ သို႔ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္လည္း ဥပုသ္သည္မ်ားအား
"ဒကာၾကီး ဒကာမၾကီးတို႔ ဟိုမွာ ညြန္႔၀င္းၾကည့္ပါအံုး၊ ဒီေလာက္ေအးတဲ့ ေဆာင္းတြင္းၾကီးမွာ အက်ၤ`ီ(အေပၚအ၀တ္) မပါဘဲ ေလွ်ာက္သြားေနတာ ဒီေကာင္ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ" လို႔ မိမိက ေမးေသာအခါ ဥပုသ္သည္မ်ားက
"ဦးဇင္းက ရြာမွာ အျမဲမရွိေတာ့ ဘယ္သိပါ့မလဲ၊ ဒီေကာင္ ဟုိတစ္ပတ္က ခ်ဲထီငါးရာဖိုးေပါက္တယ္ေလ၊ ခ်ဲထီးေပါက္ေတာ့ စက္ဘီးအသစ္တစ္စီး၀ယ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ဆဲြၾကိဳးတစ္ကံုး၀ယ္တယ္ေလ၊ သူ႔ဆြဲထားတဲ့ ဆြဲၾကိဳး လူမျမင္မွာ စိုးလို႔ အက်ၤ`ီ(အေပၚအ၀တ္) မ၀တ္တာ၊ ၾကြားခ်င္တာကိုး ဦးဇင္းရဲ႕"တဲ့ ဥပုသ္သည္မ်ားေျပာမွဘဲ ရွင္းသြားေတာ့သည္၊ အကၽြႏု္တုိ႔၏ ရြာမွ ရြာသားမ်ားသည္ကား ၾကြားသည့္ေနရာမွာေတာ့ ကမၻာတြင္ စံတင္ေလာက္ပါေပ၏၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ မိမိက်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ကိုပင္ ပဓာနမထားဘဲ ၾကြားေနၾကသည္၊ အလြန္ပင္ထူးဆန္းေပစြ၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနယ္မွ မိမိရြာတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ေနေသာ ဆရာသမားက
"ေမာင္ဇ၀နေရ မင္းရြာက ရြာသူရြာသားေတြကေတာ့ အ၀တ္အစား၀တ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မင္းသားက အရွဳံးေပးရလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ္ အိမ္သြားၾကည့္ ညစာ စားစရာ ဆန္မရွိဘူး"တဲ့
"ဆရာေတာ္ေျပာမယ္ဆိုလဲ ေျပာေပရာ၏၊ မိမိရြာသူရြာသားေတြကလဲ မိမိရြာသူရြာသားေတြပဲကိုး၊သူတို႔ကလဲ ၾကြားတဲ့ေနရာမွာ လြန္ကို လြန္ပါေပတယ္၊" ဟူ၍သာ မိမိျငီးတြားမိပါေတာ့သည္။

Sunday, August 23, 2009

"တစ္ပြဲတည္းျဖင့္ ေပါက္ေအာင္ေဟာမယ္"

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ သီတင္းကၽြတ္ျပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္အသီးသီး ရပ္ကြက္အသီးသီး၌ မဟာဒုတ္စာေရးတန္မဲမ်ားေဖါက္၍ မဲက်သည့္ ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကို မိမိတို႔ အိမ္အသီးသီးသို႔ ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္ေလ့ရွိၾကသည္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုွမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း မနက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ အိမ္အသီးသီးသို႔ ဆြမ္းစားၾကြၾကရေတာ့မည္၊ဆြမ္းဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား၀မ္းေျမာက္မွဳျဖစ္ေစရန္ ဒါနအႏု ေမာဒနာကထာတရားမ်ားကိုလည္း ေဟာၾကားေပၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ား ျပင္ဆင္ ေနၾကေလသည္၊ ထိုအထဲတြင္ သံဃာေတာ္ေလးတစ္ပါးသည္ တရားမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္က်က္မွတ္ ေနေလသည္၊ သူက သူ႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလည္း
"အရွင္ဘုရားတို႔ တပည့္ေတာ္ကေတာ့ မနက္ျဖန္ တရားေဟာရရင္ေတာ့ တစ္ပြဲတည္းနဲ႕ ေပါက္ေအာင္ (နာမည္ေက်ာ္)ေအာင္ ေဟာမွာ" တဲ့
"ေအး မင္းေပါက္ေအာင္ေဟာႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ကြာ" ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အားေပးၾကေလသည္။
ေနာက္ေန႔ နံနက္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္မွ စာသင္သားသံဃာမ်ားသည္ မိမိတို႔ မဲက်ရာ ရပ္ကြက္အသီးအသီးမွ အိမ္အသီးသီးသို႔ ဆြမ္းစားၾကြၾကရေလသည္၊ တစ္ပဲြတည္းျဖင့္ ေပါက္ေအာင္ေဟာမည္ဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးကေတာ့ အလြန္အင္မတန္မွ ဆင္းရဲေသာ မဟာဒုတ္အိမ္သို႔ စာေရးတန္မဲက်ေလသည္၊ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆင္းရဲသလဲဆိုရင္ အိမ္ေပါက္စေလး တစ္အိမ္လံုးကိုမွ် ၀ါးထရံျဖင့္ မကာႏိုင္ေသးပါ၊၊ သို႔ျဖစ္၍ အ၀တ္ျဖင့္ အိမ္ကို ယာယီကာထားေလသည္၊ တစ္ပြဲတည္းျဖင့္ ေပါက္ေအာင္ေဟာမည္ဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ေနာက္ပါသံဃာသံုးပါးျဖင့္ ၾကြလာေလသည္၊ တရားမေဟာမီ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ အလႅာပသလႅာပစကားေျပာေနေလသည္၊ စကားေျပာရင္ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ေနာက္၌ နံရံ ရွိသည္အထင္ႏွင့္ ေက်ာမွီလိုက္ေလသည္၊ အ၀တ္ကိုသာ နံရံအျဖစ္ အသံုးျပဳထားေသာ အိမ္ေပၚ၌ ထိုင္ေနေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ေအာက္သို႕ ကၽြမ္းျပန္က်သြားေလသည္၊ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ရွက္လဲရွက္ စိတ္လဲဆိုးေတာ့
"ေတာ္ျပီဗ်ာ နံရံေတာင္ မကာႏိုင္တဲ့ အိမ္မွာ ဆြမ္းလဲမစားေတာ့ဘူး၊ တရားလဲ မေဟာေတာ့ဘူးဗ်ာ"ဆိုျပီး ျပန္ၾကြဘို႕ရန္ သူ႔ရဲ႕ ဖိနပ္ကို ရွာေနေလေတာ့သည္၊ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ အိမ္က ကေလးက ထုိကိုယ္ေတာ္ဖိနပ္ကို စီးျပီး သံဃာေတာ္မ်ားကပ္ဘို႔ရန္ လဘက္ရည္သြား၀ယ္ေနေလသည္။ တစ္ပြဲတည္းျဖင့္ ေပါက္ေအာင္္ေဟာမည္ဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ မိမိဖိနပ္ကိုေတာင္ မစီးေတာ့ဘဲ ရွက္လဲရွက္ စိတ္လဲဆိုးစြာျဖင့္ ျပန္ၾကြသြားေလေတာ့သည္၊ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလး၏ အျဖစ္သည္ကား သူရည္မွန္းထားေသာ တရားေဟာျခင္းျဖင့္ မေပါက္ဘဲ အိမ္ေပၚက ဂၽြမ္းျပန္က်သြားျခင္းျဖင့္ တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခုလံုး၌ ဟုိေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ ္ေပါက္ၾကားသြားေလေတာ့သတည္း။
 

Go Up အေပၚသုိ႔